Öğretmeninizden Af Dileyeceksiniz Metni Cevapları

Öğretmeninizden Af Dileyeceksiniz Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 50, 51, 52, 53 Öğretmeninizden Af Dileyeceksiniz Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ÖĞRETMENİNİZDEN AF DİLEYECEKSİNİZ

DERSE HAZIRLIK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

“Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmendir.” özdeyişinden yola çıkarak Atatürk’ün öğretmenler hakkındaki fikirlerini açıklayınız.
Cevap
: Öğretmen, sadece öğrenim hayatında ve yaşadığı sürede öğrendiklerini, öğrencilerine aynen aktaran bir nakilci değildir. Öğretmen, ailelerin en kıymetli varlığı olan çocuklarını sevgiyle kucaklayan, bilgiyle kuşatan, yeteneklerini geliştiren ve hayata hazırlayan ulvi bir mesleğin sahibidir. Bütün bilgi, görgü, beceri ve tecrübesini öğrencisiyle paylaşır. O, yirmi dört saatini öğrencisinin gelişmesine ve başarısına adayan insandır.

Atatürk’ün manevi kızlarından “Sabiha Gökçen” ile ilgili yaptığınız araştırmayı sınıfta paylaşınız.
Sabiha Gökçen 1913 yılında Bursa’da doğdu. Babası ve annesinin ölümünün ardından 1925 yılında Bursa’yı ziyaret eden Atatürk tarafından evlat edinildi. Sabiha Gökçen’e “Gökçen” soyadı, henüz havacılıkla ilgisinin olmadığı 1934 yılında soyadı kanununun çıkmasıyla Atatürk tarafından verildi. Çankaya İlkokulu ve İstanbul Üsküdar Kız Koleji’nde eğitim gören Sabiha Gökçen, 1935’te Türk Hava Kurumu’nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu’na girdi. Ankara’da yüksek planörcülük brövelerini aldı. Gökçen 7 erkek öğrenci ile birlikte Kırım Rusya’ya gönderildi ve orada yüksek planörcülük eğitimini tamamladı.

Gökçen 1938’de Balkan devletlerinin davetlisi olarak, uçağıyla Balkan turu yaptı.

Türkiye’ye dönüşünün ardından Türk Hava Kurumu Türkkuşu’na “Başöğretmen ” tayin edildi ve 1955’e kadar bu görevini başarıyla sürdürdü.

1953 ve 1959’da davet üzerine ABD’ye giden Sabiha Gökçen, Türk toplumu ve Türk kadınını tanıttı.

1996’da havacılık kariyerinin en büyük ödülünü aldı. Amerikan Hava Kurmay Koleji’nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısı’nın onur konuğu olarak katıldığı Maxwell Hava Üssü’nde ki törende “Dünya Tarihine adını yazdıran 20 Havacıdan biri” seçildi. Gökçen bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı oldu.

1. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Metinde geçen deyimleri aşağıya yazınız.

 • Özen gösterme
 • şaşırıp kalmak
 • kapı dışarı etmek
 • nasihat vermek

b) Metinde geçen deyimlerin metnin anlamına olan katkısını açıklayınız.

Cevap: Bu deyimler metne edebi değer kazandırmakla beraber anlamı güçlendirmekte metni daha akıcı bir hale getirmektedir.

2. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

muhit

 • Tahminim: Yer, mekan
 • Sözlük Anlamı: çevre, yöre.

tasdik

 • Tahminim: onaylama
 • Sözlük Anlamı: bir durumun, olayın vb. doğru olduğunu bildirme, doğrulama

hışım

 • Tahminim: sinirli olma durumu
 • Sözlük Anlamı: kızgınlık, öfke

yaver

 • Tahminim: yardımcı
 • Sözlük Anlamı: yardım eden, yardımcı.

takdir

 • Tahminim: Birini övmek
 • Sözlük Anlamı: bir çalışmayı, bir işi, bir davranışı beğendiğinde bunu açıkça belirtme, bir kimseye değer verme

müsamaha

 • Tahminim: Anlayış gösterme
 • Sözlük Anlamı: görmezlikten gelme, hoş görme, göz yumma.

muamele

 • Tahminim: İyi davranmak
 • Sözlük Anlamı: görmezlikten gelme, hoş görme, göz yumma.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Atatürk’ün kızları ilk hocalarını niçin seviyorlardı?
Cevap
: Genç, güler yüzlü bir kadınmış, kızlara uyuyor, müsamaha gösteriyormuş bu yüzden seviyorlarmış

2. Yeni hoca, kızları niçin sınıftan kovmuştur?
Cevap
: Hoca kızlara bir şeyler söylemiş. İkisi birden karşı gelmiş, hocanın sözünü dinlememişler. Bu yüzden kızları sınıftan kovmuştur.

