Adam Olmuş Çocuklar – Barış Manço Metni Cevapları (6. Sınıf)

Adam Olmuş Çocuklar – Barış Manço Metni Cevapları (6. Sınıf)
Adam Olmuş Çocuklar – Barış Manço Metni Cevapları, 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 Etkinlik Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Adam Olmuş Çocuklar – Barış Manço Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 140 Cevabı

HAZIRLIK

“Müziğin kültürümüzdeki yeri” konusunda yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

Müziğin kültürümüzdeki yeri hakkında yaptığım araştırmada, Türk müziğinin tarihi derinlik, geleneksel ve modern öğeler, toplumsal bağlar, ritüellerdeki rolü ve toplumsal değişimdeki etkisi gibi önemli noktalara değindim. Türk müziği, kültürümüzü yansıtan zengin bir mirasa sahip. Sizin de bu konuda ilginç bulduğunuz türküler veya gözlemleriniz var mı?

Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağım metnin konusu Barış Manço’dur.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 146 Cevabı

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek boşluklara yazınız. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırıp birer cümlede kullanınız.

aksan: Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
Cümlem: Ahmet İngilizce ‘yi aksanına uygun konuşuyor..

plak: Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya gramofonda dinlemek amacıyla hazırlanan plastik daire biçiminde yaprak
Cümlem: Plak çalmak için gramofon aldık..

otostop: Bir yayanın yoldan geçen bir otomobili durdurarak binmesi ve gideceği yere para vermeden gitmesi
Cümlem: Arabam bozuldu otostop çekmek zorunda kaldım.

evrensel: Dünya ölçüsünde, dünya çapında
Cümlem: Evrensel konuları konuşmak için konsey kuruldu..

öz güven: İnsanın kendine güvenme duygusu
Cümlem: Öz güvenli çocuklar yetiştirmek büyük hedefim.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Ailesinin ona “Barış” ismini vermesi Barış Manço’yu nasıl etkilemiştir?
Cevap
: Ailesinin ona “Barış” ismini vermesi Barış Manço’yu Dünyada insanların barış ve sevgi içinde yaşamalarının bir yolu olduğunu inanmış ve bunun sırrını bulmak için çabalamış.

2. Barış Manço’nun müzik yapmaktaki amacı nedir?
Cevap
: Barış Manço’nun müzik yapmaktaki amacı Dünya’ya varış ve sevgiyi yaymaktır.

3. Barış Manço, şarkılarında genellikle hangi değerlerden bahseder?
Cevap
: Barış Manço, şarkılarında genellikle sevgi, saygı, dostluk, dürüstlük, vefa değerlerinden bahseder.

4. Barış Manço’nun bahsettiği Türk büyükleri kimlerdir? Siz bunlardan hangilerini tanıyorsunuz?
Cevap
: Barış Manço’nun bahsettiği Türk büyükleri Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Dede Korkut, Pir Sultan Abdal, Âşık Veysel. Ben bu saydığımız Türk büyüklerinin hepsini tanıyorum.

5. Sanatçının “7’den 77’ye” adlı programı çocuklarla beraber yapmasının sebebi nedir?
Cevap
: Sanatçının “7’den 77’ye” adlı programı çocuklarla beraber yapmasının sebebi bildiklerini, öğrendiklerini önce çocuklara aktarmaktır.

6. Barış Manço hayatı boyunca hangi amaçlar için çalışmıştır?
Cevap
: Barış Manço hayatı boyunca ülkesine, milletine faydalı bir evlat olmak, dünya barışını sağlamak için çalışmıştır.

7. Sanatçının oluşturduğu müzik akımının bu kadar çok sevilmesinin nedeni sizce nedir?
Cevap
: Sanatçının oluşturduğu müzik akımının bu kadar çok sevilmesinin nedeni; Barış Manço şarkılarında tüm dünyayı ilgilendiren evrensel mesajlar vermiştir.

8. Yarınların adam olmuş çocuğu olabilmek için sizler neler yapabilirsiniz?
Cevap
: Yarınların adam olmuş çocuğu olabilmek için bizler hayallerimize ulaşmak için azimle ve çok çalışabiliriz.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 147 Cevabı

Sizce Barış Manço aşağıdaki sözlerinde çocukları neden güneşe benzetmiştir? Düşüncelerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.

Barış Manço'nun çocukları güneşe benzetmesi, onların güzellik, iyilik, sıcaklık ve umudu temsil etmelerinden kaynaklanabilir. Çocukların içsel temizliği ve masumiyeti, güneşin aydınlatıcı ve ısıl etkisiyle benzeştirilmiş olabilir. Manço'nun bu benzetmeyle çocuklara pozitif nitelikler yükleyerek onları olumlu bir ışık olarak gördüğü düşünülebilir.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sıfatlar isimleri hangi yönden belirtmiştir?

