Osmanlıca sayılar nasıl yazılır

Osmanlıca sayılar nasıl yazılır
Eski Türkçe (Osmanlıca) sayıların yazımı, Osmanlıca sayılar nasıl yazılır, 1'den 100'e kadar Osmanlıca sayıların Türkçe okunuşu ve yazılışı nasıldır bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Osmanlıca sayılar, metinlerdeki sağdan sola doğru okuma tekniğinin aksine soldan sağa doğru yazılmaktadır. Örneğin 15 sayısını yazarken Türkçede olduğu gibi soldan sağa doğru okuma gerçekleşir.

Osmanlı Türkçesi ya da Osmanlıca, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk anayasası olan Kanun-ı Esasî’de geçtiği hâliyle Türkçe, 13 ile 20. yüzyıllar arasında Anadolu'da ve Osmanlı Devleti'nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalan Türk dili.

Eski Türkçe sayılarının yazımı, rakamların kullanımı ve soldan sağa yazma yönünden aynı şekildedir. Örnek sayılar aşağıdadır :

 • ۰ : Sıfır
 • ۱ : Bir
 • ۲ : İki
 • ۳ : Üç
 • ٤ : Dört
 • ٥ : Beş
 • ٦ : Altı
 • ٧ : Yedi
 • ٨ : Sekiz
 • ٩ : Dokuz
 • ۱۰ : On
 • ۱۱ : Onbir
 • ۱۲ : Oniki
 • ۱۳ : Onüç
 • ۱٤ : Ondört
 • ۱٥ : Onbeş
 • ۱٦ : Onaltı
 • ۱٧ : Onyedi
 • ۱٨ : Onsekiz
 • ۱٩ : Ondokuz
 • ۲۰ : Yirmi
 • ۳۰ : Otuz
 • ٤۰ : Kırk
 • ٥۰ : Elli
 • ٦۰ : Altmış
 • ٧۰ : Yetmiş
 • ٨۰ : Seksen
 • ٩۰ : Doksan
 • ۱۰۰ : Yüz
 • ٥۰۰ : Beşyüz
 • ۱۰۰۰ : Bin

Osmanlıca sayıların Türkçe okunuşu ve yazılışı

Osmanlıca sayıların Türkçe okunuşu ve yazılışı hakkında sizlere faydalı olması açısından 100 sayısına kadar örnek verilmesi sağlanmıştır.

