1. HABERLER

 2. YILLIK PLANLAR - MÜFREDAT

 3. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

2019-2020 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konuları ve müfredatında 9 Ünite olarak işlenecektir. İlk 4 ünite 1. dönemde geri kalan 5 ünite ise 2. dönemde işlenecektir. Konular ve işleyiş sürelerine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

2019-2020 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDATI

I. DÖNEM 1. ÜNİTE: GİRİŞ, Süresi: 2 HAFTA

OKUMA.

Aşağıdaki konulara uygun metinler seçilir:
1. Edebiyat nedir?
• Edebiyat kelimesinin kökeni, terim anlamı ve edebiyatın farklı tanımları üzerinde durulur.
2. Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisi
• Edebiyat, bilim ve güzel sanatlar arasındaki etkileşim üzerinde durulur, birbirlerine kaynaklık ettikleri örnekler üzerinde durulur.
3. Metinlerin sınıflandırılması
• Edebî ve öğretici metinlerin özellikleri üzerinde durulur, sınıflandırmadaki ölçütler açıklanır. Metin türlerinin adları verilir ancak bunlarla ilgili ayrıntıya girilmez.
• Bu ünitedeki metinler, kitap yazarları tarafından da oluşturulabilir.

YAZMA

• “Niçin yazıyoruz?”, “Nasıl yazmalıyız?” soruları çerçevesinde öğrencilerin serbest metinler yazmaları sağlanır. Farklı yazarların yazma gerekçeleri ve biçimleri üzerinde durularak öğrencilerin yazmanın doğası üzerinde düşünmeleri sağlanır.
 
SÖZLÜ İLETİŞİM
• İletişim ve ögeleri açıklanır, bunların işlevleri üzerinde durulur.
 
Dil Bilgisi Konuları:
Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur.

2. ÜNİTE: HİKÂYE , Ünite Süresi: 5 Hafta

OKUMA

1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir olay hikâyesi
2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir durum hikâyesi
• Hikâyenin tanımı ve unsurları (kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, çatışma, konu, tema, anlatıcı ve bakış açısı) hakkında incelenen metinlerle ilişki kurularak bilgi verilir.
• Olay hikâyesi (Maupassant tarzı) ve durum hikâyesinin (Çehov tarzı) farkları incelenen metinlerden hareketle gösterilir.
• Öğrencilerin incelenen metinleri Maupassant ve Çehov’dan tarzların özelliklerine uygun şekilde seçilmiş birer hikâye ile karşılaştırmaları sağlanır.
 

YAZMA

• Özelliklerine uygun hikâye yazma çalışmaları yapmaları sağlanır.
• Hikâye yazma çalışmalarının dışında incelenen metinlerden edinilen düşünce ve izlenimleri konu alan farklı türlerde yazma çalışmaları yaptırılabilir.

SÖZLÜ İLETİŞİM

• Sunu hazırlamanın temel ilkeleri açıklanır.
• Öğrencilerin, Türk edebiyatındaki durum ve olay hikâyeciliği ile ilgili bir sunum yapmaları sağlanır.
 
Dil Bilgisi Konuları:
• Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

3. ÜNİTE: ŞİİR, Ünite Süresi: 5 HAFTA

OKUMA
1. Cumhuriyet Dönemi’nden hece ölçüsüyle yazılan iki şiir
2. Cumhuriyet Dönemi’nden aruz ölçüsüyle yazılan bir şiir
3. Cumhuriyet Dönemi’nden serbest tarzda yazılmış iki şiir
• Nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü, söyleyici, durak, ölçü, kafiye, redif, nakarat, mahlas, tapşırma kavramları kısaca açıklanır.
• Manzume ve şiir ayrımı, örnek metinlerden hareketle açıklanır.
• Kazanım çerçevesinde, metinlerde yer alan söz sanatları kısaca açıklanır.
• Şiir türünün dünya edebiyatından bir örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen metinlerle karşılaştırılması sağlanır.
 
YAZMA
• Bir şiire benzeterek dize, beyit, dörtlük, bent yazma veya şiiri devam ettirme gibi çalışmalar yaptırılır.
 
