1. HABERLER

  2. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

  3. 11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları (I)
11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Sınav  Soruları (I)

11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları (I)

11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soru ve Cevaplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

TÜRK EDEBİYATI 11. SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI
ADI-SOYADI:                               SINIFI-NO :
 
1. Milli Edebiyat dönemi şiiriyle Fecr-i Ati dönemi şiirini karşılaştırarak aralarındaki farklardan üçünü yazınız. (10P)
- Fecriati döneminde aruz ölçüsü, Milli Edebiyat döne-minde ise hece ölçüsü kullanılmıştır.
- Fecriati döneminde sanat için sanat, Milli Edebiyat döneminde ise toplum için sanat anlayışı hâkimdir.
- Fecriati döneminde dil oldukça ağırdır, Milli Edebiyat döneminde ise sade dille şiirler yazılmıştır.
 
2. Aşağıda verilen Milli mücadeleyi konu alan eser-lerin yazarlarını yazınız. (10P)
Üç Şehitler Destanı : Fazıl Hüsnü Dağlarca
Vurun Kahpeye : Halide Edip Adıvar
Yaban : Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Küçük Ağa : Tarık Buğra
Yorgun Savaşçı : Kemal Tahir
 
3. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10P)
 Milli Edebiyat dönemi Genç Kalemler dergisiyle başlar.
Mehmet Emin Yurdakul aruz ölçüsünden hece ölçüsüne geçişi ilk başlatan sanatçıdır.
 Hikâyeciliği meslek olarak gören ilk sanatçımız Ömer Seyfettin’dir.
 Ordinaryüs Profesör unvanını alan sanatçımız Mehmet Fuat Köprülü’dür.
 Halide Nusret Zorlutuna Git Bahar şiiriyle ün kazanmıştır.
 
4. Verilen eserlerin yazarlarını yazınız. (10P)
 
Eser Adı                                Yazar
Geceden Taşan Dertler - Halide Nusret Zorlutuna
Köprülüler - Musahipzade Celal
Türk’ün Şehnamesi - Mithat Cemal Kuntay
Ey Türk Uyan - Mehmet Emin Yurdakul
Beyaz Lale - Ömer Seyfettin
Türk Edebiyatı Tarihi - Mehmet Fuat Köprülü
Üç Tarz-ı Siyaset - Yusuf Akçura
Malta Mektupları - Ziya Gökalp
Türk Edebiyatı Antolojisi - Ali Canip Yöntem
Serab-ı Ömrüm - Rıza Tevfik Bölükbaşı
 
5. Milli Edebiyat döneminde tiyatroyu verilen öne-min artmasının temel nedeni nedir? Kısaca açıkla-yınız. (10P)
 
Milli Edebiyat dönemi sanatçıları, tıpkı Tanzimat dönem sanatçıları gibi toplum için sanat anlayışın-dadırlar. Bu nedenle halkı eğitmeyi bir amaç olarak görmüşler ve tiyatroya verilen önem artmıştır.
 
6. Milli Edebiyat döneminde; ---- düşünceleriyle, ---- ve öykü ve makaleleriyle, ---- makale ve şiirleriyle, ---- edebiyat araştırmalarıyla gelişmeleri sürekli kılmaya çalıştılar.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fuat Köprülü – Ömer Seyfettin - Ali Canip – Ziya Gökalp
B) Ziya Gökalp – Ali Canip - Ömer Seyfettin – Fuat Köprülü
C) Ali Canip – Fuat Köprülü - Ömer Seyfettin – Ziya Gökalp
D) Ömer Seyfettin – Ali Canip - Ziya Gökalp – Fuat Köprülü
E) Ziya Gökalp – Ömer Seyfettin - Ali Canip – Fuat Köprülü
 
7. Saz şairleri kendilerini türlü bakımlardan klasik şairlerden üstün sayarlar. Evvela herhangi bir mevzu üzeri-ne herhangi bir kafiye ile derhal bir manzume söyleyi-vermek kudreti, onların başlıca övünme sebepleridir. Hakikaten klasik şairler arasında irticai (doğaçlama) denilen bu kudret çok nadirdir; klasik nazım kaideleri-nin bütün inceliklerine riayet şartıyla irticalin gayet müşkil olduğunu gerek İran gerek Türk edebiyat müel-lifleri daima itiraf etmişler ve her iki edebiyatta da bu kudrete malik olan pek az şair gösterebilmişlerdir. Hâl-buki bu kadar sıkı ve zor kaidelere bağlı olmayan, ve-zin ve kafiye kusurlarını tabii gören saz şairleri arasında irticai, bir istisna değil,
âdeta bir kaidedir.
Mehmet Fuat Köprülü'nün yazısından alınan bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dil, göndergesel işlevle kullanılmıştır.
B) Konu, "saz şairlerinin kendilerini klasik şairlerden üstün görmesidir.
C) Ana düşünce "Saz şairlerinin kendilerini klasik şair-lerden üstün görmesinin başıca nedeni doğaçlama yeteneklerinin olmasıdır." cümlesiyle ifade edilebilir.
D) Karşılaştırma ve tanık göstermeden yararlanılmıştır.
E) Terimlere yer verilmiş, açık ve yalın bir anlatıma başvurulmuştur.
 
