11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Sayfa 244-256 Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Fizik Ders Kitabı Sayfa 244-256 Cevapları Meb Yayınları
11. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 244, 245-, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 1. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

1. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Sabit bir net kuvvetin etkisindeki cismin ivmesi, kütlesi arttıkça azalır.
2. Bir cismin herhangi bir referans sistemindeki gözlemciye göre hareketine bağıl hareket denir.
3. Hava direncinin ihmal edildiği durumlarda serbest düşen bir cismin ivmesi çekim ivmesine eşittir.
4. Cismin çizgisel momentumundaki değişim, cisme uygulanan itme kadardır.
5. Bir kuvvetin uzantısı dönme noktasından geçerse bu noktaya göre torku sıfırdır.
6. Kuvvetin cisimler üzerindeki döndürme etkisine tork denir.
7. Bir cismin tüm kütlesinin toplandığı kabul edilen noktaya cismin kütle merkezi denir.
8. Kuvvet ya da yol kazancı elde etmek için kullanılan sistemlere basit makine denir.
9. Basit makinelerde enerjiden kazanç yoktur.
10. Hareket hâlindeki bir otomobilin şoförü frene bastığında otomobile etki eden kuvvet ile otomobilin ivmesi aynı yönlüdür.
11. Hava direncinin olduğu ortamda serbest bırakılan cisme etki eden hava direnç kuvveti, cisim limit hıza
ulaşıncaya kadar artar.
12. Piezoelektrik malzeme ile organların hareketini elektrik enerjisine çevirip bunu depolayabilen ve saç telinin
%1’i kadar büyüklükteki elastik kalp pilini geliştiren önemli bilim insanımız. Canan DAĞDEVİREN'dir.

B Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını ilgili alanlara yazınız.
13. Batıya doğru 20 m/s’lik sabit hızla hareket eden araç, bir süre sonra kuzeye doğru yön değiştirerek 10 m/s’lik sabit hızla hareketine devam etmektedir. Bu süre içerisinde aracın hızındaki değişim DV olmaktadır.
Buna göre aracın hızındaki değişim kaç m/s olur?
Cevap
: 10 kök 5 m/s

14. İki ve üç boyutlu koordinat sisteminde koordinatları K (-3,2), L (3,-2 ) ve M (2,3,1) olan vektörleri çiziniz.
Cevap
: Öğrencinin çizim yapması beklenir.

15.Aynı düzlemde bulunan A ve B vektörleri verilmiştir. X ve Y vektörleri de A ve B vektörleri kullanılarak aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. X = A + B Y = A + 3B
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. X ve Y vektörleri aynı büyüklüktedir.
II. X ve Y zıt vektörlerdir.
III. X ve Y vektörlerinin doğrultuları aynıdır.
IV. X ve Y eşit vektörlerdir.
Cevap: I, II ve III

16. Bir otobüs 4 m/s büyüklüğünde hızla doğuya doğru hareket etmektedir. Otobüsün arka kısmında oturan bir yolcu, otobüsün hareketiyle aynı yönde ve otobüse göre 1 m/s büyüklüğünde sabit hızla yürümektedir.
Bu yolcu araçla aynı yönde yere göre 2 m/s büyüklüğünde sabit hızla hareket eden bisikletliyi hangi yönde ve hangi hızla hareket ederken görür?
Cevap
: batıya, 3 m/s

17. Akıntı hızının büyüklüğü sabit ve 2 m/s büyüklüğünde olan bir ırmakta akıntıya paralel ve zıt yönde hareket ettiği görülen motorun 1 200 m’lik yolu 10 dakikada alması için suya göre hızının büyüklüğü kaç m/s olmalıdır?
Cevap
: -4 m/s

18. Kütlesi 45 kg olan bir cisim, iple düşey aşağı indirilmek istenmektedir. İp en fazla 270 N büyüklüğündeki gerilme kuvvetine dayanabildiğine göre cismin ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 olur? (g = 10 m/s2 alınız.)
Cevap: 4 m/s2

