Dost Acı Söylemeli Metni Cevapları (7. Sınıf )

Dost Acı Söylemeli Metni Cevapları (7. Sınıf )

Dost Acı Söylemeli Metni Cevapları 7. Sınıf, Dörtel Yayınları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Etkinlik Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Dost Acı Söylemeli metni cevapları ve soruları, Dörtel Yayınları 7. Sınıf Türkçe Ders kitabı sayfa 17-18-19-20-21-22-23 (Erdemler Teması)

Dost Acı Söylemeli Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 17 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sizce iyi bir dostta hangi özellikler olmalı? Açıklayınız.
Cevap
: İyi bir dost güvenilir, samimi, iyi niyetli ve eğlenceli olmalıdır. Zor günde yanınızda duracak karakteri göstermelidir.

2. Günümüz toplumundaki dostluk ve arkadaşlıklar nasıldır? Tartışınız.
Cevap
: Günümüzde dostluklar ve arkadaşlıklar eskisi gibi değildir. Günümüzde daha çok çıkara dayalı gibi durmaktadır. Günümüzde dostluklar hemen bozulabiliyor.

3. Dostlukla ilgili bulduğunuz atasözü, deyim ve özdeyişleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Dost acı söyler.
Dost, dostun eğerlenmiş atıdır.
Fakir dost, çabuk unutulur.
Dostun attığı taş baş yarmaz.
Dost başa, düşman ayağa bakar.
Dost kara günde belli olur.

1. ETKİNLİK

Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.
Cevap
: Tahminim: Görsellerden anladığım kadarıyla okul içinde iki arkadaşın aralarında geçen bir olay anlatılmaktadır.

2. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 19 Cevabı

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilemediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin edip yazınız. Sonra bu kelimelerin anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten bulup tahminlerinizle karşılaştırınız.

dost:

 • Tahminim: İnsanın zor zamanında yanında olan çok iyi anlaştığı kardeşi gibi gördüğü kimse
 • Sözlükteki anlamı: sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, sıkı fıkı görüşülen kimse, gönüldeş.

civanmertlik:

 • Tahminim: Delikanlılık
 • Sözlükteki anlamı: civanmert olma durumu.

kadirbilirlik:

 • Tahminim: Kıymet bilme
 • Sözlükteki anlamı: değerbilir olma durumu.

hak:

 • Tahminim: İnsana doğuştan veya sonradan verilen ayrıcalıklar kazanılmış edinimler
 • Sözlükteki anlamı: yer, toprak.

adalet:

 • Tahminim: İnsanların haklarının korunması için verilen hükümler
 • Sözlükteki anlamı: hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluk.

vicdan azabı:

 • Tahminim: insanın var olan biri durumdan dolayı duyduğu üzüntü
 • Sözlükteki anlamı: insanı sürekli üzen, içten duyulan acı, üzüntü.

vazife:

 • Tahminim: Görev
 • Sözlükteki anlamı: bir kimsenin ya da bir şeyin yapageldiği, göregeldiği iş ya da kendisinden beklenen eylem, iş.

fikir arkadaşı:

 • Tahminim: Beraber aynı düşüncede dostluk kurmak ortak olmak
 • Sözlükteki anlamı: Aynı düşünceleri paylaşan kimseler

Sözlük oluşturmak için bir defter edininiz. Defterinize öğretim yılı boyunca anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını yazarak sözlük oluşturunuz.
Cevap
: Bu etkinliği defter alarak siz yapmalısınız

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki deyimlerin anlamlarını öğrenip yazınız. Bu deyimlerin metne katkısını belirleyiniz.

dal budak salmak: (olay, iş) karmaşık bir biçimde genişleyip yayılmak.
içinden çıkamamak: başaramamak, sorunu çözümleyememek.
bataklığa sürüklenmek: İçinden çıkılması güç bir duruma düşmek, zora girmek.
(birini) çekip çevirmek: Zor durumda olan yanlış yapan kimseleri doğru yola almak ona yardım etmek
(birinin karşısına) aslanlar gibi çıkmak: Kimseden korkmadan hesap vermek
göz yummak: kusurları görmezlikten gelmek, görmemiş gibi davranmak, hoş görmek.
uçuruma yuvarlamak: zahmet, güçlük, geçim sorunu, başarısız olma, yokluk

4. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 20 Cevabı

Okuduğunuz metinden öznel ve nesnel yargılı ifadelere örnekler bulup yazınız.

Öznel yargılı ifadeler:
Cevap
: “Onların, kötü olduğunu bildiğimiz hareketlerini desteklemesek bile bu türlü hareketleri karşısında susmak suretiyle.” İyi bir dosta düşen vazife, sevdiği insanı korumak, onu uyandırmak, onu yanlış yola giderken görürse kolundan tutup çevirmektir.”

