Canım Kitaplığım Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf)

Canım Kitaplığım Metni Etkinlik Cevapları (6. Sınıf)
Canım Kitaplığım Metni Cevapları, 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172, 173, 174, 175, 176, 177 Etkinlik Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Canım Kitaplığım Metni Cevapları

CANIM KİTAPLIĞIM
Bir sürü kitabım oldu. Küçük kitaplığımın raflarını doldurdular. Hepsini seviyorum. Sevilmez mi? Kitap bu! Hele en güzeliyse…
Önce öğretmenimin önerdiklerini aldım. Okudum da. Bende okuma merakı geliştiğini gören annem, babam, ağabeyim, akrabalardan kimileri fırsat buldukça kitap armağan ettiler. Bunlara birkaç yaş günümde arkadaşlarımın verdiklerini de eklersek varın siz hesap edin ne kadar çoğalmış…
Hepsini okuyamadım. Birden yığıldılar. Ama büyük bir hızla okumayı sürdürüyorum. Yakında bitireceğim.
Benim kitaplarım hep çiçek kokar. Renk renk, güzellik kokar. Barış ve sevgi yayılır onların ortamından. Belki bu yüzden, kitaplarımla birlikte evimizde daha güzel bir dünya oluştu. En güzeli, ben daha anlayışlı, daha bir içten, daha bir seven ve sevilen biri oluverdim.

HAZIRLIK

Kitap seçiminde dikkat etmemiz gerekenleri nedenleriyle birlikte açıklayınız.
Kitap seçerken dikkat etmemiz gereken faktörler şunlardır: Yaşa uygunluk, içerik ve tema, okuma becerisi, kalite ve değerler, illüstrasyonlar, yaratıcılık ve hayal gücü, çeşitlilik, ve okuma zevki. Bu faktörler çocuğun ilgisini çeker, gelişimine katkıda bulunur ve okuma alışkanlığını destekler.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 175 Cevabı

Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ederek tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.

evren: Gök varlıklarının bütünü. Kainat, cihan.
kıvanç: sevinç
gücenmek: Birinin beklenilmeyen davranışı veya sözü karşısında kırgınlık duymak.
yetkinlik: Gerekli olgunluğa erişme durumu.
aldanmak: Görünüşe bakarak yanlış bir yargıya varmak, yanılmak.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni boş bırakılan yere özetleyiniz.

Canım Kitaplığım Metni Özeti

Bir sürü kitabım oldu. Önce öğretmenimin önerdiklerini aldım. Kitaba olan ilgimi gören yakınlarım da bana kitap armağan ettiler. Hepsini okuyamadım ama okumaya devam ediyorum.

Ben, dostluğun ve arkadaşlığın bu denli kıvanç verici olduğunu, kötülerle savaşmayı, iyilerle birlikte olmayı kitaplar sayesinde öğrendim.

Kitapsız bir evren düşünemem. Siz de okumaya alışırsanız bir daha bırakamazsınız.

Kitap seçmek de okumak kadar önemlidir. Mesela bir gün ağabeyim bana bir kitap getirmiş. Arkadaşı vermiş ona da. O da hiç açıp bakmadan bana vermiş. Kitap bana uygun değildi. Bu beni çok rahatsız etti. Ben de ağabeyime geri verdim kitabı. Kitap seçmedeki dikkatim babamın ve ağabeyimin çok hoşuna gitmişti.

Umarım siz de kitap okumayı sever, kitap seçerken de dikkatli olursunuz.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Çocuğun kitap sayısının artmasında kimlerin katkısı olmuştur?
Cevap
: Çocuğun kitap sayısının artmasında öğretmeninin, ailesinin ve arkadaşlarının katkısı olmuştur.

2. Çocuk, kitapların kendisinde yarattığı değişimi nasıl anlatıyor?
Cevap
: Çocuk, kitapların kendisinde yarattığı değişimi daha anlayışlı, daha bir içten, daha bir seven ve sevilen biri olduğunu anlatıyor.

3. Çocuk, kitaplığındaki değişimden bahsederken nasıl bir benzetme yapıyor?
Cevap
: Çocuk, kitaplığındaki değişimden bahsederken Sanki “cennet” ülke değil de, bir “cehennem” yeri oluvermiş benim canım kitaplığım şeklinde bir benzetme yapıyor.

