6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Life Cevapları Hecce Yayıncılık

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Life Cevapları Hecce Yayıncılık

6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Life Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Hecce İngilizce Sayfa 9 Cevapları

• describing what people do regularly (making simple inquiries) (İnsanların düzenli olarak ne yaptığını açıklamak (basit sorular sormak))
• telling the time and dates (saat ve tarihleri ​​söylüyorum)

6. Sınıf Hecce İngilizce Sayfa 10 Cevapları

1. Listen to the song and put the pictures in order. (Şarkıyı dinleyin ve resimleri sıraya koyun.)

1. Wash my face (Yüzümü yıka)
2. Comb my hair (Saçımı tara)
3. Have breakfast (Kahvaltı yapın)
4. Brush my teeth (Dişlerimi fırçalarım)
5. Go to school (Okula gidin)

6. Sınıf Hecce İngilizce Sayfa 11 Cevapları

2. Look at the pictures and match them to the phrases. Find the extra picture. (Resimlere bakın ve bunları ifadelerle eşleştirin. Ekstra resmi bulun.)

1. hang around
2. help my mother (4. sıra 1. resim)
3. brush my teeth (1. sıra 1. resim)
4. have lunch (1. sıra 2. resim)
5. take care of my dog (3. sıra 2. resim)
6. go shopping (4. sıra 2. resim)
7. take a nap (3. sıra 1 resim)

3. Sing the song in activity 1 using the pictures above. (Yukarıdaki resimleri kullanarak aktivite 1'deki şarkıyı söyleyin.)
4. What do you do at weekends? (Hafta sonları ne yaparsın?)

6. Sınıf Hecce İngilizce Sayfa 12 Cevapları

5. Listen and put the dialogues in order. (Diyalogları dinleyin ve sıraya koyun.)

1- Saat 05.00 4- 08:50
3- Saat 05:15 2- 03.20

6. Work in pairs and act out the dialogues above. (Çiftler halinde çalışın ve yukarıdaki diyalogları canlandırın.)

7. Study the times. Then, ask and tell the times below. (Zamanları inceleyin. Daha sonra aşağıdaki saatleri sorun ve söyleyin.)

6. Sınıf Hecce İngilizce Sayfa 13 Cevapları

8. Listen and follow the route. Then, do the activity with your partner. (Dinleyin ve rotayı takip edin. Daha sonra aktiviteyi partnerinizle birlikte yapın.)
START --> at 7 o’clock in the mornings
at 9.30 p.m. on Saturdays
at 8.30 p.m. on Wednesdays
at 9.15 p.m. in the evenings
at 2.45 p.m. at weekends
at 8.50 a.m. every day
at 12.10 p.m. on weekdays
B

6. Sınıf Hecce İngilizce Sayfa 14 Cevapları

9. Listen and complete the text. (Metni dinleyin ve tamamlayın.)

THIS IS ME, ALEX
I live in a small house with a big garden. I play basketball in the garden in the evenings
on weekdays and I have a picnic with my family at the backyard at weekends.
I have a tree house at the backyard. My friends and I meet there after school. I do my homework
there. I finish all my homework at 4 p.m. I go to bed early at nights.
There are many buildings in our neighborhood. I hang around or skateboard with my friends
in the afternoons, but we go home before 6 p.m..
And this is my favorite place, Dance & Gym. There are dance courses on Friday afternoons.
My best friend, Mike and I learn morris dancing. We love dancing.

10. Read the text above and tick the correct pictures. (Yukarıdaki metni okuyun ve doğru resimleri işaretleyin.)
1. Sıra, 2. ve 4. resim
2. Sıra, 1. ve 2. resim

11. Read the text above again and match the parts. One is extra. (Yukarıdaki metni tekrar okuyun ve parçaları eşleştirin. Biri ekstra.)

1. Mike and I learn. (e. morris dancing.)
2. My friends and I meet. (a. in the tree house after school.)
3. My family and I have. (d. a picnic at the backyard.)
4. I come back. (b. home before 6 p.m.)

12. Retell the text using the extra pictures in activity 10. Then, talk about your own daily
routines and activities. (10. aktivitedeki ekstra resimleri kullanarak metni tekrar anlatın. Daha sonra kendi günlük hikayeniz hakkında konuşun.
rutinler ve aktiviteler.)

6. Sınıf Hecce İngilizce Sayfa 15 Cevapları

13. Listen to Mike and Fulya and find the right picture. (Mike ve Fulya'yı dinleyin ve doğru resmi bulun.)
1. sıra 1. resim

14. Listen again and write True (T) or False (F). (Tekrar dinleyin ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.)

(F) 1. His school starts at 2.00.
(F) 2. Mike has flamenco lessons on Friday afternoons.
(T) 3. Morris dancers carry white handkerchiefs or short sticks.
(T) 4. He gets up at 8 o’clock on Saturdays.
(T) 5. He has a swimming course on Saturdays.
(F) 6. He visits his aunt and uncle.
(T) 7. He runs errands for his grandparents.

