Lise Taban Puanlar

2021 yılı LGS kapsamında merkezi sınav puanına göre yerleştirme için toplam 358.187 öğrenci tercih yapmış ve 168.924 öğrenci tercihleri doğrultusunda sınavlı okullara yerleştirilmiştir. 2021 yılında Merkezi Sınava katılan öğrencilerin %34,49’unun sınavla okullara yönelik tercih yapması ve bu oranın 2020 yılına göre (%38,84) düşmesi öğrenci tercihlerinin değişimi hakkında önemli bir göstergedir. Bu sonuç, öğrencilerin sınavlı okullara yöneliminin bir önceki yıla göre kısmen azaldığını göstermesi açısından önemlidir.

Merkezi sınav puanına göre yerleşen öğrenci sayıları, toplam kontenjan sayıları ve doluluk oranları okul türlerine göre Tablo 1’de verilmiştir. Merkezi sınav puanına göre öğrenci alan Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimlerinin tüm kontenjanları dolmuştur. Anadolu İmam Hatip Liselerinde doluluk oranı %98,27’ye ulaşmış, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde ise oran %76,90 olarak hesaplanmıştır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin doluluk oranı %77’dir. İlk yerleştirme sonuçlarına göre merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanları %95,22 oranında dolmuştur.