6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Yummy Breakfast Cevapları Hecce Yayıncılık

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Yummy Breakfast Cevapları Hecce Yayıncılık
6. Sınıf Hecce Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Yummy Breakfast Sayfa 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

UNIT 2 YUMMY BREAKFAST CEVAPLARI

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26 Hecce Yayıncılık

1. Look at the pictures. Which of them do you love / like / dislike? (Resimlere bakın. Hangisini seviyorsunuz/seviyorsunuz/sevmiyorsunuz?)
Cevap: I love sandwiches and pancakes. (Sandviç ve pankeki çok severim.)

2. Listen and match the speech bubbles to the names. (Dinleyin ve konuşma balonlarını isimlerle eşleştirin.)
(1. Willie) No, thank you, Mrs. Jackson
(1. Willie) I prefer cereal and a sandwich for breakfast.
(2. Mike) Yes, please. I love it.
(3. Mrs. Jackson) Do you want a croissant, Mike?
(4. Pam) I have a croissant for breakfast every morning.
(4. Pam) Pardon me? What do you like, Willie?

3. Listen again and answer the questions. (Tekrar dinle ve soruları cevapla.)

1. Who likes croissants? (Kim kruvasan sever?)
Cevap: Mike likes croissants.

2. What does Willie eat for breakfast at weekends? (Willie hafta sonları kahvaltıda ne yer?)
Cevap: He eats cereal and a sandwich.

3. Does Willie like croissants? (Willie kruvasan sever mi?)
Cevap: No, he doesn’t.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27 Hecce Yayıncılık

4. Work in pairs. Look at the pictures. Ask and answer questions as in the example. (Çiftler halinde çalışın. Resimlere bakmak. Örnekteki gibi sorular sorun ve cevaplayın.)

A: Does can like banana?
B: No, he doesn’t

Does can prefer milk?
B: Yes, he does.

Does Aslı like ice cream?
No, she doesn’t.

Does Can like sandwich?
Yes, he does.

Does Can like banana?
No, he doesn’t.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28 Hecce Yayıncılık

5. Look at the boxes carefully. Read the dialogue and fill in the blanks using “a / an, some”. Then, tick the correct picture below. (Kutulara dikkatlice bakın. Diyaloğu okuyun ve boşlukları “a / an, some” kullanarak doldurun. Daha sonra aşağıdaki doğru resmi işaretleyin.)

Mom : Good morning, honey.
Boy : Good morning, mom.
Mom : Do you want a sandwich for breakfast?
Boy : Hmm... No, thanks. I prefer an egg and some toast.
Mom : OK.
Boy : Can I have some honey, please?
Mom : No, it’s all gone. Do you want some jam?
Boy : Yes, please. Thank you.
Mom : You’re welcome. Enjoy it.
Cevap alttaki resim.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 29 Hecce Yayıncılık

6. Work in groups of three. Act out dialogues as in the examples below. (Üçlü gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi diyalogları canlandırın.)

7. Put the speech bubbles into order and make a dialogue. (Konuşma balonlarını sıraya koyun ve diyalog kurun.)
1 - 4
7- 8
5-2
3-6

(1) Welcome, madam. Can I help you? (4) Oh, it is my favorite.
(7) Do you want to drink something? (8) Yes. I want to drink orange juice.
(5) Do you want some sausages in it? (2) Do you want some sausages in it?
(3) Do you want some sausages in it? (6) Do you want some sausages in it?

(1) Hoş geldiniz, hanımefendi. Size yardımcı olabilir miyim?
(2) İçinde sosis ister misiniz?
(3) İçinde sosis ister misiniz?
(4) Oh, bu benim favorim.
(5) İçinde sosis ister misiniz?
(6) İçinde sosis ister misiniz?
(7) Bir şey içmek ister misiniz?
(8) Evet. Portakal suyu içmek istiyorum.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 30 Hecce Yayıncılık

8. Listen and circle the correct ones. (Dinleyin ve doğru olanları daire içine alın.)

Girl : I’m hungry / thirsty.
Grandma : Let’s make pancakes.
Girl : Yummy!
Grandma : Can I have two eggs?
Girl : Sure. Here they are. What else?
Grandma : Can I have some / any milk?
Girl : Here it is. Butter?
Grandma : No, I don’t want any butter. I need some / any oil. Can I have some flour?
Girl : Oh, no! There isn’t some / any flour. It’s all gone.
Grandma : Can you go to the supermarket?
Girl : Sure.

