1. HABERLER

 2. DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

 3. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 10. Ünite Değerlendirme Cevapları
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 10. Ünite Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 10. Ünite Değerlendirme Cevapları

2016-2017 9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı 324-325-326. Sayfalar 10. Ünite Günlük ve Blog Değerlendirme Çalışmaları Cevaplarını haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

“28 Mayıs 1955
Bir dere başında inip yemek çıkınlarımıza el atıyoruz.
Rüzgâr yayla çiçeklerinin menevişli, ebruli ve mercansı kokusunu getirmektedir.
Bu, bana Karac’oğlan’ı düşündürüyor.
İncecik’ten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye
Elif'in uğru nakışlı
Yavru balaban bakışlı
Yayla çiçeği kokuşlu
Kokar Elif Elif diye
Yanımda, yere bağdaş kurmuş bir Afşar delikanlısı, İncecik’in Elbistan köylerinden biri olduğunu, İncecik’li kızlardan çoğunun Elif diye anıldığını söylüyor. ‘Karac’oğlan, diyor, bu dolaylarda uzun boylu kalmıştır’.
Karac'oğlanın şiirindeki ‘İncecik’ sözcüğünün bir köy adı oluşunu öğrenişim beni ona daha da ısındırıyor. fiiiri, yeniden, içimden, hem de içercesine, içimden içercesine okuyorum.”
Salâh Birsel

1. Salâh Birsel’in günlüklerinden alınan yukarıdaki bölümde günlüklerin hangi özelliği öne çıkmaktadır? Kısaca açıklayınız.
Yazıldığı günün tarihi atılmıştır. Birinci kişi ağzından anlatılmış kısa yazılardır. Sıcak, samimi bir anlatımı vardır.

2. Aşağıdaki cümlelerin önüne bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(D) Günlüklerde olay, düşünce ve izlenimler sıcağı sıcağına yazıya geçirilir.
(Y) Günlükler öznel yazılar olduğu için edebî bir değer taşımaz.
(D) Önceki dönemlerde günlük kelimesi yerine “rûznâme” kelimesi kullanılırdı.
(D) “Günce” kelimesi Nurullah Ataç’ın edebiyatımıza kazandırdığı bir kavramdır.
(D) Edebiyatçıların günlükleri edebiyata ilişkin pek çok ayrıntıyı içerir.
(Y) Edebî bir tür olarak günlük, edebiyatımıza Cumhuriyet Dönemi’nde girer.
(D) Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” adlı eseri bazı yönleriyle günlükleri andırır.
(D) Günlük ile anı türü birbiriyle aynı özellikleri gösterir.
 
“Yazı yazmaya başlayınca en büyük zorluk samimi olmakta. Bu düşünceyi biraz derinleştirmek ve sanatta samimiyetin ne olduğunu tanımlamak gerek. fiimdilik şöyle düşünüyorum, kelime hiçbir zaman fikirden önce gelmez ya da kelimeyi gerektiren hep bir fikirdir. Karşı konulamamalıdır kelimeye, yok edilememelidir kelime, cümle de öyle, bir eserin bütünü de. Ve sanatçı yaşamı boyunca yaratma eğilimine karşı koyamamalıdır, yazmadan
yapamamalıdır (Önce kendisine direnmesini isterdim yazarın, yazmamasını ve bundan dolayı da acı çekmesini.). Samimi olamama korkusu birkaç aydır içimi kemiriyor ve yazmama engel oluyor... Tamamen samimi olmak...”
Andre Gide (Andre Jide)

