1. HABERLER

  2. DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

  3. 10. Sınıf Türk Edebiyatı 3. Ünite 138-139. Sayfa Değerlendirme Soru Cevapları
10. Sınıf Türk Edebiyatı 3. Ünite 138-139. Sayfa Değerlendirme Soru Cevapları

10. Sınıf Türk Edebiyatı 3. Ünite 138-139. Sayfa Değerlendirme Soru Cevapları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları 138-139. Sayfa 3. Ünite Gelişen Türk Edebiyatı Değerlendirme Soru ve Cevaplarını bu haberimizden okuyabilirsiniz.

1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına ise “Y” yazınız.
• Divan şairleri ağırlıklı olarak bireysel konularda şiirler yazmışlardır. (D)
• Tevhit, münacaat, naat gibi türler çoğunlukla gazel nazım şekliyle yazılmıştır. (Y)
• Fuzûlî divan şiirinin en usta gazel şairlerinden biridir. (D)
• Nedîm, Lale Devrinin güzelliklerini şiirlerinde yansıtmıştır. (D)
• Divan şiirinin kurgusu nesnel gerçeklikten uzaktır. (D)
• Âşık için sevgilinin kapısında bulunmak bile onun için bir makamdır. (D)
• Âşığın gam ortağı sevgilidir. (Y)
• Mahallîleşme akımının en önemli temsilcisi olan Nedîm, gazel ve şarkılarıyla ün kazanmıştır. (D)
• Nedîm, klasik şiirimize yerli bir hava getirmiştir. (D)
• Şarkı, şekil bakımından murabbaya benzer. (D)
• Şarkıların tekrarlanan son dizelerine mısrayımütekerrir (tekrar mısrası) denilir. (Y)
 
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Divan şiirinde ünlü kimseleri öven şiirlere kaside denir.
• Fuzûlî edebiyatımızda kaside ve gazel şairi olarak bilinir.
• Fuzûlî Arapça ve Farsça'nın coğrafyasında yaşamış, Azeri Türkçesiyle eserler vermiştir.
• Okuduğunuz aa xa xa xa ... şeklinde kafiyelenen şiirin nazım şekli kaside veya gazeldir.
• Divan şiirinde Arapça ve Farsça kelimelerin kullanılmasının nedeni gelenektir.
 
3. Divan şiirinde evrensel ve insana özgü temalar nasıl ifade edilmiştir? Açıklayınız.
İnsana özgü temalar bireysel ve mecazi olarak konu alınmıştır.
 
4. XV. yüzyıl divan edebiyatında gazel, kaside ve mesnevi nazım biçimlerinin üçünde de eser veren şairlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Şeyhî - Bağdatlı Rûhî - Necâtî
B) Necâtî - Âşık Paşa - Şeyhî
C) Şeyhî - Necâtî - İvaz Paşazâde Atâi
D) Ahmet Paşa - Melihî - Nevîzâde Atâî
E) Ahmedî - Necâtî - Şeyhî
 
5. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Nazım biriminin beyit olması B) Aruz vezninin kullanılması
C) Şiirlerin genellikle divanlarda toplanması D) Evrensel konuların işlenmesi
E) Anlamın, şiirin bütününde aranması
 
6. Aşağıdaki kelime ve kavramlardan birbiriyle ilişkili olanları eşleştiriniz.
Peykân - Ok
Bağbân - Dilenci
Bîmâr - Hasta
Müştâk - Arzulayan, isteyen
7. Kasidelerinde kullandığı ağır dil, gazellerinde, özellikle şarkılarında oldukça sadeleşir. Farsça ve Arapça şiirleri de olmakla birlikte şiirlerinin çoğu Türkçedir. Kasidelerinden çok, yeni buluşlarla süslediği şarkı ve gazelleriyle ünlüdür. Gazellerine “Ma’lûmdur benim sühânım mahlâs istemez.” diye övünecek derecede kişiliğinin damgasını vurmuştur.
Bu paragrafta tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzûlî B) Bâkî C) Nedîm D) Nef’î E) Nâbî
(1992-ÖYS)
Nedîm (Osmanlı Türkçesi: نديم, d. 1681, İstanbul – ö. 30 Ekim 1730, İstanbul) Osmanlı'nın en meşhur divan edebiyatı şairlerinden birinin mahlası. Şöhretini Osmanlı Devleti'nin 1718 – 1730 yılları arasındaki Lâle Devri'nde kazanmıştır. Yaşamı ve eserleri ile o devrin ruhunun temsilcisi olarak kabul görmektedir.
8. Bize İran edebiyatından geçmiştir. Dört dizeden oluşur. Aruz ölçüsünün kendine özgü kalıplarıyla yazılır. Az sözle çok şey söylenerek sağlanan anlam yoğunluğu, başta gelen özelliğidir. Genellikle felsefeyle ilgili düşünsel temalar işlenir.
Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazel B) Müstezat C) Murabba D) Rubai E) Kaside
(1992-ÖYS)
Rubai, aruz ölçüsüyle yazılır. Birimi 4'lüktür. 4 dizelik bir Divan Edebiyatı nazım biçimidir. Rubailerde birinci, ikinci, dördüncü dizeler uyaklı, üçüncü dize ise serbesttir. Kafiye düzeni aaxa şeklindedir.
9. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
A) Nesib B) Girizgâh C) Methiye D) Fahriye E) Mersiye
Mersiye, Aruz vezniyle yazılan bir şiir türü. Türkçeye Arapça mars̠iyya (ağıt) sözcüğünden geçmiştir.Törenlerde mersiye okuyan kişiye mersiyehan denir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.