İngiliz Memiş Dinleme/İzleme Metni Cevapları (5. Sınıf)

İngiliz Memiş Dinleme/İzleme Metni Cevapları (5. Sınıf)
İngiliz Memiş Dinleme/İzleme Metni Cevapları, 5. Sınıf Koza Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 61, 62, 63, 64, 65 Etkinlik Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

İngiliz Memiş Dinleme/İzleme Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 61 Cevabı

HAZIRLIK

1. Ülkemizin başka bir devlet tarafından işgal edildiğini düşününüz. Böyle bir durumda neler hisseder, nasıl davranırdınız? Açıklayınız.
Cevap
: Çok üzülürdüm. Çünkü bir milleti millet yapan bağımsızlığıdır. Bağımsızlık karakteri olmalıdır. Ülkemiz işgal edilseydi bugün ne dilimizi konuşuyor olurduk ne de istediğimiz gibi yaşıyor olurduk. Bir başka ülkenin ezdiği insanlar olurduk.

2. Kurtuluş Savaşı’nda milletimiz düşman işgali karşısında neler yapmıştır?
Cevap
: Milletimiz canıyla, kanıyla bu vatanı savunmuş bu toprakların düşman eline geçmemesi için şehit düşmeyi göze almıştır. Malını en son kuruşuna kadar ordumuza bağışlamış, kendisi savaşa katılmış ve bugün al bayrağın göklerde özgürce dalgalanmasını sağlamıştır.

1. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 62 Cevabı

Metinden alınan aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Sizce metnin devamında, paragrafta anlatılan olay ne şekilde gelişmiş olabilir? Tahmin ederek yazınız. Metni dinledikten sonra tahmininizin doğruluğunu kontrol ediniz. “İngiliz komutan Rumeli Feneri’ndeki camiyi abluka altına aldı. Namaz kılan çıkmasını bekledi. Namazdan birer ikişer çıkmaya başlayan Türkler, karşılarında İngiliz askerlerini görünce şaşırdılar. Rumların kendilerini şikâyet ettiklerini anladılar. İngiliz yüzbaşı camiden çıkanların bir kenarda toplanmasını ve muhtarın gelmesini istedi.”
Cevap: Metnin Kurtuluş Savaşı yıllarındaki halk mücadelesini ve vatan savunmasındaki cesur halktan insanların başlarından geçen olayları işleyecek gibi durmaktadır.

Tahminim: Metinde İngiliz komutanın, Türklerin camiden çıkmalarını beklediği ve sonra onları karşılayarak muhtarın gelmesini istediği belirtiliyor. Tahminime göre, muhtar gelerek İngiliz komutanla görüşmüş olabilir. Bu görüşmede Türklerin durumu ve caminin abluka altına alınmasının nedeni konuşulmuş olabilir. Muhtemelen muhtar, Türklerin güvenliğini sağlamak için İngiliz komutanla anlaşma yapmış olabilir. Ancak metnin devamı, bu tahminin doğruluğunu teyit edecektir.

2. ETKİNLİK

“Aklımdaki Kelime” oyunuyla ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyarak oyunu öğretmeninizin kontrolünde oynayınız.

Aklımdaki Kelime

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz bir kelimeyi aklınızda tutunuz. Öğretmeninizin kontrolünde tahtaya gelerek içinde bu kelimenin de olduğu altı kelimeyi tahtaya yazınız.
Arkadaşlarınız size “Canlı mı? Hareket ediyor mu? Ses çıkarıyor mu? Renkli mi? Büyük mü? vb.” sorular yöneltecektir. Sorulara verdiğiniz cevaplardan hareketle arkadaşlarınızın aklınızda tuttuğunuz kelimeyi bulmalarını sağlayınız.
Kelimeyi bulan arkadaşınızı tahtaya çağırarak kelimeyi bir cümle içerisinde kullanmasını isteyiniz. Bu sırada diğer arkadaşlarınızdan kelimenin anlamına Türkçe sözlükten bakmalarını, arkadaşınızın kelimeyi cümlede anlamına uygun kullanıp kullanmadığını kontrol etmelerini isteyiniz.
Seçilen kelime cümle içerisinde uygun bir şekilde kullanılmışsa cümleyi yazan öğrenci kendi seçtiği kelimenin içinde olduğu yedi kelimeyi yazma hakkı kazanır. Uygun değilse başka bir öğrenci tahtaya gelerek yeni bir cümle yazar. Oyun bu şekilde devam eder.
Cevap: Bu etkinliği okulda öğretmeninizle yapmalısınız.

3. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 63 Cevabı

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Metnin konusu: İngilizlerin yurdumuzu işgali ve Memiş Reisin İngilizlere karşı gelmesi ve düşmana boyun eğmemesi, halkının yanında durması.
Metnin ana fikri: Vatan savunması ve düşman işgaline karşı direniş

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadelere göre metne farklı özellikte dört başlık belirleyip yazınız.

Tek Kelimelik Başlığım: KURTULUŞ
İki Kelimelik Başlığım: VATANIN KURTULUŞU
Üç Kelimelik Başlığım: VATANIN İSİMSİZ KAHRAMANLARI
Cümle Şeklindeki Başlığım: BU TOPRAKLARDA BAĞIMSIZLIĞI KAZANAN KAHRAMANLAR

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

İngilizler Sarıyer’de Türk halkına ne tür zorluklar yaşatıyordu?
Cevap
: Türklerin dinlerine karışmışlar, ibadetlerine engel olmaya onlara zulmetmeye çalışmışlar. Türkleri silah zoruyla alanlara toplamışlar.

Rumlar, İngiliz askerlerine yaptıkları şikâyetlerde Türkler için neler söylüyorlar?
Cevap
: Onların kendilerine savaş ilan ettiklerini, onların Rumları öldürmeye kast ettiklerini dinlerini yaşayamadıklarını söylemişler.

İngiliz komutan nereyi abluka altına alıyor?
Cevap
: Rumeli Feneri’ndeki cami’yi abluka altına almıştır.

İngiliz komutan meydanda toplanan Türklerden ne istiyor?
Cevap
: Herkesin evinde sağda solda sakladığı ne kadar silah tüfek tabanca kılıç kama kasatura varsa buraya getirmesini söylemiştir.

Muhtar Memiş’e neden ‘İngiliz Memiş’ adı veriliyor?
Cevap
: Çünkü yiğit ve cesur bir adammış. İngilizlere ders verdiği için kahramanlık yaptığı için İngiliz Memiş demişlerdir.

İngiliz komutanın isteği karşısında siz olsaydınız nasıl davranırdınız?
Cevap
: Ben de Memiş Muhtar gibi davranır vatanı işgal etmek isteyen bu alçaklara karşı halkı bilinçlendirir halkın örgütlenmesini sağlardım.

6. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 64 Cevabı

a. Metin türleriyle ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyunuz.

Hikâye: Olmuş ya da olması mümkün bir olayın çok uzun olmayacak şekilde anlatıldığı edebi türdür. Gerçekleşmesi mümkün bir olayı yer (mekân), zaman, kişi (şahıs) ve varlık kadrosu, olay örgüsü gibi unsurlarla birlikte anlatır.
Fabl: Fablların en önemli özelliği, okuyucuya hayat konusunda bir ders verecek şekilde mesajlar içermesidir. Bunun yanında olay kişileri çoğunlukla hayvanlardan veya bitkilerden seçilir.
Masal: Masalların en önemli özelliği ise tamamıyla hayal ürünü olmasıdır. Bu türde, çoğunlukla olağanüstü durum veya olaylar, olağanüstü nitelikteki kahramanlara dayandırılarak anlatılır.

Dinlediğiniz metnin türü bunlardan hangisidir? Neden? Açıklayınız.
Cevap
: Hikayedir. Çünkü bu metin olmuş ya da olması mümkün bir olayın çok uzun olmayacak şekilde anlatıldığı edebi türdür. Yani hikayeye örnektir.

b. Metni bir kez daha dinleyiniz. Metne ait hikâye unsurlarını yazınız.

Şahıs kadrosu: İngiliz Memiş, İngiliz Yüzbaşı, halk, tercüman
Yer (mekan): Köy meydanı, İstanbul
Olay: İngilizlerin işgal hareketlerine kahramanca karşı koyan Memiş Muhtar ve halkın onlara ders vermeleri
Zaman: Kurtuluş Savaşı zamanı

7. ETKİNLİK

Öğretmeninizin yönlendirmesi ile gruplara ayrıldıktan sonra İngiliz komutan, Muhtar Memiş, Şikâyetçi Rum ve Tercüman rollerinden birini seçiniz. Ardından gruplar hâlinde metindeki olayları canlandırınız.
Cevap
: Bu etkinliği sınıf içinde öğretmeniniz ile beraber yapmalısınız.

8. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 65 Cevabı

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz önemli bir tehditle karşılaştı. Hükümeti devirip yönetimi ele almak isteyen bazı güçler, o gece onlara engel olmak isteyen çok sayıdaki vatandaşımızı şehit etti. “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında yaptığınız araştırmadan da yararlanarak o gece kahramanlık gösteren bir insanın hikâyesini defterinize yazınız. Hikâyenizi yazarken aşağıdaki aşamalara uyunuz.

1. Yazmaya başlamadan önce kişiler, zaman, yer, olay veya olaylar gibi hikâye unsurlarını belirleyiniz.
2. Hikâyenizde bu temada anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz.
3. Yazım kılavuzunu tarayarak metninizde kullanabileceğiniz kelimeler seçiniz. Bu kelimelerin anlamlarına sözlükten bakarak birer cümlede kullanınız.
4. Hikâyenizi yazarken anlatımı güçlendirmek için deyimler ve atasözlerinden yararlanınız.
5. Hikâyenizde “ama, fakat, lâkin, ancak” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini doğru şekilde kullanınız.
6. Hikâyenize taslak oluşturarak yazmaya başlayınız. Taslağınızı gözden geçirip gereksiz bulduğunuz anlatımları çıkarınız. Eksik bulduğunuz yönleri de güçlendiriniz.
7. Hikâyenize başlık koyunuz.
8. Hikâyenizi bitirdikten sonra gözden geçirerek varsa yazım ya da noktalama hatalarınızı düzeltiniz.
9. Hikâyenizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Yardıma muhtaç insanlar için çalışan kurum ve kuruluşları araştırınız.

Elbette, yardıma muhtaç insanlar için çalışan kurum ve kuruluşlar dünya genelinde birçok farklı alanda faaliyet gösteriyor. İşte bazı örnekler:

  • Kızılay (Türk Kızılayı): Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında insani yardım çalışmaları yapan Türk Kızılayı, kan bağışı, afet yardımı, sağlık hizmetleri, sosyal yardımlar ve daha birçok alanda faaliyet gösterir.
  • Yeşilay: Bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi sorunlarla ilgilenir. Bilinçlendirme, rehabilitasyon ve önleyici çalışmalar yapar.
  • LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı): Lösemili çocuklara ve ailelerine destek olur, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunur.
  • TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı): Gençleri sosyal sorumluluk projelerine yönlendirerek toplum hizmetine teşvik eder.
  • AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı): Çocuk gelişimi ve annelerin eğitimi konusunda çalışır, dezavantajlı ailelere destek sağlar.
  • Darüşşafaka Cemiyeti: Eğitim ve barınma hizmetleriyle maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitim alamayan çocuklara yardım eder.
  • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD): Kız çocuklarının eğitimine destek olur, sosyal yardım projeleri yürütür.
  • TIDER (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu): Engelli, yaşlı ve dezavantajlı gruplara yönelik insan hakları ve eşitlik konusunda çalışır.
  • UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu): Çocukların sağlık, eğitim, beslenme ve korunma haklarını savunur, dünya genelinde yardım projeleri yürütür.
  • WHO (Dünya Sağlık Örgütü): Dünya genelinde sağlık hizmetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar.

214
145
356
116
357
129
293
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.