9. Answer the questions. (Soruları cevapla.)

1. How many eggs do they need? (Kaç yumurtaya ihtiyaçları var?)
Cevap: They need two eggs.

2. Do they have any milk? (Sütleri var mı?)
Cevap: Yes, they have milk.

3. Do they need any butter? (Tereyağına ihtiyaçları var mı?)
Cevap: No, they don’t.

4. Is there any flour? (Un var mı?)
Cevap: No, there isn’t.

10. Work in pairs. Make a similar dialogue using the ingredients below. (Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki malzemeleri kullanarak benzer bir diyalog oluşturun.)

A: Can I have two glasses of milk?
B: Sure. You can have it from the jug.

A: Can I have some sugar?
B: Sure. Here it is

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31 Hecce Yayıncılık

11. Look at the pictures in activity 12. Which food and drinks do you like? (Etkinlik 12’deki resimlere bakın. Hangi yiyecek ve içecekleri seversiniz?)
Cevap: I love Turkish coffee and eggs. (Türk kahvesini ve yumurtayı çok severim.)

12. Read the speech bubbles and match them to the pictures below. One picture is extra.
Çeviri: Konuşma balonlarını okuyun ve aşağıdaki resimlerle eşleştirin. Bir resim ekstradır.
1. Sıra; 2 - X
2. Sıra; 1 - 3

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32 Hecce Yayıncılık

13. Answer the questions. (Soruları cevapla.)

1. Where is Jack from? (Jack nereli?)
Cevap: He is from London, Britain. (O Londra, İngiltere’den.)

2. What is the traditional British breakfast? (Geleneksel İngiliz kahvaltısı nedir?)
Cevap: Eggs, sausages, baked beans and toast. (Yumurta, sosis, kuru fasulye ve kızarmış ekmek.)

3. Does Jack like cereal? (Jack mısır gevreğini sever mi?)
Cevap: No, he doesn’t like it. (Hayır, sevmez.)

4. What do German people drink at breakfast? (Almanlar kahvaltıda ne içer?)
Cevap: They drink coffee. (Kahve içerler.)

5. Does Karl like croissants? (Karl kruvasan sever mi?)
Cevap: Yes, he does like it. (Evet, sever.)

6. What does Karl prefer at breakfast? (Karl kahvaltıda neyi tercih ediyor?)
Cevap: He prefers an omelet or potato pancakes and milk. (Omlet veya patatesli krep ve sütü tercih ediyor.)

7. Does Umut eat cheese at breakfast? (Umut kahvaltıda peynir yer mi?)
Cevap: Yes, he does. (Evet o yapar.)

8. What does Umut like drinking at breakfast? (Umut kahvaltıda ne içmeyi sever?)
Cevap: He likes drinking tea. (Çay içmeyi sever.)

14. Work in pairs. Imagine that you are one of the children in activity 12. Ask and answer about your breakfast habits. (Çiftler halinde çalışın. 12. aktivitedeki çocuklardan biri olduğunuzu hayal edin. Kahvaltı alışkanlıklarınızı sorun ve cevaplayın.)

Rosa: Where are you from Mehmet?
Tusem: I am from Turkey.
Rosa: Nice. What do you have have at breakfast?
Tusem: My breakfast includes menemen, green olives, cheese, tomatoes, cucumber, butter and honey. I do not prefer tea for breakfast.

15. Work in pairs. Ask and answer: What do / don’t you prefer at breakfast? (Çiftler halinde çalışın. Sor ve cevapla: Kahvaltıda neleri tercih edersiniz / etmezsiniz?)

