6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 114-115-116-117-118-119 Cevapları Meb Yayınları

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 114-115-116-117-118-119 Cevapları Meb Yayınları
6. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Sayfa 114, 115, 116, 117, 118, 119 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.

1. Sahabenin üstünlüğünü vurgulamak için “iyi ve seçkin kimseler” anlamına gelen ashab-ı güzin ifadesi kullanılmıştır.
2. Evini ve yiyeceğini muhacirlerle paylaşan ensa en güzel kardeşlik örneklerinden birini sergilemiştir.
3. Hz. Hatice’nin vefatından sonra onu daima hayırla anması, Allah Resulü’nün (s.a.v.) vefa duygusuna bir örnektir.
4. Uhud Savaşı’nda şehit olan Musab b. Umeyr zenginlik ve refah içindeki yaşamını terk ederek İslam’ı kabul etmiş bir gençtir.
5. Hz. Peygamber, ashap için kötü söz söylenmesine izin vermemiş, onlara saygı gösterilmesini vasiyet etmiştir.

B. Aşağıdaki II. sütunda bu ünitede geçen bazı kavramlar, I. sütunda ise bu kavramların açıklamaları verilmiştir. Cümlelerin önündeki kutucuklara ilgili kavramın önündeki harfi yazarak ifadeleri eşleştiriniz.

6- f
7- e
8- ç
9- c
10- a

C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Başına “Y” yazdığınız cümlelerdeki bilgi yanlışlarını düzelterek doğru cümleyi altındaki boşluğa yazınız.

11. (D) Fedakârca hareket etmeleri, sahabileri cennetlik yapan vasıflardan biridir.
12. (D) Hz. Peygamber, sahabilerinin kendisine gösterdiği sevgiye aynı muhabbetle karşılık vermiştir.
13. (Y) Genç sahabiler, kendi menfaatlerini her şeyin üzerinde tutmuştur. (Genç sahabiler kendi menfaatlerini değil, İslami değerleri her şeyin üzerinde tutmuştur.)
14. (Y) Hz. Ebu Bekir ve Cabir b. Abdullah, İslam’ın ilk şehitlerindendir. (Yasir (r.a.) ve Sümeyye (r.a.) İslam’ın ilk şehitlerindendir.)
15. (D) Hz. Peygamber, ashabı ile yakından ilgilenmiş ve dertlerini bizzat dinlemiştir.

Ç. Aşağıdaki kutucuklarda bazı sahabilerin isimleri verilmiştir. Kutucuklardaki numaraları yazarak soruları cevaplayınız. Aynı kutucuğu birden Fazla soru için kullanabilirsiniz.

16. Hz. Peygamber’in en yakın arkadaşının ve o arkadaşının kızının ismi hangi kutucuklarda verilmiştir?
Cevap
: 9,1

17. İslam’ın ilk şehitlerinin ve onların oğlunun ismi hangi kutucuklarda verilmiştir?
Cevap
: 5,6,8

18. Vahiy kâtipliği ve öğretmenlik görevleri üstlenen genç sahabilerin isimleri hangi kutucuklarda verilmiştir?
Cevap
: 2,4,7

19. Hadis rivayet etmeleri ile tanınan genç sahabilerin isimleri hangi kutucuklarda verilmiştir?
Cevap
: 1,3

D. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alanlara yazınız.

20. “Bu gelirler, Allah’ın lutuF ve rızasının peşine düşerek Allah’a ve resulüne yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir.” (Haşr suresi, 8. ayet.)
Bu ayetten hareketle sahabenin Faziletlerini açıklayınız.
Cevap: Bu ayette, sahabenin faziletlerini; Allah’a ve Resulüne olan sadakatleri, mal ve yurtlarını Allah’ın rızası için terk etmeleri, muhacir kardeşlerine yardım etmeleri ve dosdoğru kimseler olmaları olarak sıralayabiliriz. Sahabenin bu faziletleri, onların İslam’ı yaşamaları ve yaymaları konusundaki samimi çabalarının bir göstergesidir.

21. “Hz. Ebu Bekir, dostluk, mal, destek, iyilik, sırdaş, kardeş” kelimelerini kullanarak Hz. Peygamber’in Hz. Ebu Bekir’e verdiği değeri anlatan kısa bir metin yazınız.
Cevap
: Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber’in en yakın dostudur. Sahip olduğu mal ve destekle İslam davasına yardım etmiştir. İyilikleri ve sırdaşlığı ile Peygamber’in güvenini kazanmış, onun en zor zamanlarında yanında olmuştur. Kardeş gibi birbirlerine bağlı olmaları, Hz. Ebu Bekir’in Peygamber’e olan derin saygı ve sevgisinin bir göstergesidir.

