Cahit Arf İzleme Metni Cevapları

Cahit Arf İzleme Metni Cevapları
Cahit Arf izleme metni 7. sınıf Türkçe ders kitabı Meb Yayınları (2) Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157 etkinlik soruları ve cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Cahit Arf İzleme Metni Sayfa 152 Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Türkiye’deki bilimsel kuruluşlar nelerdir?

 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
 • Türk Dil Kurumu(TDK)
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
 • Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
 • Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
 • Türk Deniz Araştırmaları Vakfı

2. “Geçmişten günümüze ünlü Türk matematikçileri” konulu araştırmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları videoyu izlemeden okuyunuz. Ardından “Cahit Arf” videosunu izlerken cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.

 • Evrende meydana gelmiş her olaya “Neden?” diye sorabilen bir bilim adamıdır.
 • Cahit Arf Osmanlı’nın Balkanlarda kalan son toprağı Selanik’te doğmuştur.
 • İzmir Lisesinin genç muallimi onu resimli matematik dediği geometri ile tanıştırdı.
 • 1928’de Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavda burs kazanarak Fransa’ya gitti.
 • Paris’teki yıllarında fotoğrafçılığa da merak saldı.
 • İstanbul Üniversitesi’nin kapısından girip gençlere dersler vermeye başladı.
 • 1963 yılında Türkiye’nin en değerli bilim insanlarıyla birlikte TÜBİTAK’ı kurdu.
 • 26 Aralık 1997 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde son nefesini verdi.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle yanıtlayınız.

1. İzlediğiniz videoya göre Cahit Arf nasıl bir öğrencidir?
Cevap:
Dalgın, derslerine ilgisiz fakat zeki bir öğrencidir.

2. Cahit Arf’in bir bilim insanı olma aşamalarını sıralayınız.

 1. İzmir Lisesi’nde okurken geometriye ilgi duyması.
 2. Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavla burs kazanarak Fransa’ya gitmesi. Buradaki okulu 2 yılda bitirmesi.
 3. İstanbul Üniversitesi’nde ders vermesi.
 4. Almanya’ya taşınıp buradaki Göttingen Üniversitesi’nde çalışması. Burada doktorasını tamamlaması.
 5. Dünyaca ünlü Arf Halkaları teorisini burada ortaya çıkarması.

3. Cahit Arf’in lise son sınıfa kadar derslerine ilgisizliği ne ile açıklanabilir?
Cevap:
Babasının mesleği nedeniyle sürekli taşınması, okul değiştirmesi.

4. Sevdiğiniz ve başarılı olduğunuz dersler seçeceğiniz meslek üzerinde etkili midir? Açıklayınız.
Cevap:
Etkilidir. Bu derslere duyduğumuz ilgi, seçeceğimiz mesleğe de ilgi duymamızı sağlar.

5. Cahit Arf lise son sınıfta geometri dersi ile tanışmasa yine de matematikçi olur muydu? Açıklayınız.
Cevap:
Olmayabilirdi. Cahit Arf, geometri ile tanıştığında asıl ilgi alanını bulmuştur ve bunun üzerine giderek matematikçi olmuştur.

6. İnsanların yeteneklerini ve eğilimlerini ortaya çıkarmak için neler yapılabilir? Tartışınız.
Cevap:
İlgi duydukları şeyler belirlenir, ona göre dersler, olaylar, fikirler karşısına çıkarılır. Bunlarla ilgili tutumlarına göre yetenek ve ilgileri ortaya çıkarılmış olur.

7. Cahit Arf’in vefat haberinin, vefatından bir gün sonra haber kanallarında 20 saniye yer almasını nasıl yorumlarsınız?
Cevap:
Değer bilmeme ve nankörlük olarak yorumlarım.

3. ETKİNLİK

İzlediğiniz videonun konusu nedir?

Videonun Konusu

Cevap: Cahit Arf’ın yaşamı ve bilim dünyasına katkıları

Cahit Arf İzleme Metni Sayfa 153 Cevapları

4. ETKİNLİK

İzlediğiniz videoya göre Cahit Arf’ın hayatını maddeler hâlinde yazınız.

