2012-2013 Yılı YURTKUR Yurt, Burs, Öğrenim ve Katkı Kredisi Başvuruları

2012-2013 Yılı YURTKUR Yurt, Burs, Öğrenim ve Katkı Kredisi Başvuruları
Yurtkur Genel Müdürlüğü tarafından Yurt, Burs, Öğrenim ve Katkı Kredisine dair bir açıklama yaptı.Açıklama aşağıda verilmiştir. Açıklamaya göre başvurular 17-26 Ağıustos tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru Sayfası ve Bilgiler İçin Tıklayınız...

YURTKUR'dan Yapılan Açıklama Şu Şekilde:

2012–2013 Öğretim Yılında İlk Defa Bir Yükseköğretim Kurumuna Giren Öğrencilerin Yurt, Burs, Öğrenim Ve Katkı Kredisi İnternet Müracaatıdır. Müracaat Tarihi 17 Ağustos 2012 – 26 Ağustos 2012 (26 Ağustos 2012 Dâhil) Tarihleri Arasıdır.

Ayrıca; 2012-2013 Öğretim Yılında İlk Defa Master, (Şubat 2012 Ayında Girenler De Dahil) Doktora, Özel Yetenek Ve Dikey Geçiş Yapan Öğrencilerin Başvuruları İse 17 Eylül - 07 Ekim (07 Ekim 2012 dahil) tarihleri arasında alınacaktır.

BURS NEDİR?

Yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız verilen paradır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yurt içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu, öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KATKI KREDİSİ NEDİR?

Yükseköğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına üniversite hesabına ödenen paradır.

Katkı kredisi borcu; öğrencinin normal öğrenimi süresince öğrenci adına üniversite hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAKLAR

- Kurumumuzdan burs, öğrenim ve katkı kredisi almakta iken çeşitli sebeplerle kredisi kesilen öğrenciler ile halen burs, öğrenim ve katkı kredisi alan öğrenciler,

- 5102 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

- Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,

- Açıköğretim ve Uzaktan eğitim gören öğrenciler (Sadece öncelikli durumda olan öğrenciler ile Açıköğretim Fakültesi İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan 1. ve 2. sınıflar hariç)

- Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş yılı itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan ve başarısız olan öğrenciler ile öğrenim ve katkı kredisi isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş yılı itibari ile bir yıldan fazla kaybı olan öğrenciler,

- Yabancı uyruklu öğrenciler,

- Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

- Hava Harp Okulu Enstitüsü, Kara Harp Okulu Enstitüsü ve Polis Akademisi Güvenlik Bilimler Enstitüsünde okuyan sivil öğrenciler. (katkı kredisinden)

- Artık yıl öğrenim gören öğrenciler,

- Hazırlık sınıfı okuyan Yüksek Lisans öğrencileri, (burs)

- Bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan öğrenciler (burs hariç)

- Anarşi ve terör olayına karışanlar,

- Üniversitelerin ikinci öğretim programlarında ve Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler ile yüksek lisans öğrencileri, (katkı kredisinden)

- Vakıf üniversiteleri ve yurt dışında eğitim gören ve denklikleri yapılarak memleket içerisinde bir üniversitede lisans tamamlamalarına karar verilerek, üniversitelere yerleştirilen ve geçiş yaptıkları öğretim kurumlarına ikinci öğretim öğrencileri düzeyinde katkı payı ödeyen öğrenciler, (katkı kredisinden)

- Üniversitelere yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS),veya YÖS'e eşdeğer kabul edilen diğer sınav sonuçlarını kullanarak, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptırmış olup, sonradan T.C. Vatandaşlığına geçen öğrenciler, (katkı kredisinden)

- Şehit çocukları ile gazi çocukları (anarşi ve terör olayları sonucu şehit veya gazi olanların çocuklarından öğretim kurumlarınca katkı payı alınmadığı için sadece katkı kredisinden),

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler.

YURT BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK ÖĞRENCİLER

- Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri,

- Daha önce kurum yurtlarında barınmakta iken yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

- Öğretim Kurumlarından derslere devam etme imkânı sağlandığına dair belge getiremeyen tüm ekstern öğrencileri,

- Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunan öğrenciler.

YURTTA VE BURSTA ÖNCELİKLER

- Şehit çocuklarına,

- Gazi çocuklarına,

- Malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların kendileri veya çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocuklarına ,

- Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrencilere,

- Anne ve Babası vefat edenlere,

- Lise ve dengi öğrenimlerini T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Devlet Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlara,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlara,

- Anne ve babası T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışanlar veya Kurumdan emekli olanlar ile Yönetim Kurulu üyelerinin çocuklarına, (Burs hariç)

- Anne ve babası kanunen ayrı olanlara, (Burs hariç)

- 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21.Maddesi (I) bendi; “Terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince Devletçe karşılıksız burs verilir.” hükmü kapsamında olanlara,(Yurt hariç)


Öncelikli olarak yurda yerleştirilip, burs verilmektedir.

Ayrıca;

2012–2013 öğretim yılında üniversite yerleştirme sınavında T.C. Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca belirlenen her öğrenim dalındaki ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere, (Yurt hariç)

12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre “Milli Sporcu Belgesi” almış amatör sporculara,

normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmektedir.