19. Doğrusal bir yolda V0 hızıyla harekete başlayan cisim, sabit ivmeyle yavaşlayıp 9 s sonra durmuştur.
Cisim hareketinin son 3 saniyesinde 45 m yer değiştirdiğine göre cismin yavaşlama ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 olur? (g = 10 m/s2 alınız.)
Cevap
: 10 m/s2

20. Bir kamyon, doğrusal yolda 12 m/s büyüklüğündeki sabit hızla hareket etmektedir. Aynı yolda 36 m/s büyüklüğünde hızla hareket eden otomobilin sürücüsü, 48 m önünde giden kamyonu fark etmiş ve frene basmıştır.
Otomobilin kamyona çarpmaması için yavaşlama ivmesinin büyüklüğü en az kaç m/s olmalıdır?
Cevap
: 6 m/s2

21. Denizcilikte kullanılan standart yük gemileri (tankerler) yaklaşık 5 m/s büyüklüğünde hızla yol almaktadır. Gemiler, motorları durdurulduktan sonra tam yüklü iken yaklaşık 9,5 km; boş iken yaklaşık 3,2 km kadar yol alarak durabilir. Bu nedenle geminin pervanesi tersine döndürülerek hareket yönüne ters bir itme kuvveti oluşturur. Bu hareketle geminin daha kısa mesafede durması amaçlanır. Gemicilikte bu olaya tornistan adı verilir.

Limana giriş yapmak isteyen aynı hıza sahip tankerlerden tam yüklü olanın boş olana göre durması daha uzun mesafede ve sürede gerçekleşir. Yüklü tankeri daha kısa mesafede durdurmak için daha çok makine gücü veya dış kuvvet gerekir. Bu gibi durumlarda uygun bir hızdayken demir atılarak, demir ve zemin arasında oluşan sürtünme kuvvetinden yararlanılır. Gerekli ise römorkör (çekici) kullanılarak bir dış kuvvet ile limana güvenli bir yanaşma sağlanır. Römorkör, tankerin hareketine ters yönde çekme kuvveti uygulayarak tankerin hızının azalmasını sağlar.

Bütün özellikleri aynı olan X ve Y tankerlerinden X tankeri tam yüklü, Y tankeri ise boştur. Tankerler eşit büyüklükte hızla limana yaklaşmaktadır. Buna göre

a) Tornistan, sürtünme kuvveti veya tankerin hareketine zıt yönlü dış kuvvetler tankerlerin çizgisel momentumunu ne şekilde etkiler?
Cevap
: Tornistan, sürtünme kuvveti ve tankerin hareketine zıt yönlü dış kuvvetler, tankerlerin çizgisel momentumunu azaltır. Bu kuvvetler, geminin hareket yönünde etki yaparak geminin hızını azaltır ve sonuç olarak çizgisel momentumunu düşürür.

b) Tankerlerin motorları durdurulduktan sonra çizgisel momentumları nasıl değişir?
Cevap
: Tankerlerin motorları durdurulduktan sonra çizgisel momentumları azalır. Çünkü gemi hareket ettiği sırada motorlar tarafından uygulanan itme kuvveti kesilir ve gemi sürtünme ve dış kuvvetlerin etkisiyle yavaşlar, sonuç olarak çizgisel momentum azalır.

c) Tankerleri aynı sürede durdurmak için hangisine daha büyük bir itme uygulanmalıdır?
Cevap
: Tankerleri aynı sürede durdurmak için tam yüklü tankere daha büyük bir itme uygulanmalıdır. Çünkü tam yüklü tanker daha büyük kütleye sahiptir ve dolayısıyla daha büyük bir itme kuvvetine ihtiyaç duyar.

