11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219-220-221-222 Cevapları Anka Yayınevi

11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219-220-221-222 Cevapları Anka Yayınevi
11. Sınıf Anka Yayınevi Fizik Ders Kitabı Sayfa 217, 218, 219, 220, 221, 222 1. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

1. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri, kutucukların içinde bulunan kelimeler ve kavramlarla tamamlayınız.

1. Vektörel büyüklükler; sayının yanında yön, doğrultu ve uygulama noktasını da belirtmemiz gereken büyüklüklerdir.
2. Yere göre hız, cismin suya göre hızı ile nehrin hızı bileşkesidir.
3. Sürtünme kuvveti sürtünme katsayısı ile yüzeyin tepki kuvveti çarpımı ile bulunur.
4. Hızlanan hareketlerde konum-zaman grafiği konum eksenine doğru eğrilir.
5. Eğik atılan cisimler iki boyutta hareket eder.
6. Bir cismin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına mekanik enerji denir.
7. Bir cisme uygulanan kuvvetle kuvvetin uygulanma süresinin çarpımına itme denir.
8. Torkun yönü sağ el kuralı ile bulunur.
9. Dengede olan sistemlerde kuvvet vektörel toplamı sıfırdır.
10. Basit makinelerde ya kuvvetten kazanılır ya da yoldan kazanılır. Basit makinelerde kazanç olmaz.

B. Aşağıdaki cümlelerde bildirilen yargılar doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. (D) İki vektörün toplamının en büyük değeri, vektörlerin büyüklüklerinin skaler toplamları kadardır.
2. (Y) Gözlemcinin hızı ile gözlenen cismin hızının vektörel toplamı, bağıl hızı verir.
3. (D) Sürtünmeli yatay yüzeye belirli bir hızla atılan cisim, ivmeli hareket yaparak durur.
4. (D)İvme-zaman grafiğinin altında kalan alan, hız değişimini verir.
5. (Y) Serbest düşen cisimler her saniyede eşit miktarda yer değiştirir.
6. (Y) Yaylarda depolanan enerjiye “kinetik enerji” denir.
7. (D) Patlamalarda momentum korunur.
8. (Y) Kuvvetin döndürme etkisi olan tork, skaler bir büyüklüktür.
9. (D) Bir eksen etrafında dönen cisimler dengede değildir.
10. (Y) Her zaman cisimlerin kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı yerdedir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Özdeş karelerden oluşmuş sistemde şekildeki vektörler veriliyor. Vektörlerin bileşkesi kaç birimdir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Cevap: E

2. Aynı anda harekete başlayan K ve L hareketlilerinin konum-zaman grafiği şekildeki gibidir. L hareketlisi doğuya doğru 4v hızıyla gittiğine göre L hareketlisi K’ye bakarak kendini hangi yöne doğru, hangi hızla gidiyor görür?

A) Doğu 6v B) Batı 6v C) Doğu 2v D) Duruyor görür E) Batı 4v
Cevap: A

3. Sürtünmesiz düzlemde aynı anda 2 kg ve 4 kg kütleli cisimler serbest bırakılıyor. Cisimlerin aralarındaki mesafe KL ve LM aralığında nasıl değişir?

A) Artar. Azalır. B) Artar. Sabit. C) Artar. Artar. D) Azalır. Azalır. E) Sabit. Azalır.
Cevap: E

4. Aynı yönde hareket eden X ve Y araçlarından önde olan X aracının hızı 20 m/s, Y aracının hızı ise 50 m/s’dir. Y aracı ile X aracı arasında 60 m kaldığında Y aracının şoförü frene basıyor ve araç sabit ivme ile yavaşlıyor. Çarpışma olmaması için Y aracının en küçük ivmesi kaç m/s2 olmalıdır?

A) 1 B) 15/2 C) 3/4 D) 4/5 E) 5
Cevap: B

5. Şekildeki iki cisim aynı anda belirtilen hızlarla harekete başlıyor. Cisimler kaç saniye sonra karşılaşır?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9
Cevap: C

6. Şekildeki gibi serbest bırakılan cisim, yayı 10 cm sıkıştırabildiğine göre yay sabitini bulunuz. (g , 10 N/kg alınız.)

A) 1500 B) 200 C) 2100 D) 2400 E) 2500
Cevap: D

7. Şekildeki A ve G noktalarında bulunan m ve 4m kütleli cisimler, sürtünmesiz düzlemde aynı anda serbest bırakılıyor. Cisimler EF aralığında çarpışıp kenetleniyor. Cisimlerin çarpışmadan sonra ilk durduğu aralık neresidir?