YURTLARDA KAYIT, BURS, ÖĞRENİM KREDİSİ VE KATKI KREDİSİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Öncelik Belgesi

- Şehit veya gazi çocuğu ile malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları (Yurt kaydı ve burs için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge)

- Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40’ın üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler (Yurt kaydı ve burs için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor)

- Lise ve dengi öğrenimlerini Devlet yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar (Yurt Kaydı ve burs için T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınacak belge)

- Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Yurt kaydı ve burs için Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

- Anne ve/veya babası T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yurtkur’ da çalışanlar veya Yurtkur'dan emekli olanlar (Yurt kaydı için T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YURTKUR'dan alacakları onaylı belge)

- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 nci Maddesi kapsamında ki terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrenciler ve ölenlerin çocukları (Burs için Valilikten alınacak belge)

- Milli olmuş Amatör sporcular (Yurt kaydı ve burs için , Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak MİLLİLİK BELGESİ, Milli Futbolcular için Futbol Federasyonundan alınacak MİLLİ BELGESİ)

- Anne ve babası vefat edenler, (Yurt kaydı için bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)

- Anne ve babası kanunen ayrı olanlar, (Yurt kaydı için bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)


2. 6 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,(Yurt kaydı için)

YURT

Yurt istekleri ancak, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği yer, öğrenim göreceği yükseköğretim kurumunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ise (şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan âmâ felçli bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrenciler hariç) yurt başvurusu dikkate alınacaktır.

Kurum yurtlarının bulunduğu il/ilçeler ile aylık ücreti farklı (yüksek) olan yurtları görmek için Tıklayınız

Yurt ücreti; yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında öğrenciden alınan paradır. Farklı (yüksek) yurt ücreti, genel ücrete tabi yurtlarımıza oranla fiziki yapı ve/veya donanımda farklılıklar bulunan yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında alınan paradır.

Depozito; öğrencinin yurt ücretini zamanında yatırmaması veya yurtta yapacağı zarara karşılık tutulan paradır. Öğrencinin yurtla ilişiği kesildiğinde 10 gün içinde yurda başvurması halinde depozitosu iade edilir. (1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel olarak uygulanan aylık yatak ücreti 105 TL., aylık ücreti farklı olan yurtlarda ise bu ücretler 114 TL ile 198 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Genel ücret uygulaması yapılan yurtlarda alınan depozito ücreti 175 TL., aylık ücreti farklı olan yurtlarda ise 180 TL. ile 350 TL arasında değişkenlik göstermektedir. 1 Ocak 2013 tarihinde bu ücretler yeniden belirlenecektir. Depozito ücreti; genel ücret uygulaması yapılan yurtlar ile farklı ücret uygulaması yapılan yurtlarda; bir aylık yurt yatak ücretinden az olmamak ve dört aylık yurt yatak ücretini geçmemek kaydıyla Genel Müdürlükçe ayrı ayrı belirlenecektir.)

Yurt müracaat sonuçlarını Kurumumuzun İnternet sayfasından veya öğrenim görmekte olduğunuz yerdeki bölge veya yurt müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.

MÜRACAATTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yurt, burs, öğrenim kredisi ve katkı kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırılacaktır. Beyanlarınızın doğru olmadığının tespit edilmesi halinde yurt, burs, öğrenim ve/veya katkı kredisi hakkınız iptal edilecektir.

- İnteraktif müracaatınızı yaparken her alanı dikkatlice inceleyin, konuyu tam olarak kavradıktan sonra ilgili alanı cevaplayınız.

- Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan; burs, öğrenim ve katkı kredisi almanızı, yurda girmenizi engeller.

- Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, mutlaka nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

- Evli iseniz ve eşiniz çalışıyor ise aylık net gelirini tam ve doğru olarak yazınız.

- Burs, öğrenim ve katkı kredisi almaya hak kazanan öğrenciler www.kyk.gov.tr internet adresinden takip edeceklerdir.

- Müracaatların bitim tarihinden itibaren Burs, Öğrenim, Katkı kredisi ve yurt için, ailenin sosyo ekonomik ve öğrencinin öğretim durumunda meydana gelen değişikliğin, müracaat tarihinin bitimini takip eden 30 gün içinde Kuruma bildirilmesi halinde değişiklikler değerlendirmede dikkate alınacaktır.

- Müracaat ettikten sonra müracaat tarihleri arasında her zaman başvuru güncellemesi yapabilirsiniz.


YURTLARLA İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN

KREDİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN


Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü     Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı     Kredi Dairesi Başkanlığı

Kıbrıs Cad. No:3 Kurtuluş/ANKARA     Cemal Gürsel Caddesi No:61 Cebeci/ANKARA

Tel: 0 (312) 430 17 80 Genel Müdürlük (pbx)     Tel: 444 19 61 (Çağrı Merkezi Tel. No)

Faks: 0 (312) 430 15 66     Faks: 0 (312) 363 69 86

DİKKAT :

Yukarıda belirtilen uyarıları okudum müracaatımı bu uyarılara dikkate alarak yapıyorum, hakkımda aykırı bir durum tespit edilmesi halinde tarafıma verilecek hakların iptal edileceğini kabul ediyorum. (İşaretleyiniz)

Başvuru yapmak için veya yapmış olduğunuz başvuru bilgilerini değiştirmek için tıklayınız. BAŞVURU ve GÜNCELLEME

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.