9. Sınıf Pasifik İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Brindging Cultures Cevapları

9. Sınıf Pasifik İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Brindging Cultures Cevapları

9. Sınıf Pasifik İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Brindging Cultures Sayfa 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları

1. What steps must you take at the airport when you have a flight? Look at the photos, guess and number the photos in order. (Uçuşunuz varken havalimanında hangi adımları atmalısınız? Fotoğraflara bakın, fotoğrafları sırayla tahmin edin ve numaralandırın.)

A : 3 / B: 2 / C:1 / D: 4

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları

2. Answer: How do people in your family usually buy a ticket? Online, by telephone or from an agency?  (Cevap: Ailenizdeki insanlar genellikle nasıl bilet alır? Çevrimiçi mi, telefonla mı yoksa bir acenteden mi?)

3. Listen to the dialogue and answer: How will Gary Wine pay for his flight tickets?  (Diyaloğu dinleyin ve cevabı: Gary Wine uçak biletlerini nasıl ödeyecek?)

He will pay at the check-in desk

4. Listen again and answer these questions.  (Tekrar dinleyin ve bu soruları cevaplayın.)

 1. Where will Gary Wine go? He will go to Venice.
 2. How many tickets does he want? He wants two tickets.
 3. What time is his flight? It is at 4:30 p.m.
 4. How much do the tickets cost? They cost £120.
 5. What time will he be in Venice? He will be in Venice at 7 p.m

5. Complete the dialogue.  (Diyaloğu tamamla.)

A : I’d like to book a flight to Tokyo, please
B : When do you want to travel?
A : On the 15th of May.
B : Would you like a return ticket?
A : Yes, I’m coming back on the 30th .
B : How many seats would you like?
A : Just one .
B : It costs $500. How would you like to pay?
A : By credit card

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları

6. Work in pairs. Practise a dialogue to buy a flight / bus / train ticket. Use the clues.  (İkili çalışın. Uçuş / otobüs / tren bileti satın almak için bir diyalog pratiği yapın. İpuçlarını kullan.)

7. Listen and repeat the words in Part A. Then, listen to the words in part B and circle the words you hear.  (A Bölümündeki sözcükleri dinleyin ve tekrarlayın. Sonra, bölüm B'deki sözcükleri dinleyin ve duyduğunuz sözcükleri daire içine alın.)

PART B

1. vet  wet
2. love  low
3. shave  show
4. very  wary
5. vest  west

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları

8. Answer: Can you easily start a conversation with a stranger?  (Cevap: Bir yabancıyla kolayca sohbet başlatabilir misin?)

9. Read the first part of a conversation and underline the sentences identifying the cultural differences.  (Bir konuşmanın ilk bölümünü okuyun ve kültürel farklılıkları tanımlayan cümlelerin altını çizin.)

 • Sophie: Oh, no! Not again! My flight has been delayed for two hours! Excuse me, do you have the time?
 • Matthew: It is a quarter to four. I’ve got the same problem. My flight has been delayed, too.
 • Sophie: Really? Where are you going?
 • Matthew: I’m going to London. You?
 • Sophie: I’m going to İstanbul. My name is Sophie.
 • Matthew: I’m Matthew. Nice to meet you.
 • Sophie: Pleased to meet you, too. What is the purpose of your trip to London?
 • Matthew: I’ll visit my uncle. He works there.
 • Sophie: I see. Are you British?
 • Matthew: No, I am not. I’m Greek. My uncle is an immigrant. Nowadays a lot of people immigrate to England because there are a lot of job opportunities there.
 • Sophie: You are right, but life is difficult in a foreign country.
 • Matthew: I know. People in some countries don’t want foreigners or immigrants, so they treat them badly. It is also difficult to make friends with them especially in Britain because they are cold. British people stand far apart from each other when they are talking and they will rarely touch. On British public transport, they prefer silence rather than conversation because they think it is rude to have open conversations in public area. However, Americans would easily start conversations when you look at them. What are Turkish people like?
 • Sophie: Turkish people in general are very friendly and hospitable to visitors from other countries. They are lively and cheerful. I moved to İstanbul two years ago and I’m very happy there.
 • Matthew: What are you doing there?