ç) X ve Y tankerleri motorlarını durdurmuş ve limana yanaşmak için römorkör isteğinde bulunmuştur. Tankerler limandan eşit uzaklıkta iken X tankeri Rx römorkörünün, Y tankeri ise RY römorkörünün eşliğinde limana yanaştırılmıştır. Diğer dış kuvvetlerin aynı olduğu kabul edilirse tankerler durana kadar römorkörlerin yaptığı işleri karşılaştırınız.
Cevap
: Römorkörler, tankerin hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulayarak onu durdurmaya yardımcı olurlar. Bu nedenle, tankerin durması için gerekli olan iş, römorkörler tarafından yapılan işle doğrudan ilişkilidir.

Verilen bilgilere göre, X ve Y tankerleri aynı sürede durana kadar römorkörlerin yaptığı işlerin karşılaştırılması gerekmektedir. Diğer dış kuvvetlerin aynı olduğu kabul edildiğine göre, römorkörlerin yaptığı iş, tankerin hareketine karşı uyguladıkları kuvvetin büyüklüğüne ve süresine bağlıdır. Çünkü iş, kuvvet ile yolun çarpımına eşittir.

Ancak verilen bilgilerde Römorkörlerin uyguladığı kuvvetler olan Rx ve Ry değerleri belirtilmediği için X ve Y tankeri için römorkörlerin yaptığı işlerin karşılaştırılması mümkün değildir. Bu nedenle, verilen bilgilere dayanarak X ve Y tankeri için römorkörlerin yaptığı işlerin karşılaştırılması yapılamaz.

22. Kütlesi 10 kg olan cisim, yatay düzleme sabitlenmiş birbirine paralel direklere ipler ve halkalar yardımıyla asılmıştır. Cisim serbest bırakıldığında aşağıya doğru sabit hızla kaymaktadır.
Buna göre cisim aşağı doğru kayarken I ve II direkleri ile halkalar arasında oluşan sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri sırayla F, ve FM ise oranı kaçtır? (g = 10 m/s2 alınız.)
Cevap: 9 / 16

23. Atletizm yarışlarından olan uzun atlama, belli bir mesafe sonundaki atlama çizgisine kadar hızlanarak bu çizgiyi geçmeden atlayış yapma esasına dayanan bir spordur. Uzun atlama yapan bir sporcunun atlama anındaki hızının düşey bileşenin büyüklüğü 4,5 m/s’dir. Yatay bileşeni ise atlama çizgisine ulaştığı andaki hızının büyüklüğünden 1 m/s daha azdır. Sporcu atladığı noktadan 6,3 m uzağa düşmektedir.
Buna göre atlama anından sonraki sürtünmeler ihmal edilirse sporcunun atlama çizgisine ulaştığındaki hızının büyüklüğü kaç m/s olur? (g = 10 m/s2 alınız.)
Cevap: 8 m / s

24. Aşağıda verilen cisimlerin hangi basit makine sınıfına girdiğini gerekçesini belirterek yazınız.
Anahtar
: Anahtar, kuvvet uygulanan noktadan dönme hareketi yaparak bir vida veya somunu sıkma veya sökme işlemlerinde kullanılan bir basit makinedir. Bu, kuvvetin dönme hareketine dönüştürüldüğü bir mekanizma olduğu için kaldıraç sınıfına girer.
Çırpıcı: Çırpıcı, kuvvetin bir noktadan uygulandığı ve diğer uçtaki çırpma yüzeylerinin hareket ettiği bir makinedir. Çırpma işlemi, uygulanan kuvvetin dairesel bir harekete dönüşmesiyle gerçekleşir. Bu nedenle, çırpıcı da bir kaldıraç sınıfına girer.
Spatula: Spatula, genellikle sıvı veya katı maddeleri bir kap içerisinden almak veya sıyırmak için kullanılan bir araçtır. Kuvvetin uygulandığı noktadan malzemenin alınması veya sıyrılması için yapılan iş, kuvvetin bir kaldıraç etkisiyle uygulanmasına dayanır. Dolayısıyla, spatula da kaldıraç sınıfına girer.
Tornavida: Tornavida, vida veya somun gibi sıkılmış veya gevşetilmiş bir parçayı düzleme sabitlemek veya serbest bırakmak için kullanılan bir araçtır. Tornavida, uygulanan kuvvetin vida başındaki çukura veya somunun içine alınan ucu aracılığıyla dönme hareketine dönüştüğü bir basit makinedir. Bu nedenle, tornavida da kaldıraç sınıfına girer.

