5. Sınıf Tuna Matematik 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Tuna Matematik 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları
5. Sınıf Tuna Matbaacılık Matematik 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Sayfa 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Soruları ve Cevaplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(D) 1) 3 421 768 sayısının okunuşu “üç milyon dört yüz yirmi bir bin yedi yüz altmış sekiz” şeklindedir.
(Y) 2) 918 265 sayısının okunuşu “dokuz yüz on iki bin sekiz yüz altmış beş” şeklindedir.
(D) 3) 52 836 sayısının okunuşu “elli iki bin sekiz yüz otuz altı” şeklindedir.
(Y) 4) Okunuşu “iki milyon iki bin iki” olan sayının yazılışı 2 000 202 şeklindedir.
(D) 5) Okunuşu “elli dokuz bin yedi yüz yirmi üç” olan sayının yazılışı 59 723 şeklindedir.
(D) 6) Bir doğal sayıda rakamların yazıldığı yerlere basamak denir.
(D) 7) Bir doğal sayıdaki sağdan sola doğru üç basamaktan oluşan her bir gruba bölük denir.
(Y) 8) 3 287 519 sayısında 2’nin basamak değeri 20 000’dir.
(D) 9) 47 139 528 sayısında 7’nin basamak değeri 7 000 000’dur.
(Y) 10) 538 127 sayısında 8’in basamak değeri 80 000’dir.
(D) 11) 53 427 806 sayısının bölük isimleri kullanılarak ifade edilişi “53 milyon 427 bin 806” şeklindedir.
(Y) 12) Kütahya’nın yüz ölçümü 12 119 km2, Malatya’nın yüz ölçümü ise 12 235 km2 dir. Buna göre Kütahya’nın yüz ölçümü, Malatya’nın yüz ölçümünden daha büyüktür.
(D) 13) 2016 yılında Iğdır'ın nüfusu 192 785, Bartın'ın nüfusu ise 192 389’dur. Buna göre Iğdır'ın nüfusu, Bartın'ın nüfusundan daha fazladır.

B. Aşağıdaki noktalı yerlere doğru sayıları veya ifadeleri yazınız.

1) 10’dan başlayıp dörder ilave ederek oluşturulan sayı dizisinin 6. terimi 30'a eşittir.
2) 6’dan başlayıp beşer ilave ederek oluşturulan sayı dizisinin 7. terimi 36’dır.

3) Koleksiyonuna birinci haftada 5 pul ile başlayan Ömer, sonraki her hafta 6 pul ilave ederse 7 hafta sonra koleksiyonunda 41 pul olur.
4. Yukarıdaki örüntü bilyelerden oluşturulmuştur. Bu örüntünün 4. adımında 10 bilye kullanılır.
5, 6, ve 7. soruları aşağıda verilen örüntüye göre cevaplayınız.

Yukarıdaki örüntü kare ve yıldızlardan oluşturulmuştur.
5) Örüntüdeki yıldız sayıları sayı örüntüsü olarak yazılırsa örüntünün ilk 5 terimi 4, 7, 10, 13, 16 şeklindedir.
6) Örüntünün 4. adımında 4 kare bulunur.
7) Örüntünün 5. adımındaki kare ve yıldızların sayıları toplamı 21'e eşittir.
8) 593 + 178 işleminin sonucu 771'e eşittir.
9) 1 539 + 763 işleminin sonucu 2302'ye eşittir.
10) 18 538 + 7 581 işleminin sonucu 261 119'a eşittir.
11) 77 137 + 25 285 işleminin sonucu 102 422'ye eşittir.
12) 718 – 138 işleminin sonucu 508'e eşittir.
13) 9 438 – 984 işleminin sonucu 8454'e eşittir.
14) 37 250 – 6 987 işleminin sonucu 30263'e eşittir.
15) 61 510 – 19 624 işleminin sonucu 41886'ya eşittir.
16) 37 + 26 işlemi zihinden yapılırken “onluklar ve birlikleri ayırarak ekleme” stratejisi kullanılırsa işlem 37+20+6=57+6=63 şeklindedir.

17) 83 + 29 işlemi zihinden yapılırken “üzerine sayma” stratejisi kullanılırsa işlem 83+10+10+9 = 93+10+9 =103+9 = 112 şeklindedir.
18) 59 + 32 + 21 işlemi zihinden yapılırken “kolay sayılardan başlama” stratejisi kullanılırsa işlem (59+21) + 32 = 80 + 32 = 112 şeklindedir.
19) 87 + 36 işlemi zihinden yapılırken “sayıları 10’u referans alarak parçalama” stratejisi kullanılırsa işlem 87+3+33 = 90+33 = 123 şeklindedir.
20) 98 – 36 işlemi zihinden yapılırken “onlukları ve birlikleri ayırarak çıkarma” stratejisi kullanılırsa işlem 98-30-6 = 68-6 =62 şeklindedir.
21) 47 – 24 işlemi zihinden yapılırken “onar onar eksiltme” stratejisi kullanılırsa işlem 47-10-10-4 = 37-10-4 = 27 - 4 = 23 şeklindedir.
22) Eskişehir ile Gaziantep arası 871 km, Gaziantep ile Adana arası 224 km’dir. Eskişehir’den Gaziantep’e, Gaziantep’ten de Adana’ya hareket eden bir aracın kaç kilometre gittiğini sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin edersek tahminimiz 871 + 224 = 1095 eşittir.
23) 524 + 265 işleminin sonucunun toplananların en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmini 500+ 300 = 800 eşittir.

