Öğretmen Atama Sonuçları

Öğretmen Atama Sonuçları

Göreve Başlamada İstenecek Belgeler:

Öğretmen olarak ataması yapılanlar, başvuru esnasında istenilen belgeler yanında;
a) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
b) Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir.),
c) Elektronik Başvuru Formu’nun onaylı örneği ile birlikte,
ç) Millî sporcular, yukarıdaki belgelerin yanında, ilgili mevzuatına göre “millî sporcu unvanını kazandığına dair belge” veya kurumca onaylı örneği ile birlikte, atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır.

Tüm atama çeşitlerine göre başvuru yapanların “sağlık, adli sicil, askerlik durumları” ile açıktan atama ve açıktan ilk atama çeşidine göre başvuru yapanların “Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin kişisel durumları”, 

Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilmiştir.
1- Göreve başlayacaklardan istenen belgelerin, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda, buna ilişkin belgeler, adaydan ayrıca istenmeyecektir.
2- İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. Öğretmenliğe Başvuru Formu’ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler arasında farklılık olduğu tespit edilenlerin durumu valilikçe değerlendirilecektir. Durumu uygun bulunanlar göreve başlatılacaktır. Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

Atama Sonuç Sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız