Fahrünnisa Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

Fahrünnisa Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe)

Fahrünnisa Metni 6. Sınıf Türkçe Meb Yayınları (2) Sayfa 24-25-26-27-28-29 Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Fobi kelimesinin anlamını ve fobi çeşitlerini arkadaşlarınızla paylaşınız.

Fobinin kelime anlamı “Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı.”

Onlarca fobi çeşidi vardır. Bunlardan en yaygın olanları şunlardır:

 • Glossophobia – Topluluk önünde konuşma korkusu
 • Agorafobi – Alan korkusu
 • Sosyal Fobi
 • Klostrofobi – Kapalı alan korkusu
 • Aviophobia – Uçuş korkusu
 • Acrophobia – Yükseklik korkusu
 • Dentofobi – Diş Hekimi Korkusu
 • Hemofobi – Kan korkusu
 • Nyctophobia – Karanlık korkusu
 • Cynophobia – Köpek korkusu

Fahrünnisa Metni Sayfa 26 Cevapları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek tahminlerinizi yazınız. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız.

tavır: Bir olay, bir durum karşısında kişinin takındığı davranış.
muhafaza: Koruma, saklama, korunum
gafil avlanmak: Beklenmedik bir sırada yakalanmak, habersiz ve hazırlıksız bir anda bir olayla karşılaşmak, zor duruma düşürülmek
ihmal: Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
tereddüt: Kararsızlık, duraksama, ikircik, ikirciklik

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili deyimlerin cümleye kattığı anlamı yazınız.

Gafil avlanmış gibi birden hafifçe kızardı.
Cevap: Beklenmedik bir durumla karşılaşma.

Fakat kendim kalkmak istersem kendime tam manasıyla güveniyorum, karşımdakilere meydan okuyorum, demektir.
Cevap: Korkmadığını, çekinmediğini açıkça bildirme, kavga veya yarışmaya çağırma.

Cevap onun bu müthiş gururunu birden açığa vurmuştu.
Cevap: Belli etme, ortaya çıkarma.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Öğretmenin Fahrünnisa ile ilgili düşünceleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap:
İddiasız, içine gömülü, dersleriyle ilgilenmeyen, derse kaldırılmaktan hoşlanmayan, suskun bir öğrenci olduğunu düşünmektedir.

2. Öğretmenin Fahrünnisa ile ilgili düşünceleri hangi olaydan sonra değişir? Açıklayınız.
Cevap:
Birgün derste öğretmen Fahrünnisa’yı aniden derse kaldırır. Fahrünnisa dersi duyarak, kavrayarak, benimseyerek çok güzel bir şekilde anlatır. Bu olaydan sonra öğretmenin Fahrünnisa ile ilgili düşünceleri değişir.

3. Fahrünnisa’nın sınıfta söz almama nedenini mantıklı buluyor musunuz? Neden?
Cevap:
(örnek) Mantıklı bulmuyorum. Fahrünnisa’nın söz almaması, kendine olan güveninin olmadığı anlamına gelir. Başarılı biri olmanın yollarından biri de kendine güvenmek, yanlış yapmaktan korkmamaktır.

4. Fahrünnisa’nın fikirlerini hangi duygu beslemektedir?
Cevap:
Alçak gönüllülük duygusu beslemektedir.

5. Öğretmenin yerinde siz olsaydınız Fahrünnisa’nın fikrini değiştirmek için ona ne söylerdiniz?
Cevap:
(örnek) Bu şekilde fazla alçak gönüllü davranmanın başarıya giden yolda ona engel olacağını, kendinden emin olduğu her konuda kendine güvenerek iş yapması gerektiğini, ancak bu şekilde başarılı olabileceğini anlatırdım.

Fahrünnisa Metni Cevapları Sayfa 27

4. ETKİNLİK

Metnin özetini aşağıdaki bölüme yazınız.

Fahrünnisa Metni Özeti

Öğretmeni Fahrünnisa ile ilgili ilk zamanlarda iddiasız, içine gömülü, dersleriyle ilgilenmeyen, derse kaldırılmaktan hoşlanmayan, suskun bir öğrenci olduğunu düşünmektedir. Birgün öğretmeni Fahrünnisa’yı derse kaldırır. Fahrünnisa, öğretmenin beklemediği bir şekilde dersi duyarak, kavrayarak, benimseyerek çok güzel bir şekilde anlatır. Bu olaydan sonra öğretmenin Fahrünnisa ile ilgili düşünceleri değişir. Fahrünnisa’nın böyle güzel ders anlatabilmesine rağmen niçin derse katılmadığını merak eder. Daha sonradan Fahrünnisa’nın en iyi olamama korkusu nedeniyle böyle çekingen ve suskun olduğunu anlar. Fahrünnisa’nın bu düşüncesini değiştirmek ister fakat başaramaz. Fahrünnisa liseyi ve üniversiteyi başarılı bir şekilde bitirir. Öğretmeni yıllar sonra onun yazdığı bir şiir kitabına denk gelir ve çok gururlanır. Fahrünnisa planlı, devamlı fakat son derece alçak gönüllü ve sessiz çalışmaları ile mesleğini bilim yönünde derinleştirmeye devam eder.

5. ETKİNLİK

Fahrünnisa’nın fiziksel ve kişilik özellikleri nelerdir? Yazınız.