25. A, B ve C vektörlerinin iki boyutlu Kartezyen koordinat sistemindeki yönleri ve büyüklükleri verilmiştir.
Buna göre vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir? (sin 37° = 0,6 ve cos 37° = 0,8 alınız.)
A) 0 B) 5 C) 10 D) 15 E) 20
Cevap: B

Verilenler:

 • A vektörü: 3 birim, 37° yönü
 • B vektörü: 4 birim, 127° yönü
 • C vektörü: 5 birim, 217° yönü

Hesaplama:

Koordinat Dönüşümü: A, B ve C vektörlerini i ve j birim vektörlerine göre x ve y bileşenlerine dönüştürmek gerekir. Bunu yapmak için trigonometrik fonksiyonlar kullanılır.

A vektörü:

 • Ax = 3 * cos 37° = 3 * 0,8 = 2,4 birim
 • Ay = 3 * sin 37° = 3 * 0,6 = 1,8 birim

B vektörü:

 • Bx = 4 * cos 127° = 4 * (-0,8) = -3,2 birim
 • By = 4 * sin 127° = 4 * 0,6 = 2,4 birim

C vektörü:

 • Cx = 5 * cos 217° = 5 * (-0,8) = -4 birim
 • Cy = 5 * sin 217° = 5 * (-0,6) = -3 birim
 1. Bileşenlerin Toplanması:

A, B ve C vektörlerinin x ve y bileşenleri ayrı ayrı toplanır.

Toplam x bileşeni:

 • Ax + Bx + Cx = 2,4 - 3,2 - 4 = -5,2 birim

Toplam y bileşeni:

 • Ay + By + Cy = 1,8 + 2,4 - 3 = 1,2 birim

Bileşkenin Büyüklüğü:

Toplam x ve y bileşenlerinin karelerinin toplamının karekökü, bileşkenin büyüklüğünü verir.

Büyüklük = √((-5,2)2 + (1,2)2)

Büyüklük ≈ 5,38 birim

Verilen seçenekler göz önüne alındığında, vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü yaklaşık 5,38 birimdir.

Doğru cevap: B) 5

26. Noktasal K cismi aynı düzlemde bulunan Fv F2, F3 Buna göre
I. F4 kuvveti kaldırılırsa cisme etki eden bileşke kuvvetin yönü değişmez.
II. F2 kuvveti kaldırılırsa cisme etki eden bileşke kuvvetin yönü değişir.
III. Ft kuvveti iki katına çıkarılırsa K cismi sabit hızlı hareket yapar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Cevap: D

27. Eğik düzlem üzerindeki 5 kg kütleli cisim, eğik düzlemin tabanına paralel doğrultuda 50 N büyüklüğünde kuvvet etkisiyle hareket etmektedir.
Eğik düzlem ile cisim arasındaki sürtünme katsayısı 0,1 olduğuna göre cismin ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 olur? (sin 37° = 0,6; cos 37 0 = 0,8 ve g = 10 m/s2 alınız.)
A) 3/5 B) 2/5 C) 5/2 D) 5/3 E) 2
Cevap: A

28. Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisim, bir süre sonra limit hıza ulaşarak yere çarpmaktadır. Buna göre cismin limit hıza ulaşma süresinin artması için
I. Cismin kütlesi
II. Ortamın yoğunluğu
III. Cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanı
niceliklerinden hangisinin artması gerekir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
Cevap: A

