11 soruda, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor

11 soruda, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor
Sözleşmeliye kadro düzenlemesi 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. İlk yaptığımız değerlendirmede, düzenlemenin sadece 4/B ve 4924'e tabi olarak çalışanları kapsadığını belirtmiş, 5393/49. madde ve 5302/35. maddeye tabi olarak çalış

Bugünkü dosyamızda ise bizlere gelen soruları yine sadece yayımlanan mevzuat bağlamında cevaplamaya çalışacağız.

Sosyal yardımlaşmada çalışan sözleşmeli personel dahil mi?

SYDF vakıflarında çalışan personel, 4857 sayılı İş Yasası uyarınca çalıştırılmaktadır. Yani bu kişiler işçidir. Bu nedenle, vakıflarda 4857 uyarınca, belirsiz süreli veya belirli süreli iş sözleşmeliyle çalışanlar kapsamda değildir. Bunlar memur kadrosuna atanamayacaktır.

2011/7 ile yerleşen Tarım Bakanlığı personeli dahil midir?

Soru 1- sayın yetkili dün itibariyle resmi gazetenin yayınlanmasından sonra patlak veren bazı sorunlar olmuştur. bizde bu madurlardan biriyiz biz 25 mayısta tarım bakanlığına 2011/7 atamasıyla yerleştirildik fakat 17 hazirana kadar verilen süre zarfında 6 haziranda sözleşme imzalayacağım fakat bazı arkadaslar il müdürlüklerine evraklar erken geldiği için cuma günü sözleşmelerini imzalamış ve göreve başlaya bilmiştir bu kişilerin kadroya geçeceği bizim ise geçemeyeceğimiz söylenmektedir. bu bir adaletsizliktir ve nasıl bir çözüm buluna bilir. aynı atamayla girenlerden bazı kişiler kadroya geçerken bizler geçemiyoruz

Soru 2-- SHÇEK in yapmış olduğu 4 B li sözleşmeli memur alımı sınavına katıldım. 175 tane sağlık memuru alınacaktı. Yapılan sınav sonucu 20 mayıs 2011 tarihinde Balıkesire yerleştirildiğim hususunda SHÇEK Genel Müdürlüğünce internet sitesinden tebligat yapıldı . İşe giriş için gereken evrakları 06.06.2011 tarihine kadar teslim etilmesi ilanen duyuruldu ve ben evrakları 03/06/2011 tarihinde SHÇEK Genel Müdürlüğüne teslim ettim. 04/06/2011 tarihinde Bakanlar Kurulunca 4 Bli personelin 657 ye göre kadroya geçirilmesi hakkından ben de faydalanabilecek miyim . Bu konuda Bilgilendirebilirseniz çok sevinirim

Soru 3-- Merhabalar. ben 3 haziranda sgk ya sözleşmeli programcı olarak atandım. 7 haziranda sözleşme imzalayacagım ce 8 inde iş başı yapacagım. Atamamın 4 haziran tarihinden önce olması sebebiyle sormak istedigim şu . 4b den 4 a ya geçiş ben ve benim gibileri kapsıyor mu ?-

CEVAP: Kadro düzenlemesi, 4 Haziran 2011 tarihi itibariyle görev yapan 4/B'lileri kapsamaktadır. Bu nedenle, 4 Haziran 2011 tarihinden sonra sözleşme imzalayıp göreve başlayacak olanlar, kadro düzenlemesinden yararlanamayacaktır.

Sözleşmeli arşiv uzmanı hangi unvanla memur kadrosuna atanacak?

- bir kamu kurumunda sözleşmeli arşiv uzmanı olarak görev yapıyorum. 4/A kadroya geçerken ünvanım arşiv uzmanı yoksa arşiv memuru olacak. ünvanım arşiv memuru olursa itiraz hakkım olur mu?

Daha önce de belirttiğimiz üzere, her sözleşmeli unvanın memur karşılığı bulunmamaktadır. "Arşiv uzmanı" unvanı bunlardan biridir. 632 sayılı KHK'nın birinci maddesi, birinci fıkrasında yer alan "bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına" hükmü gereğince, bu durumdakilerin hangi unvana atanacağına Maliye Bakanlığı ve DPB karar verecektir.

Kadroya geçmek istemeyenlerin durumu

- Sayın memurlar net çalışanları. SGK da sözleşmeli olarak çalışmaktayım.Bilindiği gibi bizler kadroya geçtik ama bir kaç arkadaşımız ellerinde KPSS puanları olduğu için ve başka kuruma atanmak istedikleri için kadroya geçmek istememekteler. Bu arkadaşlarımız kadrolu için başvuru yapmazlarsa sözleşmeli olarak kalmaya devam mı edecekler yoksa istifa etmeleri mi gerekecek..

KHK'daki hükme göre, kadroya geçiş, ancak sözleşmeli personelin yazılı talebine bağlıdır. Yazılı olarak talepte bulunmayanlar, kadroya geçmeyecektir. Bunlar sözleşmeli olarak çalışmaya devam edecektir.

Ben şuan teknisyenim, ancak önlisans mezunu oldum. Memur kadrosuna tekniker olarak atanır mıyım?

- İyi çalışmalar. Benim şöyle bir sorum olacak bilgilendirirseniz sevinirim.
657-4b teknisyen olurak çalışmaktayım. iki yıllık meslek yuksekokul mezunuyum yani aslında teknikerim şimdi kadroyo geçerken tekniker olarak geçebilirmiyim.teşekkurler.

Sözleşmeli personel, eğer kamuda karşılığı var ise mevcut unvanları ile atanacaktır. Teknisyen unvanının kamuda karşılığı vardır. Bu nedenle, teknisyen unvanıyla memur kadrosuna atanacaksınız.