SÖZLÜ İLETİŞİM
• Öğrencilerin ezberledikleri şiirlerden oluşan bir dinleti hazırlamaları sağlanır.
• Dinleti hazırlama sürecinde öğrencilerin EBA’daki içerikten yararlanmaları sağlanır.
 
Dil Bilgisi Konuları:
• Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

4. ÜNİTE: MASAL/FABL, Ünite Süresi: 5 HAFTA

OKUMA
• Türk halk edebiyatından bir masal örneği
• Doğu edebiyatından bir masal örneği
• Divan edebiyatından bir fabl örneği
• Batı edebiyatından bir fabl örneği
• Masal ve fabl türünün genel özellikleri açıklanır.
• “Mantıku’t-Tayr”, “Martı”, “Hayvan Çiftliği” ve “Küçük Prens” gibi eserlerin fabl türü ile ilişkisi üzerinde durulur.
• Masal/fabl yazma çalışması yaptırılır.
• Seçilen mesnevinin günümüz Türkçesiyle yeniden yazılmasına yönelik çalışmalar da yaptırılabilir.
 
YAZMA
• Masal/fabl yazma çalışmalarının dışında incelenen metinlerden edinilen düşünce ve izlenimleri konu alan farklı türlerde yazma çalışmaları yaptırılabilir.
 
SÖZLÜ İLETİŞİM
• Dinleme türleri ve etkili dinlemenin ilkeleri açıklanır.
• Öğrencilerin yazdıkları metinleri sınıfta sunmaları sağlanır.
• Öğrencilerin çizgi film hâline getirilmiş bir fablı izlemeleri sağlanır.
 
Dil Bilgisi Konuları:
• Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

II. DÖNEM 5. ÜNİTE: ROMAN, Ünite Süresi: 5 HAFTA

OKUMA
1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından iki roman
• Roman ve roman türleri hakkında genel bilgi verilir.
• Romanın hikâyeden ayrılan yönleri üzerinde durulur.
• Dünya edebiyatından bir roman örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen metinlerle karşılaştırılması sağlanır.
 
YAZMA
• Öğrencilerden bir romanın bir kesitini bakış açısı ve anlatıcıyı değiştirerek yazması istenir. Bakış açısı veya anlatıcı değişikliğinin romanın içeriğine ve anlatıma etkisinin değerlendirilmesi sağlanır.
 
SÖZLÜ İLETİŞİM
• Hazırlıklı konuşmanın aşamaları kısaca açıklanır.
 
Dil Bilgisi Konuları:
• Metindeki zamirleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

6. ÜNİTE: TİYATRO, Ünite Süresi: 5 HAFTA

OKUMA
1. Cumhuriyet Dönemi’nden üç tiyatro (trajedi, komedi, dram) örneği
• Tiyatro ve tiyatro türleri hakkında genel bilgi verilir. Temel tiyatro terimleri açıklanır.
• Dünya edebiyatından bir tiyatro örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen metinlerle karşılaştırılması sağlanır.
 
YAZMA
• Öğrenciler gruplara ayrılır ve her grubun 3-5 dakikada
oynanabilecek kısa bir oyun yazması sağlanır.
 
SÖZLÜ İLETİŞİM
• Öğrencilerin yazdıkları oyunları sınıfın imkânları dâhilinde sergilemeleri ve değerlendirmeleri sağlanır.
 
Dil Bilgisi Konuları:
• Metindeki zarfları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

7. ÜNİTE: BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ, Ünite Süresi: 3 HAFTA

OKUMA
1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir biyografi
2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir otobiyografi
3. Divan edebiyatından bir tezkire
• Otobiyografi konusu işlenirken monografi, öz geçmiş/CV, hâl tercümesi ve portreden kısaca bahsedilir.
• Hikâye ve romanda biyografi ve otobiyografiden yararlanıldığı üzerinde durulur.
 
YAZMA
• Edindikleri bilgilerden hareketle öz geçmiş/CV, portre yazmaları sağlanır (İsteyen öğrencilerin çizgi portre yapabilecekleri belirtilir.).
 
SÖZLÜ İLETİŞİM
• Öğrencilerden sınıf ortamında kendilerini ve yakından tanıdıkları birini tanıtmaları istenir. İki anlatım arasındaki farkı değerlendirmeleri sağlanır.
 
