2022 LGS sınav soruları nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı

2022 LGS sınav soruları nasıldı, sorular zor muydu kolay mıydı

5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanan LGS sınav soruları nasıldı, sorular kolay mıydı, zormuydu, hangi ders soruları zordu bu konuda sizlere kısa bilgilerv ereceğiz.

LGS sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanan sınavın bitmesinin ardından ise bu başlık altından sınav yorumlarına ulaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 5 Haziran'da ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik iki oturumda düzenlendi. LGS sınavında öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru soruldu. Peki 2022 LGS sınavı nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte merak edilenler...

Sizde Sözel Bölümde Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı derslerinden hangisi daha zordu? Sayısal Bölümden Matematik mi sizi daha çok zorladı yoksa Fen Bilimleri dersimi yorumlarınızı yazın yayınlayalım.

Doğa Koleji Bölüm Başkanları Nasıl Değerlendirdi

2022 LGS sözel alanın ayırt ediciliğinin, bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Sınavda bağlamsal sorular kadar kazanım kavrama sorularının da ön planda olduğu görülmektedir. Türkçe ve matematik branşlarının zaman yönetiminde lokomotif branşlar olduğu göze çarpmaktadır. Yorumlama, grafik ve görsel okuma, çıkarım yapma, karşılaştırma, muhakeme yapma, okuduğunu anlama bu yıl da LGS soruları ile ölçülen üst düzey düşünme becerileridir.”

Türkçe: Okuduğunu anlama ve yorulama ön planda

Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibranimoğlu: Türkçe Böl2022 LGS Türkçe branşında okuduğunu anlama ve yorumlama, anahtar beceridir. Bu beceri; gerek sözcük, cümle ve paragrafta anlam gerek de grafik-tablo sorularıyla sınanmıştır. Ana dil eğitiminde sarmal bir şekilde dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleriyle yorum becerisi gelişmiş ve okumayı günlük hayatının bir parçası hâline getirmiş öğrencilerin, sınavı bir adım önde tamamlayabileceğini söyleyebiliriz. Sınavda, tek bir sözcüğün anlamından ziyade söz gruplarının anlamını bağlamdan tahmin etmede antrenmanlı öğrencilerin çözümleyebileceği eleyici bazı soruların olduğunu belirtebiliriz. Söz varlığının geliştirilmiş olması; metin tamamlama, metinde hangi önemli noktaların vurgulandığını belirleme, içerik yorumlama sorularında da öğrencileri bir adım öne çıkaracaktır. “Gözlem, tartışma, karşılaştırma, tanımlama” gibi kavramların bilinmesi de yorum becerisini desteklemektedir. Bu durum da branş bazlı bazı terimlerin bilinmesinin önemini ortaya koymaktadır. Daha önceki yıllarda olduğu gibi grafik-tablo ve görsel yorumlama soruları da sorulmuştur. Bu sorularda işlem basamaklarını takip etmek, yardımcı düşünceleri belirleyebilmek, çıkarımda bulunabilmek, haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiğini tespit edebilmek, metin türlerine ait özellikleri bilmek önemli. Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl özlü söz; konu, başlık ve ana fikir gibi soru tarzları sorulmamıştır.

Dil becerisi de sınandı

Dil bilgisi kazanımları, geçen yıl sınavda yer almamıştı. Fiilimsi konusundan soru sorulmayan 2022 LGS’de; yazım ve noktalama, fiilde çatı, cümlenin ögeleri, anlatım bozukluğu konusundan soru gelmiştir. Dil bilgisi sorularında hem ön bilgileri doğru okuyup yorumlayabilmek hem de kuralları iyi öğrenmiş olmak sınav başarısı için önemlidir.

Matematik: Matematik Okuryazarlığı Becerisi Sınandı

Matematik Bölüm Başkanı Berivar Dülğer: 2022 LGS matematik soruları incelediğinde tüm soruların 8. sınıf müfredatına bağlı kalınarak hazırlandığı söylenebilir. Sorular açık bir dille ve yalın bir şekilde sorulmuştur. Matematik testinde, temel bilgi ve uygulama düzeyindeki sorular da yer almaktadır. Geçen yılki LGS matematik sorularıyla karşılaştırdığımızda bu yılki soruların çözüm adımlarının daha kısa olması, zaman yönetimi açısından öğrencilere kolaylık sağlamıştır. Sınavın matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve sorularda açık bir dil kullanıldığı dikkat çekmektedir.

MEB’in yayımladığı örnek sorularda olduğu gibi, sorular verilen üst bilgiler ile öğrencilerden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması istenmektedir. Bazı sorularda farklı konulara ait kazanımların bir arada kullanıldığı bağlamsal soru örneklerine rastlanmaktadır. Sorular görsel anlamda zengindir ve problem çözme yeteneğini ölçmektedir.