29. Aynı doğrusal yolda hareket eden X, Y ve Z araçlarından X batıya doğru gitmektedir. X aracındaki gözlemci, Y aracının batıya; Z aracının ise doğuya doğru hareket ettiğini görmektedir. Buna göre
I. Y’nin hızının büyüklüğü X’ten fazladır.
II. X’nin hızının büyüklüğü Z’den fazladır.
III. Y’nin hızının büyüklüğü Z’ye eşittir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
Cevap: A

30.Suya göre hızı V olan motor, K noktasından L noktasına doğru harekete geçip t sürede M noktasından karşı kıyıya ulaşmaktadır.
Buna göre V hızının büyüklüğü arttırılırsa motorun hareket süresi t ve karşı kıyıya ulaştığı noktanın L noktasına uzaklığı nasıl değişir?
Cevap
: C

31. Esnemeyen ipler ve kütleleri m, 2m ve 3m olan cisimler yardımıyla oluşturulan sistemde sürtünmeler ihmal edilmiştir. Cisimler serbest bırakıldığında iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri Î ve T2 olmaktadır.
Buna göre iplerin gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri oranı kaçtır? (g = 10 m/s alınız.)
Cevap: A

32. Kütlesi 2 kg olan cisme 60 N büyüklüğünde kuvvet şekildeki gibi uygulanmaktadır.
Duvar ile cisim arasındaki sürtünme katsayısı 0,5 olduğuna göre cismin ivmesinin büyüklüğü ve yönü aşağıdakilerden hangisidir? (sin 370 = 0,6; cos 370 = 0,8 ve g = 10 m/s2 alınız.)
Cevap: B

33. Birimkarelere ayrılmış düzlemde 2K + L , K – L ve K + M vektörleri verilmiştir.
Buna göre M vektörünün büyüklüğü kaç birimdir?
Cevap: D

34. Asansörün içinde bir cismin farklı anlardaki ağırlığı ölçülmüştür. Asansör durgunken yapılan ölçüm ile hareketli iken yapılan ölçüm karşılaştırıldığında, durgunken ölçülen ağırlığın daha fazla olduğu görülmüştür. Buna göre
I. Asansör yukarıya doğru hızlanmaktadır.
II. Asansör yukarıya doğru yavaşlamaktadır.
III. Asansör aşağıya doğru yavaşlamaktadır.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
Cevap
: B

35.t = 0 anında yan yana olan K, L ve M araçlarına ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Araçlar aynı doğrultuda hareket ettiğine göre
I. Araçların ivmelerinin büyüklükleri eşittir.
II. t sürede L ve M araçlarının yer değiştirmeleri eşittir.
III. t anında K ile L arasındaki uzaklık, L ile M arasındaki uzaklığa eşittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap
: D

36. Doğrusal yolda hareket eden araçlardan K aracının hız-zaman, L aracının ivme-zaman ve M aracının konum-zaman grafikleri verilmiştir.
Buna göre araçlardan hangileri hızlanmış olabilir?
Cevap
: B

37. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın hız-zaman grafiği verilmiştir. Buna göre
I. Araç t2 anında yön değiştirmiştir.
II. 0-t1 zaman aralığında aracın sabit bir ivmesi vardır.
III. Araç trt3 zaman aralığında sürekli hızlanmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap
: A

38. Doğrusal yolda hareket eden bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre hangi aralıklarda cismin hız vektörüyle ivme vektörü ters yönlüdür?
Cevap
: D

39. Serbest hâlde iken K seviyesinde olan ve ağırlığı ihmal edilen yayın ucuna m kütleli bir cisim asılıp serbest bırakıldığında yay L seviyesinde dengede kalmaktadır. Yay, M seviyesine kadar çekilip bırakıldığında L seviyesinden V hızıyla geçtiğine göre eşitliklerinden hangileri doğrudur?
Cevap
: C