24) 8 542 – 2 478 işleminin sonucunun eksilen ve çıkanın en yakın binliğe yuvarlanarak tahmini 9000 - 2000 = 7000 eşittir.
25) 5 371 – 4 239 işleminin sonucunun eksilen ve çıkanın en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmini 5400 - 4200 = 1200 eşittir.

C. Aşağıdaki sorularda istenenleri yapınız.
1) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) 837 x 5 = 4185
b) 82 x 25 = 2050
c) 123 x 11 = 1353
ç) 807 x 142 = 114 594

2) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
a) 96 ÷ 8 = 12     b) 126 ÷ 9 = 14  c) 2135 ÷ 5 = 427
ç) 176 ÷ 11 = 16 d) 900 ÷ 25 = 36 e) 1872 ÷ 36 = 52

3) Aşağıdaki işlemlerde bölüm ile kalanın toplamını bulunuz.
a) 305 : 4  = 76 kalan 1        76 + 1 = 77
b) 1252 : 5 = 250 kalan 2   250 + 2 = 52
c) 409 : 11 = 37 kalan 2       37 + 2 = 39
ç) 355 : 11 = 35 kalan 3       35 + 3 = 38  
d) 2726 : 85 = 32 kalan 6    32 + 6 = 38 
e) 2137 : 52 = 41 kalan 5    41 + 5 = 46 

4) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi işlem sonuçlarıyla karşılaştırınız.
a) 12 x 49 = 588 işlem sonucu 10 x 50 = 500 tahmini sonuç 588 - 500 = 88 fark
b) 89 x 101 = 8989 işlem sonucu 90 x 100 = 9000 tahmini sonuç 9000 - 8989 = 11 fark 
c) 31 ÷ 4 = 7 işlem sonucu 32 : 4 = 8 tahmini sonuç 8 - 7 = 1 fark
ç) 191 ÷ 9 = 21 işlem sonucu 200 : 10 = 20 tahmini sonuç 21 - 20 = 1 fark
d) 152 ÷ 5 = 30 işlem sonucu 150 : 5 = 30 tahmini sonuç 30 - 30 = 0 fark
e) 1 493 ÷ 29 = 51 işlem sonucu 1500 x 30 = 50 tahmini sonuç 51 - 50 = 1 fark

5) Aşağıdaki çarpma işlemlerini zihinden yapınız.
a) 7 x 10 = 70         b) 53 x 10 = 530          c) 648 x 10 = 6480
ç) 4 x 100 = 400     d) 38 x 100 = 3800      e) 217 x 100 = 21700
f) 9 x 1 000 = 9000 g) 13 x 1 000 = 13000 ğ) 478 x 1 000 = 478000

6) Aşağıdaki bölme işlemlerini zihinden yapınız.
a) 150 ÷ 10 = 15      b) 6300 ÷ 100 = 63       c) 71 000 ÷ 100 = 710
ç) 8000 ÷ 1 000 = 8 d) 35 000 ÷ 1 000 = 35 e) 1 700 ÷ 10 = 170
7) Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerini zihinden yaparak sonuçları noktalı yerlere yazınız.
a) 15 x 8 = 120 b) 43 x 9 = 387 c) 35 x 6 = 210
ç) 24 x 7 = 168 d) 54 x 5 = 270 e) 24 x 25 = 600
f) 80 ÷ 5 = 16   g) 115 ÷ 5 = 23  ğ) 700 ÷ 5 = 140

8) Aşağıdaki ifadeler doğruysa ifadelerin başındaki kutucuklara “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(D) a) 501 yumurta, her birinde 10 yumurta olacak şekilde viyollere yerleştirilecektir.
(D) 1 yumurta ihmal edildiğinde 50 viyole ihtiyaç vardır.
b) Voleybol antrenörü Nermin Hoca, antrenman yaptırdığı 25 sporcuyu 6 gruba ayırdığında 1 gruptaki sporcu sayısı 5, diğer gruplardaki sporcu sayısı 4 olur.
(Y) c) 15 L hacmindeki bir bidonda bulunan turşu suyu 2 L’lik cam şişelere doldurulacaktır. Şişeler tamamen doldurulacağına göre bu işlem için 8 şişe gerekir.
(D) ç) 9 kg kıymayı 4 müşterisine eşit olarak paylaştıran bir kasap, her müşterisine
2 kg ve 1/4 kg kıyma vermiştir.

9) Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerinde kutucuklara gelmesi gereken sayıları yazınız.
a) 9 x 13 = 117 b) 37 x 13 = 481 c) 572 ÷ 22 = 26
ç) 170 ÷ 34 = 5 d) 159 : 3 = 53 e) 884 : 52 = 17

Ç. Aşağıdaki sorularda doğru cevaba ait seçeneği işaretleyiniz.
1) 11 x 11 işleminin üslü ifade olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 111 B) 112 C) 113 D) 211
2) 6 x 6 x 6 işleminin üslü ifade olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23 B) 32 C) 63 D) 36
3) 92 üslü ifadesinin değeri kaçtır?
A) 9 B) 18 C) 81 D) 90
4) 132 üslü ifadesinin değeri kaçtır?
A) 13 B) 26 C) 39 D) 169
5) 73 üslü ifadesinin değeri kaçtır?
A) 21 B) 49 C) 343 D) 2 401
6) 93 üslü ifadesinin değeri kaçtır?
A) 9 B) 27 C) 81 D) 729
7) 5 x (13 – 6) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 B) 15 C) 35 D) 40
8) 10 x (14 – 2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100 B) 120 C) 130 D) 138
9) (10 x 14) – 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 108 B) 118 C) 120 D) 138
10) 18 ÷ (3 x 2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 B) 4 C) 6 D) 12

11) (18 ÷ 3) x 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 B) 6 C) 12 D) 18
12) “Tanesi 5 TL olan defterlerden 30 tane alındığında her defter için 1 TL indirim yapılmaktadır.
Buna göre 30 defter alındığında kaç lira ödenir?”
Bu soruya ait matematik cümlesinin parantez kullanılarak ifade edilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30 x (5 – 1) B) 30 x (5 + 1) C) 5 x (30 – 1) D) 4 x (30 – 1)
13) Her hafta harçlığından 20 TL biriktiren Sedat, 6 hafta sonra biriktirdiği paranın tamamıyla bir spor ayakkabı almıştır. Ayakkabının fiyatı kaç liradır?
A) 110 B) 120 C) 130 D) 140 // 6 x 20 = 120

14) Her hafta harçlığından 15 TL biriktiren Serpil, fiyatı 120 TL olan bir çanta almak istemektedir. Serpil kaç hafta sonra istediği çantayı almış olur?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 // 120 : 15 = 8
15) Atıf Bey, ihtiyacı olan öğrencilere dağıtmak için tanesi 4 TL olan defterlerden 60 tane almıştır. Atıf Bey, kırtasiyeciye 250 TL para verdiğine göre kaç lira para üstü almıştır?
A) 10 B) 12 C) 15 D) 20 // 4 x 60 = 240  250 - 240 = 10
16) Bir kırtasiyeci aldığı 72 kalemi altışar altışar kutulara koyarak satmaktadır. Bir kutunun fiyatı 5 TL olduğuna göre kırtasiyeci tüm kutuları satarsa kaç lira kazanır?
A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 // 72 : 6 = 12  12 x 5 = 60

17) Bir marangoz atölyesinde çalışanlar, bir mutfak dolabını günde 8 saat çalışarak 6 günde bitirmişlerdir. Bu çalışanlar aynı dolaptan 5 tane imal etmek için kaç saat çalışmalıdır?
A) 240 B) 250 C) 270 D) 300 // 8 x 6 = 48   48 x 5 = 240

18) Tanesi 40 TL olan gömleklerden 4 tane alan Ertan Bey, gömleklerin ücretinin 80 TL’sini ödemiştir. Geriye kalan para 2 taksitte ödeneceğine göre 1 taksitin tutarı kaç liradır?
A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 // 40 x 4 = 160 160 - 80 = 80   80 : 2 = 40

19) 40 + 5 = 45
45 – 35 = 10
10 x 7 = 70 

Yukarıdaki işlemler aşağıda verilen problemlerden hangilerinin çözümünde kullanılabilir?
I. Annem 40, kardeşim 5 yaşındadır. Benim yaşım, annemle kardeşimin yaşının toplamından 35 eksiktir. Dedemin yaşı benim yaşımın 7 katına eşit olduğuna göre dedemin yaşı kaçtır?

40 + 5 = 45   45 - 35 = 10   10 x 7 = 70

II. Bir mağazada 1 ayakkabı 40 TL’ye, 1 toka 5 TL’ye satılmaktadır. Bu mağazada satılan 1 şapkanın fiyatı ise 1 ayakkabı ile 1 tokanın fiyatının toplamından 35 TL eksiktir. Bu mağazadaki 1 pantolonun fiyatı 1 şapkanın fiyatının 7 katı olduğuna göre pantolonun fiyatı kaç liradır?

40 + 5 = 45   45 - 35 = 10   10 x 7 = 70

III. Bir turist kafilesinde 40 Alman ve 5 İspanyol turist vardır. Bu kafiledeki İngiliz turistlerin sayısı, Alman ve İspanyol turistlerin toplamından 35 eksiktir. Bu kafiledeki İtalyan turistlerin sayısı ise İngiliz turistlerin sayısının 7 katına eşit olduğuna göre İtalyan turistlerin sayısı kaçtır?

40 + 5 = 45   45 - 35 = 10   10 x 7 = 70

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

2323
1711
2410
447
344
716
2427
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
1 Yorum