8. I. Grup II. Grup
I. Ahmet Haşim Ergenekon
II. Yakup Kadri Piyale
III. Reşat Nuri Yeşil Gece
IV. Refik Halit Şehir Mektupları
V. Ahmet Rasim
Yukarıda I. grupta verilen yazarlardan hangisinin herhangi bir eseri, II. grupta verilmemiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 
9. Millî Edebiyat Dönemi'nde şiirle ilgili olarak aşa-ğıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 'Yeni Lisan" makalesinde ortaya konulan ilkelere uyularak halkın anlayacağı sadelikte bir Türkçe kul-lanılmıştır.
B) Konular halkın hayatından, memleket gerçeklerin-den, Türk tarih ve kültüründen alınmıştır.
C) Divan şiiri geleneğinden çağdaş bir anlayışla yararlanılmaya çalışılmıştır.
D) Türkçülük, milliyetçilik düşüncesinden hareket edilmiştir.
E) Aruza karşı çıkılmış, hece ölçüsü millî ölçü olarak benimsenmiştir.
 
10. Fecriati'nin bireysel duyguları öne çıkardığı, buna karşılık Millî Edebiyat şiirinin — değeri ihmal etmeyerek fikrî meselelere ağırlık verdiği bir gerçektir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) estetik B) evrensel C) millî D) öz E) batılı
 
11. Ahmet Haşim'in sanatçı kişiliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirlerinde gözlem, çağrışıma; çağrışım ise izlenime dönüşür; doğa, renkli yansımalar hâline gelir.
B) Şiirlerindeki renk ve ışıklar, ruh hâlini ifade eder.
C) Parnasyenlerden aldığı cesaretle kendi "benini ifade eden fantastik tablolara vücut verir.
D) İnsanların sezgilerine hitap etme arzusuyla yazmak-tadır.
E) Şiirin, sesi ve anlamıyla, niteliği ve sihri kendi için-de bulunan, şiir diliyle var olan bir yapı olduğuna inanmaktadır.
 
12. Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Konuşma dili
B) Öz Türkçe sözcükler
C) Ağırlıklı olarak edebî sanatlar
D) Milliyetçi temalar
E) Yalın bir dil
 
13. Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat'ta didaktik şiiri örneklemektedir?
A) Gitti, gitti, gitti, gitti elimden;
Gitti, gitti, soldu gülüm, ıssız kaldı yuvası;
Gitti, gitti, soldu gülüm, yas bağladı burası
Ah! Ben artık şimden sonra nerelere gideyim?
B) Yalnız mısın, ninem, ocak başında?
Bu anda ben senden, sen benden uzak.
Oğlun bir kahraman bu genç yaşında:
Üzülme, bayramım benim pek parlak.
C) Zafer, azgın bir küheylân; koşar, şahlanır;
Sırtındaki şehsuvarı pek çabuk tanır.
D) Arapçaya meyletme,
İran'a da hiç gitme;
Tecvidi halktan öğren,
Fasihlerden işitme.
E) Sen uzaktın benden fakat kalbim senindi.
Ey Türkeli, hasretin tâ ruhuma sindi.
 
14. Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin'in hikâyelerinden biri değildir?
A) Olağan İşler
B) Sönmüş Yıldızlar
C) Balıkesir Muhasebecisi
D) Leyla ile Mecnun
E) Tanrı Misafiri
 
15. Yakup Kadri, ilk romanı olan (I)Yaban'da -Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı'nın sonuna- bir ailenin üç kuşağını; (II)Hüküm Gecesi, (III)Sodom ve Gomore'de İstanbul’un mütareke yıllarını; (IV)Kiralık Konak'ta Ah-met Celal karakterinden hareketle Kurtuluş Savaşı yılla-rındaki Anadolu'yu ve aydın-halk kopukluğunu; (V)Panorama'da Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yenilikleri, Atatürk'ün ölümünden sonraki yılları anlatır.
Yukarıda numaralandırılmış eserlerden hangileri yer değiştirmelidir?
A) I – II B) II – III C) IV - V D) III – V E) I – IV
 
Testler 5 puandır.
Başarılar…

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.