5. Sınıf Başaran İngilizce 8. Ünite Fitness Cevapları

5. Sınıf Başaran İngilizce 8. Ünite Fitness Cevapları

5. Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce 8. Ünite Fitness Sayfa 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 110 Cevapları

Our friends are very sporty today! They are talking about their favourite fitness activities. (Arkadaşlarımız bugün çok sportifler! En sevdikleri spor aktivitelerinden bahsediyorlar.)

1a. Listen and read. (Dinle ve oku.)

What about you Duygu? What is your favourite fitness activity?(Ya sen Duygu? En sevdiğiniz fitness aktivitesi nedir?)
Oh, me? I like jogging. I go jogging every morning.(Oh, ben mi? Koşu yapmayı severim. Her sabah koşuya çıkıyorum.)
Satoshi, what is your favourite exercise?(Satoshi, en sevdiğin egzersiz nedir?)
My favourite exercise is hiking. I like hiking very much.(En sevdiğim egzersiz yürüyüş yapmaktır. Yürüyüş yapmayı çok seviyorum.)
What fitness activities do you like, Giselle?(Hangi spor aktivitelerini seversin Giselle?)
Cycling. I like cycling very much.(Bisiklet sürmek. Bisiklete binmeyi çok seviyorum.)

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 111 Cevapları

1b. Label the fitness activities. (Fitness aktivitelerini etiketleyin.)

1. jogging 2. camping 3. hiking 4. cycling
5. running 6. working out 7. swimming 8. trekking

 1. jogging/koşu yapmak
 2. camping/kamp yapmak
 3. hiking/doğa yürüyüşü
 4. cycling/bisiklet sürmek
 5. running/koşmak
 6. working out/egzersiz yapmak
 7. swimiing/yüzmek
 8. trekking/yürüyüş

Tick ✔ the activities you like and cross out ✘ the ones you dislike. (✔ Sevdiğiniz aktiviteleri işaretleyin ve sevmediğiniz aktivitelerin üstünü çizin. ✘)

 hikingjoggingswimmingrunningworking
out
cyclingcampingtrekking
Like  
Dislike      

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 112 Cevapları

1d. Work in pairs. Ask and answer questions about fitness activities. (İkili çalışın. Fitness aktiviteleri hakkında sorular sorun ve cevaplayın.)

What activities do you like, Giselle? (Hangi aktiviteleri seversin Giselle?)
Hiking and cycling. (Yürüyüş ve bisiklete binme.)
Which exercise do you dislike? (Hangi egzersizi sevmiyorsun?)

I like jogging and running. (Yürümeyi ve koşmayı seviyorum.)
What about you? What’s your favourite activity? (Ya sen? En sevdiğin aktivite nedir?)
Cycling. I can’t do it. (Bisiklet sürmek. Yapamam.)

1e. Now talk about yourself and your partner. (Şimdi kendinizden ve eşinizden bahsedin.)

I like cycling, but my partner, Giselle dislikes it. She can’t do it. (Bisiklete binmeyi seviyorum ama ortağım Giselle bundan hoşlanmıyor. Yapamaz.)
Giselle likes jogging and running, but I dislike them. (Giselle koşmayı ve koşmayı seviyor ama ben onlardan hoşlanmıyorum.)

1f. Listen and tick the activities they like and cross out the ones they dislike. (Dinleyin ve ✔ sevdikleri ve sevmedikleri aktiviteleri işaretleyin.)

 ChenHelenaGinaMax
hiking
jogging
swimming
running
working out
cycling

1g. Now talk about them as in the example 1e. (Şimdi örnek 1e'deki gibi onlardan bahsedin)

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 113 Cevapları

2a. Look at the pictures below and guess the answers to the questions. ()

1. Can Duygu play basketball? No she, can't play basketball. 
2. Can Duygu’s brother play basketball? Yes, he can play basketball.
3. Can Giselle play basketball? Yes, she can play basketball.
4. Can Giselle play golf? No, she can't play golf.
5. Can Larry play golf? No, he can't play golf.
6. Can Satoshi play golf? Yes, he can play golf.

2b. Listen and check your answers. (Dinle ve cevaplarını kontrol et.)

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 114 Cevapları

2c. Tick the sports you can do. (Yapabileceğiniz sporları işaretleyin.)
1. sıra 2. ve 3. resim
2. sıra 3. resim

2d. Ask and answer questions about the sports above. (Yukarıdaki sporlarla ilgili sorular sorun ve cevaplayın.)