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları

10. Listen to the second part of the conversation and take notes about the specialities of İstanbul  (Sohbetin ikinci bölümünü dinleyin ve İstanbul'un spesiyaliteleri hakkında notlar alın)

 • a lot of places to go
 • a lot of things to do
 • rich culture
 • great art and entertainment facilities
 • terrible traffic

11. Read and listen to the dialogue again and complete these sentences.  (Diyaloğu tekrar okuyup dinleyin ve bu cümleleri tamamlayın.)

1. Sophie’s and Matthew’s  flight(s) has/have been delayed.
2. Matthew’s uncle is an immigrant .
3. British people wouldn’t start a conversation easily.
4. Turkish people are friendly / hospitable / cheerful /lively .
5. Sophie suggests Matthew should visit the Eiffel Tower /the Louvre / the Notre Dame in Paris.
6. Matthew’s  flight has been cancelled

12. Work in pairs. Read the roles and talk to each other. Use the clues in the
boxes.  (İkili çalışın. Rolleri okuyun ve birbirinizle konuşun. İpuçlarını kullanın kutuları.)

Announcement: Dear passengers to Berlin! For you attention! Flight number 123 with Turkish Airlines has been delayed for two hours because of bad weather conditions. Please be ready at the gate number 23 at 4 p.m.
YOU: Oh no! That ‘s my flight. I have to wait for two extra hours.
YOUR FRIEND: Too bad, right? You are lucky anyway.
YOU: Why did you say so?
YOUR FRIEND: Well, at least your flight is delayed for two hours, my flight is canceled. I have to stay here for another day. Tomorrow i will take another flight to Venice.
YOU: OH! That’s very bad, I feel sorry for you. You are right, I feel lucky now. Are you Italian? Do you live in Venice?
YOUR FRIEND: No I am French, I study art at Venice. That’ is why I am going there. I came to İstanbul for a week to visit my friend.
YOU: That’s nice, Did you like İstanbul?
YOUR FRIEND: Yes, I loved İstanbul. It is a fascinating city. So, your flight is to Berlin I guess, what is your purpose of visiting Berlin?
YOU: I live in Berlin, I came to Turkey to visit my granparents for the semester holiday.
YOUR FRIEND: Really? But you are Turkish right?
YOU: Yes I am Turkish, but my father works in Berling, I was born in Berlin.
YOUR FRIEND: Do you like Berlin? What is Berlin like? And German people?
YOU: Well, I like Berlin, I grew up there. I have many German friends. German people are punctual, a little cold, very hardworking and disciplined.
YOUR FRIEND: Wow, it seems they are too serious. Italian people are not like German people. They are cheerful, happy, active and musical. They love talking in a loud voice or shouting. They use their arms and body while they are talking.
YOU: Yeah, it seem they are quite different from Germans. Look! We have enough free time to have something to eat? Are you hungry?
YOUR FRIEND: Yes, I am starving. That is a very good idea.