A) DE B) FG C) CD D) GH E) HI
Cevap: A

8. Bir kenarı a kadar olan kare levha, K noktasından şekildeki gibi tutturulmuştur. Sistem K noktası etrafında serbestçe dönebil- mektedir. Kuvvetler levhayı ayrı ayrı dengede tutabildiklerine göre kuvvetlerin torklarının büyüklüklerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) T1 < T2 = T3 B) T1 > T2 > T3 C) T1 < T2 < T3 D) T1 = T3 < T2 E) T1 = T 2 = T 3
Cevap: E

9. 20 N ağırlığındaki düzgün, türdeş ve eşit bölmeli KL çubuğuna 5 N’lık P cismi asılıyor. Çubuğun yarısı suyun içinde kalıyor. Cismin bu şekilde dengede kalması sağlanıyor. Buna göre ipteki gerilme kuvvetinin suyun kaldırma kuvvetine oranı kaçtır?

A) 1 B) 2 / 3 C) 2 D) 2 / 5 E) 3 / 7
Cevap: B

10. Homojen bir tel parçasından kesilen parçalar belirli noktalarından asılıyor. Hangi tel parçası asıldıktan sonra şekillerde belirtilen konumlarda denge sağlanır?
Cevap: E

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Şekildeki kuvvetler, sürtünmesiz ortamda duran 2 kg kütleli A cismine etki ediyor. Cisme etki eden net kuvveti bulunuz.
Cevap
: 8√2 N

2. Akıntı hızının 3 m/s olduğu 24 m genişliğindeki bir nehirde A noktasından suya göre 5 m/s hızla şekildeki gibi bir yüzücü suya giriyor. Aynı anda nehrin tam ortasında bir yüzücü suya göre 4 m/s hızla akıntı ile aynı yönde yüzmeye başlıyor. A noktasından suya giren yüzücü karşı kıyıya çıktığında yüzmeye nehrin ortasından başlayan yüzücü ile aralarındaki uzaklık kaç m’dir? (sin 53 = 0,8 cos 53 = 0,6)
Cevap
: 43,68

3. Şekildeki ağırlığı önemsenmeyen makara ile kurulan sürtünmesiz sistem serbest bırakılırsa

a) Sistemin ivmesini bulunuz.
Cevap
: 2g/5

b) T ip gerilmesini ve makarayı taşıyan ipteki gerilmeyi bulunuz.
Cevap
: 21mg/5, 42mg/5

c) Şekildeki sistem hareket ederken ip K noktasından kopuyor. Cisimler ip koptuktan sonra nasıl hareket eder?
Cevap
: A ve B önce yavaşlar durur sonra ters yönde hızlanır. C daha büyük ivmeyle hız bulur.

ç) Hareketin hız-zaman grafiğini çiziniz. (Cisimlerin bağlı olduğu ipler yeterince uzundur.)

4. Başlangıçta yan yana olan K ve L araçlarının

a) 7 s sonunda aralarındaki uzaklığı bulunuz.
Cevap
: 25

b) Araçların 0-6 saniye arasındaki ortalama hızlarının oranı kaçtır?
Cevap
: 2

c) Hangi zaman aralıklarında L aracının ivme vektörü ile yer değiştirme vektörü ters yönlüdür?
Cevap
: 0-2

ç) Hangi zaman aralığında K hareketlisi bir net kuvvetin etkisinde kalmıştır?
Cevap
: 2-6

d) Hangi zaman aralığında L hareketlisi başladığı noktaya yaklaşmıştır?
Cevap
: 2-4

5. Şekildeki gibi K noktasından yatay atılan 2 kg’lık cisim L noktasına çarpıyor. KL yolunun uzunluğunu bulunuz. (sin 53° = 0,8 cos 53° = 0,6 Hava sürtünmesini ihmal ediniz. g , 10 N/kg alınız.)
Cevap: 400

6. Hızları ve kütleleri verilen şekildeki mermiler, sürtünmenin ihmal edildiği ortamda kütlesi 9,8 kg olan tahta bloka aynı anda saplanıp kalıyor. Blokta kütle kaybı olmadığına göre T noktasından geçerken cismin hızını bulunuz.
Cevap
: 10√3

7. Kütlesi 10 g olan bir mermer parçası eğik düzlemin alt ucundan 20 m/s hızla şekildeki gibi fırlatılıyor. Sürtünmelerin ihmal edildiği sistemde mermer parçasının yere göre sahip olacağı en büyük potansiyel enerji kaç J’dür? (sin 37° = 0,6 cos 37° = 0,8 g , 10 N/kg)
Cevap
: 1,68

8. Şekildeki ağırlığı önemsiz çubuk, O noktası etrafında serbestçe dönebil- mektedir. Çubuk eşit bölmeli ve her aralık a kadar olduğuna göre bileşke tork kaç F • a’dır? (sin 37° = 0,6 cos 37° = 0,8)
Cevap
: 2

9. Eşit bölmeli 40 N ağırlığındaki KL çubuğu Şekil 1’deki gibi dengededir. Aynı çubuk Şekil 2’deki gibi dengede olduğuna göre Tip gerilmesi kaç N’dır?
Cevap
: 20

10. Özdeş ve ağırlıkları 20 N olan makaralarla hazırlanmış şekildeki sistem dengededir. Sistemde sürtünmeler ihmal edildiğine göre x cisminin ağırlığı kaç N’dır?
Cevap
: GX = 60 N

0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.