İOKBS - LGS

İOKBS nedir

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. İOKBS için öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanır.

Kimler bursluluk sınavına başvurabilir

Bursluluk sınavına başvurmak için bazı şartlara uygunluk göstermeniz beklenir. Bu şartları sırayla yazmak gerekirse;

  • KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,
  • Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,
  • Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,
  • Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.

LGS nedir

LGS, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan Merkezi Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla uygulanan sınava denir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Merkezi Sınav 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanır.

LGS’de soru sayısı ve sınav süresi

Birinci oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, ikinci oturumunda uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere toplam da 90 soru soruluyor. Sözel bölümde Türkçe (20), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (10), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10) ve Yabancı Dil (10), sayısal bölümde ise Matematik (20) ve Fen Bilimleri (20) alt testleri yer alır.

Birinci oturum 75 dakika, ikinci oturum ise 80 dakika.