 • • 11 Ekim 1910 tarihinde Selanik’te doğmuştur.
 • • Balkan Savaşı sırasında evlerinin bahçelerine düşen havan topunun patlamasından sonra ailecek İstanbul’a taşınmışlardır.
 • • İstanbul’da ana sınıfına başlamıştır. Sürekli denize bakıp dalması nedeniyle öğretmeninden sık sık azar işitmiştir. Okumayı herkesten üç ay önce çözmüştür.
 • • İzmir Lisesi’nin son sınıfında geometri ile tanışmıştır.
 • • 1928’de Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavda burs kazanarak Fransa’ya gitmiştir. Burada okulu iki yılda bitirmiştir. Buradaki yaşamında fotoğrafçılığa da ilgi duymuştur.
 • • İstanbul Üniversite’sinde ders vermeye başlamıştır.
 • • Arkadaşının ısrarı ile Almanya’ya taşınmıştır. Göttingen Üniversitesi’nde çalışmış, burada doktorasını tamamlamıştır. Arf Halkaları teorisini de burada kanıtlamıştır.
 • • 1963 yılında Türkiye’nin en değerli bilim insanlarıyla birlikte TÜBİTAK’ı kurmuştur.
 • • Emekli olduktan sonra küçük bir apartman dairesinde eşi ile yaşamıştır.
 • • 26 Aralık 1997 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde son vefat etmiştir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) İzlediğiniz video, konusu bakımından sizce en çok hangi grubu/grupları ilgilendirir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

(X) Anne babanızı
(X) Arkadaşlarınızı
( ) Yöneticileri
(X) Matematikçileri
(X) Bilim insanlarını
(X) Öğrencileri
(X) Öğretmenleri

b) İzlediğiniz videonun amacı sizce aşağıdakilerden hangisi/hangileri olabilir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

(X) Bir bilim insanını tanıtmak.
( ) Matematiği sevdirmek.
( ) TÜBİTAK’ın kuruluşunu anlatmak.
(X) Meslek seçimindeki etkenler.
(X) Sevilen işi yapmanın getireceği başarı.
( ) Tersine beyin göçü.
( ) Bilirkişilik kurumunun ortaya çıkışı.

Cahit Arf İzleme Metni Sayfa 154 Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri yapılarına göre inceleyiniz. Bu fiilleri örnekteki gibi tabloya yazarak uygun seçeneği işaretleyiniz.

 • Cahit Arf 1910 yılında Selanik’te dünyaya geldi.
 • Matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulundu.
 • Doktorasını yapmak için Almanya’ya gitti.
 • Babası liseyi okuması için Fransa’ya gönderdi.
 • Tekerlek Mezopotomyalılar tarafından icat edildi.
 • Yükseköğrenimini 1932’de Fransa’da tamamladı.
 • Helmut Hesse (Helmut Hes)’le birlikte “Hesse-Arf Kuramı”nı geliştirdi.
 • Ortaokul yıllarında öğretmeni matematiğe olan ilgisini fark etti.
 • 1964 yılında TÜBİTAK’ın ilk “bilim kurulu” başkanı oldu.
 • Baharla birlikte doğa dile geldi.
 • Matematiğin önemini ülkece kavradık.
 • Matematik sorularını hızlıca çözüverdim.
 • Cahit Arf onuruna İstanbul’da sempozyum düzenlendi.

Cahit Arf İzleme Metni Sayfa 155 Cevapları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki İnternet sitesinde verilen blog metnini ve yorumlarını inceleyiniz. Ardından yönergeleri uygulayınız.

a) Siz olsaydınız bloga nasıl bir başlık verirdiniz?
Cevap:
Doğaya Zarar Veren Atıklar

b) Blogda verilen katı atık maddelerinin yok olma süreleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Cevap:
Bu süreler sandığımdan daha çokmuş. Eğer bu maddeleri doğaya atmaya devam edersek kısa bir süre sonra çöpler tamamen dünyayı saracak.

c) “gov ve edu” uzantılı siteler hangi kurumlara aittir ve neden güvenilirdir?
Cevap:
“gov” uzantılı siteler devlete ait sitelerdir. “edu” uzantılı siteler eğitim kuruluşlarına iat sitelerdir.

d) Blogdaki boş bırakılan yere siz nasıl bir yorum yazardınız?
Cevap:
(örnek) Verilen bilgiler çok ilginç ve korkunç. İnsanoğlu kendi eliyle dünyasını yok etmek üzere…

Cahit Arf İzleme Metni Sayfa 156 Cevapları

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

SAHİLYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
SAHİLYOLU

İlçenizde bulunan Sahilyolu Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzda çevremizi korumaya ve temiz tutmaya yönelik çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu amaçla çöplerin ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması için gerekli malzemelerin sağlanması konusunda belediyenizden yardım istiyoruz.

