Kilim İzleme Metni Cevapları (6. Sınıf Telafi)

Kilim İzleme Metni Cevapları (6. Sınıf Telafi)
Kilim dinleme izleme metni 6. Sınıf Türkçe telafi programı sayfa 35-46 etkinlik sorular ve cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Kilim İzleme Metni Cevapları Sayfa 35

Kelime veya Kelime GrubuAnlamları
ilmekÇözülmesi kolay düğüm, eğreti düğüm, ilmik
yörükHayvancılıkla geçinen, genellikle Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı, Türkmen
motifYan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
dokumaTezgâhta dokunarak elde edilen (kumaş)
sedirArkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen, oturmaya veya yatmaya yarayan ev eşyası, divan

Anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerden üç tanesini seçerek bunları birer cümlede kullanınız.

Turistler, halıdaki motiflere hayran kaldılar.

Babaannem özel dokumalardan çok güzel elbiseler dikiyor.

Yaşlı nine oturduğu sedirden ayağa kalkarak torununu kucakladı.

Kilim İzleme Metni Cevapları Sayfa 36

İzlediğiniz videoyu özetleyiniz.

Kilim İzleme Metni Özeti

İnsanlar duygularını desenlerle yansıtır. Özellikle Anadolu insanı duygularını dokudukları kilimlerde gösterirler. Kilimdeki desenleri okumasını bilmek gerekir. Kilim, okuyabilene çok şey anlatır.

Kilime işlenen her bir motifin bir anlamı vardır. Kilimi dokuyan içsel dünyasını motiflere yansıtır.

Kilim bilinen en eski dokuma türlerinden biridir. Türk kilimleri dünyaca ünlüdür.

Türkler bu kilimleri çadırlarının zeminlerine örterek kullanmışlardır. Kilim dokuma işi, zamanla bir sanat ve gelenek haline gelmiştir. Bu sanat ve gelenek, anadan kızına, usta – çırak ilişkisiyle geçmiştir.

İzlediğiniz videoya iki başlık öneriniz.

Duyguların Aynası Kilim

Güzellik Dolu Bir Gelenek

Kilim İzleme Metni Cevapları Sayfa 37

Videonun konusunu ve ana fikrini yazınız.

Konu: Anadolu’da kilim sanatı

Ana Fikir: Kilim dokuma sanatı, Anadolu insanının duygularını yansıtmasına aracılık eden en önemli sanatlardan biridir.

Kilim İzleme Metni Cevapları Sayfa 38

Videodan hareketle sorulara cevap veriniz.

1) Kilim denilince akla kimler ve neler geliyor?

Cevap: Kilim denince akla Anadolu Türkleri ve mutluluk, aşk gibi duygular geliyor.

2) Kilimin dokunuşunda motiflerin nasıl ortaya çıktığını açıklayınız?

Cevap: Kilimi dokuyan kişi içsel dünyasını yansıtarak motifler ortaya çıkarır.

3) Kilimler kimler tarafından kullanılmaktadır?

Cevap: Hayvancılıkla uğraşan göçebeler tarafından kullanılmaktadır.

4) El dokuması kilim denildiğinde akla kimler geliyor? Bunun sebebi nedir?

Cevap: Türk kilimleri geliyor. Bunun sebebi göçebe Türklerin kilimi her yerde kullanabilmesi ve her yerde dokuyabilmesidir.

5) Kilimler nerelerde kullanılmaktadır? Kilimlerin en önemli özelliği nedir?

Cevap: Kilimler çadırlarda, toprak zeminin rutubetinden korunmak için, döşeme, divan, sedir, beşik gibi birçok farklı yerde kullanılmaktadır. En önemli özelliği kilimlerin elle dokunmasıdır.

6) Anadolu’da kilimler nasıl anılıyor?

Cevap: Bazen dokunan köyün, bazen dokuyan aşiretin, bazen de kullanılan motiflerin adıyla anılmaktadır.

Kilim İzleme Metni Cevapları Sayfa 39

Dinlediğiniz ve koro hâlinde söylediğiniz türkünün sizde uyandırdığı duyguları yazınız. Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Türkünün sizde uyandırdığı duygulara göre bu etkinliği siz cevaplayabilirsiniz.