4. Çocuğun ağabeyine tepki gösterme nedeni nedir? Siz olsaydınız nasıl bir tepki verirdiniz?
Cevap
: Çocuğun ağabeyine tepki gösterme nedeni ona uygun olmayan bir kitap hediye etmesidir. Ben de aynı şekilde tepki verirdim.

5. Metinde adı geçen kitaplardan herhangi birini okudunuz mu? Okuduysanız arkadaşlarınıza konusu hakkında bilgi veriniz.
Cevap
: Arı Maya, Heidi, Gülibik, Küçük İzo Mizo’yu okudum. Ben Heidi’yi okudum. Heidi’nin konusunu ise kısaca şu şekilde özetleyebiliriz.

Gülibik kitabını okudum.
Konusu Tahtadan atları, kurşundan askerleri, lastikten topları, plastikten arabaları, kısaca, parayla satın alınabilen hiçbir oyuncağı olmamış, yoksul bir çocuğun öyküsüdür bu.

6. Sizce her kitabı okumak doğru mudur? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap
: Her kitabı okumak doğru değildir. Yaşımıza uygun, büyüklerimizin onayladığı kitapları okumamız gerekir.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 176 Cevabı

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.
Cevap
: Metnin içeriğine uygun şöyle bir başlık belirlenebilir: KİTAP SEÇİMİ

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde kişilerin ve varlıkların yerine kullanılan kelimelerin altını çiziniz.

• Bende okuma merakı geliştiğini görenler bana kitap hediye ettiler.
Bunlara, birkaç yaş günümde arkadaşlarımın verdiklerini de eklersek varın siz hesap edin ne kadar çoğalmış.
• Barış ve sevgi yayılır onların ortamından.
• Bak, şunu da kardeşine ver.
Benim oğlum işte böyledir ağabeyi…
• Bak, bundan sonra sana ne kitaplar alacağım.

6. ETKİNLİK

Sizce insanlar neden kitap yazma ve okuma gereği hissediyorlar? Hafızada tutma tekniğini kullanarak bu konu ile ilgili bir konuşma yapınız.

Kitap yazma ve okuma, insanların düşüncelerini paylaşma, bilgiye erişim, dünyayı anlama ve kişisel gelişim arayışlarından doğan derin ihtiyaçlardır. Kitaplar, yazarların iç dünyalarını okuyucularla paylaşmasını sağlayarak toplumsal iletişimi güçlendirir. Aynı zamanda okuma, bireyin bilgiye ulaşma ve düşünsel zenginlik kazanma sürecini destekler.

7. ETKİNLİK

Kitap sevgisi üzerine iki kıtadan oluşan bir şiir yazınız.

Kitapların Arasında

Bir kitap açtım yavaşça, sayfalarında bir dünya,
Kelime denizinde kayboldum, ruhumda hafif rüzgar.
Satırlar arasında yolculuk, sonsuz bir serüven,
Kitap sevgisi yüreğimde, en değerli hazine.

Sözcükler dans etti sayfalarda, bir oyun başladı,
Her cümlede gizli bir hikaye, anlatılmamış masallar.
Kitaplarla dolu o eski raflar, dostlarım oldular,
Okudukça büyüdüm, içimde büyüyen bir bahar.

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 177 Cevabı

Aşağıda “Canım Kitaplığım” adlı metinden bazı bölümler verilmiştir. Bölümlerin gerçek mi yoksa kurgusal mı olduğunu nedenleriyle yazınız.

Önce öğretmenimin önerdiklerini aldım. Okudum da. Bende okuma merakı geliştiğini gören annem, babam, ağabeyim, akrabalardan kimileri fırsat buldukça kitap armağan ettiler. Bunlara birkaç yaş günümde arkadaşlarımın verdiklerini de eklersek varın siz hesap edin ne kadar çoğalmış…”
Cevap: “Canım Kitaplığım” adlı metinden bu bölüm gerçektir. Çünkü anlatılanlar gerçek hayatta olabilecek şeylerdir.

“îki, üç gündür kitaplığımda bir gariplik var. Ne zaman önünden geçsem sanki gerçekten kuşlar öter, kanat çırpardı kitaplığımda. Orada çiçeklerden renk ve koku yayıldığını bilmem söylemiş miydim? Arılar en güzel balı gene orada üretirdi. Kırlarda, yeşilin cümbüşünde tatlı tatlı esen rüzgârların kokusu, kitaplığımın aracılığıyla yüzüme, kulağıma, saçlarıma dolanırdı.”
Cevap: “Canım Kitaplığım” adlı metinden bu bölüm kurgusaldır. Çünkü anlatılan gerçek hayatta olamayacak, hayal ürünü şeylerdir.