0 <==> Sıfır <==> صفر <==> ٠
1 <==> Bir <==> واحد <==> ١
2 <==> İki <==> اثنان <==> ٢
3 <==> Üç <==> ثلاثة = >٣
4 <==> Dört <==> أربعة <==> ٤
5 <==> Beş <==> خمسة <==> ٥
6 <==> Altı <==> ستة <==> ٦
7 <==> Yedi <==> سبعة <==> ٧
8 <==> Sekiz <==> ثمانية <==> ٨
9 <==> Dokuz <==> تسعة <==> ٩
10 <==> On <==> عشرة <==> ١٠
11 <==> On bir <==> أحد عشر <==> ١١
12 <==> On iki <==> اثنا عشر <==> ١٢
13 <==> On üç <==> ثلاثة عشر <==> ١٣
14 <==> On dört <==> أربعة عشرة <==> ١٤
15 <==> On beş <==> خمسة عشر <==> ١٥
16 <==> On altı <==> ست عشرة <==> ١٦
17 <==> On yedi <==> سبعة عشر <==> ١٧
18 <==> On sekiz <==> ثمانية عشر <==> ١٨
19 <==> On dokuz <==> تسعة عشر <==> ١٩
20 <==> Yirmi <==> عشرون <==> ٢٠
21 <==> Yirmi bir <==> واحد وعشرون <==> ٢١
22 <==> Yirmi iki <==> إثنان وعشرون <==> ٢٢
23 <==> Yirmi üç <==> ثلاثة وعشرين <==> ٢٣
24 <==> Yirmi dört <==> أربع وعشرين <==> ٢٤
25 <==> Yirmi beş <==> خمسة وعشرين <==> ٢٥
26 <==> Yirmi altı <==> ستة وعشرين <==> ٢٦
27 <==> Yirmi yedi <==> سبعة وعشرون <==> ٢٧
28 <==> Yirmi sekiz <==> ثمانية وعشرين <==> ٢٨
29 <==> Yirmi dokuz <==> تسعة وعشرون <==> ٢٩
30 <==> Otuz <==> ثلاثون <==> ٣٠
31 <==> Otuz bir <==> ثلاثون واحد <==> ٣١
32 <==> Otuz iki <==> اثنين وثلاثين <==> ٣٢
33 <==> Otuz üç <==> ثلاثة وثلاثين <==> ٣٣
34 <==> Otuz dört <==> أربعة وثلاثين <==> ٣٤
35 <==> Otuz beş <==> خمسة وثلاثين <==> ٣٥
36 <==> Otuz altı <==> ستة وثلاثين <==> ٣٦
37 <==> Otuz yedi <==> سبعة وثلاثون <==> ٣٧
38 <==> Otuz sekiz <==> ثمانية وثلاثون <==> ٣٨
39 <==> Otuz dokuz <==> ثلاثين تسعة <==> ٣٩
40 <==> Kırk <==> أربعون <==> ٤٠
41 <==> Kırk bir <==> أربعون واحد <==> ٤١
42 <==> Kırk iki <==> اثنين وأربعين <==> ٤٢
43 <==> Kırk üç <==> ثلاثة وأربعون <==> ٤٣
44 <==> Kırk dört <==> أربعة وأربعون <==> ٤٤
45 <==>Kırk beş <==> خمسة وأربعين <==> ٤٥
46 <==> Kırk altı <==> ستة وأربعين <==> ٤٦
47 <==> Kırk yedi <==> سبعة وأربعون <==> ٤٧
48 <==> Kırk sekiz ثمان وأربعين <==> ٤٨
49 <==> Kırk dokuz تسعة وأربعون <==> ٤٩
50 <==> Elli <==> خمسون <==> ٥٠
51 <==> Elli bir <==> واحد وخمسون <==> ٥١
52 <==> Elli iki <==> إثنان وخمسون <==> ٥٢
53 <==> Elli üç <==> ثلاثة وخمسون <==> ٥٣
54 <==> Elli dört <==> أربعة وخمسين <==> ٥٤
55 <==> Elli beş <==> خمسة وخمسون <==> ٥٥
56 <==> Elli altı <==> ستة وخمسون <==> ٥٦
57 <==> Elli yedi <==> سبعة وخمسين <==> ٥٧
58 <==> Elli sekiz <==> ثمانية وخمسون <==> ٥٨
59 <==> Elli dokuz <==> تسعة وخمسون <==> ٥٩
60 <==> Altmış <==> ستون <==> ٦٠
61 <==> Altmış bir <==> إحدى وستين <==> ٦١
62 <==> Altmış iki <==> اثنان وستون <==> ٦٢
63 <==> Altmış üç <==> ثلاثة وستون <==> ٦٣
64 <==> Altmış dört <==> أربعة وستون <==> ٦٤
65 <==> Altmış beş <==> خمسة وستون <==> ٦٥
66 <==> Altmış altı <==> ستة وستين <==> ٦٦
67 <==> Altmış yedi <==> سبعة وستين <==> ٦٧
68 <==> Altmış sekiz <==> ثمانية وستين <==> ٦٨
69 <==> Altmış dokuz <==> تسعة وستين <==> ٦٩
70 <==> Yetmiş <==> سبعون <==> ٧٠
71 <==> Yetmiş bir <==> سبعين واحد <==> ٧١
72 <==> Yetmiş iki <==> اثنان وسبعون <==> ٧٢
73 <==> Yetmiş üç <==> ثلاثة وسبعون <==> ٧٣
74 <==> Yetmiş dört <==> أربعة وسبعين <==> ٧٤
75 <==> Yetmiş beş <==> خمسة وسبعون <==> ٧٥
76 <==> Yetmiş altı <==> ستة وسبعين <==> ٧٦
77 <==> Yetmiş yedi <==> سبعة وسبعون <==> ٧٧
78 <==> Yetmiş sekiz <==> ثمانية وسبعين <==> ٧٨
79 <==> Yetmiş dokuz <==> تسعة وسبعون <==> ٧٩
80 <==> Seksen <==> ثمانون <==> ٨٠
81 <==> Seksen bir <==> ثمانون واحد <==> ٨١
82 <==> Seksen iki <==> ثمانين اثنين <==> ٨٢
83 <==> Seksen üç <==> وثلاثة وثمانين <==> ٨٣
84 <==> Seksen dört <==> ثمانون أربعة <==> ٨٤
85 <==> Seksen beş <==> خمسة وثمانون <==> ٨٥
86 <==> Seksen altı <==> ستة وثمانون <==> ٨٦
87 <==> Seksen yedi <==> سبعة وثمانون <==> ٨٧
88 <==> Seksen sekiz <==> ثمانية وثمانون <==> ٨٨
89 <==> Seksen dokuz <==> وتسعة وثمانون <==> ٨٩
90 <==> Doksan <==> تسعون <==> ٩٠
91 <==> Doksan bir <==> تسعين واحد <==> ٩١
92 <==> Doksan iki <==> تسعين اثنين <==> ٩٢
93 <==> Doksan üç <==> ثلاثة وتسعون <==> ٩٣
94 <==> Doksan dört <==> تسعين أربعة <==> ٩٤
95 <==> Doksan beş <==> تسعين خمسة <==> ٩٥
96 <==> Doksan altı <==> ستة وتسعون <==> ٩٦
97 <==> Doksan yedi <==> تسعون سبعة <==> ٩٧
98 <==> Doksan sekiz <==> ثمانية وتسعين <==> ٩٨
99 <==> Doksan dokuz <==> تسعة وتسعين <==> ٩٩
100 <==> Yüz <==> مائة <==> ١٠٠

2
4
2
2
2
2
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.