Nesnel yargılı ifadeler:
Cevap
: “Son pişmanlığın fayda vermediği bunun için söylenmiştir”

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dost sözü sizde hangi anlamları çağrıştırıyor? Yazınız.
Cevap
: Dost sözü bende güzel anlamlar çağrıştırıyor. Paylaşılan hem sevinç dolu hem de üzücü zamanlar geliyor. Bazen beraber gülmek bazen de beraber ağlamak geliyor.

2. Yazar, dostumuza hangi durumlarda kötülük yaptığımızı söylüyor?
Cevap
: Eğer talebelerimiz, hocalarımız, fikir arkadaşlarımız, parti arkadaşlarımız, yakınlarımız sapıtıp da kötü bir yola girerlerse onları yollarından çevirmek şöyle dursun, onları hakka, adalete, ahlaka, insaniyete rağmen korumaya, desteklemeye kalkıyoruz. Eğer bu kadarını yapamazsak susmayı, sesimizi çıkarmamayı tercih ediyoruz ve bunu ahlaka uygun bir hareket, bir insanlık vazifesi, mertlik icabı sayıyoruz. Böyle yaparak onlara kötülük yaptığımız söyleniyor.

3. İki kişinin dost olabilmesinin nedenleri nedir? Yazınız.
Cevap
: Birbirlerine saygı ve sevgi beslemeleri. Birbirlerinin hatalarını söyleyip bu hataları düzeltmek, ne olursa olsun hep gerçekten doğrudan yana paylaşımlarda bulunmak. Samimi olmak gerekmektedir.

4. Yazar, dostumuza nasıl davranırsak ihanet etmiş olacağımızı belirtiyor?
Cevap
: Eğer onun yanlışını görmezden gelirsek, onun yanlışlarını söyleyip onu yaptığı hatalardan dolayı uyarmazsak yanlış yatığımızı ona ihanet etmiş olacağımızı söylüyor.

5. Yazar, iyi bir dosta düşen vazifeyi hangi örnekle açıklıyor?
Cevap
: Uçuruma doğru giden çocuğumuz için: “Çocuğumdur, istediği yere gitsin, ben karşısına çıkmayayım!” diyor musunuz? örneğiyle açıklamaktadır.

6. “Son pişmanlık fayda vermez.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
Cevap
: İnsanlar bazen düşüncesizce davranırlar. İstemedikleri sonuçlarla karşılaşırlar. Bu tür durumlarda artık zamanı geri alamazlar. Yni artık pişmanlıkları bir işe yaramaz.

6. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 21 Cevabı

Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini belirleyiniz.

Ana Fikir

 • Cevap: Dost dediğin seni uyarır. Kötü huylarını söylemekten çekinmez.

Yardımcı Fikirler
Cevap: Kime dost denilebileceği, dostun bizim yanlışlarımızı görmezden gelmemesi gerektiği

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafı okuyunuz.

(…)
“Aristo demiş ki: “Ey dostlarım dünyada dost yoktur.” Ustası Sokrates’ın başına gelenlere bakınca Aristo’ya hak vermemek zor. Büyük bilge görmüş gerçeği. Dost sandıklarının dost olmadığını. Sokrates’ın da ölüme korkusuzca gidişi bundandı belki, yaşamaya karşı duyduğu bezginlik de. Dostsuz, dostluksuz bir dünyada yaşamaktansa ölmek daha iyi elbet… Bizim eski bir şairimiz de bunu anlatmıyor mu? “Dünyayı seninle sevmişim ey dost.” Tek bir mısrada dostluğun taşıdığı engin anlam ne güzel belirtilmiş! Dünya ancak sevgiyle, dostlukla güzelleşiyor. Pinti çıkarların egemen olduğu bir dünya, dünya mıdır, yoksa cehennem mi?”
(…)

Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçimlerinden yararlanılmıştır?
Cevap
: Tartışma anlatım biçiminden yararlanılmıştır. Yazar kendi görüşünü öne çıkarır.

Yukarıdaki parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.
Cevap
: Yukarıda Alıntılama ve örnek gösterme tekniğinden faydalanılmıştır: Aristo’dan alıntı yapılmıştır.

8. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 22 Cevabı

Fiil çekim ekleri, fiillere eklenerek onların bazı özelliklerini ortaya çıkarır. Bu ekleri şöyle sıralayabiliriz:
1. Zaman ekleri (Haber kipleri: Duyulan geçmiş zaman -miş, bilinen geçmiş zaman -dı, şimdiki zaman -yor, gelecek zaman -acak, geniş zaman -r ekidir. Dilek kipleri: Gereklilik -malı, istek -a/e, şart -sa, emir -sin, -iniz, -sinler)
2. Şahıs ekleri: -im, -sin, -iz, -siniz, -ler
3. Olumsuzluk eki: -ma/-me
4. Soru eki: -mı, -mi
5. Ek fiil ekleri: i -di, i -miş, i -se

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde geçen fiillerin aldığı çekim eklerini ve eklerin işlevlerini örnekteki gibi altını çizerek belirleyiniz.

→ Zaman zaman dostlarımıza çok fenalık ediyoruz.
ed-(i)yor-uz cp geniş zaman, 1. çoğul kişi O Adam doğru yolda değil, bunu biliyorum.

→Bir yerlerden geldim bu konuya.
Cevap: gel-di-m , 1. tekil kişi eki

→Onu niçin sevdiğimi bana söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle bir cevapla ifade edebileceğimi zannediyorum.
Cevap: zannedi-yor-um, şimdik izaman eki, 1. tekil kişi eki

→Bunu yapamazsanız onlara iyilik değil, kötülük etmiş olursunuz.
Cevap: olursun-uz, 2. çoğul kişi eki

→Dünyayı seninle sevmişim ey dost.
Cevap: sev-miş-im, 1. tekil kişi eki, mişli geçmiş zaman eki

→“Dünyada dost vardır.” ilkesini yaratmaya çalışın.
Cevap: var-dır, ek fiil

→Neler söylenmemiş, neler yazılmamış bu konuda.
Cevap: yazıl-ma-mış , olumsuzluk eki, miş’li geçmiş zaman eki

→Ne desem eski, ne yazsam boş.
Cevap: yaz-sa-m, koşul-şart kip eki, 1. tekil kişi eki

→Hayır, hayır, şiiri, yazını başkaları da seviyor, onlarla da selâmlaşıyoruz, görüşüyoruz. Ama niye dost olamıyoruz?
Cevap: ola-mıyor-uz, olumsuzluk eki, 1.çoğul kişi eki

9. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 23 Cevabı

“Toplum hayatında dostluğun önemi” konulu bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızı giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşacak şekilde planlayınız. Yazınıza uygun bir başlık yazmayı unutmayınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanabilirsiniz. Yazınızı oluştururken açıklama, tartışma, betimleme, öyküleme gibi anlatım biçimlerinden yararlanabilirsiniz.

TOPLUM HAYATINDA DOSTLUĞUN ÖNEMİ

Dostluk, toplum hayatında önemli bir rol oynar. Dostlarımız, hayatın her anında yanımızda olan ve bizi destekleyen kişilerdir. Dostluklar, insanların birbirine duygusal bağlar kurmasını ve toplum içinde dayanışmayı artırmasını sağlar. Dostluklar, insanların zor zamanlarda moral bulmasına ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlar. Bu nedenle, dostlukların toplum hayatındaki değeri büyüktür.

TOPLUM HAYATINDA DOSTLUĞUN ÖNEMİ

Giriş:

Dostluk, insanların yaşamlarını zenginleştiren, anlamlı ve değerli ilişkilerin temelidir. Dostlar, hayatın her döneminde yanımızda olan, sevinçlerimizi ve sıkıntılarımızı paylaşan, destek olan kişilerdir. Ancak dostluk sadece kişisel ilişkilerle sınırlı değildir; aynı zamanda toplum hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu yazıda, dostluğun toplum içindeki önemini ve etkilerini ele alacağız.

Gelişme:

Dostluklar, toplum içinde insanların birbirine olan bağlarını güçlendirir. Bu bağlar, insanları bir araya getirir, kaynaştırır ve dayanışmayı teşvik eder. Dostlar arasındaki samimi ilişkiler, toplumun daha birleşik ve sağlam olmasına katkı sağlar.

Dostluklar aynı zamanda insanların birbirine yardım etmesini ve destek olmasını teşvik eder. Zor zamanlarda dostlarımızın yanımızda olduğunu bilmek, moral ve güç kaynağıdır. Dostluk, "Dost kara günde bellidir, yağız günde değil" atasözünü haklı çıkarır ve insanları krizlerle başa çıkmada destekler.

Sonuç:

Dostluklar, toplum hayatının temel taşlarından biridir. İnsanlar arasında güçlü dostluk bağları kurulması, toplumun dayanışmasını artırır, ilişkileri güçlendirir ve insanların daha mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, dostlukların toplum içindeki değerini göz ardı etmemeli ve dostlukları korumak ve geliştirmek için çaba göstermeliyiz. Dostlarımız, hayatımızı daha anlamlı ve zengin kılar.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Refik Halit Karay’ın “Gurbet Hikâyeleri” adlı kitabını sınıfa getiriniz.
Cevap: Kitabı sınıfa getirmelisiniz.

Vatan ve dil sevgisini anlatan atasözü, özdeyiş ve deyimler tespit ediniz.
Cevap
: İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir. / Vatan bir milletin evidir.

Memleketimizin niçin değerli olduğunu araştırınız.
Cevap
: Çünkü memleketimiz olmazsa biz de olmayız. Memleket üzerinde yaşadığımız evimiz, canımız her şeyimizdir. Bu nedenle bizim de en değerlimizdir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1047
189
135
44
170
53
434
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.