12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Lider Yayınları 3. Bölüm Beşeri Sistemler Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Lider Yayınları 3. Bölüm Beşeri Sistemler Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Lider Yayınları 3. Bölüm Beşeri Sistemler Sayfa 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Lider Yayınları 3. Bölüm Beşeri Sistemler Sayfa 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Lider Yayınları 3. Bölüm Beşeri Sistemler Sayfa 60 Cevapları

1. Yaşadığınız yerde daha çok hangi ekonomik faaliyetler gelişmiştir? Listeleyiniz. Bu faaliyetlerin sosyal ve kültürel yaşamınızı nasıl etkilediğini not ederek sınıfa getiriniz.
Akdeniz Bölgesi’ndeki başlıca ekonomik faaliyetler; Tarım, turizm, hayvancılık, madencilik, sanayi ve ormancılıktır.
Bölgede muz, turunçgil, mısır, yer fıstığı, pamuk ve gül üretimi yapılan tarım ürünleridir. Bölgede seracılık yapılır.
Akdeniz Bölgesi’nin tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve plajları sayesinde turizm faaliyetleri gelişmiştir.
Bölgede gübre sanayi, tarım aletleri fabrikaları, gülyağı, dokuma, kağıt ve kereste fabrikaları bulunmaktadır. Mersin’de petrol rafinerisi, İskenderun’da demir çelik fabrikası bulunmaktadır. Bölgede krom ve kükürt çıkarılmaktadır.
Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olarak küçükbaş hayvancılık yapılır.
 
2. Bir bölgedeki ekonomik faaliyetlerin zaman içinde değişimi o bölgedeki sosyal ve kültürel yaşamı da değiştirir mi? Düşüncelerinizi not ederek sınıfa getiriniz.
Ekonomik faaliyetler değişirse insanların yaşamına etkileri olur. Örneğin tarım faaliyetleri ön planda olan bir bölgede zamanla sanayi ilk sıralara gelirse sosyo ekonomik seviyesi de artar. Tersine göçler başlar.

Ders İçi Etkinlik

1. Aşağıdaki fotoğraflarda hangi ekonomik etkinlikler görülmektedir?
1. Resim Sanayi, 2. Resim Turizm, 3. Resim Tarım 4. Resim Balıkçılık
 
2. Sizce bu ekonomik etkinlikler, o bölgede yaşayan insanların sosyal ve kültürel yaşamlarını nasıl etkilemektedir?
TARIM: Temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu yerlerde nüfusun büyük bir kısmı
kırsal kesimde yaşar. Bu insanların en önemli etkinlikleri arazide geçer. Kırsal kesimde sosyal ve eğitim olanakları sınırlıdır.
SANAYİ: Sanayileşmiş yerlerde ise daha çok ticaret, ulaşım ve hizmet faaliyetleri gelişmiştir. Buralarda şehir içi ulaşım, altyapı sorunları, gürültü ve çevre kirliliği yaşanan başlıca sorunlardır. Gelir düzeyinin yüksek olmasına bağlı olarak sosyal ve kültürel imkânlar da fazladır.

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Lider Yayınları 3. Bölüm Beşeri Sistemler Sayfa 61 Cevapları

Karadeniz’de balıkçılığın gelişmesi bölgedeki sosyal ve kültürel yaşamı nasıl etkilemiştir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Bölüm ekonomisinde balıkçılığın önemli yeri bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu kıyıda fazla, iç kesimlerde azdır. Bölümden aşırı göç olması nedeniyle nüfusta azalma vardır. Bölümün nüfusu en fazla olan ili Trabzon’dur. Trabzon liman şehri ve ticaret merkezi olduğundan daha fazla gelişmiştir. Kıyı kesiminde yerşekillerinin engebeli ve yağışın çok olması nedeniyle dağınık yerleşme vardır. İç kesimlerde ise toplu yerleşme görülür.

12. Sınıf Coğrafya 3. Bölüm Beşeri Sistemler Sayfa 63 Cevapları için tıklayınız

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Lider Yayınları 3. Bölüm Beşeri Sistemler Sayfa 64 Cevapları

1. Dünya genelinde şehir sayısının ve şehirli nüfusun sürekli artmasının nedenlerini araştırınız.
Sanayileşme; ulaşım, ham madde, iş gücü, enerji, su kaynakları, depolama, pazarlama ve ticaret gibi fonksiyonlarla bağlantılı bir olgudur. Bu nedenle sanayinin gelişmesine elverişli alanlar sınırlıdır. Bu durum sanayileşmenin belirli alanlarda gelişmesine neden olmuştur. Sanayileşme ye bağlı olarak gerçekleşen yoğun göç ve kısa sürede artan nüfus sebebiyle barınma ve altyapı gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu şehirlerde tek katlı yapılar yerine apartmanların yapılması zorunluluğu doğmuştur. Zamanla motorlu araçların artması ve ulaşım koşullarının iyileşmesi, yerleşim birimlerinin çevreye doğru yayılmasına neden olmuştur. Böylece şehirler, hem nüfus hem de alan bakımından büyümüşlerdir.
 