Dil Bilgisi Konuları:
• Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

8.ÜNİTE: MEKTUP/E -POSTA, Ünite Süresi: 3 HAFTA

OKUMA
1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir özel, bir edebî mektup; iki e-posta örneği
2. Divan edebiyatından bir mektup örneği
3. Tanzimat Dönemi'nden bir mektup örneği
• Mektup türünün özellikleri açıklanır. Hikâye, roman ve şiir gibi türlerde mektubun bir anlatım biçimi/tekniği olarak da kullanıldığı örneklendirilir.
• Mektup türünün dünya edebiyatından bir örneğine yer verilir ve inceledikleri metinlerle karşılaştırmaları sağlanır.
• e-posta yazarken kişisel bilgilerin güvenlik altına alınması gerektiği vurgulanır.
• Özel mektup ile edebî mektup arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelenen metinler üzerinden gösterilir.
 
YAZMA
• Mektup yazma aşamalarına uygun olarak mektup / e-posta yazma çalışması yapmaları sağlanır. Ayrıca öğrencilere mektup yazma geleneği üzerine düşünce ve izlenimlerini anlatan bir yazı yazdırılır.
• Dilekçe ve tutanak yazmanın kuralları açıklanır, öğrencilerin örneklerden hareketle bir dilekçe ve tutanak yazmaları sağlanır.
 
SÖZLÜ İLETİŞİM
• Açık oturumun genel özellikleri hakkında bilgi verilir.
• Öğrencilerin bir açık oturumu izlemeleri ve değerlendirmeleri sağlanır.
 
Dil Bilgisi Konuları:
• Metindeki fiilleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

9. ÜNİTE: GÜNLÜK/BLOG, Ünite Süresi: 2 HAFTA

OKUMA
1.Cumhuriyet Dönemi’nden iki günlük örneği
2.İki blog örneği
• Günlük ve blog hakkında bilgi verilir.
• Günlük şeklinde düzenlenen roman, hikâye ve şiirlere örnekler verilir.
 
YAZMA
•Günlük yazmada gözlem ve kişisel izlenimlerin önemi vurgulanarak öğrencilerden günlük yazması istenir.
• Öğrencilerin bir blog oluşturmaları ve başta günlükleri olmak üzere diğer yazılı veya görsel üretimlerini bu blogda paylaşmaları sağlanır.
 
SÖZLÜ İLETİŞİM
• Öğrencilerin farklı günlüklerden/bloglardan seçtiği metinlerden bir sunu hazırlamaları sağlanır.
 
Dil Bilgisi Konuları:
• Metindeki fiilleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.
• Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
 
Konu ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

1. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

1. Ünite: İletişim ve Dil

 • Edebiyat Nedir?
 • Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi
 • Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • İletişim Nedir?
 • İletişim Öğeleri
 • Gösterge Çeşitleri
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Dil Nedir?
 • Dilin İşlevleri
 • Dil-Kültür İlişkisi
 • Dilin Kullanımından Doğan Türler

2. Ünite: Hikaye

 • Hikaye Nedir?
 • Hikaye Türleri
 • Hikayenin Tarihsel Gelişimi
 • İsim

3. Ünite: Şiir

 • Şiir Nedir?
 • Şiir Bilgisi
 • Şiir Türleri
 • Sıfat

4. Ünite: Masal/Fabl

 • Masal Nedir?
 • Fabl Nedir?
 • Dinleme Türleri ve Etkili Dinlemenin İlkeleri
 • Edat
 • Bağlaç
 • Ünlem

2. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

5. Ünite: Roman

 • Roman Nedir?
 • Roman Türleri
 • Romanda Bakış Açıları
 • Romanın Yapı Unsurları
 • Zamir

6. Ünite: Tiyatro

 • Tiyatro Nedir?
 • Tiyatronun Yapı Unsurları
 • Tiyatro Terimleri
 • Geleneksel Türk Tiyatrosu
 • Zarf

7. Ünite: Biyografi / Otobiyografi

 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • CV / Öz Geçmiş
 • Mektup Nedir?
 • Mektup Türleri
 • Dilekçe Nedir?
 • Tutanak Nedir?
 • Fiil

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.