40. Ağırlıklarının büyüklüğü G ve 4G olan cisimler özdeş K, L ve M yayları ile şekildeki gibi dengelenmiştir.
Buna göre yaylarda depolanan esneklik potansiyel enerjiler Ek, El ve EM arasında nasıl bir ilişki vardır? (Makara ve yay ağırlıkları ihmal edilecektir.)
Cevap
: A

41. Hava ortamındaki yüksek bir yerden düşey doğrultuda aşağı yönde atılan cismin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre
I. Cisim 15 m/s büyüklüğünde hızla atılmıştır.
II. Cisim 0-10 s aralığında sabit ivmeli hareket yapmıştır.
III. 10 – 20 s arasında cisme etki eden net kuvvet sıfırdır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap
: C

42. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir cisme ait potansiyel enerji, kinetik enerji ve mekanik enerjinin zamanla değişim grafikleri şekildeki gibidir.
Buna göre cismin yaptığı hareket hangisidir?
A) Serbest düşme hareketi
B) Yatay atış hareketi
C) Eğik atış hareketi
D) Düzgün hızlanan hareket
E) Yukarıdan aşağıya düşey atış hareketi
Cevap: C

43. Hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda şekildeki gibi aynı yerden V0 büyüklüğündeki hızla atılan m kütleli cisimlerin yerden h kadar yükseklikteki hızlarının büyüklükleri V1, V2 ve V3 olmaktadır.
Cevap: E

44. Doğrusal bir yolda hareket eden cisme etki eden net kuvvetin yola bağlı değişim grafiği verilmiştir.
Buna göre cismin 0-10 metre arasındaki kinetik enerji değişimi kaç joule olur?
Cevap
: C

45. Şekil I’de m kütleli bir cisim, sürtünmelerin ihmal edildiği eğik düzlemin K noktasından serbest bırakıldığında sabit sürtünmeli L-R yolunun R noktasında durmaktadır. Şekil II’de 2m kütleli bir cisim, aynı sistemin R noktasından F kuvveti ile L noktasına kadar çekilerek bırakıldığında 2h yüksekliğine kadar çıkabilmektedir.
Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş kaç m – g – h olur?
Cevap
: E

46. Şekildeki sürtünmelerin ihmal edildiği sistemde 2 kg kütleli X cismi ile 3 kg kütleli Y cismi yerden 4 m yüksekte yan yana tutulmaktadır.
Buna göre cisimler serbest bırakılırsa Y cisminin yere çarpma hızının büyüklüğü kaç m/s olur? (g = 10 m/s2 alınız.)
Cevap: D

47. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda yatayla 60° açı yapacak şekilde 10 m/s büyüklüğünde hızla atılan 2 kg kütleli cisim yörüngesinin tepe noktasında iç patlama sonucunda eşit iki parçaya ayrılmıştır.
Parçalardan biri serbest düşme hareketi yaptığına göre diğer parçanın hızının büyüklüğü kaç m/s olur?
Cevap
: A

48. Şekillerdeki türdeş çubukların ağırlık merkezleri O noktasıdır.
Buna göre hangi çubuklar gösterilen şekliyle dengede kalabilir?
Cevap
: B

49. Bir cisim, hava direncinin ihmal edildiği ortamda yerden yüksek bir noktadan düşey aşağı doğru 30 m/s büyüklüğünde hızla atıldığında yere 50 m/s büyüklüğünde hızla çarpmaktadır.
Buna göre cisim aynı yükseklikten serbest düşmeye bırakıldıktan kaç s sonra yere çarpar?
Cevap
: C

