1. HABERLER

  2. DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

  3. 11. Sınıf Coğrafya 4. Bölüm Türkiye'yi Tanıyalım Ölçme ve Değerlendirme
11. Sınıf Coğrafya 4. Bölüm Türkiye'yi Tanıyalım Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Coğrafya 4. Bölüm Türkiye'yi Tanıyalım Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya 4. Bölüm Türkiye'yi Tanıyalım Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözümleri Sayfa 144 ve 145 cevaplarını yayınlayacağız.

1. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORU ve CEVAPLARI
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Sanayi ve hizmet sektörü ülkemizin en fazla hangi illerinde gelişmiştir? Bunun sebepleri nelerdir?

Ülkemizde özellikle Marmara ve Ege bölgeleri sanayi ve hizmet sektöründe ön plana çıkan yerleridir. Diğer bölgelerde ise büyük şehirler bu konuda öncülük yapar.
 
Bu alanlarda sanayi ve hizmet sektörünün gelişme sebebi olarak iklim şartları ile yer şekillerinin elverişli olması, yerleşmeye uygun alanlar olmaları, ulaşım, hammadde, işgücü,sermaye birikiminin güçlü olması ve önemli bir Pazar oluşturmaları söylenebilir. Yine sanayinin gelişmesiyle ortaya çıkan kentleşme hizmet sektörünün gelişmesini olumlu etkiler.

2. Ekonomi politikaları kalkınmayı nasıl etkiler?

Ekonomide planlama çok önemlidir. Rotasız bir gemi olmak rüzgârlar tarafından savrulmaya yok açar. Ülke ekonomileri de bir politika oluşturmalı bunu ülke şartlarına en uygun şekilde uygulamalıdır. Bu tür politikalar ülkelerin ekonomik göstergelerindeki dalgalanmaları en aza indirir.

3. Teşvik politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Teşvik politikaları ülke içerisindeki farklı derecelerde gelişme göstermiş ve bu sebepten dolayı ekonomik uçurumların yaşandığı bölgeler arasında dengeyi kurmak geri kalan bölgelerin gelişmelerine yardımcı olmak açısından son derece faydalıdır. Bölümler arasındaki sosyal yapının dengelenmesi gelir dağılımının daha adaletli bir hal almasında etkilidir.
 
SAKINCALARI:
Art niyetli yaklaşımların olması alınan kredilerin devleti zarar ettirecek şekilde kullanılması başka işlere aktarılması ülkeye ekonomik yük olarak geri döner.

4. Ülkemizdeki ekonomik faaliyetler üzerinde en fazla etkili olan faktör nedir? Neden?

Ekonomiyi etkileyen faktörler:
a)Coğrafi Konum, b)Yer şekilleri, c)İklim d)Nüfus ve Yerleşme
 
En fazla etkileyen:Yeryüzü şekilleri ve iklim özellikleri
Sebebi: Arazinin düz veya engebeli oluşu insan faaliyetlerini özellikle de Tarım ve Ulaşımı direk etkiler.
 
Dolaylı olarak ta İklimi etkiler; Yükselti ve dağların uzanışı da İklim şartlarını belirler. İklim ise insan faaliyetlerini belirleyen ana etkenlerdendir.

5. Yurdumuzda deprem afetinin çok sık yaşanmasının nedenleri nelerdir?

Türkiye genç oluşumlu, aktif fay hatlarının çok olduğu bir ülke olduğu için.Ülkemizin alp Himalaya kıvrım dağ sırası içerisinde olmasına bağlı olarak kuzey Anadolu, batı Anadolu ve doğu Anadolu fay hatlarının üzerinde bulunması depremi destekler.

6. Yurdumuzda heyelan olaylarının görüldüğü yerler nerelerdir? Bu yerlerin ortak özellikleri nelerdir?

Karadeniz Bölgesi, özellikle Doğu Karadeniz bölümü .
 
Nedenleri: Dağlık ve engebeli arazinin çok olması yanında bol yağışın varlığı ana etkendir.
 
Heyelan oluşumunu etkileyen faktörler:
 
a)Tabakaların yapısı (Killi arazi),
b)Bol yağış,
c)Kuvvetli eğim
d)Tabakaların duruşu

7. Ülkemizde Muğla, Antalya ve ızmir'de çok sayıda orman yangını çıkmasının nedenleri nelerdir?