– What do you eat for breakfast? (Kahvaltıda ne yersin?)
+ I prefer eggs, olives, tomatoes and cheese for breakfast. (Kahvaltıda yumurta, zeytin, domates ve peynir tercih ederim.)

16. Search the Net or ask your parents about a traditional breakfast of a region in your country. Describe it and express your opinions. (İnternette arama yapın veya ailenize ülkenizdeki bir bölgenin geleneksel kahvaltısını sorun. Bunu açıklayın ve görüşlerinizi belirtin.)
Cevap: For breakfast in the Medliterranean type diet; Consumption of foods such as olives, greens, cucumbers and tomatoes is constant, sometimes oranges may accompany them. If bread is consumed, whole grain, bran breads can be preferred.

Work in pairs. Act out about the food and drinks you like and don’t like.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz yiyecek ve içecekler hakkında harekete geçin.

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 33 Hecce Yayıncılık

17. Listen and fill in the blanks. (Dinle ve boşlukları doldur.)
Mom, can we buy chips ? I’m sorry, we can’t. It’s too oily.
What about coke ? No, it is full of sugar.
Can I have candies ? No, you can’t. They’re not healthy. You shouldn’t eat junk food.

18. Work in pairs. Act out the dialogue in activity 17 using “biscuits, fizzy drinks, crackers”. (Çiftler halinde çalışın. Aktivite 17’deki diyaloğu “bisküviler, gazlı içecekler, krakerler” kullanarak canlandırın.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34 Hecce Yayıncılık

19. Look at the brochure. Give suggestions as in the examples. (Broşüre bakın. Örneklerdeki gibi önerilerde bulunun.)

20. Label the product. (Ürünü etiketleyin.)

Name of the Food: Laluna Yogurt
Date Marking: Best Before 10.2023

Allergen Information: Contains soya beans
Direction for Use and Storage: Store in a cool place

Ingredient List: Pasteurized milk, sugar, organic strawberry purée
Country of Origin: Made in Spain
Bar Code: 84116454

21. Do you read food labels? Do you eat nutritious food? (Gıda etiketlerini okuyor musunuz? Besleyici yiyecekler yiyor musunuz?)
Cevap: I eat nutritious food. Because I care about my health. (Besleyici yyiecekler yerim. Çünkü sağlıma önem veririm.)

Prepare a poster. Show and categorize different food and drinks for breakfast. (Bir poster hazırlayın. Kahvaltıda farklı yiyecek ve içecekleri gösterin ve kategorilere ayırın).

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 35 Hecce Yayıncılık

LET’S PRACTICE! (Haydi pratik yapalım!)

1. Work in pairs. Choose a card. Ask questions and find your friend’s card. (Çiftler halinde çalışın. Bir kart seçin. Soru sorun ve arkadaşınızın kartını bulun.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36 Hecce Yayıncılık

2. Read the text and choose the correct answers. (Metni okuyun ve doğru cevapları seçin.)

1. What time does Selin get up at weekends? (Selin hafta sonları saat kaçta kalkıyor?)
Cevap: a

2. What does her mother make for breakfast? (Annesi kahvaltıda ne yapar?)
Cevap: b

3. What do they drink at breakfast? (Kahvaltıda ne içiyorlar?)
Cevap: a

4. What don’t they eat at breakfast? (Kahvaltıda ne yemiyorlar?)
Cevap: b

3. Label the product. (Ürünü etiketleyin.)

Product Label:

Name of the Food: Cookie Duo
Country of Origin: Türkiye
Bar Code: 8 690504 028533
Ingredient List: Milk, Cacao, Hazelnut, Sugar, Vegetable Oil
Direction for Use and Storage: Store in a cool, dry place.
Date Marking: Best Before 02.06.2026

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37 Hecce Yayıncılık

4. How polite are you? Do the quiz and learn. (Ne kadar kibarsın? Testi yapın ve öğrenin.)

1. You like the toast very much. What do you say to your mom? (Tostu çok seviyorsun. Annene ne diyorsun?)
→ A. It is delicious, mom, thanks. (Çok lezzetli oldu anne, teşekkürler.)