2. Ülkemizde en fazla göç alan yerler nerelerdir? Buraların göç almasının nedenlerini araştırınız.
Ülkemizdeki nüfusun büyük kısmı verimli tarım alanları olan kıyı ovalarında toplanmıştır.
İç kesimlerde de düz alanların bulunduğu yerlerde nüfus kalabalıktır. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde genellikle ulaşım, ticaret, sanayi ve tarım gelişmiştir. Nüfusun seyrek olduğu yerler ise engebeli ve dağlık alanlar ile ulaşım, ticaret, sanayi ve tarımın gelişmediği yerlerdir.
Sık nüfuslu yerler: Marmara denizi kıyıları, Ege Bölgesi’nin kıyı kesimi ve çöküntü ovaları, Akdeniz Bölgesi’nde Çukurova çevresi, Karadeniz Bölgesi’nde Doğu Karadeniz kıyıları ile Batı Karadeniz’in batısıdır. Ayrıca Ankara, Eskişehir, Gazi Antep ve Diyarbakır yoğun nüfuslu illerdir.
Seyrek nüfuslu yerler: Karadeniz Bölgesi’nin dağlık alanları ve Doğu ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük kısmı, İç Anadolu Bölgesi (Yukarı Sakarya Bölümü hariç), Toros dağları, Güney Ege kıyıları, Yıldız dağları, Biga yarımadası ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin orta kesimleridir.

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Lider Yayınları 3. Bölüm Beşeri Sistemler Sayfa 65 Cevapları

Yandaki tabloda verilen ülkelerin şehirleşme oranını göz önünde bulundurarak şehirleşmenin en önemli nedeninin ne olabileceğini tartışınız.
Sanayileşme, ulaşım, alt yapı, ve sağlık sisteminin gelişmiş olması şehirleşmeyi arttırmıştır.
İnternetten ve çeşitli kaynaklardan Aslantepe Höyüğü’nün bulunduğu yerin coğrafi özellikleri hakkında bilgi edininiz.
 
Burada şehir kurulmasının nedenleri ile ilgili bir sunum hazırlayarak sınıfa getiriniz.
Malatya’nın 7 km. kuzeydoğusunda, Fırat Irmağı’nın (Karakaya Baraj Gölü) batı kıyısı yakınındaki Orduzu Beldesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün kültür dolgusu 30 m. yüksekliğindedir. M.Ö. 5000 yıllarından M.S. 11. yy.’a kadar yerleşim görmüştür.
Arslantepe’de ilk kazılar 1932’lerde Louis Delaporte başkanlığında bir Fransız ekip tarafından yapılmıştır. Özellikle kazı Geç Hitit tabakalarında yapılmıştır. Kazılarda taş üzerine alçak kabartma ile dekore edilmiş avlu ve giriş kapısının iki yanında iki aslan heykeli ve karşısında devrilmiş bir kral heykeli ile bir Geç Hitit Sarayı bulunmuştur. Bu eserler o tarihlerde Malatya’da müze bulunmadığı içinAnkara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne götürülmüş ve halen orada sergilenmektedir.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransız Arkeolog C. Schaeffer alanda birkaç derin sondaj açmışsa da sürekli kazılar 1961’de, önce Salvatore M. Puglisi, sonra da Alba Palmieri başkanlığında Roma “La Sapienza Üniversitesi’nden bir ekip tarafından başlatılmıştır. Palmieri’nin 1990’da ölümünden bu yana kazı başkanlığını yine aynı üniversiteden Mercella Frangipane sürdürmektedir.

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Lider Yayınları 3. Bölüm Beşeri Sistemler Sayfa 66 Cevapları

Şehirleşme, göç ve sanayileşmenin toplumlar üzerindeki etkisini gösteren aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.
 
SANAYİLEŞME: Teknolojinin gelişmesi, doğal kaynakların keşfi ve işletilmesi, nüfus artışı ve ihtiyaçlara artan talep hızlı bir şehirleşmeyi beraberinde getirmiştir. Örneğin, küçük bir yerleşim yerinde sanayi faaliyetlerinin başlaması ya da bir maden ocağının açılması o alanda nüfusun artmasına, şehirleşmenin hız kazanmasına, sosyal, ekonomik ve kültürel yapıda değişimlere yol açmıştır.
ŞEHİRLEŞME: Hızlı bir şekilde şehirleşmekte olan çağdaş az gelişmiş toplumlarda artış, daha ziyade şehir nüfusundaki normal artıştan kaynaklanmaktadır, halk sağlığı ve tıbbi kolaylıklar sağlandıkça da tek bir şehirde toplanmaya eğilim duyulmaktadır.
GÖÇ: -Kentsel yaşam alanlarında nüfus yoğunluğu, çarpık kentleşme artar.
-Göç edilen bölgelerdeki yerel yönetimlerin hizmetleri, buna bağlı çevre kirliliği, eğitim kurumlarının yetersizliği ortaya çıkar.
-Göç edilen bölgelerde ihtiyaç duyulan vasıfsız işçi sayısı azalır. Aynı zamanda gelir dağılımında azalmalar olur.
BİRBİRİ İLE OLAN ETKİLEŞİMLERİ:Şehirleşme, göç ve sanayileşme süreci, birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Sanayileşmenin yaşandığı yerlerde göçe bağlı olarak şehirleşme hız kazanmaktadır. Bu durum çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir.

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Lider Yayınları 3. Bölüm Beşeri Sistemler Sayfa 67 Cevapları

1. Günümüzdeki ekonomik faaliyetleri göz önünde bulundurduğunuzda gelecekte önemi artacak ve azalacak faaliyetler neler olabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi not ederek sınıfa getiriniz.
Mühendislik, doktorluk yine, yeniden en gözde mesleklerden olacaklar. Ancak çeşitleri artacak, icra edilişleri değişecek. Ancak her türlü mühendislik ve tıp hizmeti çok önemli olacak (Bir ya da birkaç alanda derinleşmek/ uzmanlaşmak şartıyla).
* Bilgisayar, uygulama kodu yazabilmek, programcı olmak tam bir altın bilezik haline gelecek. Uygulama yazılımcılığı yepyeni kulvarlar açacak.
* Yakın gelecekte; mobil cihazlar üzerinde yazılım, uygulama geliştirebilen ve kurgulayabilenlere “havada-karada işsizlik yok!”
 
Zamanla Kaybolan Meslekler:Keçecilik
Koşumculuk
Hasırcılık
Nalbantlık
Esansçılık
Semercilik
Kaşıkcılık
Sedefkarlık
Zembilcilik
Urgancılık
Taş işçiliği
Çömlekçilik
 
2. Ön bilgilerinizden de yararlanarak ilk insanlar dönemindeki tahmini dünya nüfusu ile günümüzdeki dünya nüfusunu karşılaştırınız. Dünya nüfusunun gelecekte ne kadar olabileceğine yönelik düşüncelerinizi defterinize yazınız ve sınıfınızda okuyunuz.
ilk asırlarda dünya nüfusu 300 milyon civarındaydı. 1830’lu yıllarda 1 milyara, 1950’de 2.5 milyara, 1987’de 5 milyara ulaştı. Bugün bazı şehirlerde nüfus, yakınındaki şehirleri, banliyöleri, mahalleleri hâline getirerek 20 milyonu aştı. 7,5 milyarlık dünya nüfusu 2100 yılında 11,2 milyara çıkacak. Nüfusun en fazla artacağı kıta Afrika'da 2100'de 4,3 milyar kişi yaşayacak.

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Lider Yayınları 3. Bölüm Beşeri Sistemler Sayfa 68 Cevapları

1. Dünya nüfusu hangi dönemlerde daha çok artmıştır? Bunun nedeni ne olabilir?
1950'den itibaren artış hızlanmıştır. Bu durumun nedeni 2. dünya savaşı gibi 40 milyondan fazla insanın öldüğü kitlesel savaşların olmaması, ekonominin büyümesi, sağlık sisteminin gelişmesi vb. nedenlerden kaynaklanmaktadır.
 
2. Dünya nüfus artış hızı hangi dönemlerde yüksektir? Hangi dönemden sonra azalmaya başlamıştır? Nedenlerini tartışınız.
Nüfus artış hızı 1965 ve 1970'te en yüksek seviyesindedir. 1990'dan sonra artış hızı düşmüştür. Nüfus düşüşünün en önemli nedeni doğum oranlarının düşüklüğüdür.

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Lider Yayınları 3. Bölüm Beşeri Sistemler Sayfa 69 Cevapları

Tartışma

1800 yılında Ağrı’da yaşayan birine, gelecekte bir buçuk saat sonra uçakla İstanbul’da olabileceğini söyleseydik tepkisi ne olurdu?
İki yüzyıl sonra ulaşım ve iletişim nasıl olabilir? Bu durum ekonomi ve yerleşmeyi nasıl etkiler? Tartışınız.

Kaynak:Haber Kaynağı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.