Bu bölgelerde yaz kuraklığına bağlı olarak toprağın ve bitkilerin kuru bir özellik göstermesi. Yine bu bölgelerde tutuşmaya müsait kızılçam ağaçlarının ince yapraklarının yaz kuraklığı ile birlikte çabuk alev alabilmesi etkili etkenlerdir. Yine bu özelliklerinin yanında rüzgâr almadurumlarının fazla olması.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1. Akdeniz'in kıyı kesiminde iklim koşullarının uygun olması buralarda tarımsal faaliyetlerinin gelişmesini
sağlamıştır.
2. Arazi yetenek sınıflandırılmasında birinci sınıf araziler tarım için kullanılmalıdır.
3. Türkiye'de ham maddesi bulunduğu hâlde enerji üretimi yapılmayan enerji kaynağı nükleer enerjidir.
4. Türkiye' de taş kömürü ile çalışan tek santral Çatalağzı (Zonguldak) da bulunur.
5. Demir-çelik endüstrisinin özellikle batı Karadeniz’de gelişmesinin nedeni enerjidir.
6. Krom çeliğe sertlik vermek, mermi, gemi, uçak, vagon alanlarında kullanılır.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.
1. (Y) İklim ülkemizin her yerinde ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkiler. 
2. (Y) Ülkemizde nüfusun sektörel dağılımı ile millî gelirin sektörel dağılımı arasında bir paralellik vardır.
3. (D) Yer şekilleri ülkemizin kuzeybatısında ekonomik faaliyetleri olumlu yönde etkilerken doğusunda ise olumsuz yönde etkilemektedir. 
4. (D) Ülkemizde 1962 yılından sonra beş yıllık kalkınma planlarının uygulanması ülkemizin ekonomik kalkınmasını olumlu yönde etkilemiştir.
5. (D) Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında devletçilik politikasının uygulanması ülkemizdeki ekonomik kalkınmayı olumlu yönde etkilemiştir.
6. (Y) Etkili arazi kullanım ilkelerinin göz önünde bulundurulması çevresel problemler doğurur.
7. (D) Türkiye'de yanlış kullanılan arazi miktarı yaklaşık altı milyon hektar civarındadır. 
8. (Y) Alüvyal ovalar yerleşim amaçlı kullanılmalıdır.
9. (Y) Türkiye'deki tarımda en büyük sorun yeterli miktarda makine kullanılmamasıdır. 
10. (D) İpek böcekçiliği, suni ipeğin kullanılması ile son yıllarda gerileme göstermiştir.
11. (Y) Pazar imkânları ülkemizde tarımsal faaliyetlerin dağılımında en büyük etkendir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Anadolu'nun bir medeniyet merkezi olmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur?

A) Yeryüzü şekilleri B) İklim C) Komşu medeniyetler D) Bitki örtüsü E) Yer altı zenginlikleri

2. Zeytin, muz, çay gibi ürünlerin Türkiye'de yetiştirilebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Dış ticaret talebi ile
B) Kullanılan tarım yöntemiyle
C) Türkiye'deki iklim çeşitliliği ile
D) Sulama imkânlarının gelişmesi ile
E) Ortamla yükseltisinin fazla olması ile

3. Türkiye'de tarımsal verimin artması için modern tarım (intansif) uygulamalarına ağırlık verilmesi
gerekmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalardan biri değildir?
A) Çiftçi sayısını artırmak

B) Sulamayı yaygınlaştırmak
C) Gübrelemeyi yaygınlaştırmak
D) Tarımda makineleşmeyi yaygınlaştırmak
E) Tohum ıslah çalışmalarına ağırlık vermek

4. Rezerv bakımından dünyada birinci olduğumuz maden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demir B) Bakır C) Krom D) Bor E) Petrol

5. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşum kökeni diğerlerinden farklıdır?
A) Sel B) Taşkın C) Deprem D) Dolu E) Çığ

6. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda insanın etkisi vardır?
A) Volkanizma B) Fırtına C) Dolu D) Sel E) Hortum

7. Aşağıda verilen doğal afetlerden hangisi yurdumuzda görülmez?
A) Kasırga
B) Heyelan C) Taşkın D) Deprem E) Çığ

8.Aşağıdaki şehirlerin hangisinde çığ riski çok yüksektir?
A) Aydın B) Konya C) İstanbul D) şanlıurfa E) Tunceli

9. Aşağıdakilerden hangisi sanayi tesisinin kurulması için gerekli olan koşullardan değildir?
A) Ham madde
B) Pazar C) Ulaşım D) Turizm E) Sermaye

10. Aşağıdaki illerden hangisinde pamuklu dokuma sanayisinin kurulmasında ham maddeye yakınlık fazla etkili olmamıştır?
A) Adana B) İzmir C) Aydın D) Denizli E) İstanbul

11. Ülkemizde bulunan aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi daha ekonomik ve temizdir?
A) Taş kömürü B) Linyit C) Petrol  D) Doğal gaz E) Hidroelektrik

12. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi kirletmeyen temiz ve tükenmez bir enerji kaynağıdır?
A) Taş kömürü B) Linyit C) Nükleer enerji  D) Doğal gaz E) Rüzgâr

13. Ülkemizde güneş enerjisi için en elverişsiz kesim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konya ve çevresi B) Antalya ve çevresi C) Rize ve çevresi
D) İzmir ve çevresi E) Gaziantep ve çevresi

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.