10. Sınıf Anka Matematik Sayfa 112-116 Cevapları

10. Sınıf Anka Matematik Sayfa 112-116 Cevapları
10. Sınıf Anka Kuşu Yayınları Matematik 2. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme Soruları Sayfa 112, 113, 114, 115, 116 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları

1) ƒ = {(1,2), (2,3), (3,1), (4,3)} fonksiyonu veriliyor. ƒ nin görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {1, 3} B) {2, 3} C) {1, 2, 3, 4} D) {1,2,3} E) {1, 2,}
Cevap D

2) A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {6, 7, 8} olmak üzere aşağıdakilerden hangisi A dan B ye bir fonksiyondur?
A) {(1, 6), (2, 8)}
B) {(3, 7), (4, 8) (5,6)}
C) {(1, 6) (2, 6) (3,6) (4,6) (5, 8)}
D) {(1, 7) (2, 6) (3,7) (4,7) (3, 8)}
E) {(1, 6) (2, 6) (3,7) (4,8) (5, 8) (2, 7)}
Cevap C
1. olarak tanım kümesinde yani A'da boşta eleman olmayacak.
2. olarak tanım kümesi olan A kümesinden bir eleman yalnızca bir eleman ile eşleşebilir.

3) ƒ: R--> R, ƒ(x) = 4x + 5 olduğuna göre ƒ(5) + ƒ(0) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40
ƒ(x) = 4x + 5
ƒ(5) = 4 . 5 + 5
ƒ(5) = 20 + 5
ƒ(5) = 25

ƒ(0) = 4 . 0 + 5
ƒ(0) = 0 + 5
ƒ(0) = 5

25 + 5 = 30
Cevap C

4) ƒ: R-->R, ƒ(x) = (a - 2) x + b - 4 fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre a + b nın değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7 B) 8 C) 10 D) 13 E) 17
Cevap A
ƒ(x) = (a - 2) x + b - 4
ƒ(x) birim fonksiyon
b - 4 = 0
b = 4

a - 2 = 1
a = 3

a + b = 3 + 4 = 7

5. ƒ: R-->R {2}, ƒ(x) = 3x + t / 4x - 8 fonksiyonu sabit fonksiyon ise t nin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)–6 B)–5 C)–4 D)–3 E)–2
Cevap A
ƒ(x) = 3x + t / 4x - 8
Sabit fonksiyon ise
3 / 4 = t / -8
-8 . 3 = 4 . t
-24 = 4 . t
t = -6

6) ƒ: R--> R, ƒ(x + 5) = 7x - 2 olduğuna göre ƒ(8) aşağıdakilerden hangisidir?
A) 14 B) 17 C) 18 D) 19 E) 22
Cevap D
ƒ(x + 5) = 7x - 2
x + 5 = 8
x = 3

ƒ(3) = 7x - 2
ƒ(3) = 7 . 3 - 2
ƒ(3) = 21 - 2
ƒ(3) = 19

7) ƒ: R-->R, ƒ(x) = 2x - 3 + x + 1 ise ƒ(-3)+ f(0) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

10-sinif-anka-matematik-sayfa-112-7-soru.jpg

8) Yanda ƒ: R-->R, y = ƒ(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre kaçtır?

A) 2 B) –4 C) 3 D) 0 E) 4
Cevap B

10-sinif-anka-matematik-sayfa-113-8-soru.jpg

9) A = {a, b, c, d} ve ƒ: A-->A olmak üzere aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi bire bir fonksiyondur?
A) ƒ: {(a,b)(b,a)(c,a)(d,c)}
B) ƒ: {(a,a)(b,b)(c,c)(d,d)}
C) ƒ: {(a,d)(b,d)(c,d)(d,d)}
D) ƒ: {(a,a)(b,a)(c,d)(d,b)}
E) ƒ: {(a,d)(b,d)(c,a)(d,b)}
Cevap B
Tanım kümesinden her bir eleman değer kümesinden farkı eleman ile eşleşmelidir.

10) ƒ: R-->R, ƒ(x) = x3 fonksiyonunda ƒ(1) + ƒ(2) kaçtır?
A) –3 B) 0 C) 1 D) 3 E) 9
Cevap E
ƒ(1) = 1 . 1 . 1 = 1
ƒ(2) = 2 . 2 . 2 = 8
ƒ(1) + ƒ(2) = 1 + 8 = 9

11) ƒ: R-->R, ƒ(x) = x2nin grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap C

10-sinif-anka-matematik-sayfa-113-11-soru.jpg

12) Aşağıdaki fonksiyon grafiklerinden hangisi bire bir fonksiyondur?
Cevap D

10-sinif-anka-matematik-sayfa-114-12-soru.jpg

13) A = "x, y, z, t, ve ƒ: A-->A olmak üzere aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisi örten fonksiyondur?
A) ƒ: {(x,x)(y,z)(z,x)(t,z)}
B) ƒ: {(x,y)(y,z)(z, t)(t,y)}
C) ƒ: {(x,y)(y,y)(z,y)(t,y)}
D) ƒ: {(x,x)(y,x)(z,z)(t,z)}
E) ƒ: {(x, t)(y,z)(z,x)(t,y)} // Değer kümesinde boşta eleman yoktur.
Cevap E
Bir fonksiyonda değer kümesinde boşta eleman kalmıyorsa bu fonksiyon örten fonksiyondur.

