6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe 15 Temmuz Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe 15 Temmuz Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 15 Temmuz Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 15 Temmuz Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

15 TEMMUZ

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları

A) Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz. 

takdir: Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
ifa etmek: Yapmak, yerine getirmek
muasır: Çağdaş
haysiyet: Değer, saygınlık, itibar
meşum: Uğursuz
minnet: Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu

B) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden üç tanesini seçerek bu kelimeleri kullanacağınız bir konuşma yapınız. Konuşmanıza uygun bir hitap ifadesiyle başlayınız.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Türk milleti, bütün dünyaya nasıl örnek olmuştur?

Cevap: Darbe karşısında durup darbeyi engelleyerek örnek olmuştur.

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin temsilcisi olarak kuruluşundan günümüze hangi mücadeleleri vermiştir?

Cevap: Vatana karşı en büyük sorumluluğumuz onu sahiplenmemiz ve korumamızdır. Vatanı ancak kendi yuvamız, canımız, kanımız gibi sahiplenirsek koruyabiliriz. Sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz müddetçe, gerektiğinde canımızı feda ederek koruduğumuzda, vatanımızı kimse elimizden alamaz.

3. TBMM’ye “Gazi Meclis” adının verilmesinin sebebi ne olabilir? Anlatınız.

Cevap: Savaştan sağ olarak dönen kimselere gazi denir. TBMM de Kurtuluş Savaşı’ndan sağ olarak çıkmış ve o günden bu güne milletimize hizmet etmiştir. Bu nedenle “Gazi Meclis” adı verilmiştir.

4. Millî birlik ve beraberlik bir millete neler kazandırır? Düşüncelerinizi anlatınız.

Cevap: Milli birlik ve beraberlik, ülkemize yapılan saldırılara, düşmanca yapılan tavırlara ve işlere karşı gelebilmemiz konusunda çok önemlidir. Milli birlik ve beraberlik içinde davranan halklara düşmanlar zarar veremezler.

5. 15 Temmuz’da milletimiz nasıl bir tehlike atlatmıştır? Milletimiz bu tehlikenin üstesinden nasıl gelmiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: 15 Temmuz’da milletimiz bir darbe girişimini atlatmıştır. Terör örgütlerince yapılan bu darbe girişimini milletimizin her bir ferdi canını hiçe sayarak, büyük bir cesaret örneği ile, birlik ve beraberlik içinde davranarak üstesinden gelmiştir.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları

A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerle ilgili bilgileri okuyunuz.

B) Yukarıdaki görsellerden ve görsellerle ilgili verilen bilgilerden hareketle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi sınıfinızda öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Cevap: Duygu ve düşüncelerinize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları

A) Aşağıdaki havuzda yer alan kelime ve kelime gruplarını uygun yerlere örnekteki gibi yerleştiriniz. İstediğiniz kelime ve kelime grubunu birden fazla kullanabilirsiniz.

DEMOKRASİ

Yönetim Şekli
» cumhuriyet
» milli egemenlik
» siyasi partiler

Seçim
» milli irade
» oy
» TBMM

Birey
» millet
» vatandaş

Özgürlük
» insan hakları
» eşitlik
» hukuk

B) Bu kelime ve kelime gruplarından üç tanesini seçerek bir konuşma yapınız.

Cevap: İnsanlar doğaları gereği birlikte yaşamak zorundadırlar. Toplumun devamlılığı ve sağlığı için insanların birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. İnsanlar eğer birlik olmayı öğrenirlerse, altından kalkamayacakları hiçbir şey yoktur.Birlik ve beraberliğin önemini anlamak için bazı örneklerden yararlanabiliriz. Yakın bir tarihten örnek vermemiz gerekirse, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi insanların birlik olduğunda nelerle mücadele edebileceğini göstermiştir. Gece vakti sokağa dökülen insanlar, görüşleri ve düşünceleri farklı olsalar bile vatanları için aynı tarafta bulunmuşlardır.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları

A) Aşağıda “birlik ve beraberlik” konulu bir özdeyiş ve atasözü yer almaktadır. Siz de “birlik ve beraberlik” konulu özdeyiş ve atasözleri bularak ilgili yerlere yazınız.

Özdeyişler

  • Türk milleti, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.” Mustafa Kemal Atatürk
  • “Büyük işler, önemli atılımlar; ancak birlikte çalışma ile elde edebiliriz.” (Mustafa Kemal Atatürk)
  • “Ülkede birliği koruyabilirseniz, yaşayabilirsiniz.” (Bilge Kağan)
  • “Yaşamak sanat, birlikte yaşamak büyük sanattır.” (Muhammed Said)

Atasözleri

  • Birlikten kuvvet doğar.
  • Yalnız taş duvar olmaz.
  • Tek kanatla kuş uçmaz.
  • Nerede birlik orada dirlik.
  • Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.
  • Yaşanılan olayların üzerine insanların verdiği tepkiler, söylediği sözler zaman içerisinde kalıplaşarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Bu sözler insanları uyarıcı ve insanlara yol gösterici konumundadır.

