1. HABERLER

  2. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

  3. 10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (I)
10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (I)

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (I)

1. Dönem 2. Yazılı sınavları uygulanmaya başladı. Bu yazımızda sizlere 10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevaplarından örnekler vereceğiz.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ............... LİSESİ

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

I. Padişahların teşkilatçı olmaları
II. Sosyal kurumların desteğinin alınması
III. Bizans’ın ve Balkanların siyasi durumu
IV. Beyliklere karşı savaşçı politika izlenmesi
V. Milliyetçilik politikası

1-Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini sağlayan faktörlerdendir?

A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve V

2- Osmanlı Devleti’nde devşirme yöntemiyle toplanan çocuklar kabiliyetlerine göre aşağıdaki kurumlardan hangisinde eğitilmişlerdir?

A) Rüştiye
B) Enderun
C) Sıbyan
D) Medrese
E) Hendesehane

3- Aşağıdaki beyliklerin hangisinin donanması Osmanlı Beyliği’ne katıldıktan sonra Rumeli’ye geçilmiş ve fetihler başlamıştır?

A) Aydınoğulları
B) Saruhanoğulları
C) Karesioğulları
D) Çaka Beyliği
E) Candaroğulları

4- Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İskan politikasının uygulanması
B) Ticaret yollarının Osmanlı’nın denetiminde olması
C) Bizans’la siyasi ilişkilerin iyi olması
D) Balkanlarda Türk nüfusunun çok olması
E) Osmanlı’nın hoşgörü anla
 
5- II. Mehmet Dönemi’nde;
ü Candaroğullarının alınması
ü Karamanoğulları’nın hakimiyet altına alınması
ü Otlukbeli Savaşı’nın yapılması

gibi gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz hakimiyetinin amaçlanması
B) Müslüman devletlerle yapılması
C) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
D) Kara seferleri olması
E) Osmanlı’ya karşı kurulan ittifakların önlenmesi
 
I- Bizans’ın şehzadeleri kışkırtması
II- Bizans’ın Haçlı Seferleri’ne zemin hazırlaması
III- Anadolu ve Rumeli topraklarının birbirine bağlanmak
istenmesi
IV- Hz. Muhammet’in İstanbul’un fethi ile ilgili hadisi

6- Yukarıdakilerden hangileri İstanbul’un Fethi’nin ne-denlerindendir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

7- Karadeniz’in bir Türk gölü hâline gelmesi hangi padişah döneminde ve hangi bölgenin fethedilmesiyle sağlanmıştır?

A) I. Mehmet – Kırım
B) II. Mehmet – Kırım
C) II. Mehmet – Trabzon
D) I. Mehmet – Otranto
E) Kanuni – Kırım

8- Aşağıdakilerden hangisi 1453’te Osmanlı Devleti’nin Bizans’ı kuşatırken yaptığı hazırlıklardan değildir?

A) Rumelihisarı’nın yapılması
B) Memlük Devleti’nden askeri destek alınması
C) Silivri ve Vize kalelerinin alınması
D) Büyük topların döktürülmesi
E) Tekerlekli kulelerin yapılması

9- II. Bayezit Dönemi’nde Avrupa yönündeki seferlerde durgunluk yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cem Sultan olayı
B) Mevcut toprakları koruma politikası güdülmesi
C) Eyalet isyanlarıyla uğraşılması
D) Hint Deniz Seferleri’ne öncelik verilmesi
E) Doğu politikasına öncelik verilmesi
 
İstanbul’un fethi için Yıldırım Bayezıd Dönemi’nde …………….. , Fatih Dönemi’nde ise …………….. yaptırılmıştır.

10- Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Rumelihisarı - Anadoluhisarı
B) Anadolu Hisarı - Rumeli Hisarı
C) Silivri Kalesi - Vize kalesi
D) Anadolu Hisarı - Silivri Kalesi
E) Kilitbahir Kalesi - Rumeli Hisarı

11-Aşağıdakilerin hangisinde Osmanlı ordu teşkilatı ile ilgili doğru bir eşleştirme yapılmıştır?

A) Savaş araç gereçlerinin bakım ve onarımını yapar. --> Cebeci
B) Öncü birliklerdir. Keşif ve düşmanı yıpratma faaliyeti yaparlar. --> Lağımcı
C) Merkez ordudur. İstanbul’da bulunur, üç ayda bir ulufe maaşı alırlar. --> Eyalet askerleri
D) Merkeze yakın eyaletlerde maaşlı tamamı atlı askerlerdir. --> Yeniçeriler
E) Tünel kazarak kale surlarını tahrip ederler. --> Akıncılar
 
12- II. Mehmet döneminde İstanbul’un fethinde kullanılmak üzere “şahi” adı verilen devasa toplar döktürülmüştür. II. Bayezit döneminde gemilere uzun menzilli toplar yerleştirilmiştir. I.Selim’in kullandığı taşınabilir toplar Mısır’ın alınmasını kolaylaştırmıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Osmanlı askeri teknolojisi zaman içinde gelişme göstermiştir.
B) Osmanlı ordusunun en önemli birimi topçu ocağıdır.
C) Kazanılan zaferlerde en büyük pay topçu ocağınındır.
D) Osmanlı ateşli silah kullanımında birçok devlete örnek olmuştur.
E) Osmanlıda askeri alanda yapılan ıslahatlar yetersiz kalmıştır.
 
13- Hangi ırk, din ve mezhepten olursa olsun, Osmanlı ülkesinde yaşayan herkes Divanıhümayun’a başvurabilir, hakkını arayabilirdi.

Bu durum Osmanlıların daha çok hangi özelliğinin bir göstergesi sayılabilir?

A) Divanın herkese açık olduğunun
B) Divanda sadece devlet işlerinin görüldüğünün
C) Müslüman halka geniş haklar verildiğinin
D) Osmanlı Devleti’nde ayrımcılık yapıldığının
E) Osmanlı Devleti’nde hukuk kurallarının olmadığının
 
14- Fatih döneminde;
ü Kırım’ın alınması
ü Amasra’nın fethi
ü Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilmesi

gibi gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı’ya düzenlenen seferler olması
B) Karadeniz hâkimiyetinin sağlanması
C) Müslüman devletlerle yapılması
D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
E) Kara seferleri olmaları

15- Osmanlı Devleti’nde mesleki bir eğitim alıp, fırıncı olmak isteyen bir çocuğun aşağıdakilerden hangisinde eğitim alması beklenir?

A) Enderun Mektebi B) Acemi Oğlanlar Ocağı
C) Lonca Teşkilatı D) Sıbyan Mektebi E) Medreseler
 
I. Lonca Teşkilatı II. Enderun Mektebi III. Humbarahane

16- Yukarıda verilen Osmanlı kurumlarının eğitim verdikleri alanlar hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

        I            II           III
A) Mesleki Askeri Yönetim
B) Mesleki Yönetim Askeri
C) Yönetim Mesleki Askeri
D) Yönetim Askeri Mesleki
E) Askeri Yönetim Mesleki
 
17- II. Mehmet tarafından kurulmuş Sahn-ı Seman medresesi üst düzey eğitim veren bir yükseköğrenim kurumudur. Bu medresede öğrencilere Kur’an, hadis, kelam, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmuştur. Medresede eğitimini tamamlayan öğrencilere müderrislik ve kadılık yapabileceğine dair diploma verilmiştir.

Bu bilgilere göre Sahn-ı Seman medreseleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Dini ve pozitif bilimler birlikte öğretilmiştir
B) Batıdaki bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesini sağlamıştır
C) Yapılanmasına bilim adamları etkili olmuştur
D) Osmanlı eğitim ve hukuk sistemine katkıda bulunmuştur.
E) Günümüzdeki üniversiteler düzeyinde eğitim verilmiştir

18- Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifleri kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?

A) Pusulanın kullanılması
B) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi
C) Kralların gemicileri desteklemesi
D) Kâğıt ve matbaanın kullanılması
E) Okyanuslara dayanıklı gemiler inşa edilmesi
 
19- I. Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş taşınması
II. İpek ve baharat yolunun önemini kaybetmesi
III. Avrupa’da burjuva sınıfının güçlenmesi

Coğrafi keşiflerin yukarıdaki sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti’ni doğrudan olumsuz etkilemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
 
20- Ortaçağ Avrupa’sında Kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hakimdir. Kiliseye aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı engizisyon mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır.

Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupa’da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?

A) Akıl ve bilimin önem kazanması
B) Deney ve gözlem yönteminin kullanılması
C) Dogmatik düşüncenin kabul görmesi
D) Özgür düşünce ortamının oluşması
E) Bilimsel çalışmaların hızlanması

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
3 Yorum