14) A = "2,3,4,5,, B = "5,8,a,b, ve ƒ: A-->B olmak üzere ƒ(x) = 3x - 1 fonksiyonu bire bir ve örtendir. a + b kaçtır?
A) 25 B) 27 C) 29 D) 30 E) 32
Cevap A

10-sinif-anka-matematik-sayfa-114-14-soru.jpg

15) ƒ = {(- 1, 3)(2, 4)(3, 7) (5,1)} ve g = {(1, 2)(2, 3)(4,- 1)(5, 2)}. fonksiyonları veriliyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) (ƒ + g) (1) = 5
B) (ƒ . g) (2) = 6
C) (ƒ/g) (5) = 2
D) (ƒ - g)(3) = 5
E) (2ƒ - 3g)(5) = - 4
Cevap E
2ƒ(5) - 3g(5)
2 . 1 - 3 . 2
2 - 6
-4

16) ƒ: R-->R ve g:R-->R olmak üzere ƒ(x) = 2x + 1, g(x) = (x - 3)2 veriliyor. Buna göre (ƒ . g) (2) nin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 10
Cevap C
ƒ(x) = 2x + 1
ƒ(2) = 2 . 2 + 1
ƒ(2) = 5

g(x) = (x - 3)2
g(2) = (2 - 3)2
= (-1)2
= 1

(ƒ . g) (2)
5 . 1 = 5

17) ƒ = {(a, 2)(2, 3)(4, 5), g = {(a, 4) (2, a) (4,- 2) ve (ƒ . g) (a) = (ƒ + g)(2) ise a aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
Cevap D
ƒ(a) . g(a) = ƒ(2) . g(2)
2 . 4 = 3 + a
8 = 3 + a
a = 5

18) ƒ: R-->R, g: R-->R olmak üzere ƒ(x) = 3x + 5 ve g(x) = 2x - 1 fonksiyonları için goƒ 1 m 2 = ( h- ( h ise m kaçtır?
A) 11 B) 16 C) 21 D) 26 E) 31
Cevap C

10-sinif-anka-matematik-sayfa-115-18-soru.jpg

19) ƒ: R-->R, g: R-->R olmak üzere ƒ(3x - 1) = 5x + 2 ve g(x) = x - 3 fonksiyonları için goƒ 1 1 1 ( - h- (- h in değeri kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
Cevap E

10-sinif-anka-matematik-sayfa-115-19-soru.jpg

20) ƒ: R-->R, g:R-->R olmak üzere g(x) = 2x + 4 ve ƒog x aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
Cevap C

10-sinif-anka-matematik-sayfa-115-20-soru.jpg

21) ƒ:R-->R olmak üzere ƒ(x - 3) = 2x - 5 fonksiyonu veriliyor. Buna göre ƒ-1 (3x + 1) aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Cevap A

10-sinif-anka-matematik-sayfa-115-21-soru.jpg

22) ƒ: R-->R olmak üzere (ƒoƒ)(x) = 9x + 16 ise ƒ-1 (x) aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap D

10-sinif-anka-matematik-sayfa-115-22-soru.jpg

23) ƒ:R-->R, g:R-->R olmak üzere ƒog 1 x 4x 3 = - ( h- ( h ve ƒ(x) = 2x - 5 olduğuna göre g(- 7h kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 2 9 E) 2

10-sinif-anka-matematik-sayfa-116-23-soru.jpg

24) ƒ:R-->R, ƒ(x) = ax + b doğrusal bir fonksiyon, ƒ-1 (7h = 4, ƒ-1 (1h = 2 olduğuna göre a --> b kaçtır?
A) –15 B) –12 C) –9 D) –3 E) –1

10-sinif-anka-matematik-sayfa-116-24-soru.jpg

25) ƒ:A-->B, ƒ(x) = - 3x + 2 şeklinde tanımlı fonksiyon için A = 62, 5h ise ƒ(Ah kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) (- 15,13h B) (- 13, - 5@ C) (- 13, - 4@ D) 6- 4, 5h E) 61, 13h

10-sinif-anka-matematik-sayfa-116-25-soru.jpg

26) ƒ:R-->R, x c + ( h fonksiyonu için (ƒogh(x) = x ise g(x) aşağıdakilerden hangisidir?

10-sinif-anka-matematik-sayfa-116-26-soru.jpg

27) ƒ:R - "a,-->R - "b, olmak üzere x fonksiyonu veriliyor. Buna göre a --> b
kaçtır?
A) - 18 B) - 12 C) - 9 D) - 6 E) - 3

10-sinif-anka-matematik-sayfa-116-27-soru.jpg

28) fonksiyonunun tanım kümesi R - "1, ise (ƒoƒh(x) in tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

10-sinif-anka-matematik-sayfa-116-28-soru.jpg

29) ƒ:R - "-1,-->R olmak üzere ƒ x - ( h fonksiyonu veriliyor. Buna göre ƒ(2x + 1h fonksiyonunun ƒ(x) cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

744
419
295
206
102
123
1202
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.