Matematik branşı için şu söylenebilir ki düzenli çalışma, konu tekrarı yapma ve bol test çözme ile LGS’de başarı sağlanabilir.

Fen Bilimleri : Bilgi Ve Yorum Becerisi

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı M. Fatih Tüfekçi: Fen bilimleri testi, 8.sınıf tüm ünitelerini kapsamaktadır. Soruların ünitelere dağılımı: Mevsimler ve İklim 1 soru, DNA ve Genetik Kod 4 soru, Basınç 2 soru, Madde ve Endüstri 5 soru, Basit Makineler 2 soru, Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi 4 soru, Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi 2 soru şeklindedir.

A kitapçığı, biyoteknoloji konusu ile ilgili 4.soru, besin zinciri ve enerji akışı konusu ile ilgili 5.soru, sıvı basıncı ile ilgili 11.soru, elektrik yükleri ve elektriklenme konusu ile ilgili 14 ve maddenin ısı ile etkileşimi konusu ile ilgili 19.soruların diğer sorulara göre daha ayırt edici olduğu söylenebilir.

Sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olup sorularının görsel ve grafik okuma, bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir.

TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük: Yorumlama Önemli

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Çiğdem Karakaş: 2022 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi soruları, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermektedir. Sorular beklediğimiz nitelikte olup, dersimizin kazanımlarına ait kavramları sorgulamaktadır. Öğrencilerin neden-sonuç çıkarımı yaparak kazanıma ait bilgilerini kullanmalarını gerektiren, Atatürk’ün sözlerinden farklı kazanımlara ait çıkarım yapacakları, alan bilgilerinin ölçüldüğü bir sınavdı. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili sorunun diğerlerine göre daha ayırt edici ve bilgi ağırlıklı olduğu söylenebilir. Soru-ünite dağılımlarına bakıldığında geçen yıllarda olduğu gibi 4.ünite Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye’den ağırlıklı olarak soruların yer aldığı, 7.ünite olan Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası ünitesinden ise soru sorulmadığı görülmektedir. Ayrıca savaşlardaki cepheler, ülkelerin coğrafi konumları, harita okuryazarlığının önemi bu yılki sınavda da göze çarpmaktadır. Dersimizin konu ve kazanımlarını iyi kavramış, düzenli konu tekrarı yaparak test çözen öğrencilerimizin zorlanmayacağı nitelikte bir sınavdı.

İngilizce: Zaman Yönetiminin Önemi

İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu: Soruların yayımlanan örnek sorulara benzer ve soruların anlaşılır olduğu görülmüştür. Genel anlamda hedef kazanımlar dengeli ve sarmal bir şekilde test edilmiştir. Soruların genellikle zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin anahtar kelimeleri göz önünde tutarak; metinlerin bütününü okuyup anlam çıkarmalarını, yorum yapmalarını, ilişki kurabilme becerilerini kullanabilmelerini gerektiren soru çeşitleri sınavda karşımıza çıkmıştır. Soruları, dikkatle okuyup tüm seçenekleri inceleyen öğrenciler bir adım önde olacaktır.

Sorular, öğrencilerin yorum becerileri ile dikkatlerini de ölçmüştür. Öğrenciler verilen metni iyi kavrayarak doğru cevaba ulaşmış, üst düzey düşünme becerilerini kullanmış ve soruları iyi bir şekilde analiz etmiş olmalıdırlar. Zamanı iyi yönetebilen ve dikkatli olan öğrencilerin sınavı başarıyla tamamladığı söylenebilir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Bilgi İçerikli ve Düşünsel Beceriler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullan Albayrak: 2022 LGS sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi sorularının ölçme-değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Sınavda yer alan soruların ilk dört üniteden oluştuğu ve ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların, MEB tarafından yıl boyunca yayımlanmış örnek sorularla karşılaştırıldığında zorluk derecelerinin birbirlerine yakın olduğu görülmektedir. Sorular, bilgi içerikli olmakla beraber “her toplumda hurafelere rastlanmasının kaynağının bilgi eksikliği oluşu ve akla uygun yollarla çözüme gidilmemesi” sorusunda olduğu gibi düşünsel becerilere de dayalıdır. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön plandadır. İbn-i Sina’nın öğrenciliğinin bir döneminde matematik ile ilgili yaşadığı zorlu süreci nasıl atlattığına dair öğrencileri düşünmeye sevk eden soru, doğal afetlerdeki insan kaynaklı ihmallerin vurgulandığı sorular bunun somut örneğidir. Buna benzer sorularla öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması amaçlanmış, ilgi çekici ve merak uyandırıcı ögelerle desteklenerek öğrencilerin soruları keyifle çözmesi hedeflenmiştir. Soruların uzunluk ve kısalıkları ise sıkılmadan okunabilecek şekilde ve anlaşılır tarzdadır.

2022 LGS sınavında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
16
44
67
19
24
45
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.