1. HABERLER

  2. DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

  3. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 3. Ünite İpek Yolunda Türkler Değerlendirme Cevapları
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 3. Ünite İpek Yolunda Türkler  Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 3. Ünite İpek Yolunda Türkler Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 3. Ünite Yolunda Türkler Değerlendirme Cevapları Sayfa 84-85-86-87 Çözümlerine bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORU CEVAPLARI

Çoktan Seçmeli
Aşağıda verilen soruların cevabı olan seçeneği işaretleyiniz.
1. Uygurlar Budizm'e girdiklerinde, bu dine ait dinî terimleri Türkçeye çevirmişlerdir. Bu durumaşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Eski inançlarından vazgeçmediklerinin
B) Millî benliklerini korumaya önem verdiklerinin
C) Yerleşik hayata geçtiklerinin
D) Ulusal bütünlüğü korumaya çalıştıklarının
 
2. Orta Asya Türklerine ait Pazırık halısı ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kök Türk Dönemine ait bir halıdır.
B) Dünyanın ilk halısı olma özelliğine sahiptir.
C) Halının üzerinde doğa figürleri vardır.
D) Halının üzerindeki figürler siyasi mesajlar verir.
 
3. I. Ekonomik yönden
II. Barınmayla ilgili malzeme yönünden
III. Toplumların siyasi ilişkileri yönünden
IV. Savaşların galibini belirlemesi yönünden
Yeryüzü şekilleri ve iklim, Orta Asya’daki toplumları etkilemiştir. Bunun sebepleri yukarıdakilerden hangileridir?
A) I, II ve III B) I, II ve IV C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV
 
4. Hz. Ebu Bekir Dönemi'nde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi İslam Devleti'nin otoritesinin arttığının bir göstergesi değildir?
A) İsyancı Arap kabilelerinin denetim altına alınması
B) Arabistan'da siyasi birliğin sağlanması
C) Arap Yarımadası'nın tamamında egemenlik kurulması
D) Kur'an-ı Kerim'in kitap hâline getirilmesi
 
5. Tarihî İpek Yolu, toplumlar arasındaki ilişkilerden hangisinin gelişmesinde etkili olmamıştır?
A) Kültürel B) Ekonomik C) Eğitim D) Siyasal
 
6. Aşağıdakilerden hangisi kervansaraylardaki bir özellik değildir?
A) Yolcuların dinlendiği bir yerdir.
B) Kervansarayların varlığı ticari faaliyetleri yavaşlatmıştır.
C) Ticaret yapanlar için çok önemlidir.
D) Yol üzerinde bulunur.
 
7. Türklerin İslamiyete geçişiyle birlikte Türk devletlerinin çoğunda daha önce olmayan hangi özellik görülmeye başlamıştır?
A) Öldükten sonra dirilmeye inanmaya başlamışlardır.
B) Cennet ve cehenneme inanmaya başlamışlardır.
C) Hz. Muhammed'in son peygamber olduğuna inanmaya başlamışlardır.
D) Tek Tanrı inancını benimsemeye başlamışlardır.
 
8. Toplumsal yardımlaşma, Türk ulusunun eskiden beri taşıdığı üstün bir özelliktir. Ulusumuz bu
özelliğini çoğu zaman atasözleri ile de anlatmıştır.
Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi, yardımlaşmacı özelliğimizi anlatanlardan biri değildir?
A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. B) Dost kara günde belli olur.
C) El eli yıkar, el de yüzü. D) Keskin sirke küpüne zarar verir.
 
9. Kaşgarlı Mahmut’un Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Lügat'it-Türk B) Kutadgu Bilig
C) Divan-ı Hikmet D) Atabetü’l Hakayık
 
10. Büyük Selçuklu hükümdarları ele geçirdikleri yerlerdeki boş tarım alanlarını halka dağıtırken
adaletli olmaya özen göstermişlerdir. Bunu yaparken din ve ırk ayrımı yapmamışlardır. Büyük
Selçuklu hükümdarlarının bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir?
A) Merkezî otoriteyi güçlendirmeyi
B) Tarımsal üretimi artırmayı
C) Fetihlerin kalıcılığını sağlamayı
D) Türk olmayanları yönetimden uzaklaştırmayı
 
11.
1- Hz. Ali'nin halife olması
2- Hicret
3- Hz. Ömer'in halife olması
4- Bedir Savaşı
 
Yukarıda İslamiyet ile ilgili bazı olaylar verilmiştir. Bu olayların tarihî sıralaması hangi seçenekte doğrudur?
A) 4 – 3 – 2 – 1 B) 2 – 3 – 1 – 4 C) 4 – 2 – 3 – 1 D) 2 – 4 – 3 – 1
 