15. Complete the sentences about Mike. (Mike ile ilgili cümleleri tamamlayın.)

a. He wakes up at 6 in the morning.
b. Mike goes home after scholl.
c. He finishes his homework before 4 o'clock.
d. He has a dance lesson on Friday afternoons.
e. At weekends he gets up at 8 o'clock.
f. He keeps a diary at weekeds.

16. Mike is a helpful boy. He runs errands for his grandparents. Do you run errands for
your family? (Mike yardımsever bir çocuktur. Büyükanne ve büyükbabasının ayak işlerini yapıyor. ayak işlerini mi yapıyorsun?
ailen?)

6. Sınıf Hecce İngilizce Sayfa 16 Cevapları

17. Read the texts and match them to the pictures. One picture is extra. (Metinleri okuyun ve resimlerle eşleştirin. Bir resim ekstradır.)

18. Read the texts again and fill in the blanks. (Metni tekrar okuyun ve boşlukları doldurun.)

1. Maria plays tennis on Wednesdays. She goes horse riding at weekends.
2. Murat learns horon after school.
3. Mia attends a drama class on weekdays.
4. Steve finishes his homework and takes violin courses on Tuesdays and Thursdays.

19. Read the texts in activity 17 again and answer the questions. (Etkinlik 17'deki metinleri tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.)

1. What does Maria do on Saturdays? (Maria cumartesi günleri ne yapar?)
Cevap: She goes horse riding. (At binmeye gidiyor.)

2. When does Murat learn horon? (Murat horonu ne zaman öğrenir?)
Cevap: He learns horon after school. (Okuldan sonra horon öğreniyor.)

3. What do Mia and her friends do after school on Mondays? (Mia ve arkadaşları pazartesi günleri okuldan sonra ne yaparlar?)
Cevap: They attend a drama class. (Drama dersine katılıyorlar.)

4. What time does Steve take violin courses? (Steve keman derslerine ne zaman gidiyor?
Cevap: He takes a violin course at 06.30 p.m. (Saat 18.30’da keman kursuna gidiyor.)

6. Sınıf Hecce İngilizce Sayfa 17 Cevapları

20. Look at the brochures in activity 21 and fill in the blanks. (Etkinlik 21'deki broşürlere bakın ve boşlukları doldurun.)

1. You can go to the horse riding course from 6.30 to 7.30 p.m. at weekends.
2. There is a horon dance course at 06.15 p.m. from monday to friday .
3. The violin course starts at 06.30 p.m.
4. You can attend drama class every monday and wednesday.

21. Work in pairs. Choose a brochure. Ask and answer about time, date and the event. (Çiftler halinde çalışın. Bir broşür seçin. Saati, tarihi ve olayı sorun ve cevaplayın.)

A: Which course do you attend? (Hangi kursa katılıyorsun?)
B: I attend a hourse riding class. (Binicilik kursuna gidiyorum.)
A: When is the course? (Kurs ne zaman?)
B: It’s on weekend. (Her hafta sonu.)
A: What time does it start? (Kurs ne zaman başlar?)
B: It starts at quarter past nine p.m. (Akşam dokuzu çeyrek geçe başlıyor.)

22. What’s the date today? Which course(s) above can you attend today? (Bugünün tarihi ne? Bugün yukarıdaki hangi kursa/kurslara katılabilirsiniz?)

Cevap: Today’s date is 13.09.2023. I can attend the Violin course today. (Bugünün tarihi 13.09.2023. Bugün Vıolın course kursuna katılabilirim.)

23. Do you attend a course? Do you attend it regularly? Do you work hard? Are you
patient enough to be a master? (Kursa katılıyor musunuz? Düzenli olarak katılıyor musunuz? Çok mu çalışıyorsun? Sen usta olacak kadar sabırlı mısın?)

Cevap: I attend the course regularly. (Kursa düzenli olarak katılıyorum. )

Assignment Prepare a visual dictionary by including new vocabulary items. (Ödev Yeni sözcük öğelerini ekleyerek görsel bir sözlük hazırlayın.)

6. Sınıf Hecce İngilizce Sayfa 18 Cevapları

24. Work in pairs. Ask and learn what your friend does before / at / after school. Then,
report it. (Çiftler halinde çalışın. Arkadaşınızın okul öncesi / okul sonrası / okul sonrası neler yaptığını sorun ve öğrenin. Daha sonra, onu rapor et.)

Sıla: What do you do before school, Merve? (Okuldan önce ne yaparsın Merve?)
Merve: I have breakfast and shower. (Kahvaltı yapar, duş alırım.)

Merve: What do you do at school, Sıla? (Okuldayken ne yaparsın?)
Sıla: I’m study at lesson. (Derslerime çalışırım.)

Sıla: What do you do after school, teacher? (Okuldan sonra ne yaparsınız öğretmenim?)
Teacher: I have shower and dinner. (Duş alır, akşam yemeği yerim.)

25. Now, talk about your responsibilities and routines. (Şimdi sorumluluklarınız ve rutinleriniz hakkında konuşun.)

Assignment Conduct a survey about your classmates’ favorite school / after-school
activities and prepare a poster. (Ödev Sınıf arkadaşlarınızın en sevdiği okul/okul sonrası okul hakkında bir anket yapın etkinlikler yapın ve poster hazırlayın.)

