1. HABERLER

  2. DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

  3. 11. Sınıf Coğrafya 3. Bölüm Ekonomik Faaliyet Türleri Ölçme ve Değerlendirme
11. Sınıf Coğrafya 3. Bölüm Ekonomik Faaliyet Türleri Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Coğrafya 3. Bölüm Ekonomik Faaliyet Türleri Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya 3. Bölüm Ekonomik Faaliyet Türleri Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözümleri Sayfa 63 ve 64 cevaplarını yayınlayacağız.

3. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORU ve CEVAPLARI

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Dağıtım, üretim ve tüketimi nasıl etkiler? Açıklayınız.

Ürünlerin dağıtımı önemli bir etkendir.Üretilen mal hızlı bir şekilde geniş pazarlara aktarılabilmesi o ürüne olan ihtiyacı arttırır buda üretimi destekler.Bozulmadan hızlı bir şekilde geniş pazar payı olan bölgelerine aktarılması da tüketimi arttırır.

2. Doğal kaynaklar ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?

Doğal kaynaklar bakımından zengin olan ülkeler bu kaynaklardan etkin bir şekilde faydalanma yoluna giderler.Bu kaynaklardan faydalanmak için yapılan yatırımlar tesisler sonucu işlenen ürünlerden elde edilen gelir o ülke ekonomisinin temel taşını oluşturur. Yeterli sermaye ve teknolojiye sahip olmayan ülkeler bu kaynaklarını daha ucuz fiyata dış ülkelere işlenmeden satmak zorunda kalır.

3. Reklamın bir ürünü tüketicilere sunmasındaki etkisini söyleyiniz. Reklamın tüketim üzerindeki etkisini açıklayınız.

Medya bir ürünün pazarlanmasında geniş kitlelere aktarılmasında insanların bu ürüne yönlendirilmesinde çok etkili bir rol oynayarak o ürünün daha fazla tüketilmesinin önünü açar. Daha geniş kitlelere ulaşmak tüketimi destekler.

4. Üretim, tüketim ve dağıtım arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayınız.

Üretim, tüketime olan talep ile değişim göstermektedir. Üretim ile tüketim arasındaki köprüyü dağıtım kurar. Dağıtımdaki teknolojik gelişmeler, üretimi ve tüketimi karşılıklı olarak etkiler.
2. Doğal kaynak ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
Doğal kaynaklar, ülkelerin ekonomik gelişimlerini belirlemede önemli bir faktördür. Ekonomiyi oluşturan faktörler; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerdir. Bu sektörler, doğal kaynaklara bağlı olarak kurulur ve gelişir. Dolayısıyla ülke ekonomileri ile doğal kaynaklar arasında sıkı bir ilişki vardır.

5. İklimin üretim, dağıtım ve tüketim üzerindeki etkisini örneklerle açıklayınız.

İklim şartlarının uygun olması tarımsal üretimi olumlu etkiler.Örnek Marmara bölgesinde çeşitli iklimlerin varlığı tarımda çeşitlilik sağlar.Yine üretilen ürünlerin dağıtılmasında uygun iklim koşulları dağıtım işlemini daha ekonomik kılar.
Örnek Doğu Anadolu da dağıtım hizmetleri Marmara ya oranla daha zor ve masraflıdır. Bu iki olayda meydana gelen olumlu yada olumsuz etkileşim tüketimi de direk etkiler

6. Günümüzde ınternetin ulusal ve uluslararası ticarette nasıl bir rolü vardır?

İnternet dünyada özellikle Pazar payını büyüterek firmaların dünyanın bir çok noktasına ulaşarak ürünlerini tanıtmasına ve satmasına olanak sağlar. Firmalar bu bağlantılar doğrultusunda daha fazla kazanç sağlar beraberinde üretim mevcut tüketime dayalı olarak artarak ticareti canlandırır. Yine insanların alışveriş özelliklerinde değişikliğe yol açarak insanların alışveriş merkezlerine gitmeden bu ihtiyaçlarını gidermesini sağlar.

7. Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi üretim, tüketim ve dağıtımı nasıl etkilemiştir?

Bir bölgede sanayileşme o bölge için gelişme demektir. Gelişmişlikte birlikte yeni iş sahaları şehirleşme, yaşam standartlarının yükselmesi beraberinde bölgeye yoğun göç hareketlerine yol açar. Artan nüfusla beraber bölgede üretim beraberinde gelişmiş dağıtım sistemleri ve bunların sonucu artan bir tüketim görülür.

8. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının bir ürünün dağıtımındaki rolünü açıklayınız.

Bu boğazlar önemli geçiş noktalarıdır.Asya ve Avrupa’nın birbirine bağlantı noktasında yer almaları bu boğazları önemli bir dağıtım noktası haline getirir. Çanakkale boğazı İstanbul boğazının tamamlayıcısı durumundadır ve deniz yolu ile dağıtımda önemli merkezlerdir. Deniz yolu ulaşımı için önemli geçiş yok

9. Ham maddeye yakınlığın bir ürünün üretimine nasıl etki ettiğini örneklerle açıklayınız.

Ürünün ham maddesi çıksın ki, ürünün diğer yan ürünleride çıkabilsin. Domates'den domates salçası, domates salçasından ketçap..