Düzenleme, KİT'lerdeki sözleşmeli personeli kapsıyor mu?

- Acaba sözleşmelilerin kadroya alınması husundaki khk biz 399a tabi çalışan sözleşmelileride kapsıyor mu?Buna ilişkin bir açıklama yayınlarsanız aklımızdaki problemleri gidermiş olacaksınız.Şimdiden teşekkür ediyorum.Saygılarımla.

KİT'lerde 3 tip personel bulunmaktadır. Memurlar, 399'a tabi sözleşmeliler ve işçiler... Kadro düzenlemesi her tip sözleşmeliyi değil sadece 4/B'li statüsünde çalışanları kapsamaktadır. Bu nedenle, KİT'lerde 399'a tabi sözleşmeli olarak çalışanların memur kadrosuna atanması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

Doğum iznindeyim. İznimi sonlandırıp, göreve başlayabilir miyim?

- doğum izni sonrası ücretsiz izine ayrıldım.ücretsiz izinim haziran sonunda bitecek.göreve geri dönmek için hangi işlemleri yapmalıyım.kadrolu öğretmenim.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Yeniden hizmete alınma" başlıklı ek 1. maddesinde "b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması," hükmü yer almaktadır. Madde metni, "en geç bir yıl" dediği için doğum izninde bulunan sözleşmeli personelin, bu iznini kesmesi mümkündür. Ancak şunu belirtmek gerekmektedir. Kadro düzenlemesi zaten askerde olan veya doğum izninde olanların haklarını korumuş ve bunların, görev geri döndükten sonra 1 ay içinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla memur kadrolarına atanabileceğini düzenlemiştir.

Ek ders ücreti karşılığında çalışanlar kapsamda mı?

- ben ücretli öğretmenim ve ücretli öğretmenlik 4c sayılmıyor danştay kararıyla. bu durumda bizlerde 4b liler gibi kadroya başvurabilecez mi. ayın belirli günleri yada günün belirli saatleri değil bizde tıpkı 4b li gibi tam gün çalşıyoruz. acele cevap verirseniz sevinirim

Düzenleme, ek ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenleri kapsamamaktadır. Sadece 4/B'ye tabi olarak çalışanları kapsamaktadır.

Kadroya geçersem, nakil durumum ne olur?

- 2010 KPSS B grubu sınavına katılarak Sosyal Güvenlik Kurumunun Ekim 2010'da almış olduğu sözleşmeli kadrosuna yerleştim. "Sözleşmelilerin Kadroya Geçirilmesini dair KHK" ile birlikte kadroya geçebilme hakkını elde ettim. Sormak istediğim soru: Ben şuan SGK'da kadroya geçmek için dilekçe versem ve kadroya geçirilsem. 20 Haziran atamalarında da başka bir kuruma atamam yapılsa SGK'dan ayrılabilir miyim ayrılabilirsem de nasıl bir yol izlemem gerekir.

Daha önce yapmış olduğumuz açıklamalarda şunu belirtmiştik. KPSS tercih işlemlerinde; Memur olarak çalışanlar sözleşmeli bir pozisyona atandığında veya sözleşmeli olarak çalışanlar memur kadrolarına atanmaya hak kazandığında, hiçbir sınırlama olmaksızın, yeni görevlerine geçebilir. Ancak memur kadrosunda çalışan birisinin, KPSS tercih işlemleri ile yeniden bir memur kadrosuna atanmaya hak kazandığında, bu kez direkt geçememektedir. Çalıştığı kurumun, geçişe onay vermesi gerekmektedir. Kamu kurumunca, geçişe onay verilmezse, yeni göreve geçilemez.

Sizin sorunuza gelince; 20 Haziran'da başvuruları alınacak 2011/1 KPSS tercih işlemlerinde memur ve 399'a tabi sözleşmeli pozisyonlar yer alacaktır. Eğer 632 sayılı KHK kapsamında, dilekçe verip memur kadrosuna atanırsanız ve 2011/1 KPSS tercih işlemlerinde yine memur kadrosuna atanmaya hak kazanırsanız, bu halde geçiş için mutlak surette SGK'nın onay vermesi gerekmektedir. Ancak, tercih kılavuzunda yer alacak olan 399'a tabi sözleşmeli pozisyonları tercih edip yerleşmeniz halinde, bu kez geçiş için SGK onayına gerek bulunmamaktadır.

5620 ile geçici işçi iken sözleşmeli olanların durumu

21 nisan 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5620 sayılı kanuna göre, geçici işçilerin bir kısmı sürekli işçi kadrosuna bir kısmı sözleşmeli pozisyona geçirilmiştir.

- 5620 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, genel bütçeli kurumlardaki geçici işçiler 657 sayılı Kanunun 4/B hükümlerine göre sözleşmeli pozisyona atanmıştır. Bunlar kapsamdadır.

- Yine 5620 sayılı Kanunun 2. maddesine göre KİT'lerdeki geçici işçiler sürekli işçi kadrolarına geçirilmiştir. İşçi statüsü kapsamda değildir.

- İl özel idareleri ve belediyelerdeki geçici işçiler ise, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmıştır. Dolaysıyla bunlar da kapsamda değildir.

Sözleşmesi feshedilip, dava açanların durumu

- 657/4b li olupta söleşmeleri feshedilerek işten çıkakarılıpta mahkemeye veren ve mahkemeleri devam eden sözleşmeliler bu yasadan nasıl yararlanacak.bununla ilgili bilgi verirseniz çok memnun olurum.cevabınız için şimdiden teşekkürler.

4/B'li olarak çalışmakta iken sözleşmesi fesih edilip, fesih edilme işlemine karşı dava açanlar, eğer açtıkları davayı kazanırlarsa, memur kadrolarına atanabilecektir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
1 Yorum