• Fransızca yaptığım bu müzikler çok beğenildi.
Cevap: İşaret

O zamanlar Türkiye’de beste yapan çok azdı.
Cevap: İşaret

• Şarkılarımda şu değerlerden bahsettim: sevgi, saygı, dostluk, dürüstlük, vefa…
Cevap: İşaret

b) Siz de “bu, şu, o, öteki, beriki” kelimelerinin isimlerle beraber kullanıldığı cümleler kurunuz.

 1. Bu kitap çok ilginç bir konuyu ele alıyor.
 2. Okulun kütüphanesinde şu dergiyi bulamadım.
 3. Arkadaşım, o şehirdeki üniversitede okuyor.
 4. Öteki gün, eski arkadaşlarımla buluştuk.
 5. Bu restoranda yemek yedikten sonra, beriki kafeye geçtik.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 148 Cevabı

a) Altı çizili sıfatlar cümleye nasıl bir anlam katmıştır? Örnekteki gibi belirtiniz.

Barış Manço’nun hangi şarkısını seviyorsunuz? (Soru Anlamı)
Japonya ve Mısır’da ikişer konser verdim. (Sayı Anlamı)
O günlerin “Adam Olacak Çocukları” yarınlarımızın “Adam Olmuş Çocukları” olacaktı. (İşaret Anlamı)
Birçok ülkede tekrar seslendirildi. (Sayı Anlamı)
Mısırlılar büyük sevgi gösterisinde bulundular. (Durum Anlamı)

b) Aşağıda bir bölümü verilen Nasrettin Hoca fıkrasını okuyunuz. Altı çizili kelimelerin türünü belirleyerek metne olan katkısını defterinize yazınız.

Papağan ve Hindi
Güzel bir yaz sabahı Nasrettin Hoca dışarıdan gelen çocuk sesleriyle uyanmış. Hanımına:
Bugün kahvaltımızı bahçede yapalım, demiş.
Yalnız, evde birkaç eksik var. Ben kahvaltıyı hazırlarken pazara çıksan ne iyi olur, demiş hanımı.
Tamam, deyip pazara doğru yola koyulmuş.
Sonra pazara girmiş. Hanımının istediği sebzeleri almak için tezgâhları gezmeye başlamış. Domates, salatalık, biber, patates, soğan almış. Aldıklarının parasını Öderken burnuna mis gibi şeftali kokusu gelmiş. Kokunun geldiği tezgâha doğru yürümüş. Yaz meyveleri ile dolu tezgâhtan bir kilo şeftali almış. (…) Salkım salkım üzümler, turuncu kayısılar Hoca’ya sanki “Bizi de al, bizi de al.” diyormuş. Nasrettin Hoca pazarcıya,
Sen en iyisi hepsinden ver, demiş.
Nasrettin Hoca aldıklarının parasını ödemiş.
(…)

Cevap: Sıfatlar ve isimler bir metnin daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır.

güzel → sıfat
bir → sıfat
bahçede → isim
birkaç → sıfat
bir → sıfat
salkım salkım → sıfat
turuncu → sıfat
Hoca → isim
Nasrettin → isim

6. ETKİNLİK

Sizce kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtmak amacıyla müziğin dışında neler yapılabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Bence kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtmak amacıyla müziğin dışında diziler, filmler, belgeseller çekilebilir. Yurt dışında resim sergileri açılabilir, dans gösterileri yapılabilir.

7. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 149 Cevabı

Yörenize ait araştırdığınız türkünün hikâyesini yazınız.

Yarim İstanbul'u Mesken mi Tuttun Türküsünün Hikayesi

Evlenme çağında pek çok genç kız ve delikanlı olsa da kıt kanaat geçinmekte imiş köylüler. O yüzdendir ki gönüllerinde bir sevda olan gençler, kızı oğlu evlenme niyetindeki aileler nasıl bulup buluşturacaklarını düşünürlermiş. Çünkü para kazanmak için kasabaya veya Kayseri’ye gündeliğe gidenler ancak belini doğrulturmuş. Derken köyden iki delikanlı kısmetlerine kavuşup nişanlanmış.

Baş göz olmak için para biriktirmeye İstanbul’a gitmişler ve iki sene sonunda düğün yapılmış. Ne var ki köyün olanakları ile evi döndürmek zorlaşınca damatlardan biri çareyi yine İstanbul’a gitmekte görmüş ama giderken karısının da gelmesini istemiş. Karısı toyluğundan mıdır, korktuğundan mı razı olmamış İstanbul’a gitmeye.