50. K, L ve M cisimlerinin kütle merkezi O noktasıdır. M ve L cisimlerinin yeri şekilde gösterilmiş, K cisminin ise gösterilmemiştir. Buna göre
I. K cismi, E ve A noktalarında bulunamaz.
II. K cismi C noktasında ise kütleler arasındaki ilişki mK = mL = mM olmalıdır.
III. K cismi B noktasında ise kütleler arasındaki ilişki mK > mM > mL olmalıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap
: E

51. Birbirine yapışık aynı kalınlıkta kendi içinde homojen K ve L çubukları, türdeş M cismi yardımıyla şekildeki gibi dengededir. Buna göre
I. K çubuğu L’den ağırdır.
II. L çubuğu K’den ağırdır.
III. L çubuğu ve M cismi eşit ağırlıktadır.
IV. L çubuğu K’nin 4 katı ağırlıktadır.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
Cevap
: A

52. Aynı kalınlıkta homojen X, Y ve Z telleriyle oluşturulan şekildeki sistemin ağırlık merkezi K noktasındadır. Noktalar arası uzaklık eşit olduğuna göre
I. Y’nin özkütlesi X’in 3 katıdır.
II. Y ve Z’nin özkütleleri eşittir.
III. X ve Z’nin özkütleleri eşittir.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
Cevap: C

53. Şekildeki makaraların ve eşit bölümlendirilmiş türdeş çubuğun ağırlığının büyüklüğü G’dir.
Sistem dengede olduğuna göre ip gerilme kuvvetinin büyüklüğü T, kaç G’dir?
Cevap: A

54. Ağırlığı G olan türdeş KL çubuğu, I ve II destekleri üzerinde dengededir.
Buna göre L ucuna G ağırlıklı cisim şekildeki gibi asıldığında çubuğun dengesinin bozulmaması için K ucuna asılabilecek en büyük ağırlığın en küçük ağırlığa oranı kaçtır?
Cevap
: D

55. Ağırlığı ihmal edilen makaralar ve G ağırlıklı cisim ile oluşturulan sistem dengededir.
Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri oranı kaçtır?
Cevap
: C

56. Uzunluğu 31 olan homojen tel şekildeki gibi bükülmüştür.
Buna göre tel O noktasından iple asıldığında ipin uzantısı nereden geçer? (Noktalar eşit aralıklıdır.)
A) K’den B) M’den C) K ve L arasındanD) M ve N arasından E) L ve M arasından
Cevap
: E

57. Şekildeki X, Y, Z ve T makaralarının yarıçapları sırasıyla 3r, r, 2r ve 4r’dir.
Buna göre X makarası ok yönünde 2 tur dönerse T makarası hangi yönde kaç tur döner? (X ve Z makaraları kaymadan dönmektedir.)
Cevap: B

58. 3r ve 2r yarıçaplı makaraların eksenleri çakışıktır.
Buna göre makara ok yönünde 1 tam tur dönerek kaymadan ilerlediğinde ağırlığının büyüklüğü G olan cismin potansiyel enerjisi kaç G – r artar?
Cevap
: C

59.Çıkrık F kuvveti uygulanarak n tur çevrilince G yükü h kadar yükseldiğine göre h yüksekliği
I. Uygulanan kuvvetin büyüklüğü (F)
II. Çıkrık kolunun uzunluğu (R)
III. Silindirin yarıçapı (r)
IV. Tur sayısı (n)
V. Cismin ağırlığının büyüklüğü (G)
Niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
Cevap
: C

60. Aynı kalınlıkta ve homojen GK ve GL ağırlıklı çubuklar şekildeki sistemde dengededir. Makarayı taşıyan ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T’dir.
Buna göre T, GK ve GL büyüklükleri arasındaki ilişki nedir?
Cevap
: D

61. Yüzey direnç kuvvetinin büyüklüğü 12F olan zeminde vida adımı r olan vidayı ancak büyüklüğündeki kuvvet çevirebilmektedir.
Buna göre vidanın verimi % kaçtır? (n = 3 alınız.)
Cevap: C

171
29
22
15
14
13
12
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.