Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Cevapları

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Cevapları

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları (2) Sayfa 109, 110, 111, 112, 113, 114 Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Cevapları

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Sayfa 109 Cevapları

DERSE HAZIRLIK

1. Ülkenizi neden sevdiğinizi üç cümle ile açıklayınız.
Ülkem benim doğduğum, büyüdüğüm yaşadığım yerdir. Atalarım ülkemi bugünlere getirebilmek için canlarını feda etmişlerdir. Ülkemin her bir köşesi cennet bahçesi gibidir.

2. Büyüklerinizin çocukluklarının geçtiği yerler ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Sayfa 110 Cevapları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Metnin bağlamından hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

mahzun: Üzgün
kırkikindi: Genellikle Orta Anadolu’da ikindi zamanı yağan sürekli yağmurlar
çökelek: Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir peynir türü, kesik, ekşimik, torak
biteviye: Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar edilerek
kağnı: İki veya dört tekerlekli, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası
tandır: Yere çukur kazılarak yapılan bir fırın türü
kahır: Derin üzüntü veya acı, sıkıntı
yaylı: Üstü ve yanları kapalı, dört tekerlekli, altında yayları olan, atla çekilen bir tür binek arabası, yaylı araba
kerpiç: Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiirdeki anlatıma göre şairin nasıl bir yerde yaşadığını tasvir ediniz.
Cevap: Sokaklarında kağnıları olan, kerpiç evlerden oluşan, yolları tozlu, kırlara ve yaylalara sahip, geceleri kurbağa ve cırcır böcekleri sesleri gelen bir yerleşim yerinde yaşamaktadır.

2. Şair çocukluk günlerini hatırlarken hangi duygularını öne çıkarmıştır?
Cevap: Hasret ve sevgi duyguları öne çıkmıştır.

3. Sizce şairin çocukluk günlerini memleket sevgisi ile beraber anlatmasının sebebi neler olabilir?
Cevap: İnsanlar çocukluğundaki duyguları daha saf yaşarlar ve bu duygular insanda daha derin izler bırakır. Çocukluk günlerine duyulan hasret ile memleket sevgisini bir tuttuğu için anlatmış olabilir.

4. Şair, çocukluk günlerindeki yaşamından hareketle günümüzden yaklaşık kaç yıl öncesini anlatmaktadır? Şiirdeki ifadelere atıf yaparak cevaplayınız.
Cevap: 30-40 yıl öncesini anlatmaktadır. O zamanın şartlarında kağnı arabaları kullanılmaktadır. İnsanlar tezek yakarak ısınmaktadır.

5. “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirini daha önce okumuş olduğunuz “Vatan Destanı” şiiriyle verdiği mesajlar açısından karşılaştırınız.
Cevap: Vatan Destanı şiirinde vatan sevgisi daha ağırdır. Bu şiirde vatan sevgisi dışında eskiye duyulan özlem daha ağır basmaktadır.

6. Çocukluğunuzun geçtiği yerleri siz yıllar sonra nasıl anlatırsınız?
Cevap: Özlem duygusu ile hüzünlenerek anlatırım.

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Sayfa 111 Cevapları

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin temasını ve ana duygusunu yazınız.

Tema; Vatan
Ana Duygu; Vatan sevgisi ve eskiye duyulan özlem

4. ETKİNLİK

Şair siz olsaydınız “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirine nasıl bir başlık bulurdunuz?

Başlığım: Kınalı Türküm
Bu Başlığı Yazmamın Sebebi: Şiirin son dörtlüğünde geçen bu ifade etkileyici olduğu için.

5. ETKİNLİK

Aşağıda okuduğunuz şiirden bazı bölümler verilmiştir. Bu bölümlerde şair ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

Bir peygamber sofrasıydı soframız:
Biraz tandır ekmeği, biraz çökelek…
Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana,
Mecnunlar gibi üstelik.

Cevap: Yoksulluk nedeniyle sofraların peygamber sofrası gibi mütevazı olması, insanların buna rağmen mutlu olması.

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Sayfa 112 Cevapları

Yağmurlar başlayınca odalarımız damlardı,
Dizlerini döve döve ağlardı anam.
Şimdi kırkikindiler boyunca sırılsıklam
Küçük kerpiç evlerin çıkmaz aklımdan!

Cevap: Yoksulluk nedeniyle evlere bakım yapılmadığında dolayı yağmurlarda evlerin içine su sızması, annelerin bu duruma çok üzüldüğü fakat buna rağmen o kerpiçten bakımsız evlere bile hasretlik duyulması.

Türkiye’m! Hasretim! Kınalı türküm!..
İç içe güzellik, uç uca kahır
Yüreğimi bin parçaya bölseler,
Her parçası yine seni çağrışır.

Cevap: Türkiye’de yaşam şartları ne kadar zor olsa da, ne kadar acılar çekilse de, kendine has güzelliğinin bu acıların önüne geçmesi, insanların vatanına gönülden bağlı olmaları.

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Sayfa 113 Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıda verilen şiirlerdeki söz sanatlarını ilgili boşluklara yazınız.

Öküzü Kıskanan Kurbağa
Bir gün bir öküz görür kurbağa;
Hayran olur boyuna bosuna.
Döner bir de kendine bakar: Yumurta kadar.
İmrenir, o da onun gibi olmaya kalkar.
Ikınır, şişer, bağırır, öter;
Bir yandan da hep: “Baksanıza!” der,
“Yetmez mi? Ha? Olmadım mı hâlâ onun kadar?”
“Ne gezer!” derler. “Peki, şimdi?” “ Hayır.” “Ya şimdi?”
“Yaklaşmadın bile!” derler. O vakit bizimki
Bir ıkınır, çatır çatır çatlar.
(…)

Cevap: Kişileştirme, Konuşturma

Geleceğim
(…)
Belki yakında olur belki de uzak,
Sırtımda hatıralar, saçlarımda ak
Gün, tarih bilemiyorum amma muhakkak
Bitmeyen bir azim, sabır ve emekle
Gelirim, beni bekle.
(…)

Cevap: Abartma

7. ETKİNLİK

Ezberlediğiniz şiirleri, öğretmeninizin belirlediği bir zamanda vurgu, durak ve tonlamaya dikkat ederek seçtiğiniz fon müziği eşliğinde okuyunuz.

8. ETKİNLİK

Ülkemizi ziyarete gelmiş bir turiste karikatürden hareketle Türkiye’yi tanıtan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili kullanmaya dikkat ediniz.

Ülkem Türkiye, sayısız doğa güzelliklere ve tarihi eserlere sahiptir. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrilidir. Dünyanın birçok yerinden gelen insanlar kıyılarımızda tatil yaparlar. Koylarımız olağanüstü doğal güzelliklere sahiptir.

Ülkemiz çok geniştir. Her bir şehrinde ayrı ayrı tarihi eserleri, doğa güzellikleri vardır. Mesela İstanbul’daki Ayasofya Camii, Denizli’deki Pamukkale Travertenleri, İzmir’deki koylar, Karadeniz yaylaları, Efes Harabeleri, Nemrut Dağı, Erzurum Kayak Merkezi… Bu güzellikler saymakla bitmez.

Bence bu güzellikleri mutlaka görmelisin. Vaktin yettiğince gezebildiğin kadar yeri gezmelisin. Eminim ki sen de ülkemi çok seveceksin.

Türkiye’m Anayurdum Sebebim Çarem! Metni Sayfa 114 Cevapları

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıda kavram havuzunda verilen kelimelere uygun ek fiil ekleri getirerek bir şiir yazınız.

Türkiye – memleket – Anadolu – köy – ova – yayla – sıradağ

SOR

En güzel ülkeyi sorarsan bana,
Gönlümün sesi Türkiye’dir.
Kimdir aşkın diye sorsan da,
Benim tek aşkım memlekettir.

Ovadır, köydür, yayladır Anadolu,
Kırları çiçek, sıradağları bal dolu,
Bir de insanlarını sor cevabım bu;
Her biri dalda açan çiçektir.

b) Yazdığınız şiirdeki ek fiillerin şiirin anlamına olan katkısını belirleyiniz.

Cevap: Şiirde kullanılan ek fiiller anlama kesinlik katmışlardır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Bir “Dede Korkut” hikâyesi okuyarak Türklerin yaşayış tarzlarına yönelik notlar alınız.

Türkler göçebe bir hayat yaşarlar. Gittikleri yerlere çadırlar kurarlar. Obaların başında “Bey” bulunur. Avlanmayı çok severler. Savaşlarda büyük kahramanlık sergilerler. Mücadelecidirler.

2. Beğendiğiniz bir “Dede Korkut” hikâyesini özetleyiniz.

BASAT’IN TEPEGÖZÜ ÖLDÜRMESİ HİKÂYESİ

Basat, Uruz Bey’in Oğuzlar’ın göçü sırasında düşürülüp bir aslan tarafından büyütülen oğludur. Uruz’un çobanı Oğuzlar’ın yaylaya göç ettikleri sırada bir peri kızıyla çiftleşir. Peri kızı, bunun acısını Tepegöz’ü (çobandan olan çocuğu) Oğuzlar’ın içine salarak çıkarır. Tepegöz, çocukların kulaklarını, burunlarını yer; adamları yiyerek öldürür. Basat’ın kardeşi Kıyan Selçuk da Tepegöz yüzünden ölmüştür. Basat gider ve kardeşi uğruna Tepegöz ile savaşır. Önce gözünü yok eder; sonra da öldürür.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
1
0
1
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.