3. Yukarıda verilen parça, içeriği açısından değerlendirildiğinde aşağıda verilen türlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Roman B) Senaryo C) Hikâye D) Günlük E) Tiyatro
Roman, bir kişi ya da bir grup insanın başından geçenleri, onların iç ve dış yaşantılarını belli bir kronolojik, mantıksal, duygusal ya da sanatsal ilişkiyi gözeterek öyküleyen uzun kurgusal anlatıma denir. Hikayeye kıyasla daha uzun ve olaydan ziyade kişi merkezli bir yazı türüdür. Japon edebiyatının başyapıtlarından Genji'nin Hikâyesi dünyanın ilk romanı kabul edilir.
Senaryo  (Fransızca: Scénario, İngilizce: Screenplay, Almanca: Szenarium) Tiyatro oyunu, piyes, film, dizi film gibi eserlerin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metinlere verilen isimdir.
Hikâye ya da öykü, gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düzyazı şeklindeki anlatıdır. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır.
Günlük - Bir kişinin yaşadıklarını, duygu ve izlenimlerini, tarih belirterek günü gününe anlatmasıyla oluşan yazı türüne günlük denir. Günlükler her gün yazıldığı için kısadır. Bu yazılar yazarın yaşamından izler taşır.
Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla hazırlanmış gösterilerdir. Farklı bir şekilde duyguların ve olayların hareket (jest)ve konuşmalarla anlatılmasıdır. Genel olarak temsil edilen eser anlamında da kullanılır.

“Burada sırası gelmişken iki türlü günlük olduğunu söylemeliyim: Bazı günlükler dışa dönük olan yazarların elinden çıkmıştır; bunlar daha türlü dış olayları, sanat, edebiyat, siyaset adamları üzerindeki düşünceleri, dedikoduları, yerilen ya da beğenilen şeyleri anlatır. Bazı günlükler ise içe dönük yazarların âdeta içlerinden kopmuş yapraklardır; bunlar bilincin alacakaranlığından iç dünyanın derinliklerinden kopmuş hayaletler, parıltılar, tartı şmalarla doludur; insafsız bir iç çözümlemesi, bu sonuncu günlüklerin belli başlı özelliği olarak görülür.”
Suut Kemal Yetkin

4. Yukarıdaki parçada günlükler neye göre sınışandırılmaktadır?
A) Üslubuna B) Uzunluğa C) İçeriğe D) Yayımlandığı yere E) Okur kitlesine

5. Aşağıdaki yazarlardan hangisi günlük türünde yazılar yazmamıştır?
A) Cemil Meriç B) Nurullah Ataç C) Oktay Akbal D) Salâh Birsel E) Suut Kemal Yetkin
Türk edebiyatındaki en seçkin günlüklerin başında Oğuz Atay'ın günlüğü ile Cemal Süreya'nın "Günler" adlı eseri gelmektedir Bunlar dışında edebiyatımızda kitap olarak basılan en önemli günlükler ve yazarları şunlardır:
Nurullah Ataç : Günce, Uçuş Günlüğü, Gazi Günlüğü, Avusturya Günlüğü
Salah Birsel: Günlük, Kuşları Örtünmek, Nezleli Karga, Bay sessizlik, Aynalar Günlüğü
Oktay Akbal: Yeryüzü Korkusu, Geçmişin Kuşları, Anılarda Görmek
Ahmet Refik Altınay: Kafkas Yollarında
Falih Rıfkı Atay: Yolculuk Defteri
Tomris Uyar: Gündökümü, Sesler, Yüzler, Sokaklar, Günlerin Tortusu
6. Aşağıdakilerden hangisi panelin özelliklerinden biri değildir?
A) Panel bir başkan tarafından yönetilir.
B) Panelde tartışmacı üyelerin sayısı en az 4, en fazla 6 olabilir.
C) Paneldeki konuşmacıların her biri konunun farklı bir yönünü ele alır.
D) Panelin sonunda dinleyiciler, konuşmacılara soru yöneltebilir.
E) Panel bilimsel konularda düzenlenir.