What are your favourite sports? En sevdiğin sporlar neler?
Can you play football? Futbol oynayabiliyor musun?
No, I can’t. Hayır, yapamam.

Playing golf and cycling. Golf oynamak ve bisiklete binmek.
No, I can’t, but I think Satoshi can. Hayır, yapamam ama bence Satoshi yapabilir.
How about you, Duygu? Can you play football? Ya sen Duygu? Futbol oynayabiliyor musun?

2e. Now talk about yourself and your partner about sports. (Şimdi kendinizden ve eşinizden spor hakkında konuşun.)

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 115 Cevapları

2f. Listen and tick the sports they can do and cross out ✘ the sports they can’t do. (Dinleyin ve sports yapabilecekleri sporları yapamayacakları sporları işaretleyin.)

 ChenHelenaGinaMax
baseball
basketball
football
golf
tennis
volleyball

2g. Now talk about them as in the exercise 2e.  (Şimdi onlar hakkında egzersiz 2e'deki gibi konuşun.)

3a. Listen and choose.  (Dinle ve Seç.) 
Our friends are bored again. What do you think they will do in the end?  (Arkadaşlarımız yine sıkıldı. Sonunda ne yapacaklarını düşünüyorsun?)

What will they do in the end?  (Sonunda ne yapacaklar?)
a) go jogging b) go fishing c) do aerobics

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 116 Cevapları

3b. Complete the table. (Tabloyu tamamlayın.)

Suggesting (Öneri)Accepting (kabul etmek)Refusing (reddetmek)
Let’s play tennis.
How about running?
OK.
That’s a good idea.
That sounds great.
Sorry, I can’t now. I must study.
No, I’m too tired.

3c. Use the sentences above and pictures below and perform a short
play. Work in pairs. (Yukarıdaki cümleleri ve aşağıdaki resimleri kullanın ve kısa bir performans sergileyin. Oyna. İkili çalışın.)

Let’s go fishing. Balık tutmaya gidelim.
How about cycling? Ne dersin bisiklet sürmek?
Oh OK, how about cycling? Oh tamam, bisiklet sürmeye ne dersin?
So, how about dancing? Peki dans etmeye ne dersin?

No, I can’t go fishing. Hayır, balığa gidemem.
Sorry, could you repeat that, please? Pardon, tekrar eder misin lütfen?
Sorry, I can’t. I must clean my bike first. Üzgünüm yapamam. Önce bisikletimi temizlemeliyim.
That’s a good idea. Bu iyi bir fikir.

3d. What must you do in a day. Explain them to your friends. You can use
the actions below. (Bir günde ne yapmalısın? Onları arkadaşlarınıza açıklayın. Kullanabilirsiniz aşağıdaki eylemler.)
I must wake up and I must go to school.
I must help mum and I must do homework.
I must brush teeth.

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 117 Cevapları

3e. Complete the table. (Tabloyu tamamlayın.)

Go + ...Play + ...
hiking, jogging, running, working out, cycling, fishing, dancing, skiingfootball, basketball, tennis, volleyball, golf, baseball, handball

3f. Follow the directions.  (Yönergeleri izleyin.)

1. Student A, start the sentence with “Let’s ...” or “How about ...”
and act out a fitness activity.  (Öğrenci A, cümleye "Hadi ..." veya "Peki ya ..." ile başlayın. ve bir spor etkinliği gerçekleştirin.)

2. Student B, finish the sentence correctly.  (Öğrenci B, cümleyi doğru bir şekilde bitirin.)
How about ...
Correct!
... jogging?

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 118 Cevapları

4a. Listen and number the pictures (Resimleri dinleyin ve numaralandırın)
1- b 2- d 3- a 4- e 5- c

4b. Read again and answer the questions. (Tekrar oku ve soruları cevapla.)
1. What’s Giselle’s favourite exercise? Jogging.
2. Who likes cycling, who dislikes cycling? Giselle diskiles, Satoshi and Duygu Likes.
3. What’s Larry’s favourite fitness activity? Larry's favorite fitness activity is working out.
4. Can Duygu play basketball? Yes, she can play basketball.
5. Can Giselle play golf? No, she can't play golf.
6. Who can play football? Satoshi can play football.

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 119 Cevapları

Prepare a poster about fitness activities you can and can’t do. Give
information about exercises you like and dislike. (Yapabileceğiniz ve yapamayacağınız fitness aktiviteleri hakkında bir poster hazırlayın. Vermek Sevdiğiniz ve beğenmediğiniz egzersizler hakkında bilgiler.)