3. Sizce Atatürk kızlarına yeni hocalarının değeri hakkında nasıl bir nasihatte bulunmuş olabilir?
Cevap
: Hocalarının kimseye iltimas yani ayrıcalık göstermediği, yapılan en ufak saygısızlığı cezalandırdığı ve de öğrencilere ayrım yapmaksızın eşit davrandığı için saygı gösterilmesi gerektiğini söylemiştir.

4. Çocuklarının şikâyeti üzerine Atatürk’ün yeni hocaya yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?
Cevap
: Atatürk’ün yeni hocaya yaklaşımı tam da Ata’ya yakışır türdendir. Ona saygıda hürmette kusur etmemiş ve onun işine karışmamıştır.

5. Atatürk “Arzu ettiği şekilde yetiştirsin kızlarımı.” sözü ile ne anlatmak istemiştir?
Cevap
: Bir öğretmen kendi dünya görüşü ve hayata bakış açısı ile öğrencilerini yetiştirme özgürlüğüne sahiptir. Kızları da Ata bu yüzden o öğretmene gönül rahatlığıyla emanet etmiştir.

6. Öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki etkisi okulla sınırlı mıdır? Tartışınız.
Cevap
: Hayır değildir. Onlara karşı tavrı, giyimi kuşamı ile onlara örnek olma durumu tüm hayatı boyunca devam etmektedir.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri, anlam ilişkilerine göre örnekteki gibi eşleştiriniz.

Amaç Sonuç – Neden Sonuç

Hocalarının değerini anlatmak için kızlarını yanına çağırdı. (Amaç Sonuç)
Kızları, hocaları değiştiği için üzülmüşlerdi. (Neden Sonuç)
Hocalarının değiştirilmesi için onu Atatürk’e şikâyet ettiler. (Amaç Sonuç)
Sabiha ve Zehra, hocalarına karşı geldiği için öğretmen onlara kızdı. (Neden Sonuç)
Çocuklarla çok iyi anlaştığı için öğretmenliği seçti. (Neden Sonuç)
Atatürk olanları öğrenmek için başyaverini okula gönderdi. (Amaç Sonuç)
Atatürk onlara “Peki!” dediği için sevinçlerinden uçuyorlardı. (Neden Sonuç)

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Bu cümlelerdeki parantez içinde verilen fiillere kip ve kişi ekleri getirerek örnekteki gibi tamamlayınız.

Bir gazeteci Sabiha ve Zehra’nın ilginç bir okul anısını anlatır. (anlatmak)
Çocukların çok sevdiği o neşeli hoca değişmişti (değişmek)
Ertesi gün yeni hoca kızlara bir şeyler söyledi. (söylemek)
Sabiha ile Zehra hep bu konuyu konuştular. (konuşmak)
İki gün sonra Atatürk, bir fırsatını bulmuştu (bulmak)
Bu hoca, bundan sonra onun daima hocası olmuştu. (olmak)
Soluğu Atatürk’ün huzurunda almışlardı. (almak)
Onu kızdırdıkları hâlde sabırla susmuştu. (susmak)
Bu güzel filmi birlikte izlemiştik. (izlemek)
Apartman girişine bisikletimi bırakmıştım. (bırakmak)
Almanya’dan müjdeli haber geldi (gelmek)
Şampiyonluk maçına gittim (gitmek)
Annem her şeyi sevgiyle yapardı (yapmak)
Parktaki banklar kırılmıştı (kırılmak)

6. ETKİNLİK

7. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

Aşağıdaki “Konuşmamı Değerlendiriyorum” formunu inceleyiniz.

“İnsanlarla ilgili ilk izlenim mi yoksa zaman içindeki izlenimler mi daha gerçekçi bilgiler verir?” sorusundan hareketle sınıfınızda bir tartışma düzenleyiniz, “Konuşmamı Değerlendiriyorum” formunu yaptığınız tartışma doğrultusunda doldurunuz.

Konuşmam için hazırlık yaptım. (X)
Konuşmalarımda beden dilini etkili bir şekilde kullandım. (X)
Yaratıcı fikirler sundum. (X)
Kelimeleri doğru telaffuz ettim. (X)
Konuşmalarımda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullandım. (X)

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeler doğrultusunda etkinliği yapınız.

a) Mustafa Kemal Atatürk ile mektup arkadaşı olduğunuzu düşünerek ona göndereceğiniz bir mektup yazınız.
Atam sen bizim koruyucumuz kahramanımızsın!!O cesur yürekli askerlerinle başımızda bekçisin. Sana, size nasıl borcumuzu ödeyeceğimizi bilmiyorum!!İyi ki varsınız sizler atam ve askerleriniz. Düşmanlara göğüs gerdiniz bizi korudunuz ya sizlere canımız fedadır!!.Sizler çok seviyoruz!
Saygılarımla.

b) Yazdığınız mektubu yazım ve noktalama kuralları yönünden gözden geçirerek tespit ettiğiniz yanlışları düzeltiniz. Mektubunuzu sınıf panosunda paylaşınız.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
146
28
260
54
55
245
49
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
1 Yorum