12. Hz. Ömer Dönemi'nde meydana gelen gelişmelerden bazıları şunlardır:
• Eyaletlerin başına valilerin atanması
• Arabistan dışında büyük fetihlerin yapılması
• Adalet işlerine bakmaları için kadılar atanması
Bu gelişmelerin aşağıdaki alanlardan hangisinde yapıldığı söylenemez?
A) Ekonomi B) Yönetim C) Hukuk D) Askerî
 
Eşleştirme
Aşağıdaki cümleler ile kavramları doğru olacak şekilde eşleştiriniz.
13. İlk Çağ sona erdi.  - Kavimler Göçü 
14. 21 Mart'ta, Türk topluluklarında kutlanan bayramdır. - Nevruz
15. Kur'an-ı Kerim, onun döneminde çoğaltıldı. Hz. Osman (r.a.)
16. Dört Halife Dönemi, onun ölümüyle sona erdi. Hz. Ali (r.a.)
17. Orta Asya'da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. - Karahanlılar
18. Dandanakan Savaşı'nda, Gaznelileri yenilgiye uğratan devlettir. - Büyük Selçuklu Devleti
 
Boşluk Doldurma
Aşağıdaki noktalı yerleri verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız.
Mete 628 Attilâ 627
19. Avrupa Hunlarının en parlak dönemi Atilla ile başlar.
20. Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında 628 yılında Hudeybiye Antlaşması yapıldı.
21. Müslümanlarla Mekkeli müşrikler ve Yahudiler arasında 627 yılında Hendek Savaşı yapıldı.
 
Cümle Oluşturma
22. Aşağıdaki kavramlarla beş cümle oluşturunuz.
Her cümlede en az iki kavram kullanınız.
estetik fetih gelenek millî kültür teşkilat
sanat tören devlet adamı değişim ve süreklilik millet
* Devlet adamları ülkeyi yönetirken milletin refahını yükselmelidir.
*Türk kültüründe geleneklerin çok öenmli bir yeri vardır.
*Sanat eserleri estetik kaygılarla yapılmalıdır.
*Türk devletlerinde tahta geçiş törenlerei devletlere göre değişim veya süreklilik göstermiştir.
*Osmanlı devleti fetihler sonucu büyüdüktem sonra devlet teşkilatını kurmuştur
 
Doğru, Yanlış
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.
Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını noktalı yere yazınız.
23. (D) Çadırın, Orta Asya Türk tarihinde önemli bir yeri vardır.
24. (Y) Orhun Yazıtları, Uygur tarihiyle ilgili önemli bilgiler içermektedir. (I.KÖKTÜRK (GÖKTÜRK))
25. (D) Uygurlar yerleşik hayata geçerek sanatta önemli adımlar atmışlardır.
26. (D) Orta Asya’daki Türkler konargöçer yaşam tarzıyla bilinirler.
27. (Y) İpek Yolu üzerindeki devletler arasında savaş olmamıştır. (Çinlilerle Türk devletleri arasında savaş olmuştur)
28. (D) Karahanlı Devleti, ilk Türk-İslam devleti olarak kabul edilir.
29. (Y) Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti’nin önemli sultanlarındandır. (Vezirdir)
30. (D) Türk tarihinde önemli bir yeri olan Nevruz, baharın gelişini müjdeler.
31. (D) Halı ve kilim dokumacılığının Türk kültüründe önemli bir yeri vardır.
 
Düşün, Yaz
32. Günümüz Orta Asya Türk devletlerinin yaşam şartlarında eski dönemlere göre hangi değişiklikler olmuş olabilir?
Yerleşik hayata geçilmiş, mimari, sanat ve edebiyat gelişmiştir. Teknolojik açıdan oldukça fazla mesafe katedilmiş, çadırlarda yaşayan ve yalnız hayvan besleyerek geçinen bir topluluktan, modern evler inşa eden ve modern tarımla uğraşan bir toluma ulaşılmıştır.
33. Türk Silahlı Kuvvetlerinin varlığı sizde hangi duyguları uyandırıyor?
MÖ.209 yılında Metehan tarafından kurulması ve günümüze dayanması benim için bir güzel bir duygudur.
34. İslamiyeti kabul eden toplumların hayatında hangi değişikliklerin olması beklenir?
Ibadet etmesi ALLAH'a dua etmesi tövbe etmesi kız ise kıyafetini usülüne göre giyinmesi gerkir

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum