6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Türk Askerinin Cesareti Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Türk Askerinin Cesareti Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 44, 45, 46, 47, 48, 49 Türk Askerinin Cesareti Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 44, 45, 46, 47, 48, 49 Türk Askerinin Cesareti Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

TÜRK ASKERİNİN CESARETİ

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

1. “Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk” konularında yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Bölgeyi ve arazi durumunu Balkan Harbi yıllarından biliyordu. Bolayır’da 8 Şubat 1913-10 Ağustos 1913 tarihleri arasında görev yapmıştı.Düşmanın ilk çıktığı yere zamanında müdahale etmesi ve onları durdurması tarihi niteliktedir. İlk müdahale, Mustafa Kemal Bey’in stratejik bakışındaki doğru ve isabetli tutumdan kaynaklanmıştır. Bu yerinde müdahale olmasaydı, savaşı daha başında kaybedebilirdik. Beşinci Ordu Komutanı Liman von Sanders’in, bölgede birlikleri dağıtma ve düşmanı karşılama kararını hatalı bulmuş ve bunu Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa’ya bildirmiştir. 3 Mayıs 1915 tarihli mektubunda Enver Paşa’yı şu ifadelerle uyarır: “Maydos Bölgesi Kuvvetlerini komuta ettiğim zaman, aldığım tertibat ile düşmanın karaya çıkmasına imkân verilmeyebilirdi.10 Ağustos 1915 günü Anafartalar Zaferi’ni kazandıran büyük hücumda, önce kendisi siperden çıkarak kişisel cesaret göstermiştir. Anafartalar Muharebeleri sırasında bir şarapnel parçasıyla göğsünden yaralandı. Şarapnel kalbinin üzerinde duran cep saatini parçaladı. Göğsünde hafif yara açtı. Ancak bunun bile duyulmasını istemedi ve yanında bulunan subayı uyararak “Sus!” dedi. Bununla askerin moralinin bozulmasını önledi ve savaşma azmini devam ettirdi

2. “Vatan” kelimesinin sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Vatan, “Bir milletin üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığı toprak parçası, bir devletin egemenlik sahası” anlamına gelmektedir. Vatan kelimesi bende özgürce yaşamayı çağrıştırıyor. Vatanımda özgür, bağımsız ve eşit bir şekilde yaşıyorum. Bunun yanında vatan bana, uğruna canlarını feda eden kahramanları, birlik ve beraberliğimizi çağrıştırıyor.

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

A) Metinden alınan aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız.

Kelimeler Tahminim

 • nişan: belirti,im,iz.
 • Mehmetçik: Türk askeri.
 • rütbe: aşama, mertebe.
 • bahtiyar: mutlu
 • intiba: tesir
 • siper: askerlerin düşman mermi ve topundan gizlenmek için kazdıkları derin çukur
 • feryat: çığlık
 • cesaret: güç
 • nazik: nezaketli ince ruhlu kimse
 • hayret: şaşırma

B) Tahminlerinizin doğruluğunu TDK (Türk Dil Kurumu) Türkçe Sözlük’ten veya internet sayfasındaki (tdk.gov.tr) Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

* Tema boyunca öğreneceğiniz kelime ve kelime gruplarını ders kitabınızın sonunda bulunan “Kelime Defterim” bölümüne yazınız.

2. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metinde geçen olaylar kimin ağzından anlatılmaktadır?

Cevap: Avustralya Genel Valisi olan Lord Casey (Lord Keyzi)

2. Avustralyalı komutanın Türk askerlerini sevmesini ve onlara hayran olmasını sağlayan olay nedir?

Cevap: Savaş sırasında iki cephe arasında kalan bir İngiliz subayını, askerlerimizden birinin büyük bir cesaretle siperinden çıkıp, yüzbaşıyı omuzlayıp düşman cephesine taşıdıktan sonra geri dönmesi.

3. Türk askeri, kendi hayatını tehlikeye atarak İngiliz Yüzbaşı’ya niçin yardım etmiş olabilir? Anlatınız.

Cevap: Türk askeri merhametli ve cesurdur. O sırada orada bir düşman değil, yaralı bir insan söz konusudur. Askerimiz de bunun bilincinde olduğu için Yüzbaşı’ya yardım etmiştir.

4. Yaralı hâlde yatan İngiliz Yüzbaşı’ya Türk askerleri ateş etmeye devam etseydi, hatırayı anlatan Avustralyalı komutanın Türk askerine bakışı nasıl olurdu? Açıklayınız.

Cevap:  Aslında savaş alanında olması gereken Yüzbaşı’nın durumuna bakmadan ateş edilmesidir. Fakat biz Türkler merhametli olduğumuz için bu olay yaşanmıştır. Eğer Türk askerleri ateşe devam etselerdi, Avusturyalı komutanın Türk askerine bakışı, daha önce de olduğu gibi düşmanca olurdu.

