1. HABERLER

  2. COĞRAFYA

  3. 11. Sınıf Meb Coğrafya 2. Bölüm Küreselleşen Dünya Ölçme ve Değerlendirme Cevapları
11. Sınıf Meb Coğrafya 2. Bölüm Küreselleşen Dünya Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Coğrafya 2. Bölüm Küreselleşen Dünya Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Meb Sayfa 208, 209, 210, 211 2. Bölüm Küreselleşen Dünya Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

2. Bölüm Küreselleşen Dünya Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Coğrafya Sayfa 208 Cevapları

1. Norveç’te okyanus açıkları dünyanın önemli BALIK üretim alanlarından biridir.
2. Ekonomik açıdan kalkınmış ülkeler diğer ülkelere genellikle MAMÜL madde satar.
3. Hindistan’ın önemli pazar (tüketim) alanı olmasında NÜFUSUNUN fazla olması etkili olmuştur.
4. insanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yaptığı gezilere TURİZM denir.
5. Türkiye, Portekiz gibi ülkeler turizmden elde ettiği gelirle DIŞ TİCARET AÇIĞININ kapatmaya çalışır.
6. Almanya’da bulunan REN Nehri ulaşım açısından oldukça elverişlidir.
7. Almanya’nın KÖMÜR yataklarına sahip olması, sanayileşmenin ilk başladığı ülkeler arasında olmasını sağlamıştır.
8. Almanya’da ÇELİK üretiminin artmasına bağlı olarak gemi, otomotiv ve silah sanayileri gelişmiştir.
9. Tarımsal üretimin doğa koşullarına bağlı olarak gerçekleştiği EKSTANSİF tarım metodunda üretim açısından dalgalanmalar görülür.
10. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan G-20 küresel ekonomik kararların alındığı bir platformdur.
11. Petrol fiyatlarını belirlemenin yanı sıra üye ülkelerin petrol politikalarını koordine eden OPEC 14 Eylül 1960’ta Bağdat Konferansı’nda kurulmuştur.

12-

a- Sanayi - Batı Avrupa,
b- Küçükbaş hayvancılık - Yeni Zelenda,
c- Balıkçılık - Japonya,
ç- Petrol üretimi - Orta Doğu,
d- Ormancılık - Kongo Havzası,
e- Büyükbaş hayvancılık - Arjantin

13. Sahip olunan tarım alanları karşılaştırıldığında tarımsal üretim değerinin en fazla olduğu ülkeyi nedeniyle birlikte açıklayınız.

Cevap: Hollanda tarım alanlarını intansif tarım yöntemiyle işlediği için tarım alanlarından en fazla tarımsal ürün değeri sağlar

11. Sınıf Meb Coğrafya Sayfa 209 Cevapları

14. Tarımsal faaliyetlerde kişi başına düşen üretim değeri miktarının en fazla olduğu ülkeyi nedeniyle birlikte açıklayınız.

Cevap: Fransa’da üretilen tarım ürünlerinin ekonomik değeri yüksek, tarımsal nüfus az ve tarımda intansif yöntemler uygulandığı için verim yüksektir.

15. Tarımsal ürünlere yönelik dış ticarette açık veren ülkeler hangileridir?

Cevap: Çin ve Meksika 

16. Çin’de tarımsal üretim fazla olmasına rağmen bu ürünlere yönelik yeterli ihracatın yapılamamasının nedeni nedir?

Cevap: Nüfusunun fazla olmasından dolayı iç tüketimde daha çok kullanılmasıdır.

17. Küresel ticarete en çok konu olan mallardan biri petroldür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dünyanın önemli petrol üreticilerinden biri değildir?
A) Iran B) Venezuela C) Libya D) Afganistan E) Nijerya

Cevap:  D

18. Insanları turizm faaliyetlerine yönelten çeşitli faktörler vardır. Bir ülkede bu faktörler ne kadar fazla ise o ülkenin turizm potansiyeli o kadar yüksektir.
Aşağıdakilerden hangisi turizmin çekici faktörleri arasında yer almaz?
A) Tarihî eserler
B) Kongre ve toplantılar
C) Eğitim-öğretim olanakları
D) Doğal güzellikler
E) Zengin maden yatakları

Cevap:  E

19. Turistler, gittikleri yerleri sosyal açıdan etkilediği gibi bu yerlerden de etkilenmektedir. Böylece farklı ülkeler ve bölgeler arasındaki bağlar güçlenmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, yukarıda bahsedilen durumla aynı doğrultudadır?
A) Ülkelerin istihdam olanakları artar.
B) Ülkeler karşılıklı olarak vize uygulamasını ka- dırır.
C) Doğal ve kültürel çevre korunur.
D) Toplumlar arasında hoşgörü ortamı oluşur.
E) Ülkeler ticari yönden gelişir.