Fiziksel Özellikleri, soluk, esmer yüzlü, normal burunlu, kalınca, renksiz dudaklı, iri kara gözlü.
Kişisel Özellikleri, alçak gönüllü, gururlu, planlı, çekingen, suskun.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelere örnekteki gibi amaç-sonuç bildiriyorsa (A), neden – sonuç bildiriyorsa (N), koşul-sonuç bildiriyorsa (K) yazınız.

(A) Okula öğrenmek ve yanlışlarını düzeltmek için geliyorsun.
(A) Derse kalkmak için istek gösteriyordu.
(K) Bu durumda biri, eğer bir yanlış yaparsa gülünç olur.
(N) “En iyi” olamamak korkusu onu çekingen ve suskun yapıyordu.

Fahrünnisa Metni Sayfa 28 Cevapları

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki farklı yazı karakteri ile yazılmış metni okuyunuz. Ardından yönergeleri uygulayınız.

b) “Mor Salkımlı Ev” metninin türü ile ilgili verilen bilgilerden örnekteki gibi doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız.

 • Yaşanmakta olan bir olayı değil, yaşanmış bir olayı anlatır. (D)
 • Anlatılan olay, yazarın belleğinde iz bırakmıştır. (D)
 • Metinde hayalî karakterler vardır. (Y)
 • Olayın anlatıcısı olayı yaşayan kişidir. (Y)

c) Yukarıda (D) olarak işaretlediğiniz özelliklerden yola çıkarak metnin türünü belirtiniz.

Cevap: Hatıra (Anı)

d) “Fahrünnisa” ile “Mor Salkımlı Ev” adlı metin arasında tür açısından benzerlik var mı? Açıklayınız.
Cevap: Vardır. Her iki metin de anı türünde yazılmıştır.

8. ETKİNLİK

Hata yapmamak için derse katılmak istemeyen bir arkadaşınız olduğunu hayal ediniz. Arkadaşınızı derse katılmak üzere ikna edecek bir konuşma hazırlayınız. Ardından konuşmanızı sununuz.)

Sevgili Arkadaşım,

Anladığım kadarıyla derse katılmama sebebin hata yapmaktan korkman. Bunu anlıyorum fakat bu şekilde devam edersen başarılı olamazsın.

Biz öğrenciyiz. Mutlaka hata yapacağız. Hata yapa yapa doğruyu öğreneceğiz. Okula bunun için geliyoruz. Bunun için eğitim görüyoruz. Eğer hata yapmamak için derse katılmaz, düşüncelerini söylemezsen, belki de hatalı düşüncelerini, bilgilerini düzeltme imkanın olmaz. Doğru bildiğin yanlışı göremeyebilirsin.

Hatalarını görmek, bunları düzeltmek, özgüven kazanmak için derse katılman gerekir. Ancak bu şekilde başarılı bir öğrenci olursun.

Fahrünnisa Metni Sayfa 29 Cevapları

9. ETKİNLİK

Anı türünün aşağıda verilen özelliklerini dikkate alarak sizi etkileyen bir anınızı boş bırakılan yere yazınız.

• Olay geçmişte yaşanmış, gerçek bir olay olmalı.
• Olay anlatıcısı “ben” (birinci kişi) olmalı.
• Anlatılan olay ilgi çekici olmalı.
• Anlatım içten ve samimi olmalı.

Bir gün, okuldan eve dönmek için otobüse binmiştim. Otobüse kart ile biniliyordu. Binen kişi kartını makineye okuturdu. Böylece biniş ücreti karttan çekilirdi. Fakat o gün başka bir durum vardı.

Bazı insanlar,) otobüse binerken makineye kart değil ellerindeki kitabın barkotunu okutuyordu. Buna bir anlam veremedim. Benim gibi meraklanan bir amca şoföre durumun ne olduğunu sordu.

Meğer şehrin belediyesi bir kampanya başlatmış; şehir kütüphanelerinden alınan kitaplar ile insanlar otobüslere iki seferlik ücretsiz binebiliyormuş. Herkes çok şaşırdı. Belediyenin insanları okumayı sevdirmek adına böyle bir kampanyayı hayata geçirmesi çok hoşuma gitmişti.

Asıl güzel olan ise insanların bu kitapları sadece ücretsiz biniş için almamalarıydı; otobüsün yarısı kitap okuyordu…

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Mutluluk üzerine söylenmiş özdeyişler araştırınız.

 • “Mutlu olmanın iki yolu vardır: Ya ihtiyaçlarınızı azaltmak ya da imkanlarınızı çoğaltmak!” Benjamin Franklin
 • “Aldıklarımızın değil, verdiklerimizin üzerine inşa edilen bir hayat gerçek mutluluğu getirir.” Robin Sharma
 • “Mutluluk, elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır.” Bob Goddard
 • “Hayatın en büyük mutluluğu sevildiğimizi bilmektir.” Victor Hugo
 • “Mutluluk daima yakınımızdadır, yakalamak için çoğu zaman elimizi uzatmak yeter.” George Sand
 • “Ne kadar mutlu olmaya karar vermişseniz, o kadar mutlu olursunuz.” Abraham Lincoln
 • “Mutluluk sadece paylaşıldığında gerçek bir değer taşır.” Into the Wild
 • “Başarı istediğini elde etmek, mutluluksa elde ettiğini sevmektir.” H. Jackson Brown

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2081
1222
942
358
269
337
813
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
4 Yorum