1. HABERLER

  2. DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

  3. 11. Sınıf Coğrafya 2. Bölüm Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları Ölçme ve Değerlendirme
11. Sınıf Coğrafya 2. Bölüm Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Coğrafya 2. Bölüm Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya 2. Bölüm Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözümleri Sayfa 56 ve 57 cevaplarını yayınlayacağız.

2. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORU ve CEVAPLARI
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
 
1. Çin'de hangi nüfus politikası uygulanmaktadır. Açıklayınız.
Nüfusu önceleri bir güç olarak görmektelerdi.1953 yılında nüfusu 583 milyon olduğunu gördü. Nüfus artış hızı planlanandan daha yüksek çıktığı için resmen ilan edilmeyen tek çocuk siyaseti izlenmeye başlanmıştır.Çin’de bu politika şehirlerde sıkı sıkıya uygulanmış ve kırsal kesimde iki kız çocuğa izin verilmiştir. Çin'de kırsal kesimde yaşayıp tek erkek çocuğu veya iki kız çocuğu olan ailelere anne, baba 60 yaşını geçtiklerin de yılda 75 dolara denk gelecek bir maaş bağlanmaktadır.Çin nüfus artış hızını azaltıcı yönde politika uygulamaktadır.
2. Bir ülkede nüfus artış hızının düşmesinde etkili olan faktörler nelerdir?
1. Savaş olması
2. Kıtlık vb. 
3. Deprem tsunami vb. Doğal afetler
4. Ülkedeki doğum oranlarinın azalmasi
5. Doğumun yeterli olmaması
6. Ölüm
7. Göç etme
gibi faktörler etkilidr
3. Bir ülkede genç nüfusun artması sizce avantaj mıdır? Açıklayınız.
Aslına bakılırsa bir yandan avantaj bir yandan dezavantaj. Avantajı okur yazar oranının artması bilim sanat gibi alanlarda gelişmemiz aynı zamanda neslin devamını korumak olabilir. Fakat bunların yanında işsizlik de artabilir bunu da dezavantajı olarak görebiliriz
4. Roma şehrine tarihsel süreç içinde önem kazandıran özellikler nelerdir?
Roma imparatorluğunun başkenti olması,
Katoliklerin dini merkezi olan Vatikan'ı içine almış olması,
Siyasi, dini ve kültürel odak noktası olması,
5. Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayınız?
Olumlu Sonuçları
Kişi başına düşen gelirin artması
Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi
İşsizliğin azalması
Köyden kente göçün azalması
Sosyal sorunların azalması
Tasarrufların artması
Tüketimin azalması
Devletin giderlerinin azalması
Ülke kalkınmasına daha fazla kaynak ayrılabilmesi
 