Gereğini arz ederim.

06.02.2018
İmza
Ali Uzun

Cumhuriyet Mahallesi Enver Caddesi
No:15 Kat: 5 Daire: 19
Seyhan

a) Dilekçenin yazılma amacı nedir?
Cevap:
Okulda çevreyi koruma ve temiz tutma amaçlı yapılan çalışma için belediyeden yardım istemek.

b) 7. etkinlikteki blog metninden ve dilekçenin konusundan hareketle “doğada uzun süre yok olmayan ürünler ve çevre kirliliği” konusunda neler yapılabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Her atık için ayrı ayrı kutular kullanılır. Bu kutularda biriken atıklar geri dönüşüm için ilgili kuruluşlara gönderilir.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Karikatürlerin vermek istediği mesajlar üzerinde düşününüz.
Cevap:
Birinci karikatürde, canlıların yaşamı için suyun gerekli olduğu, su kaynaklarımızın git gide tükendiği fakat insanların bunun önemini fark etmediği mesajı verilmektedir.

İkinci karikatürde dünyamızın git gide eskidiği ve buna önlem alınmazsa ileride işe yaramayan, sadece sergilenmek üzere korunan tarihi eserler gibi olacağı mesajı verilmektedir.

Cahit Arf İzleme Metni Sayfa 157 Cevapları

b) Karikatürlerin verdiği mesajdan hareketle aşağıda “yer, zaman, kişi ve olay” unsurları verilmiş olan hikâyeyi yazınız. Hikâyenizi yazarken noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Yazım kılavuzundan yararlanınız.

Hikâye Unsurları

Yer : Bir sahil kasabası.
Zaman : Yaz mevsimi.
Kişiler : Zafer (20-21 yaşlarında, üniversite öğrencisi, Esma’nın ağabeyi),
Arif (38-40 yaşlarında, üniversitede öğretim üyesi),
Esma (12-15 yaşlarında, öğrenci),
Utku (12-15 yaşlarında, Esma’nın sınıf arkadaşı)
Olay : Yeşil alanların yok edilmesi ve betonlaşma.

Yeşili Kurtarmak

Bir sahil kasabasında yaşayan Esma ve Utku, bir yaz akşamı sahilde gezmeye gitmişler. Sahile vardıklarında dehşete düşmüşler. İş makineleri sahilin hemen yukarısındaki yeşil alanı kazıyorlarmış.

Esma ve Utku çalışanların yanına gidip ne yaptıklarını sormuşlar. Oradaki yeşil alan otel yapacaklarmış. Esma ve Utku bu duruma çok üzülmüşler. Esma mühendislik okuyan ağabeyi Zafer’e telefon açıp durumu bildirmiş. Zafer bu duruma çok sinirlenmiş çünkü o arazinin yapı izni yokmuş.

Hemen öğretmeni Arif Bey’e gitmiş ve durumu anlatmış. İkisi beraber belediyeye gitmişler. Belediye başkanı yapacak bir şeyi olmadığını, gerekli tüm izinlerin alındığını söylemiş. Arif Bey “Yeşil alanlara yapı izni verip çevremizi yok ediyorsunuz. Her yeri betonla kapladınız. Bu güzel kasabamızı betona boğdunuz. Siz çocuklarınıza yeşilin olmadığı gri bir dünya mı bırakmak istiyorsunuz.” diyerek tepki göstermiş.

Belediye başkanı Arif Bey’in sözleri ile irkilmiş. Gerçekten ileride sırf para için doğayı yok ettiğini çocuklarına nasıl anlatacağını düşünmüş. Hemen verilen izinleri iptal ettirmiş. Kazılan yerleri tekrar eski haline getirmek için çalışma başlatılmasını emretmiş.

Esma ve Utku, yapılanlara üzülmek yerine harekete geçtikleri için bir yeşil alanın kurtulmasına vesile olmuşlar. Arif Bey, “İşte gerçek doğa severler bu çocuklardır.” diyerek Esma ve Utku’yu tebrik etmiş.

430
571
702
351
410
347
534
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.