22. Esma bnt. Ebi Bekir’in cennetle müjdelenmesine vesile olan olayı kısaca özetleyiniz.
Cevap
: Esma bint Ebu Bekir, Hicret sırasında Hz. Peygamber ve babası Hz. Ebu Bekir’e yardım etmiştir. Yiyecek ve içecek sağlamış, gizliliklerini korumak adına büyük bir cesaret ve fedakarlık göstermiştir. Bu olay, Esma’nın cennetle müjdelenmesine vesile olmuştur.

23. Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın İslam davetine yaptığı katkıları açıklayınız.
Cevap
: Erkam bin Ebi’l-Erkam, İslam’ın erken dönemlerinde müslümanlara evini açarak, İslam’ın yayılmasına katkı sağlamıştır. Evinde yapılan toplantılar ve dersler, pek çok kişinin İslam’ı öğrenmesine ve müslüman olmasına olanak sağlamıştır.

24. “Eğer hicret olmasaydı elbette ben ensardan bir kimse olurdum. Eğer insanlar bir vadi veya dağ yolunu tutsalar muhakkak ben ensarın vadisini yahut dağ yolunu tutardım.” (Buhârî, Meğâzî, 57.) Bu hadisten hareketle Hz. Peygamber’in ashabına duyduğu sevgiyi yorumlayınız.
Cevap
: Bu hadisten, Hz. Peygamber’in Ensar’a duyduğu derin sevgi ve takdiri anlamaktayız. Ensar’ın misafirperverliği ve destekleri sayesinde müslümanlar yeni bir hayat kurabilmişlerdir. Hz. Peygamber, eğer hicret olmasaydı Ensar’dan biri olacağını belirtmesiyle, onların fazilet ve değerlerini yüceltmektedir.

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulan okuyunuz ve doğru cevabı işaretleyiniz.

25. “Fakat Peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihat ettiler. İyi ve güzel şeylerin her türlüsü onların olacaktır, gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. Allah onlara, içinde ebedî olarak kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Bu, büyük bir bahtiyarlıktır.” (Tevbe suresi, 88-89. ayetler.)
Bu ayete göre sahabiler hakkında
I. Allah’ın (c.c.) övgüsüne nail olmuşlardır.
II. Ahirette mükâfatlandırılacaklardır.
III. Hz. Peygamber’in sırdaşı ve kardeşleridir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III
Cevap: C

26. Hz. Hüseyin, babası Hz. Ali’ye Resulullah’ın (s.a.v.) dost ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini sorduğunda şu cevabı almıştır: “Resulullah (s.a.v.) her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı…” (bk.Tirmizî, Şemâil, 160.)
Buna göre Hz. Peygamber için sahabilerine,
I. Övgüde bulunmuştur.
II. Kibar davranmıştır.
III. Değer vermiştir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III
Cevap: D

27. Bu şemada “?” ile gösterilen yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sahabenin İslam Yolundaki Fedakârlıkları
B) Hz. Peygamber’in Sahabeye Verdiği Değer
C) Genç Sahabilerin Bazı Özellikleri
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Arkadaşları
Cevap: B

28.
I. Ammar b. Yasir
II. Musab b. Umeyr
III. Cabir b. Abdullah
Numaralandırılmış bu isimlerden hangileri Hz. Peygamber’in komuta ettiği tüm savaşlara katılmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) III ve IV
Cevap: A

29. Aşağıdaki tabloda bazı genç sahabilerin özellikleri verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap: D

30. Sahabeden Ebu Zer (r.a.) anlatıyor:
“Bir gün Bilâl-i Habeşî ile tartıştık. Bilâl’in annesi Habeşli bir kadındı. Bu sebeple Bilâl’e, ‘Kara kadının oğlu!’ diye hitap ettim. Bunu haber alan Allah Resulü, ‘Ey Ebu Zer! Onu annesinden dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen, kendisinde hâlâ cahiliyeden izler bulunan bir kimsesin!’ diyerek bana çıkıştı.” (bk. Buhârî, îmân, 22.)
Bu hadise göre Hz. Peygamber’in sahabilerine tutumuyla ilgili
I. Aralarında renk, makam, ırk, dil ayrımı yapmamış; her birine değer vermiştir.
II. Ümmetine ashabını sevmeyi, saygı ve hayırla yâd etmeyi öğütlemiştir.
III. İncitilmelerinden rahatsızlık duymuş, inciten kimseyi ikaz etmiştir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III
Cevap: B

404
28
160
10
33
101
3
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.