1. HABERLER

  2. DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

  3. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6. Ünite Demokrasinin Serüveni Değerlendirme Cevapları
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6. Ünite Demokrasinin Serüveni Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6. Ünite Demokrasinin Serüveni Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6. Ünite Demokrasinin Serüveni Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 152-153 Çözümlerine bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

6. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI
Çoktan Seçmeli
Aşağıda verilen soruların cevabı olan seçeneği işaretleyiniz.
 
1. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Atatürk’ün bu sözüyle demokrasinin hangi ilkesi anlatılmaktadır?
A) Hürriyet ve eşitlik B) Siyasi partiler C) Millî egemenlik D) Hukukun üstünlüğü
 
2. Sosyal hakların korunmadığı ve geliştirilmediği toplumlarda;
I. Yoksulluk giderek artar.
II. Ekonomik olarak güçsüz olanlar, eğitim ve sağlık gibi temel haklardan yararlanamaz.
III. Toplumsal birlik ve beraberlik duygusu zedelenir.
durumlarından hangileri görülür?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
 
3. Aşağıdakilerden hangisi, demokratik yönetim biçimlerindeki gelişmelerden değildir?
A) Roma İmparatorluğu'nda yaşayan herkesin yurttaş olarak kabul edilmesi
B) Kilisenin insanlar üzerinde etkisinin artması
C) Fransız İhtilali ile insanların krallığa karşı ayaklanması
D) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'nin kabulü
 
4. Aşağıdakilerden hangisi, temel insan haklarından en önemlisidir?
A) Seçme ve seçilme hakkı B) Kişi dokunulmazlığı C) Düşünce hürriyeti D) Yaşama hakkı
 
5. • İnsan haklarının "dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez" haklar olduğuna samimi olarak inanır.
• Devlet yapısında insan haklarının en geniş biçiminde kullanılmasına imkân sağlayacak şekilde anayasal ve yasal düzenlemeler yapar.
• Sendika, dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının kurulup faaliyet yürütmesine müsaade eder.
• Uluslararası insan hakları belgelerinde benimsenen ilkelere uygun düzenlemeler yapar.
Bu belirtilenler, daha çok hangi devletlerin yapısına uygun düşmektedir?
A) Demokratik B) Teokratik C) Monarşik D) Oligarşik
 
Eşleştirme
6. Aşağıdaki kavram ve kelimeleri eşleştiriniz.
bağımsızlık = egemenlik
anayasa  =  temel yasa
bildirge = beyanname
barış =  sulh
teokrasi =  yönetim biçimi
özgürlük
 
Boşluk Doldurma
Aşağıdaki noktalı yerleri verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız.
cumhuriyet demokrasi köle belge oy etkili vatandaş
7. Demokratik yönetimlerde, hükûmeti kurma görevi, genellikle en çok oy alan partiye verilir.
8. Demokrasinin temel ilkelerinin en yoğun görüldüğü yönetim biçimi Cumhuriyet yönetimidir.
9. Tarihsel süreç içerisinde demokrasi sürekli gelişmiştir.
10. Orta Çağ'da, Avrupa’da köle ticareti yapılıyordu.
11. İnsan hakları, çeşitli belge ve yasalarca güvence altına alınmıştır.
12. Günümüzde kadınlar, toplumun her alanında etkili bir şekilde yer almaktadır.
 
Doğru, Yanlış
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.
Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını noktalı yere yazınız.
13. (D) Günümüzde en yaygın olarak görülen yönetim biçimi cumhuriyet yönetimidir.
İnsanlar tarih boyunca bağımsızlıklarına düşkün olmuşlardır. Bunun için pek çok savaş vermişlerdir.Günümüzde ise en yaygın görülen yönetim biçimi cumhuriyet yönetimidir. Bu yönetimde, insanlar kendi yöneticilerini, kendileri seçerler. Herkes eşit hak ve özgürlüklere sahiptir.Yönetim biçimi olarak, özgürlükçülük olduğu esas alındığı için, her birey diğerinin değerlerine, düşüncelerine ve kararlarına saygılı olmak zorundadır. Bu yüzden, bu yönetim biçimi en yaygın olandır
14. (Y) Demokrasinin temel ilkelerinden herhangi birinin olmayışı demokratik anlayışın yerleşmesine
engel değildir.
Demokrasinin temel ilkeleri şunlardır: Milli egemenlik, seçme ve seçilme hakkı, halk katılımı, özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, çoğunluk, hoşgörü, hukuk devlet, kuvvetler ayrılığı. Bu ilkeler temel ilkeler olduğu için, herhangi birinin eksikliği diğerlerini etkileyecek ve uygulanmasına zarar verecektir. Böyle olunca da demokratik yönetim sağlanamayacaktır. Örneğin, hukuk devletinin sağlanamaması, kuvvetler ayrılığını engelleyecektir. Bu da eşitlik, hoşgörü, özgürlük ve milli egemenlik gibi ilkeleri direkt kötü etkiler.
 