Conduct a survey about your classmates’ favorite school / after-school activities and prepare a poster.
Çeviri: Sınıf arkadaşlarınızın favori okul/okul sonrası aktiviteleri hakkında bir anket yapın ve bir poster hazırlayın.

6. Sınıf Hecce İngilizce Sayfa 19 Cevapları

LET’S PRACTICE!

1. Read and fill in the blanks with “at, o’clock, past, half, quarter” and draw the clocks. (Okuyun ve boşlukları “saat, o, geçmiş, yarım, çeyrek” ile doldurun ve saatleri çizin.)
1. We play football at quarte (p.m.) to three at weekends.
2. I read books at quarter past (p.m.) nine in the evenings.
3. I have breakfast at home at (a.m.) half past seven.
4. We go to the dance course at half (p.m.) past five on Saturdays.
5. I swim in the pool at ten o'clock (p.m.) in the morning every day

6. Sınıf Hecce İngilizce Sayfa 20 Cevapları

2. Play BINGO. (Bingo oynamak.)

Steps:
1. Draw the times below in the clocks randomly. (Aşağıdaki zamanları saatlerin üzerine rastgele çiziniz.)
2. The teacher reads the times randomly. (Öğretmen rastgele süreleri okur.)
3. Cross the clocks when you hear the times. (Saatleri duyduğunuzda saatleri geçin.)
4. Cross all the clocks in a line first and shout “BINGO!”. (Önce tüm saatleri tek sıra halinde çaprazlayın ve “BINGO!” diye bağırın.)

6. Sınıf Hecce İngilizce Sayfa 21 Cevapları

3. Write the missing days. Then, prepare an imaginary diary. (Eksik günleri yazın. Daha sonra hayali bir günlük hazırlayın.)

4. Talk about the activities in your diary. (Günlüğünüzdeki aktiviteler hakkında konuşun.)
Cevap: I wake up in the morning and take a shower. I have my breakfast. I go to school. (Sabah uyanırım and duş alırım. Kahvaltımı yaparım. Okula giderim.)

5. Look at your friend’s diary and take notes. (Arkadaşınızın günlüğüne bakın ve not alın.)

6. Fill in the blanks with “in, on, at”. (Boşlukları “in, on, at” ile doldurun.)

1. I go to school by bike on weekdays.
2. My sister doesn’t watch TV at nights.
3. I don’t play computer games at weekends.
4. We have breakfast at 7 o’clock in the mornings.

6. Sınıf Hecce İngilizce Sayfa 22 Cevapları

7. Go to page 191. Cut out and make a cube. Work in pairs. Ask questions and give true
answers. (191. sayfaya gidin. Kesip bir küp yapın. Çiftler halinde çalışın. Soru sorun ve doğruyu verin Yanıtlar.)

8. Match the questions to the answers. There is one extra answer. (Sorular ile cevapları eşleştirin. Ekstra bir cevap daha var.)

Questions --> Answers
1. When do we brush our teeth? b. After having meals.
2. What do you eat at breakfast? e. A sandwich.
3. Do you attend online courses? a. No, I don’t.
4. Does your grandma live in Antalya? g. No, she doesn’t.
5. How do you go to the dance course? c. On foot.
6. What time do you have the piano course? d. From 7 to 8 p.m.
7. What is the date today? f. 11 October 2023.
h. In 2023.

9. Search the days on the Net. Write their dates. (İnternetteki günleri arayın. Tarihlerini yazın.)

National Sovereignty and Children’s Day: 23 April
Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day: 19 May
Democracy and National Unity Day: 15 July
Victory Day: 30 August
Republic Day: 29 October

6. Sınıf Hecce İngilizce Sayfa 23 Cevapları

VOCABULARY (KELİME BİLGİSİ)

1. Fill in the blanks with the words from the box. One word is extra. (Boşlukları kutudaki kelimelerle doldurun. Bir kelime ekstradır.)

play volleyball
play computer games
do shopping
surf the Internet
walk my dog
go cycling

2. Complete the sentences and match them to the pictures above. (Cümleleri tamamlayıp yukarıdaki resimlerle eşleştiriniz.)

Picture (......) I need some game DVDs. I play computer games at weekends.
Picture (......) I like animals. I surf the internet every morning.
Picture (......) I like learning new things. I go cycling for an hour every day.
Picture (......) I love trendy clothes. I walk my dog at weekends.
Picture (......) I like physical activities. I do shopping with my sister every day.
Picture (......) I like team sports. I play volleyball every Saturday.

6. Sınıf Hecce İngilizce Sayfa 24 Cevapları

CAN DO CLUB (KULÜP YAPABİLİRİM)

Read and give points (1-3).
At the end of the unit, I can …
• recognize phrases, words, and expressions related to repeated actions.
• talk about repeated actions.
• use a series of phrases and simple expressions to express my repeated actions.
• tell the time and dates.
• understand short and simple texts about repeated actions.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
10
3
12
3
3
119
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.