Kocasının ardından beklemeye koyulmuş ama günler günleri kovaladıkça, haber gelmez oldukça içine kurt düşmüş yeni gelinin. Yeni gelin eskir olmuş, mektup yazıp cevap alamaz olmuş. Annesi ölmüş, köyün diline düşer olmuş. Bu içli mısralar da, yedi yıldır dönmeyen kocaya yakılan ağıt olmuş. Kadın öldüğünde kocası yazdığı mektupları almış mı, kimse bilmemiş.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Yaşadığınız bölgedeki müzeler hakkında bilgi edininiz.

Cevap: Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız aşağıdaki müzeleri yazabilirsiniz.

Topkapı Sarayı Müzesi

Topkapı Sarayı, 1472-1478 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet zamanında inşa edildi. Saray, 400 yıla yakın bir süre Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim merkezi ve padişahların yaşadığı yer oldu. 1925 yılında Topkapı Sarayı Müzesi olarak ziyarete açıldı. Müze; mimari yapıları, koleksiyonları ve 300 bin arşiv belgesi ile dünyanın en büyük saray-müzelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Aya İrini Müzesi

Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda bulunan Aya İrini Müzesi, 6. yüzyılda inşa ‘kutsal barış’ anlamına gelen Aya İrini Kilisesi olarak inşa edildi. Artrium, narteks, üç nefli naos, apsis ve galerilerden oluşan yapı, Bizans çağı kiliselerinin en eskilerinden biri olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Ayasofya’dan sonra İstanbul’un en büyük kilisesi olan Aya İrini Müzesi, son yıllarda klasik müzik konserlerine ev sahipliği yapıyor.

Yerebatan Sarnıcı

Ayasofya Kilisesi ve Topkapı Sarayı’nın su ihtiyacını karşılamak için 527 yılında inşa edildi. Sarnıçta iki sütunun altında biri yan biri ters olmak üzere Medusa başı kabartmalı iki mermer kaide bulunuyor. 1985-1987 yılları arasında sarnıç içinde gezi yolları yapılarak ziyarete açıldı. 140 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğinde olan sarnıca 52 basamaklı taş bir merdivenle iniliyor. Yerebatan Sarnıcı’nda her biri dokuz metre yüksekliğinde 336 sütun bulunuyor.

Dolmabahçe Sarayı

Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan Dolmabahçe Sarayı, 1856 yılında kullanıma açıldı. Saray; Selamlık, Muayede Salonu ve Harem olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Saray’da Ayvazovski, Zonaro, Fromentine’nin tablolarından oluşan resim koleksiyonları, Uzakdoğu’dan Japon ve Çin porselenleri, Yıldız ve Avrupa porselenleri, vazolar, tarihsel değerdeki saatler, şamdanlar, kristal avizeler bulunuyor.

Beylerbeyi Sarayı

Sultan Abdülaziz’in 1861-1876 yılları arasında yazlık saray olarak inşa ettirdiği Beylerbeyi Sarayı’nın mimarı Sarkis Balyan’dır. Saray; ana bina ve Deniz Köşkleri, Sarı Köşk, Paşa Dairesi, Ahır Köşkü, Geyiklik, Aslanhane ve Güvercinlik isimli yapılardan oluşuyor. Bodrum katı ile birlikte üç katlı olan sarayda, harem ve selamlık bölümleri bulunuyor. Altı salon ve 24 odanın bulunduğu saray, şimdiye dek birçok devlet büyüğünü ağırladı.

2. 26 Ağustos 1071 ve 26 Ağustos 1922 tarihinde hangi tarihî olaylar yaşanmıştır? Araştırınız.

26 Ağustos 1071: Malazgirt Meydan Muharebesi, Türklerin Anadolu'ya yayılmasında önemli bir dönemeç.

26 Ağustos 1922: Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılması. Zafer Bayramı olarak anılmaktadır.

3. Tanıtım yapmak üzere yaşadığınız bölgenin kültürel özellikleri ile ilgili bilgi ve görsel toplayınız.

Cevap: Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız aşağıdaki kültürel özellikleri yazabilirsiniz.

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır.

İstanbul’un tarihi ve kültürel özellikleri oldukça zengindir. Bunun ana kaynağı ise köklü tarihidir. İstanbul tarihi ana hatları ile birlikte 4 dönem üzerinden incelesek sanırım yanlış olmayacaktır. Bu dönemler, Tarih Öncesi Dönem, Byzantion dönemi, Doğu Roma dönemi, Osmanlı dönemi günümüze denk ulaşan ve atalarımızdan bizlere yadigar olan bu güzel şehrimiz içerisinde de birçok zenginliği barındırmaktadır.