Sonuç olarak, demokrasinin temel ilkelerinden herhangi birinin olmayışı demokratik anlayışın yerleşmesine engeldir. Soruda verilen yargı yanlıştır.
Çünkü, demokratik anlayış bu ilkelerin hepsinin birden sağlanmasıyla ancak millet içinde oturabilir ve demokratik yönetim benimsenebilir.
15. (Y) Günümüzde köle ticareti yapan ülkeler vardır.
Günümüzde ilkel köle ticareti yoktur fakat bazı ülkelerde mesela ingiltere gibi yerlerde modern köle ticareti sürüyormuş.bence bu durum kötü çünkü insanların sartılmasını yanlış buluyorum zaten bu ticaret yok denecek kadar aza inmiştir.
16. (D) İnsan Hakları Bildirgesi'ni imzalayan ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır.
İnsan Hakları Bildirgesi'ni imzalayan ülkeler arasında Türkiye'de yer almaktadır. Yani sorudaki bilgi doğrudur.
 
İnsan Hakları Bildirgesi ya da İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi içinde Türkiye'nin de bulunduğu 50 ülke tarafından oluşturulan bir komisyonca 1948'de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. 1949'da Türkiye tarafından imzalanmıştır.
Türkiye'nin bu bildirgeyi imzalamasının nedeni, uluslar arası ölçüde kabul görülen insan haklarını korumak istemesidir. Yaşama, eşitlik, özgürlük, mülkiyet edinme gibi insanın doğduğu anda sahip olduğu, değişmeyen ve devredilmeyen bu haklar her devlet tarafından korunmalıdır. Çünkü, ancak bu şekilde demokratik toplumlara sahip olunabilir. Türkiye'de bu gerekliliği fark etmiş ve kendi vatandaşlarının haklarını korumak için İnsan Hakları Bildirgesi'ni imzalamıştır.
17. (D) Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk kadınlarına tanınan haklarda artış görülmüştür.
Doğru görülmüştür.
 
Herşeyden önce kadınlara daha önce sahip olmadıkları seçme ve seçilme hakkı verilmiştir (1934). Bu hakkın verilmesi çok önemli olmakla birlikte, bu hak bir çok gelişmiş ve büyük ülkeden çok daha önce Türk Cumhuriyeti vatandaşı kadınlarına verilmiştir.
 
Yine cumhuriyet öncesi, eğitim ve öğretim görenler daha çok erkekler iken, cumhuriyet sonrası gelen zorunlu eğitim ile birlikte kadınlar da erkekler ile eşit şekilde eğitim görmeye başlamışlardır.
 
Yine kadınlar, cumhuriyet sonrası kılık ve kıyafet serbestliği hakkı elde etmişlerdir.
 
Özetle, cumhuriyet sonrası Türk kadınlarına tanınan haklarda artış görülmüştür.
Düşün, Yaz
18. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde tüm insanların haklarının güvence altına alınmasına
rağmen hâlâ insan hakları ihlalleri yapılmasının sebepleri ne olabilir?
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi teorik alarak tüm insan haklarını güvence altına alır fakat bildirgenin uygulanması devletlerin insiyatifine kalmıştır. Bazı ülkelerde bildirgede belirtilen bütün kuralları uygulamayı tercih eden bir politika uygulanırkan, diğer ülkeler insan haklarına gereken saygıyı göstermezler. Hatta bir ülkenin seçilmiş siyasetçilerinin bir kısmı insan haklarını önemserken diğer kısmının önemsemediği durumlar da söz konusudur.
 
Kısacası İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi doğru şekilde uygulanmadığı sürece insan hakları ihlalleri devam edecek demektir.
19. Kamu güvenliği ve kamu sağlığının tehdit edildiği bir durumda bazı temel haklarımızda sınırlama yapılabilir. Bu durumlar neler olabilir?
Bu durum anayasamızın 15. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Anayasamıza göre :
Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabileceği belirtilmiştir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
18 Yorum