Kilim İzleme Metni Cevapları Sayfa 40

a) Aşağıdaki kutucukta verilen cümlelerdeki söz sanatlarının altını çiziniz.

• Bülbül, “Senin nazını çekemem…” diyordu, güle.

• Güneş, “Uyanın! Sabah oldu.” diye bağırdı.

• Birden haykırdı rüzgâr, “Çekilin, geliyorum!”

• Köpek sordu, “Acaba öğleyin yemekte ne var?”

• Tilki, “Bana şarkı söyler misin?” sorusunu kargaya yöneltti.

• “Üzerimdeki tozları kaldırın” dedi, kitap.

• Kamyon önündeki yükü görünce:
– Acıyın bana, diye yalvarmaya başladı.

b) Aşağıdaki kutucuklarda verilen cümlelerdeki söz sanatlarını tespit ediniz.

Gülen yüzüme aldanmayın
İçimde bir damla gözyaşı.
Ölümü hatırlatan ne var bu resimde
Hâlbuki hepimiz hayattayız.
Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü
Kar değil, gökyüzü beyaz ölümdü
Zengin görünüyoruz fakat içimiz fakir.
Ben de gördüm güneşin doğarken battığını
Esrarlı bir bakışın gönlü kapattığını.
Yaprak döker bir yanımız
Bir yanımız bahar bahçe

KARŞITLIK

Kilim İzleme Metni Cevapları Sayfa 41

1. Aşağıdaki grafikte, bazı tarım ürünlerinin dört yıl içerisindeki üretim miktarları verilmiştir.

Grafiğe göre hangisi söylenemez?

A) 2019 yılında en çok üretilen ürün buğday olmuştur.
B) Mercimek üretimi dört yıl içinde hep artmıştır.
C) 2017’deki arpa üretimi bir önceki yıla göre artmıştır.
D) Buğday, dört yıl içerisinde mercimekten fazla üretilmiştir.

2. Aşağıdaki grafiklerde ülkemizdeki roman türlerinin 2017 ve 2018 yıllarındaki satış oranları verilmiştir.

Grafiklerle ilgili olarak hangisi söylenemez?

A) Verilen iki yılda da en az satılan roman türü tarihi romanlar olmuştur.
B) 2018 yılında polisiye romanlarının satışında bir önceki yıla göre düşüş yaşanmıştır. 
C) Bilim kurgu romanlarının satışı bir önceki yıla göre artış göstermiştir.
D) 2018 yılında aşk romanı satışı, polisiye roman satışından fazla olmuştur.

Kilim İzleme Metni Cevapları Sayfa 42

a) Aşağıdaki dörtlüklerde yer alan zamirlerin, ismin yerine kullanılan kelimelerin, altını çiziniz.

Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı?
Sanki karnında fazla yaramazlık mı ettim?
Senden istemiyordum ne tacı ne sarayı
Karnında yaşıyordum kâfiydi saadetim.

Bir kere doğurdunsa sonra niçin büyüttün?
Kundakta beşikte de bir zahmetim mi vardı?
Koynundan niçin attın yavrunu bütün bütün?
Bilmiyor muydun ki o yalnızlıktan korkardı?

Sütünden tatlı mıdır anne sanki bu hayat?
Bana sorsana anne yaşamak bir hüner mi?
El aç yalvar gündüze geceye boyun uzat.
Bu uğurda bir ömür çürütmeye değer mi?

Cahit Sıtkı TARANCI

b) Cümlelerdeki zamirleri, türlerine göre uygun seçeneklerle eşleştiriniz.

CümlelerKişi ZamiriBelgisiz
Zamir
İşaret ZamiriSoru Zamiri
Yaşlı adam herkesin içerisinde emekli olacağını ilan etti. herkesin  
Terk edilmiş evin içerisinde kimsenin bulamayacağı bir sandık gizliydi. kimsenin  
Buralardan kalkıp Almanya’ya gideli tam on beş yıl olmuş.  buralardan 
O televizyondaki filmlerin çoğunu kalitesiz bulurdu. O   
Biraz önce rakip oyuncuya faul yapan hangisiydi?   hangisiydi
Siz saçlarınız için buradan aldığınız bakım ürünlerini mi kullanıyorsunuz?Siz   
Emekli olduktan sonra şuraya bahçeli, ahşap bir ev yaptırmak istiyorum.  şuraya 
Yoğun geçen günlerin çoğunda müzik dinleyerek dinlenirim. çoğunda  
Perdeleri takarken aniden düşünce apar topar hastaneye getirdiler beni.beni   

Kilim İzleme Metni Cevapları Sayfa 44

ÖZETİM

Geleneksel Türk el sanatlarının renkli ve zengin örneklerinin en küçük ve en anlamlısı “oya”dır. Anadolu kadınının ve genç kızının duygu, düşünce ve hayal dünyası oyalara yansır. Oya, yüzlerce yıldır süren bir gelenektir ve bu gelenek günümüzde de devam eder. Oyalar yapıldıkları yörenin doğasını, aile içindeki ve dışındaki sosyal hayatı kanıtlayan sanat eserleridir.

Oyalarda kullanılan aynı motiflerin adları yöreden yöreye değişebilir.

Oyalardaki işleme tekniği, kullanılan araç-gereç ve malzemeler oya türlerinin belirlenmesinde ayrımcı bir rol oynar.

Her genç kız küçük yaşlardan başlayarak oyalı tülbentler örtüler, yemeniler hazırlar. 

Genç kızın yakın çevresindeki çiçekler, hayvanlar, ev içi araçlar, organlarımız, gökyüzü yapılan oyalara ad olarak verilir. Gül, menekşe, papatya, karanfil, sümbül, çiğdem, küpe çiçeklerinin yanı sıra birçok sebze ve meyve, evcil hayvanlar bu renkli dünyanın zenginliklerini oluşturur. Her biri birer sembol olarak oyalarda ortaya çıkar.

Kilim İzleme Metni Cevapları Sayfa 45

Metinde anlamsal bütünlüğü bozan cümlenin altını çiziniz ayrıca nedenini ve nasıl düzeltilmesi gerektiğini tartışınız.

…Pazar yeri karıca yuvası gibi. İnsan bu kalabalıkta bunalacağını sanır. Ama biraz dolaşınca bu sıkıntıya da alışıverir. Pazarcı kamyonlarının homurtularını dahi duymazlıktan gelir. Ne dedikleri bile anlaşılmayan satıcılar adeta feryat ederler. Uzaktaki demiryolundan, yolcu treni baş döndürücü bir hızla geçer. Her yaştan insan, bir o yana bir bu yana akıp durur. Tezgâhtaki mallar gülümseyerek karşılar acıları…

Nedeni: Metin pazardaki kalabalık ortamı anlatmaktadır. Altı çizili cümlede anlatılanın pazardaki kalabalık ile bir ilgisi yoktur. Bu nedenle anlamsal bütünlüğü bozmaktadır.

Nasıl düzeltilir? : Cümle metinden çıkarılarak düzeltilebilir.

Kilim İzleme Metni Cevapları Sayfa 46

Sınıfınızdaki arkadaşlarınızın belli fiziksel özelliklerini (erkek-kız, sarışın esmer, uzun-kısa) belirten bir yazı yazınız. Yazınızı arkadaşlarınızın fiziksel özelliklerini anlatan bir grafikle destekleyiniz.

Sınıfımızda toplam 42 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden 20’si kız 22’si erkektir. Kız öğrencilerin 10’u sarışın, 9’u esmer, 1’i kumraldır. Erkek öğrencilerin 2’si sarışın, 15’i esmer, 5’i kumraldır. Sınıfımızdaki öğrencilerden 38’i 45 kilo ve altı, 4’ü 45 kilo üstüdür. Sınıfımızda 15 öğrencinin boyu 153 cm üzeri, 27 öğrencinin boyu 153 cm altıdır.

Aşağıdaki grafikte sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin saç renklerine göre sayıları gösterilmiştir.

306
328
130
117
92
106
94
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.