Olumsuz Sonuçları
 
Cinsiyet dengesizliği
Yaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması)
Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması
Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması
Ülkenin savunma gücünün azalması
Sosyal güvenlik sisteminde sorunları ortaya çıkması
6. Bir ülkede bağımlı nüfusun artmasının olumsuz etkilerini açıklayınız.
Çalışan nüfus azalır, bağımlı nüfus artar, sosyal güvenlik sistemi çökme noktasına gelir, devletin vergi gelirleri azalır, tasarruflar azalır, kişi başına düşen gelir azalır, eğitim ve sağlık hizmetleri yetmez, sosyal sorunlar artar, üretim azalır, devletin giderleri artar, ülke kalkınmasına daha az kaynak ayrılabilir, dengesiz beslenme sorunu ortaya çıkar, iç ve dış göçler artar.
7. Bir ülkede nüfus artış hızının sürekli azalmasının ortaya çıkardığı sonuçlar nelerdir?
Tasarruflar azalır, kişi başına düşen gelir azalır, üretimin azalması, devletin yatırım giderlerinin artmasına yol açar. Ülke nüfusu dinamik yapısını kaybeder buda yatırımlar için olumsuz sonuçlar doğurur. Yaşlı nüfus oranının artması (Bağımlı nüfus oranının artması), Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması, aktif (çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması, ülkenin savunma gücünün azalması, sosyal güvenlik sisteminde sorunların ortaya çıkması, devletin vergi gelirleri azalır.
8. Dünyanın en büyük şehirleri nerelerde kurulmuştur? Kuruluş yeri seçiminde etkili olan faktörler
nelerdir?
Özellikle Kuzey Yarımkürede ve Orta Kuşakta (300-600) kurulmuştur.Sanayi,ticaret
ve ulaşımın geliştiği alanlarda büyük şehirler kurulmuştur.Sanayi Devriminden sonraki dönemlerde sanayileşen yerlerde çok büyük şehirler ortaya çıkmıştır.Özellikle ticaret,sanayi,liman ve siyasi fonksiyonlar etkili olmuştur.
9. New York, Roma, Tokyo şehirlerinin gelşmesinde etkili olan faktörleri açıklayınız.
Bu şehirlerin başlıca gelişim nedenlerinin önemlileri şunlardır ; Ticaret , teknoloji ve eğitim şehirleri olmalarındandır.
10. Japonya'da nüfus artışını teşvik eden nüfus politikaları uygulandığı halde nüfus artışı istenen
düzeyde değildir. Bunun nedenlerini açıklayınız.
Cünki japonya gelismis bir ülkedir gelismis bir ülkede yalnızca erkekler calısmaz bayanlarda calısır bayanlar calıstıkları icin cocuk doğurmayı tercih etmiyor
Öte yandan insanlar artık eskisi gibi erken yasta evlenmiyorlar bilinc olustuğu icin birazda buyuzden istenen artıs gerceklesmiyor
11. Aşağıdaki piramitte Japonya'nın 1955-1980 nüfus piramidi ve 2016 yılı tahminî nüfus piramidi gösterilmiştir.
Nüfus piramidlerini inceleyerek Japonyadaki nüfus değişimini yorumlayınız?
 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1. Şehirlerin ulaşım, ticaret,liman, kültür, turizm, eğitim vb. fonksiyonları vardır.
2. Fransa 1985 yılından itibaren nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar uygulamaktadır.
3. Bir şehir geniş alanları etkisi altına alıyorsa etki alanı küresel çaptadır.
4. Amsterdam'ın etki alanının bölgesel çapta olmasını sağlayan fonksiyonu limandır.
5. Nairobi, Bakü, Diyarbakır şehirleri bölgesel çapta etki alanına sahip iken, Roma, Mekke, Londra
gibi şehirlerin etki alanları küresel çaptadır.
6. Mekke’nin küresel çapta etki alanı oluşturmasında din turizmi fonksiyonu etkili olmuştur.
7. Doğum oranı az yaşlı nüfus oranı fazla olan ülkelerde nüfus artış hızını yükseltme  nüfus politikası
uygulanır.
 
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etkisi en azdır?
A) Şam B) Tokyo C) Paris D) Londra E) New York
 
2. Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman fonksiyonu sayesinde önemli bir etkiye sahiptir?
A) Marsilya B) Zürih C) Milano D) Moskova E) Mekke
 
3. Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman şehri değildir?
A) Amsterdam B) Marsilya C) ıstanbul D) ıskenderiye E) Varşova
 
4. Nüfus özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinin nüfusunu artırıcı politika izlemesi daha uygundur?
A) Almanya B) Çin C) Hindistan D) Türkiye E) Endonezya
 
5. Aşağıdaki şehirlerden hangisi küresel bir etkiye sahiptir?
A) Manila B) Mekke C) La Paz D) Lizbon E) Mogadişu
 
6. New York'un küresel etkiye sahip olmasında aşağıdaki fonksiyonel özelliklerinden hangisi daha etkilidir?
A) Ulaşım B) Ticaret C) Tarım D) Maden E) Sanayi
 
7. Nüfus artış hızının fazla olduğu ülkelerde genç nüfusa yapılan yatırımlar artmakta, buna bağlı olarak
kalkınma hızı yavaşlamaktadır. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde kalkınma hızının en
yavaş olması beklenir?
A) Bulgaristan B) Fransa C) Finlandiya D) Afganistan E) Kanada
 
8. Bir ülkede nüfus artış hızının azalması sonucunda aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi
beklenemez?
A) İşsizlik oranının azalması B) İç ve dış göçlerin artması
C) Kalkınma hızının artması D) Genç nüfus oranının azalması
E) Doğal kaynakların tüketiminin azalması
 
9. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını azaltan faktörlerden biri değildir?
A) Kadınların çalışma hayatına girmesi B) Aile planlaması
C) Savaşların artması D) Bebek ölüm oranlarının artması
E) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması
 
10. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin fonksiyonu diğerlerinden farklıdır?
A) Marsilya B) Amsterdam C) ıstanbul D) Rotterdam E) Paris
 
11. Nüfus artış hızının yükselmesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde bir sorun oluşturmaz?
A) Hindistan B) Fransa C) Pakistan D) Mısır E) Çin
 
12. I. Çok çocuklu ailelerin ödüllendirilmesi
II. Kreşlerin sayısının artırılarak ücretsiz hale getirilmesi
III. Erken yaşta evlilik için yasal düzenlemelerin yapılması
IV. Kadınların iş hayatına girmesinin teşvik edilmesi
Yukarıdakilerden hangisi nüfus artış hızını yükseltmek amacıyla uygulanan politikalardan değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve III D) II ve III E) II ve IV

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.