9. ETKİNLİK

a) “Canım Kitaplığım” metni ile aşağıda verilen metni konu bakımından karşılaştırınız.

KİTAPLAR
“İki alışveriş, (dostluk ve aşk) rastlantılara ve başkalarına bağlıdır; biri aramakla bulunmaz kolay kolay, öteki yaşla solar gider. Onun için yaşamımı doldurup doyuramazdı onlar. Üçüncü alışveriş, kitaplarla kurduğumuz ilişkidir ki daha sağlam ve daha çok bizimdir. Ötekilerin başka üstünlükleri vardır ama bu üçüncüsü daha sürekli ve daha kolayca yararlıdır.
ömür boyu yanı başımda, her yerde elimin altındadır. Kitaplar yaşlılığımda ve yalnızlığımda avuturlar beni. Sıkıntılı bir avareliğin baskısından kurtarır, hoşlanmadığım kişilerin havasından dilediğim zaman ayırıverirler beni.”

b) “Canım Kitaplığım” metni ile “Kitaplar” adlı metnin yazarlarının kitaba bakış açılarını belirtiniz.

“Kitaplar” metninde yazar, aşk, dostluk ve kitaplarla olan ilişkiyi karşılaştırıp kitap okumanın faydalarına değinmiştir. “Canım Kitaplığım” metninde ise yazar, kitapların kendisinde uyandırdığı duygular üzerinden örnekler vererek kitap seçiminin önemini ön plana çıkarmıştır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Arkadaşlarınıza tanıtmak üzere Hasan Âli Yücel hakkında bilgi edininiz.

16 Aralık 1897’de İstanbul’da doğdu. 26 Şubat 1961’de İstanbul’da yaşamını yitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. İzmir ve İstanbul’da edebiyat ve felsefe öğretmenliği, maarif müfettişliği yaptı. Fransız eğitim sistemini incelemek üzere bir yıllığına Paris’e gönderildi. 1932’de yurda dönüşte Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevine atandı.

1933-1935 arasında Milli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Genel Müdürlüğü yaptı. 1935’te İzmir milletvekili seçildi. 1938’de Celal Bayar hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığı’na getirildi. 1946’ya kadar Refik Saydam ve Şükrü Saracoğlu hükümetlerinde de aynı görevi sürdürdü.

Birinci Eğitim Şürası’nı topladı. Ankara Fen ve Tıp fakültelerini, İzmir Yüksek Ticaret ve İktisat Okulu’nu, Balıkesir ve Edirne öğretmen okullarını eğitime açtı. Yüksek Mühendis Okulu’nun İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüşmesini sağladı.

Köy enstitülerini kurarak eğitim ve bilimi Türk köylerine kadar ulaştırdı.

Dünya klasiklerinin Türkçe’ye çevrilmesini sağladı.

1950 seçimlerinde parlamentoya giremedi. İstanbul’a yerleşti. Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde makaleler yazdı. 1958’de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeliğine atandı. 1961’de Kurucu Meclis üyesi oldu.

Şiirlerini önce aruzla, sonra heceyle yazdı. Asıl önemli yanı Türk kültürü ve eğitimine yaptığı unutulmaz hizmetlerdir.

Hasan Ali Yücel Eserleri:

Şiir:

 • Dönen Ses
 • Sizin için
 • Dinle Benden

Düzyazı:

 • Goethe, Bir Dehanın Romanı (1932)
 • Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış (1932)
 • Pazartesi Konuşmaları (1937)
 • İçten Dışa (1938)
 • Türkiye’de Ortaöğretim (1938)
 • Davalar ve Neticeleri (1950)
 • Hürriyete Doğru (1955)
 • İyi Vatandaş İyi İnsan (1956-1971)
 • Kıbrıs Mektupları (1957)
 • Edebiyat Tarihimizden (1957)
 • İngiltere Mektupları (1958)
 • Türkiye’de Maarif (1959)
 • Hürriyet Gene Hürriyet (1960-1962, 2 cilt)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.