CevapD

20. Az gelişmiş ülkelerde uygulanan ekstansif tarım metodundan dolayı birim alandan elde edilen verim düşüktür. Buna bağlı olarak üretim miktarında yıllara göre dalgalanmalar görülür.
I. ABD
II. Nijerya
III. Fransa
IV. Sudan
Buna göre verilen ülkelerden hangi ikisinde birim alandan elde edilen verimin diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV

CevapE

21. “Bulunduğum ülkede genellikle ham madde alınıp mamul madde satılmaktadır”
Yukarıdaki sözden hareketle bu ülke için aşağı- dakilerden hangisi söylenemez?
A) Ortalama yaşam süresi uzundur.
B) Eğitim ve sağlık hizmetleri gelişmiştir.
C) Kişi başına düşen gelir azdır.
D) Şehirleşme oranı yüksektir.
E) Tarımsal verim yüksektir.

CevapC

22. D-8, üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari iş birliğini hedefleyen bir kuruluştur. Aşağıdakilerden hangisi, D-8’e üye olan ülkeler arasında yer almaz?
A) Türkiye B) Iran C) Endonezya D) Brezilya E) Nijerya

CevapD

11. Sınıf Meb Coğrafya Sayfa 210 Cevapları

23. Almanya, Avrupa Kıtası’nın ortasında yer alan ve yaklaşık 83 milyon nüfusu ile Rusya’dan sonra Avrupa’nın en kalabalık ülkesidir.
Almanya ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sanayi faaliyetleri için gerekli olan ham maddeyi çoğunlukla başka ülkelerden alır.
B) Nüfus miktarı fazla olmasına rağmen nüfus artış hızını artırıcı politika uygular.
C) Avrupa’da sanayileşme hareketini başlatan ilk ülkedir.
D) Ülkenin ihtiyacı olan iş gücünün bir bölümü diğer ülkelerden karşılanır.
E) Almanya, günümüzde dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahiptir.

CevapC

24. Hollanda, ABD, Fransa gibi gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe çalışan nüfus çok az olmasına rağmen tarımsal üretim miktarı oldukça fazladır. Buna göre gelişmiş ülkelerde tarımsal üretim miktarının fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Iklim koşullarının elverişli olması
B) Su kaynaklarının zengin olması
C) Tarım alanlarının geniş olması
D) Tarımsal üretimde yüksek teknoloji kullanılması
E) Tarım alanlarının verimli olması

Cevap:  D

25. • Üye ülkelerde kendi kendine yetecek ekonomik
gelişme ve istihdamı sağlamak
• Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak
• Uluslararası ticaretin taahhütlere bağlı kalınarak ve ayrımcılık uygulanmadan gelişmesini desteklemek
Yukarıda amaçlarından bahsedilen küresel ekonomik örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) AB B) OPEC C) OECD D) NATO E) G-20

CevapC

26. Türkiye, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra küresel veya bölgesel ölçekte birçok örgüte üye olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin üye olduğu örgütler arasında yer almaz?
A) BM B) İİT C) NATO D) OECD E) AB

Cevap E

27. Aşağıda A ve B ülkelerinin turizm potansiyelleri ile ilgili olarak bazı bilgiler verilmiştir.
• A ülkesi, uzun yıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
• B ülkesinde bu yıl Dünya Kupası düzenlenecektir.
Buna göre A ve B ülkelerinde hangi turizm türünün gelişmesi beklenir?
A) Kültür Sağlık
B) Botanik Kültür
C) Spor Kültür
D) Kültür Spor
E) Sağlık Kültür

CevapD

28. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın amacı; üye ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak aralarında ikili ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkileri çeşitlendirmek ve daha da geliştirmek, böylelikle Karadeniz Havzası’nın bir barış ve istikrar bölgesi olmasını sağlamaktır. Bu nedenle yalnızca Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler değil ekonomisinde Karadeniz’in etkili olduğu birçok ülke de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangileri, Karadeniz’e kıyısı olmamasına karşın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın kurucu üyelerindendir?
A) Arnavutluk-Ermenistan
B) Romanya-Türkiye
C) Bulgaristan-Gürcistan
D) Rusya Federasyonu-Moldova
E) Ukrayna-Yunanistan

CevapA

29. Birleşmiş Milletler’in beş ana organından biri Güvenlik Konseyi’dir. Güvenlik Konseyi 5’i daimi, 10’u geçici olmak üzere toplam 15 üyeden oluşmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi veto hakkına sahip 5 daimi ülke içerisinde yer almaz?
A) Çin B) Japonya C) ABD D) Fransa E) İngiltere

CevapB

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.