İstanbul’un Kültürel Özellikleri denilince ilk akla gelenler Topkapı Sarayı, Sultanahmet ve Süleymaniye Camileri, Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı, Mısırçarşısı, İstiklal Caddesi, Dolmabahçe ve Çırağan Sarayları, Yıldız-Gülhane – Emirgan Parkları, Çamlıca Tepesi, Prens Adaları, Rumeli Hisarı, Haliç Piyerloti, Kız Kulesi, İstanbul Boğazı, Minyatürk, İstanbul Surları, Galata Kulesi, Sultanahmet Meydanı, Aya İrini Müzesi, Eyüp Sultan Camii, Boğaz Köprüleri, Bozdoğan Kemeri ve Fener Rum Patrikhanesi gibi birçok yer, eser ve alandır. Bunların yanı sıra birçok özelliği ve zenginliği içerisinde barındırmaktadır. Peki, İstanbul’un kültürel özellikleri nelermiş? Gelin birlikte bakalım.

İstanbul’un Yöresel Yemekleri

İstanbul’un yöresel yemekleri aynı zamanda ülkemizin de değerlerini göstermektedir. Genel olarak bakıldığında Türk mutfak kültürüne ait birçok özgü yemeği içerisinde barındırmaktadır. Bizler dillere destan olan bazı yöresel kıyafetleri sizlerle paylaşacağız.

 • Ayvalı Yahni
 • Kup Griyesi
 • Kavunlu Dondurma
 • İşkembe Çorbası
 • Midye Dolması
 • Paskalya Çöreği
 • Balık Kokoreci
 • Osmanlı Usulü Tavuk Çorbası
 • Çiroz Salatası

İstanbul’un Türküleri

İstanbul’un türküleri, adına yazılan şiirleri ve ahvali anlatan nice değerli sözler herkes tarafından hayranlıkla dinlenmekte ve okunmaktadır. Medeniyetlerin, uygarlıkların dahası dünyanın en nadide şehri olan İstanbul’a özgü Telgrafın Tellerine Kuşlar Mı Konar türküsünden bir bölüm paylaşarak öne çıkan bazı türküleri listeleyeceğiz.

“Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma
Şu gençlikte neler geldi cahil başıma
Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma
Şu gençlikte neler geldi cahil başıma”

Telgrafın Tellerine Kuşlar Mı Konar
Yangın Olur Fındıklı
Kadifeden Kesesi
Gemilerde Talim Var
İstanbul’dan Üsküdar’a Yol Gider
Sarıyer’in Ortasında
Kasımpaşa Kıyıları
Yemenimin Oyası
Daracık Sokakları Duman Bürüdü
Asker Oldum Piyade
Yanıyor Mu Yeşil Köşkün Lambası

İstanbul’un Yöresel Kıyafetleri ve Halk Oyunları

İstanbul’un yöresel kıyafetleri ve halk oyunları tabiri caizse içerisinde yetmiş iki buçuk millet var sözünün yansıtılması gibidir. Her yöreden parça parça edinimleri kazanmış bu şehrimiz beyefendiliği, giyim ve kuşamı ile de konuşulmaktadır. Türk yöresel kıyafetlerinin tüm yansımasını görebileceğimiz bu güzide ilimizde aynı zamanda ülkemizde ön plana çıkan aşağıda listelediğimiz halk oyunlarını da görebilmekteyiz.

 • Halay
 • Horon
 • Zeybek
 • Karşılama
 • Kaşık oyunları
 • Ermeni halk oyunları
 • Rum halk oyunları
 • Çifte telli
 • Roman
 • Kafkas oyunları
 • Misket

İstanbul’un Tarihi Yerleri ve Kültürel Özellikleri

İstanbul’un tarihi yerleri ve kültürel özellikleri yazımızın her aşamasında belirttiğimiz gibi oldukça zengindir. Her yıl yerli ve yabancı yoğun turist akımına uğrayan bu şehrimiz herkesi de kendisine hayran bırakmayı başarmıştır. Sizlere tüm listeyi veremesek de ön plana çıkan ve İstanbul iline yolunuz düştüğünüzde gitmenizi önerdiğimiz bazı yerleri listeleyelim. Bunun yanı sıra İstanbul gezilecek yerlere detayları olarak bakmak istiyorsanız yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz.

 • Sultan Ahmet Camii
 • Topkapı Sarayı
 • Süleymaniye Camii
 • Kapalı Çarşı
 • Galata Kulesi
 • Yerebatan Sarnıcı
 • Dolmabahçe Sarayı
 • Eyüp Sultan Camii
 • Mısır Çarşısı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.