Panelin Özellikleri

 • Paneli bir başkan yönetir.
 • Tartışmacı üyelerin sayısı en az 3, en fazla 6 olabilir. Bunların her biri ayrı bir meslek kolundan seçilmelidir. Böylece konunun belli bir çerçeve içinde sıkışıp kalması önlenmiş olur. Konu değişik yönlerden işlenir.
 • Panel tartışmaları küçük bir salonda, küçük bir dinleyici topluluğu önünde, mikrofonsuz olarak yapılır.
 • Panel başkanı ortada olmak üzere, üyeler bir masa etrafında otururlar.
 • Panelden önce başkan ve üyeler toplanarak tartışma kurallarını belirlerler.
 • Panel başkanı, önce tartışmacı üyeleri dinleyenlere tanıtır. Ele alınan konunun anahatlarını ortaya koyar. Panel sonunda forum yapılıp yapılmayacağını açıklar.
 • Panel resmiyetten uzak samimî bir sohbet havası içinde sürdürülür.
 • Başkan, konuşmaların sırasını ve süresini düzenler. Açıklanması gereken konularla ilgili sorular sorar.
 • Panelin sonunda, dinleyiciler, panel üyelerine soru sorma imkânına sahiptirler.
 • Panel sonunda tartışma, dinleyicilere de geçerse tartışma forum halini alır.
7. Günlük yazma ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Günlük yazarken içten bir anlatım tercih edilir.
B) Günlüklerde tarih belirtilir.
C) Günlüklerde gün içinde olan olaylar özetlenir.
D) Günlüklerin kısa ve özlü olmasına özen gösterilir.
E) Günlüklerde öznel bir bakış açısı vardır.

Günlük Türünün Özellikleri

 • Yaşan olayların, izlenimlerin günün gününe yazılması ile oluşurlar.
 • Birinci kişi ağzından yazılmış kısa ve özlü, öznel yazılardır.
 • İnandırıcı, içten ve samimidirler.
 • Konuşma diline yakın bir dil kullanılır. Anlatımda "iç konuşma" tekniğinden yararlanılır. Doğrudan anlatım yöntemi benimsenir.
 • Yazarın kişiliğini, görüşlerini ve ruhsal yapısını yansıtırlar.
 • Gerçekler, yaşanılanlar değiştirilmeden, çarpıtılmadan yazılır.
 • Tarih, biyografi, anı için birer belge değeri taşırlar.
 • Her olay, olgu günlük konusu olabilir.
 • Her türlü anlatım biçiminden ve tekniğinden yararlanılır.
 • Kimi roman ve öykülerde "günlük", bir anlatım biçimi olarak kullanılabilir.
“15.6.1963
Dergilerin Kaderi
Dergilerin garip bir kaderi var. Bir nesle hitap ederler çok defa. Sonra meşin türbelerinde ebedî istirahate çekilirler. Bir ölen heyecanlar mezarlığı. Ama bir devrin çehresini makyajsız olarak dergilerinde bulabiliriz, kitaplarında değil. Kitap daha yapmacıklı. Orada düşünceler gelecek asırlara yollanan birer mektup. Kitaplar çok defa mumyalanmış fikirler.
Bunun için dergilerde seyahati, kitaplarda seyahate tercih ederim. Daha mahrem, daha samimi bir yolculuk. fiehrin iç sokaklarına daha çok sokulabilirsiniz.”
Cemil Meriç

8. Yukarıda verilen günlüğün anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?
A) Ad aktarması
B) Kişileştirme
C) Benzetme
D) Karşılaştırma
E) Tanımlama

9. Bloglar hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Bloglar, İnternet’te oluşturulan kişisel sayfalardır.
B) Bloglarda günlük türünde metinler yazılabilir.
C) Bloglara yapılan yorumlar genellikle olumludur.
D) Bloglardaki metinler okur tarafından anında yorumlanabilir.
E) Bloglarda metinler, fotoğraf veya müzikle desteklenebilir.
Blog (Türkçe: ağ günlüğü, günce) veya Weblog (Türkçe: Ağ kütüğü) teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde yazan insanların oluşturabildikleri, günlüğe benzeyen web siteleridir.
 
İngilizcedeki "web" ve "log" kelimelerinin birleşmesinden oluşan weblog kavramının zamanla yaygınlaşmış adıdır.
 
10. Aşağıda verilen yazarlardan hangisi, Türk edebiyatında günlük türünün tanınmasını sağlamıştır?
A) Nurullah Ataç

B) Ömer Seyfettin
C) Oğuz Atay
D) Adalet Ağaoğlu
E) Behçet Necatigil

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.