Hemen her konuda olduğu gibi birlik, beraberlik ve dayanışma konulu atasözleri de vardır.

Bu sözler topluma mesaj niteliğindedir ve insanlara doğru olanın ne olduğunu hatırlatır.

⇒ Adam adama gerek olmasa her biri bir dağ başında olurdu.
⇒ Birlikten kuvvet doğar.
⇒ Yalnız taş duvar olmaz.
⇒ Mısıra “yağmur geliyor” demişler “çapan birlik mi?” demiş.
⇒ Bir elin nesi var iki elin sesi var.
⇒ Nerede birlik orada dirlik.
⇒ Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.
⇒ Anca beraber kanca beraber.
⇒ Yalnız öküz, çifte (boyunduruğa) koşulmaz
⇒ El el ile, değirmen yel ile.
⇒ Tek kanatla kuş uçmaz.
⇒ Ağaç düşerse yakınına yaslanır.
⇒ Kendi evini yapamıyorsan, bir yapana taş taşı.
⇒ Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
⇒ Dost kara günde belli olur.
⇒ Adam adama her daim muhtaç (gerek olur).

Bu sözlerden de görüldüğü gibi atalarımız dayanışmanın önemine her daim dikkat çekmişlerdir. Birlik, beraberlik ve dayanışma konulu atasözleri sürekli okunmalı ve dikkate alınmalıdır. Bu sayede toplumumuz her daim dayanışma içerisinde olacaktır. Toplumların huzuru ve kalkınması da ancak bu şekilde mümkündür.

B) Yukarıdaki atasözleri ve özdeyişlerden seçtiklerinizi kullanarak “birlik ve beraberlik” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninize uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

Cevap: İnsanlar doğaları gereği birlikte yaşamak zorundadırlar. Toplumun devamlılığı ve sağlığı için insanların birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. İnsanlar eğer birlik olmayı öğrenirlerse, altından kalkamayacakları hiçbir şey yoktur.Birlik ve beraberliğin önemini anlamak için bazı örneklerden yararlanabiliriz. Yakın bir tarihten örnek vermemiz gerekirse, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi insanların birlik olduğunda nelerle mücadele edebileceğini göstermiştir. Gece vakti sokağa dökülen insanlar, görüşleri ve düşünceleri farklı olsalar bile vatanları için aynı tarafta bulunmuşlardır.Birlik ve beraberlik hakkında kısa bir de hikâye de mevcuttur.

Zamanın birinde bir baba oğullarına ders verebilmek için, onlardan etraftan odun bulmalarını istemiş. Oğulları babalarının neden böyle bir şey istediğini düşünedursunlar, baba vereceği dersin ne kadar etkili olabileceğini düşünmeye başlamış. Çocukları odunları getirdiğinde bunları teker teker kırmalarını istemiş. Çocuklar kolayca bunları kırmış. Babası onlara eğer tek başlarına hareket ederlerse aynı bu odunlar gibi çabucak kırılabileceklerini anlatmış. Sonrasında ise odunları birleştirerek tekrardan kırmalarını istemiş. Çocuklar bu odunları kırarken zorlanmışlar, hatta kıramamışlar. Babası da eğer böyle birlikte dururlarsa, hiçbir kötülüğün onlara zarar veremeyeceğini söylemiş.

Hikâyeden de anlaşılacağı gibi insanlar eğer birlik ve beraberlik içinde yaşamayı öğrenirlerse, karşılarına çıkan tüm engelleri kolayca aşarlar. Biz de eğer rahat, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamak istiyorsak,içinde yaşadığımız toplum ile birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz.

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları

Aşağıdaki şiiri dize sonlarındaki ses benzerliklerine dikkat ederek okuyunuz.

B) Yukarıdaki şiirde dize sonlarındaki ses benzerliklerini bulunuz. Bu benzerliklerin şiire olan katkısını açıklayınız.

…bugün,
…düğün,  -ün sesleri tam kafiyedir. Metne ahenk katmışlardır.

…yolunda
…dalında  -ında’lar sesleri tam kafiyedir. Metne ahenk katmışlardır.

…yola
…kola  -ola sesleri zengin kafiyedir. Metne ahenk katmışlardır.

…türküsü
…gözünü  -ü sesleri yarım kafiyedir. Metne ahenk katmışlardır.

Bu benzerlikler anlatıma ahenk katmıştır. Şiirin daha etkileyici olmasını sağlamıştır.

C) Dize sonlarında ses benzerliği olacak şekilde “Atatürk, vatan, birlik ve beraberlik” konularından biriyle ilgili en az iki dörtlükten oluşan bir şiir yazınız. Yazdığınız şiiri arkadaşlarınızla paylaşınız. Şiirinize uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

RAHAT UYU ATA’M

Canla başla savaştın,
Düşmanı yurttan attın.
Bu cennet vatanı bize bıraktın,
Kabrinde rahat uyu Ata’m.

