1. HABERLER

 2. DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

 3. 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Ünite 25-26. Sayfa Ölçme ve Değerlendirme Soru Cevapları
10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Ünite 25-26. Sayfa Ölçme ve Değerlendirme Soru Cevapları

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Ünite 25-26. Sayfa Ölçme ve Değerlendirme Soru Cevapları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları 25-26. Sayfa 1. Ünite Tarih İçinde Türk Edebiyatı Değerlendirme Soru ve Cevaplarını bu haberimizden okuyabilirsiniz.

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız.
a. Her bilim dalının bugüne kadar gelen süreci o bilim dalının tarihini oluşturur.
b. Edebiyat tarihi edebiyatın sanat ve kültür devirlerini, sanat ve kültür geleneklerini oluşturan tarihî, sosyal, düşünsel, estetik ve coğrafi olaylarla, bu olayların doğurduğu sanat ve edebiyat hareketlerini inceler.
c. Edebi ürünler, tarihî belge niteliği de taşır.
ç. Edebiyat tarihinin medeniyet tarihi, düşünce tarihi, kültür tarihi ile de yakından ilgisi vardır.
 
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudan edebiyat tarihinin konusu içerisine girmez?
A) Yazarın hayatı
B) Yazarın psikolojisi
C) Psikoloji
D) Edebî eser
E) Mitoloji
Psikoloji, insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla çok daha kısa bir geçmişe sahiptir.
3. Edebiyat tarihinin dönemlere ayrılmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önemli savaşlar
B) Zihniyet değişimi
C) Duyguların değişimi
D) Şairin psikolojisi
E) Edebiyatta kullanılan malzeme değişimi
 
4. Aşağıdaki terimlerden hangisi Destan Dönemine aittir?
A) Gazel
B) Koşma
C) Mesnevi
D) Sagu
E) Halk hikâyesi
Sagu, ölen bir kişinin ardından söylenen bir tür ağıt şiiridir. Genelde ölen kişinin erdemlerini ve yiğitliklerini konu alır. 7'li hece ölçüsü ile söylenir. Edebi sanatlara yer verilir. Dörtlük esasına dayanır. Ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, erdemlerini; kalanların acısını ve duyulan üzüntüyü dile getirir. Sagu, nazım şekliyle söylenir. Bu şiirlere İslâmiyet sonrası halk edebiyatında ağıt, Divan edebiyatında mersiye denir.Yuğ denilen ölüm törenlerinde söylenir. Divân-ı Lugati-t Türk'teki Alp Er Tunga (Saka Türklerinin yazdığı) sagusu bu türün önemli örneklerindendir.En önemlisi ise doğaçlama o anda ölen kişinin dış görünüşlerini kişiliğini anlatır.'Ah benim kömür gözlü,esmerim gitti elimden gitti.'Gibisinden örnekler verebiliriz
5. Aşağıdaki terimlerden hangisi dinî dönem içinde değerlendirilemez?
A) Tanzimat edebiyatı
B) Divan edebiyatı
C) Âşık edebiyatı
D) Tekke edebiyatı
E) Halk edebiyatı
Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Dönemi kültürel ve siyasi hareketlerinin sonucu olarak ortaya çıkmış edebiyat akımı. 3 Kasım 1839'da[1] Mustafa Reşid Paşa tarafından ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu da denilen yenileşme beratının yürürlüğe konmuş olmasından doğmuştur. Bu olay daha sonraları Tanzimat Fermanı olarak adlandırılacak, gerek siyasî alanda gerek edebî ve gerekse toplumsal hayatta batıya yönelmenin resmi bir belgesi sayılacaktır. Şinasi ile Agah Efendi'nin birlikte çıkarmış olduğu Tercüman-ı Ahval bu edebiyatın başlangıcı olarak kabul edilir.
6. Aşağıdaki yargılardan hangisi Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı için söylenemez?
A) İşlenen temada aklın öne alındığı görülür.
B) Batı edebiyatından alınan konulara öncelik verilmiştir.
C) Kaside, gazel gibi şekiller tamamen kullanım dışı kalmıştır.
D) Adalet, hürriyet, eşitlik bu dönemin başlangıcında en çok işlenen konulardır.
E) Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı, düşünce tarihindeki değişim sürecinden sonra
oluşmuştur.
 
7. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın devirlere ayrılmasındaki ölçütlerden biri değildir?
A) Dildeki değişimler
B) Sosyal hayattaki değişimler
C) Kültür coğrafyasının değişimi
D) Eser sayısının çokluğu
E) Dinî hayatın değişmesi
 
8. Dinî dönemde Arap ve Fars uygarlığının Türk edebiyatı üzerine etkileri nelerdir? Açıklayınız.
 • Arapça Farsça kelimelerin çokça kullanılmaya başlanması
 • Arap ve iran nazım biçimlerinin kullanılmaya başlanması
 • Tasavvufi edebiyatının ortaya çıkışı ve yaygınlaşması
 • Milli kültürel konuların yanı sıra dini ahlaki konularında ağırlık kazanması
9. Destan Döneminin genel özelliklerini defterinize yazınız.
 • Sözlü olarak ortaya çıkmıştır. daha sonraları yazılı edebiyata geçilmiştir.
 • Din törenlerinde doğmuş, din dışı törenlerde gelişmiştir.
 • Şiir söyleyen kişilere “ozan, kam, baksı, şaman” denilir.
 • Bu dönemde “sav, sagu, koşuk, destan” nazım şekillerigörülür.
 • Şiirde “yarım uyak,hece ölçüsü,dörtlükler” kullanılmış.
 • Yalın bir dil kullanılmıştır, dil yabancı etkilerden uzaktır.
 • Kutsal sayılan “Yak” adlı öküzün senede bir kere sürek avıyla avlanması törenine “SIĞIR ŞÖLENİ” denir.
 • Kutsal sayılan hayvanların kurban edildiği törenlere “ŞÖLEN” denir.
 • Ölen bir kahramanın ardından düzenlenen yas törenlerine “YUĞ” denir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.