Türkçesi
Anons: Berline seyahat eden sayın yolcular! Bilgilerinize! 123 uçuş numaralı Türk Hava Yolları Berlin uçağı kötü hava koşulları sebebiyle 2 saat süreyle ertelenmiştir. Lütfen saat 4’te 23 numaralı kapıda hazır olun.
SEN: Oh hayır bu benim uçağım. 2 saat daha beklemek zorundayım.
ARKADAŞIN: Çok kötü değil mi? Sen yine de şanslısın.
SEN: Neden öyle söyledin?
ARKADAŞIN: en azından uçağın 2 saatliğine ertelendi. Benim uçağım iptal edildi. 1 gün daha burada kalmak zorundayım. Yarın başka bir uçakla Venedik’e gideceğim.
SEN: Oh, bu çok kötü. Senin için üzüldüm. Haklısın şuan kendimi şanslı hissediyorum. İtalyan Mısın? Venedik’te mi yaşıyorsun?
ARKADAŞIN: Hayır Fransızım. Venedik’te Resim okuyorum. Bu yüzden oraya gidiyorum. İstanbul’a 1 haftalığına arkadaşımı ziyarete geldim.
SEN: Ne güzel! İstanbul’u sevdin mi?
ARKADAŞIN: Evet, İstanbul’a bayıldım. Büyüleyici bir şehir. Senin uçağın da Berlin’e sanırım. Senin Berlin’i ziyaret amacın nedir?
SEN: Ben Berlin’de yaşıyorum. Sömestır tatili için büyük annem ve büyük babamı ziyarete geldim.
ARKADAŞIN: Gerçekten mi? Ama sen Türksün değil mi?
SEN: Evet Türküm, Babam Berlin’de çalışıyor. Ben de Berlin’de doğdum.
ARKADAŞIN: Berlin’i seviyor musun? Berlin nasıl bir yer? Peki Almanlar nasıl?
SEN: Evet Berlin’i seviyorum. Orada büyüdüm. Bir çok Alman arkadaşım var. Almanlar dakik insanlar, biraz soğuklar, çok çalışkan ve disiplinliler.
ARKADAŞIN: Wow, Çok ciddi insanlar gibi gözüküyorlar. İtalyanlar Almanlar gibi değiller. Onlar neşeli, mutlu, aktif ve müzik severler. Yükses sesle konuşmayı veya bağırmayı severler. Konuşurlarken ellerini ve kollarını çok kullanırlar.
SEN: Evet, Almanlardan oldukça farklı görünüyorlar. Baksana! birşeyler yemek için yeterince vaktimiz var. Aç mısın?
ARKADAŞIN: Evet, Açlıktan ölüyorum. Bu çok iyi bir fikir. Hadi birşeyler yiyelim.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları

15 Listen to the dialogue and answer: How much is the lunch?  (Diyaloğu dinleyin ve cevabı: Öğle yemeği ne kadar?)

 • It is $16.75.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları

16. Who says these sentences at a restaurant? Listen again and mark.  (Bu cümleleri bir restoranda kim söylüyor? Tekrar dinle ve Mark.)

 • Can I help you? Waiter
 • I’d like to have lunch. Customer
 • I’d like to have some soup. Customer
 • What about you madam? Waiter
 • How much is the lunch? Customer
 • Can I bring you anything else? Waiter
 • The bill, please. Customer
 • Would you like to drink something? Waiter
 • Would you like a starter? Waiter

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları

18. Answer: Which city is your favourite in Turkey / in the world?  (Cevap: Türkiye'de / dünyada en sevdiğiniz şehir hangisi?)

19. Read about the cities and write what to see in Venice, Paris and New York. (Şehirler hakkında okuyun ve Venedik, Paris ve New York'ta görülecek şeyleri yazın.)

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları

19 Read about the cities and write what to see in Venice, Paris and New York. (Şehirler hakkında okuyun ve Venedik, Paris ve New York'ta görülecek şeyleri yazın.)

ParisVeniceNew York
the Eiffel Tower
the Louvre
Notre Dame
Palace of
Versailles
Mont Mart
the Grand Canal
San Marco
Square
Central Park
Times Square
Statue of Liberty
The Museum of
Modern Arts
Fifth Avenue
Chinatown

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları

20 Write true (T) or false (F)  (Doğru (T) veya yanlış (F) yaz)

(F) If you want to be in a romantic city, you should go to Paris. 
(T) Escargot is a popular French cuisine. 
(T) You can do shopping in Fifth Avenue. 
(F) Most tourists go to Venice to eat risotto. 
(F) If you have a problem in New York, no one will help you. 

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları

24. Read the three types of airline announcements below. Then, listen to the announcements and write their order.  (Read the three types of airline announcements below. Then, listen to the announcements and write their order.)

A. Final boarding announcement (1)
B. Pre-boarding announcement (3)
C. Boarding announcement (2)

25. Listen again and answer the questions.  (Tekrar dinle ve soruları cevapla.)

1. It is 372A.
2. They will fly to London.
3. It is 11.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
40
20
20
27
15
15
17
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.