FITNESS ACTIVITIES (SPOR ETKİNLİKLERİ)

Aerobics: I dislike aerobics, but my friend Elif likes it. (Aerobik: Aerobiği sevmiyorum ama arkadaşım Elif seviyor.)
Cycling: My favourite fitness activity is cycling. I like cycling very much. (Bisiklete binme: En sevdiğim spor aktivitesi bisiklete binmektir. Bisiklete binmeyi çok seviyorum.)
Fishing: I can’t go fishing, but my friend, Bekir can. (Balık Tutma: Balığa gidemem ama arkadaşım Bekir gidebilir.)
Hiking: I can go hiking with my parents. I like hiking, but my brother doesn’t. (Yürüyüş: Ailemle yürüyüşe gidebilirim. Yürüyüş yapmayı severim ama kardeşim sevmez.)
I can play football and working out.
I can't swimming and fishing.

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 120 Cevapları

Write the missing letters and number the pictures. Then, talk
about your favourite activities with your friends. (Eksik harfleri yazın ve resimleri numaralandırın. O zaman konuş arkadaşlarınızla en sevdiğiniz aktiviteler hakkında.)

 1. hiking / doğa yürüyüşü
 2. jogging / yavaş koşu
 3. dancing / dans
 4. working out / egzersiz
 5. camping / kamp
 6. fishing / balık tutma
 7. swimming / yüzme
 8. tennis / tenis
 9. trekking / yürüyüş
 10. cycling / bisiklet sürme
 11. runing / koşma
 12. volleyball / voleybol
 13. football / futbol
 14. golf / golf

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 121 Cevapları

PRACTICE-TIME! (PRATİK ZAMANI!)

Write “go”, “play” or “do”. (“go”, “play” yada “do” yazın.)

go hiking / yürüyüşe gitmek
go dancing / dans etmeye gitmek
play baseball / beyzbol oynamak
play tennis / tenis oynamak
go running / koşmaya gitmek
go cycling / bisiklet sürmeye gitmek
play golf / golf oynamak
play football / futbol oynamak
go jogging / koşuya gitmek
go fishing / balığa gitmek
play basketball / basketbol oynamak
play volleyball / voleybol oynamak
play handball / hentbol oynamak
go swimming / yüzmeye gitmek
do aerobics / ayrobik yapmak

Look at the words in the parenthesis and write the dialogues. (Parantez içindeki kelimelere bakın ve diyalogları yazın.)

Duygu : Let’s play tennis. (tennis) (Suggesting)
Larry : Sorry, I can’t play tennis. (can’t) (Refusing)
Duygu : How about jogging? (jogging) (Suggesting)
Larry : That sounds great! (Accepting)

Satoshi : Let’s play golf. (golf) (Suggesting)
Chen : Sorry, I ‘m tired. (tired) (Refusing)
Satoshi : How about fishing? (fishing) (Suggesting)
Chen : That sounds great! (Accepting)

Giselle : Let’s play fishing. (fishing) (Suggesting)
Larry : Sorry, I can’t go fishing. (can’t) (Refusing)
Giselle : How about dancing? (dancing) (Suggesting)
Larry : Of course. It’s great idea. (Accepting)

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 122 Cevapları

4Duygu : Let’s do hiking.
Mia : Sorry, I’m tired.
Duygu : How about fishing?
Mia : That is great idea

5 Helena : Let’s play football.
Gina : Sorry, I can’t play football.
Helena : How about aerobics?
Gina : That is good idea

6 Max : Let’s do aerobics.
Giselle : Sorry. I don’t like it.
Max : How about swimming?
Giselle :That is great idea

7 Anita : Let’s do dance
George : Sorry. I don’t like it.
Anita : How about jogging?
George :That is great idea

5. Sınıf Başaran İngilizce Sayfa 123 Cevapları

4 Complete the paragraph with the words below. (Paragrafı aşağıdaki sözcüklerle tamamlayın.)

Hello, my name is Susan. Tom and Anita are my friends We like games and fitness activities. My favourite exercise is aerobics. I love aerobics. I do it every morning. But, my friend Anita doesn’t like it. She likes cycling and Tom likes basketball He plays it every weekend. I can play basketball, too, but Anita can’t . She can play golf.

5. Now, listen and check your answers. (Şimdi, dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
226
61
181
41
48
58
181
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
4 Yorum