2. You prepare a surprise breakfast for your parents at the weekend. What do you say? (Hafta sonu anne ve babanıza sürpriz bir kahvaltı hazırlıyorsunuz. Sen ne diyorsun?)
→B. Enjoy it. (Tadını çıkar.)

3. Your friend gives you a muffin. You like muffins. What do you say? (Arkadaşınız size bir çörek veriyor. Muffinleri seviyorsun. Sen ne diyorsun?)
→ A. Yummy (Lezzetli!)

4. You are in a Chinese restaurant. You don’t like the eggs with sauce. But the waiter / waitress brings one more. What do you say politely? (Bir Çin restoranındasınız. Soslu yumurtayı sevmiyorsun. Ama garson/garson bir tane daha getiriyor. Kibarca ne diyorsun?)
→ B. No, thanks. (Hayır, teşekkürler.)

5. You are in a restaurant. What do you say to the waiter / waitress politely? (Bir restorandasın. Garsona/garsona kibarca ne diyorsunuz?)
→ A. Can you bring me the menu, please? (Bana menüyü getirir misin lütfen?)

6. Your friend doesn’t eat nutritious food. What do you say? (Arkadaşınız besleyici yiyecekler yemiyor. Sen ne diyorsun?)
→ B. You should eat healthy food. (Sağlıklı yiyecekler yemelisiniz.)

5. Read the sentences in activity 4 again. How can you say them in your own language? (Etkinlik 4’teki cümleleri tekrar okuyun. Bunları kendi dilinizde nasıl söyleyebilirsiniz?)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 Hecce Yayıncılık

6. Play a game. (Oyun oyna.)

1. Work in pairs or in groups of four. (Çiftler halinde veya dörtlü gruplar halinde çalışın.)

2. Choose a question and answer it in turns. When you answer the questions correctly, write your name in the boxes. (Bir soru seçin ve sırayla cevaplayın. Sorulara doğru cevap verdiğinizde kutucuklara adınızı yazınız.)

3. The one who has more boxes is the winner. (Daha fazla kutuya sahip olan kazanır.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 39 Hecce Yayıncılık

VOCABULARY (KELİME BİLGİSİ)

1. Add the missing letters and rewrite the words. (Eksik harfleri ekleyin ve kelimeleri yeniden yazın.)

bagel - blueberry - cereal
cheese - coffee - omelet
croissant - egg - honey
milk - muffin - sausage
toast - tomato - butter

simit - yaban mersini - mısır gevreği
peynir - kahve - omlet
kruvasan - yumurta - bal
süt - çörek - sosis
kızarmış ekmek - domates - tereyağı

2. Find the breakfast items in the puzzle. (Bulmacadaki kahvaltı öğelerini bulun.)

6-sinif-hecce-ingilizce-sayfa-39.jpg

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40 Hecce Yayıncılık

CAN DO CLUB
Read and give points (1-3).
At the end of the unit, I can …
• identify the names of different food in an oral text.
• ask people about their food preferences.
• express my opinions about the food I like and I don’t like.
• understand short and simple texts about food and preferences.
• understand the label of food products.

Türkçesi

"CAN DO CLUB
Okuyun ve puan verin (1-3).
Ünite sonunda, ben ... yapabilirim:
• Sözlü metinde farklı yiyeceklerin adlarını tanımlayabilirim.
• İnsanlara yiyecek tercihleri hakkında sorular sorabilirim.
• Beğendiğim ve beğenmediğim yiyecekler hakkında görüşlerimi ifade edebilirim.
• Yiyecek ve tercihlerle ilgili kısa ve basit metinleri anlayabilirim.
• Yiyecek ürünlerinin etiketlerini anlayabilirim."

3
3
20
9
42
5
24
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.