Az zamanda çok çalıştın,
Her alanda inkılap yaptın.
Yeni bir ufuk açtın,
Kabrinde rahat uyu Ata’m.

7. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu görsellerin çağrıştırdığı duygu ve düşüncelerinizi anlatacağınız hikâye edici bir metin yazınız.

Bundan neredeyse 1 asır önce, çok çetin koşullarda Kurtuluş Savaşı devam ediyormuş. Kurtuluş Savaşı’nın en önemli anlarından biri olan, dönüm noktası olarak kabul edilen Sakarya Meydan Savaşı sırasında düşman, Türk Ordusu’nu iyiden iyiye köşeye sıkıştırmış. Türk Ordusu geri çekilmek zorunda kalmış. Eylül ayı başlarında soğuk bir gecede Türk Ordusu geri çekilirken üsteğmen Mehmet ve emrindeki yaralı askerleri yollarını şaşırmışlar…

Üsteğmen Mehmet ve emrindeki yaralı 20-30 civarında asker, peşlerinde büyük bir ordu olduğu halde bir dağ yamacında köşeye sıkışmışlar. Civardaki bir dağ köyü ve o köyün sakinleri olanları yüksekçe bir konumdan izliyorlarmış. Kendilerine doğru gelen atlıların Türk Askerleri olduğunu anlayarak hemen yanlarına gelmişler ve canları pahasına Türk askerlerini köylerine getirerek ahırlara saklamışlar. Bir müddet sonra köye gelen Yunan askerleri köylülere Türk askerlerini görüp görmediklerini sormuşlar. Köylüler elbette Türk askerlerini görmediklerini söyleseler de Yunan askerler köylülere inanmamışlar. Birkaç saat köylülere eziyet etmişler, dayak atmışlar. Köylüler canları pahasına askerlerimizi ele vermemişler ve yerlerini söylememişler. Yunan askerleri bunca eziyete rağmen köylüler bir şey söylemeyince; askerlerin köyde olmadıklarına ikna olarak o köyü terk etmişler.

Yunan askerlerinin gitmesinden sonra köylüler sağ salim üsteğmen Mehmet ve yaralı askerlerini sakladıkları yerlerden çıkararak ordu karargahına kadar götürmüşler. Köylülerin bu kahramanlığını unutamayan üsteğmen Mehmet bunu hatıralarını yazdığı defterde kaleme almış. Köylü bir teyzenin ettiği lafı da yazmış; “Oğul; yüz sene sonra da olsa sen de bizi kurtarırsın bir gün, tasalanma…”

Aradan hemen hemen yüz sene geçmiş; takvimler 15 Temmuz 2016’yı gösteriyormuş. Hain darbe girişimi haberini alan üsteğmen Mehmet’in torununun torunu olan üsteğmen Mehmet; izinde olduğu için darbe girişimini televizyondan öğrenmiş. Büyük büyük dedesinin kendisinde olan ve defalarca kez okuduğu günlüğündeki köylü teyzenin sözü hemen aklına gelmiş. “Gün bugündür” diyerek yola koyulmuş ve izinde olmasına rağmen hemen birliğine dönmüş. Askerlerini toparlamış, darbecilere karşı mücadele etmiş. Üsteğmen Mehmet Dede’nin torunu Üsteğmen Mehmet, bir kahramanlık hikayesi yazarak vatanın bir kez daha kurtulmasına katkıda bulunmuş.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Vatan sevgisi” konulu bir şiir araştırınız.

VATAN BİR BAYRAK BİR

Atamızdan bize yadigar,
Anadolu’nu adı bizde var.
Göz dikenler dersini aldılar,
Vatan bir bayrak bir sevilir.

Şehit kanıyla çizdik sınırları,
Bu vatan için verdiler canlarını.
Her savaşta yazdık destanları,
Vatan bir bayrak bir sevilir.

Kadın erkek savaştı,
Cepheden cepheye koştu,
Sırtında mermi ile coştu;
Vatan bir bayrak bir sevilir.

Vatan uğruna dökülen kanlar,
Gökyüzünde bir bayrak oldular.
Çanakkale’de yeniden doğdular,
Vatan bir bayrak bir sevilir.

CANIM VATANIM

Vatan canım vatanım, varlığımın nedeni,
Ezan Bayrak sırtında şehit taşır bedeni.

Damar damar çınardır zikrediyor yaprağı,
Cihan ile elleşti, yorgun vatan toprağı.

Yıldızlar geldi dize, ağır yükü pek ağır,
Taşıdık asırlarca yine taşırız kahır.

Tanımam sağı solu tek vücuttur bu vatan,
Şemdinli’ye aldanma yoksa sonun hafakan!

Bu hainlik nedendir! Ömer derki neyin var?
Hoşgörüyle yaşadık, Mevlana’dan payın var.

Kaynak:Haber Kaynağı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
221
545
351
130
505
48
569
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
4 Yorum