10. Günümüzde tüketimi arttırıcı faktörler nelerdir? Örnekler vererek açıklayınız.

Tanıtım reklam,kitle iletişim araçları,moda,teknolojik gelişmeler, tüketimi arttırıcı etkenlere örnek verilebilir. Reklam kampanyası sonucu bir ürünün ilgi çekici şekilde tanıtılması tüketimi arttırır. Moda yaratılması o sezon için tüketimi arttırıcı etki sağlar, Teknolojik gelişmeler insanlar için yakından takip edilir insanlara kolaylık sağlayan yeniliklerin varlığı tüketimi arttırır. Herhangi bir ürünün kullanıldığı sektörlerin çeşitlendirilmesi tüketimi arttırır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1.Doğal kaynakların kullanımının 18.yy’dan sonra hızla artmasında nüfus, sanayi büyümesi ve pazarlama etkili olmuştur..
2. Üretim tüketim talebi ile artmakta ya da azalmaktadır.
3. Ekonomik faaliyetlerin temelinde yatan asıl unsur insanların temel ihtiyaçlarıdır.
4. Doğal kaynaklar bakımından zengin olan bazı ülkeler bilim ve teknoloji bakımından yetersiz oldukları için yeterince gelişememişlerdir.
5. İklim üretimi etkileyen, yer şekilleri tüketimi etkileyen doğal faktörlerdendir.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
1. (D) Üretim ile tüketim arasındaki bağı dağıtım kurar.
2. (Y) Üretim tüketimi etkiler ancak dağıtımda etkili değildir. 
3. (D) Üretimden tüketime kadar olan süreçte en etkili faktör iklimdir. 
4. (D) Üretimi etkileyen unsurlar bölgeler arasında değişiklikler gösterir.
5. (D) Üretim, tüketim ve dağıtım sektörleri birbiri ile etkileşim hâlindedir. 
6. (D) Tarım ürünlerinin ana vatanı dışında üretilmesinin temel nedeni tüketici talebidir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. I. Aydın’da incirin yetiştirilmesi
II. Burdur’da mermer fabrikalarının bulunması
III. Bakü – Tiflis – Ceyhan Petrol botu hattının yapılması
IV. Firmaların reklam için ayırdıkları bütçenin artması
V. Süt ve süt ürünlerinin soğutmalı sistemlerle taşınması
Yukarıda verilen maddelerden hangisi tüketim ile ilgilidir?
A) Yalnız IV B) Yalnız V C) I ve II D) III ve IV E) IV ve V

2. Aşağıdakilerden hangisi üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden değildir?
A) Yüzey şekilleri B) ıklim C) Su kaynakları D) Toprak E) Ulaşım

3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tüketimin üretimi etkilemesine verilebilecek bir örnek değildir?
A) Kahvenin ana vatanı dışında yetiştirilmesi
B) Kuş gribi nedeniyle tavuk üretiminin azalması
C) Besin sanayisinin ilk gelişen sanayi kollarından biri olması
D) Domuz gribi nedeniyle antibakteriyel ürünlere talebin artması
E) Gemilerde, tutulan balıkları muhafaza edecek soğutucuların bulunması

4. Balık tüketimine olan talebin artmasına bağlı olarak yeni iş kolları ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu iş kollarından birisi değildir?

A) Soğuk hava depolama tesisi
B) Ambalajlama
C) Soğutuculu taşımacılık
D) Deniz turizmi
E) Konserve

5. Çay, şeker ve konserve gibi endüstriyel tesislerin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden
hangisi daha belirleyicidir?

A) Tüketim alanlarına yakınlık
B) Enerji kaynaklarına yakınlık
C) İş gücü kaynağına yakınlık
D) Su kaynaklarına yakınlık
E) Hammaddeye yakınlık

6. I. Ulaşımın gelişmesi
II. Büyük şehirlere yakınlık
III. Pazarlama maliyeti
IV. Reklam ve tanıtım
Üretim ve tüketim merkezleri arasındaki dağıtım hizmetlerinin gelişmesinde yukarıdakilerden hangisi
daha etkilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) III ve IV

7. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi daha çok tüketim faaliyetleri ile ilgilidir?
A) Reklamcılık
B) Pazarlama
C) Ambalajlama
D) Soğutuculu taşımacılık
E) Ulaşım

8. Doğal kaynaklarla ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nüfusun hızlı artışı doğal kaynaklar ve çevre üzerindeki baskıyı artmıştır.
B) Gelişmiş ülkelerde doğal kaynak kullanımı fazladır.
C) Fosil yakıtların kullanımının yoğun olduğu yerlerde çevre kirliliği de artmıştır.
D) Sanayi devrimi ile doğal kaynaklara olan talep artmıştır.
E) Doğal kaynaklar bakımından fakir olan ülkeler geri kalmışlardır

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.