5. Olayın yaşandığı cephede bir asker olsaydınız İngiliz Yüzbaşı’yı kurtaran cesur asker, sipere döndüğünde ona neler söylerdiniz?

Cevap: Allah senden razı olsun.” derdim.

6. Bu metni siz yazmış olsaydınız metne hangi başlığı koyardınız?

Cevap: Savaş Alanından Bir Anı

3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki hikâye haritasını “Türk Askerinin Cesareti” metninden hareketle doldurunuz.

 • Kahramanlar
  Türk askeri, Avusturyalı Subay, İngiliz Subay
 • Olay
  İki cephe arasında kalan düşman komutanının bir Türk askeri tarafından kurtarılıp, düşman cephesine teslim etmesi.
 • Yer
  Arıburnu Cephesi
 • Zaman
  Çanakkale Savaşı zamanı

  Konu

  Türk askerinin cesaret örneği

  Ana Fikir
  Türk askeri tüm savaşlarda cesareti ve merhameti ile örnek olmuştur.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

A) Çanakkale Savaşı’nda komutan olduğunuzu ve taarruza geçmeden önce askerlerinize bir konuşma yapacağınızı hayal ediniz. Konuşma metninize etkileyici bir hitap ifadesiyle başlamayı unutmayınız. Metninizde “özveri, sorumluluk, bayrak, vatan, bağımsızlık, şehitlik” kelimelerini kullanınız.

(örnektir)

Askerlerim,
Sonunda kutlu güne ulaştık. Ben inanıyorum ki bugün, bu savaşın bittiği gün olacak. Bundan eminim. Nasıl eminim? Çünkü Türk askeri, yani sizler, vatan koruma sorumluluğuyla, büyük özverilerle cephelerdeki yerlerinizi aldınız. Çünkü Türk askeri bayrağını, vatanını, bağımsızlığını namus bilir. Çünkü Türk askeri şehit olmayı şeref bilir. Çünkü Türk askerinin kahramanlıkları dillere destandır. Çünkü ben buradaki gözlerin hiç birinde korku görmüyorum. Aksine, hepinizin gözlerinden cesaret fışkırıyor. İşte, bu yüzden eminim ki bugün şehit de olsak, gazi de olsak, muzaffer de olsak zafer bizimdir. Allah yardımcımız olsun.

Konuşmanızı aşağıdaki plan doğrultusunda hazırlayarak arkadaşlarınıza sununuz.

Konuşma Planı

Konuşmama hangi hitap ifadesiyle başlayacağım?

Cevap: Yiğit askerlerim,

Konuşmamda nelerden bahsedeceğim?

Cevap: Bayrak vatan mücadele düşmanlar

Konuşmamda askerleri etkilemek için ses tonumu ve beden dilimi nasıl kullanacağım?

Cevap: Ses tonumu bazı yerlerde çok vurgulu ve beden dilimi de belli yerlerde daha fazla kullanmaya çalışacağım.

Konuşmamda hangi anahtar kelimeleri kullanacağım?

Cevap: Bayrak vatan bağımsızlık asker

Konuşmamı hangi ifadelerle sonlandıracağım?

Cevap:  Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Arıburnu Cephesi’nde savaşan ve İngiliz Yüzbaşı’nın yardım çağrısını duyan Türk askerleri arasında nasıl bir konuşma geçmiş olabilir? Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla karşılıklı konuşma metni yazarak bu konuşmayı sınıfta canlandırınız. Canlandırma sırasında beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız.

Cevap: Canlandırma için sitemizdeki metinlerden yararlanabilirsiniz. 

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki yüz ifadelerini inceleyiniz. Bu yüz ifadelerinden hangisi, Arıburnu) Cephesi’nde yaralanan Yüzbaşı’nın sipere getirilmesini emreden İngiliz Komutan’ın takındığı yüz ifadesi olabilir?

Cevap:  İkinci resim olabilir. Çünkü şaşkın durmaktadır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir anı araştırınız.

Zübeyde Hanım’ın Nasihati

Annesine, elini öpüp vedalaşırken, bir çay ziyafetine gittiğini söylemişti. Zübeyde Hanım onun üniformasına, çizmelerine bir göz attıktan sonra: “Bu çay ziyafeti değil.” demiştir. Mustafa Kemal onu yatıştırarak yanından ayrılmıştı. Annesi daha sonra bölge komutanına telefon ederek, nerede olduğunu sormuş ve kendisine çay ziyafetinde olduğu söylenmiştir.
Zübeyde Hanım “Hayır, biliyorum savaşa gitti.”demiş ve oğluna bir mektup yazmıştır. “Oğlum seni bekledim. Gelmedin. Çaya gittiğini söylemiştin bana. Ama cepheye gittiğini biliyorum. Senin için dua ettiğimi bilmeni isterim. Savaşı kazanmadan sakın gelme.

Kaynak:Haber Kaynağı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
326
300
343
332
334
353
175
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
8 Yorum