Avukat Mesleği nedir, nasıl olunur şartları ve maaşları

Avukat Mesleği nedir, nasıl olunur şartları ve maaşları
Avukat Mesleği nedir, ne iş yapar nasıl olunur şartları ve maaşları, Meslekler Rehberi, Avukat Mesleği için hangi okul okunmalıdır geleceği ve ne kadar maaş alır? Detaylar haberimizde...

Ziyaretçilerimiz için Avukat Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık.

Avukat Mesleği

TANIM
Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.
GÖREVLER

 • Bir kimsenin avukatlığını (müvekkilinin vekillik istemini) kabul etmeden önce

ilgiliyi dinler, varsa dava dosyasını inceler,

 • Müvekkiline yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,
 • Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler ve

bunları savunmasına dayanak yapar,

 • Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,
 • Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,
 • Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,
 • Mahkeme sonuçlanıp karar açıklanmadan önce kararın müvekkili lehine

sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve konuşma yapar,

 • Mahkemenin açıkladığı karara itiraz etmek gerektiğinde üst mahkemeye

sunacağı dosyayı hazırlar,

 • İstenildiği takdirde ilgililere hukuki konularda bilgi verir, danışmanlık yapar,
 • İcra takipleri yapar,
 • Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE YARARLANILAN KAYNAKLAR
· Kırtasiye ( Dosya, klasör, kağıt, kalem ),
· Daktilo, bilgisayar,
· Avukatlık cübbesi,
· Mevzuat (Anayasa, uluslararası sözleşmeler, yasa, tüzük, yönetmelik, yargı kararları vb.).

[PAGE]

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Avukat olmak isteyenlerin;

 • Sözel yeteneğe,
 • Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne,
 • Olayları derinliğine araştırma merakına,
 • Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine,
 • Akıcı konuşma becerisine,
 • Sorumluluk duygusuna

sahip kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Avukatlar, büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışırlar. Çalışmaları sırasında, müvekkilleriyle, yargıç (hakim) ve savcılarla, adli personelle, emniyet görevlileriyle iletişim halindedir. Avukatlık yoğun sorumluluk gerektiren, hareketli bir meslektir.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi aşağıdaki Hukuk Fakültelerinde verilmektedir.

 • Ankara Üni. Hukuk Fakültesi,
 • Akdeniz Üni. Hukuk Fak.(Antalya)
 • Anadolu Üni. Hukuk Fakültesi (Eskişehir),
 • Atılım Üni. Hukuk Fakültesi (Ankara)
 • Atatürk Üni. Erzincan Hukuk Fakültesi (Erzurum),
 • Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (Istanbul),
 • Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (Ankara),
 • Başkent Üni. Hukuk Fakültesi (Ankara),
 • Çağ Üni.Hukuk Fak.( Mersin-Tarsus)
 • Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi (Ankara),
 • Çukurova üni. Hukuk Fakültesi
 • Dicle Üni. Hukuk Fakültesi (Diyarbakır),
 • Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi (İzmir),
 • Erciyes Üni. Hukuk Fakültesi (Kayseri)
 • Erzincan Ün.. Hukuk Fakültesi,
 • Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi (İstanbul),
 • Gazi Üni. Hukuk Fakültesi (Ankara),
 • İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi,
 • İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi ,
 • İstanbul Kültür Üni.Huk.Fak.
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi,Hukuk Fakültesi,
 • Kocaeli Üni. Hukuk Fakültesi,
 • Kadir Has Üniversitesi,Hukuk Fakültesi,
 • Kırıkkale Üni. Hukuk Fakültesi,
 • Karadeniz Teknik Ün. Hukuk Fakültesi
 • Kocaeli üni. Hukuk Fakültesi,
 • Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,
 • Marmara Üni. Hukuk Fakültesi (İstanbul),
 • Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi (İstanbul),
 • Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi (Konya),
 • Ufuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, (Ankara),
 • Uludağ üni. Hukuk fak Bursa,
 • Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi (İstanbul),

[PAGE]

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 • Mantık,
 • Sosyoloji,
 • Türkçe ve Kompozisyon,
 • Tarih.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Hukuk” lisans programı için yeterli “TM-2” puan almak.

· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hukuklisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe-Matematik alanından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.
Adalet önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Hukuk” lisans programına dikey geçiş yapabilirler

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır. 4 yıllık ön eğitimi tamamlandıktan sonra 1 yıllık staj dönemi vardır. Stajın 6 aylık bölümü mahkemelerde diğer 6 aylık bölümü deneyimli bir avukatın yanında çalışarak geçer.
Eğitimin 1. yılında: Hukuka Giriş, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, İktisat, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil,
2. yılında: Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Hukuk Tarihi ve Yabancı Dil yanında, Sosyoloji, Kriminoloji, İstatistik, Siyasi Tarih, İşletme Ekonomisi, Haberleşme Hukuku, Çalışma Ekonomisi gibi seçmeli dersler alırlar,
3. yılında: Medeni Hukuk (Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Kara Ticaret Hukuku) Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Yabancı Dil ve seçmeli derslerden: Hukuk Metodolojisi, Umumi Hukuk Tarihi, İktisadi Düşünceler Tarihi, Doğal Kaynaklar Hukuku, Hava ve Uzay Hukuku, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, Ekonomik Suçlar gibi dersler alırlar,
4. yılında: Ceza Usulü Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Genel Kamu Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Devletler Özel Hukuku, seçmeli derslerden de, Askeri Ceza Hukuku, Adalet Psikolojisi, Medeni Hukuk gibi dersler alırlar.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ders programı H- EK BİLGİLER bölümünde yer almaktadır.Staj süresince stajyer avukatlara yönelik çeşitli seminer ve ödevler verilmektedir. Staj sonunda yanında staj yapılan avukat tarafından verilen rapor ışığında Baro Yönetim Kurulunca sözlü sınav yapılır. Yapılan sınav sonucunda yeterli görülmeyenlerin stajı tekrarlanabilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Hukuk Fakültesi eğitimini tamamlayanlar “Lisans Diploması”, stajını tamamlayanlar “Avukatlık” belgesi alırlar.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Hukuk fakültesini bitirenler stajlarını tamamladıktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya başlayabilirler. Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi, kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir.
Karmaşıklaşan toplumsal düzen, değişen üretim biçimi ve oluşan sosyal ve ekonomik örgütlenmeler, bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerini düzenleyen yasalar, uzmanlaşmış kişilere olan gereksinimi gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu nedenle hukukçulara her zaman ihtiyaç vardır. Avukatlar her tür ekonomik ve sosyal organizasyonlar içinde iş bulma olanağına sahiptir.
Ayrıca hakim, savcı, noter, müfettiş, hariciye meslek memurluğu da yapma olanakları vardır. Bu meslekte kadınların çalışma oranları da her geçen gün artmakta olup bu oran %30 civarındadır.

[PAGE]


GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER
Hukuk, dinamik bir kavramdır. Her türlü gelişme ve değişme hukuk sistemini de etkilemektedir. Bu nedenle bu meslekte uzmanlaşma çok daha hızlı gelişecek ve meslek mensuplarının daha tempolu ve karmaşık hukuk sorunlarıyla karşılaşması söz konusu olacaktır.Ayrıca mesleğin kurumsallaşması (şirketleşme), reklam yasağında yumuşama beklenmektedir. Bu mesleği seçen kişinin artık, Avrupa Topluluğu Hukuku başta olmak üzere, yabancı hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaları tercih edilmektedir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisinden faydalanırlar. Çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlar aradıkları şartları taşıyan başarılı öğrencilere burslar vermektedirler.
EĞİTİM SONRASI
Kendi adına ve hesabına çalışan avukatların kazançlarını tahmin etmek oldukça zordur. Meslekte uzmanlaşmalarıyla orantılı olarak kazançları değişmektedir. Değişik kurum ve işletmelerde çalışan avukatlar ise, çok büyük farklılıklar gösteren ücretler almaktadırlar. Genel olarak, asgari ücretin 4 ile 15 katı gibi çok farklı düzeylerde ücretler alınmaktadır.
MESLEKTE İLERLEME
Avukatlar, meslek yaşamlarını avukat olarak sürdürebildikleri gibi, hukuk fakültelerinde yüksek lisans ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında bir branşta sırası ile doktor, doçent ve profesör unvanlarını alarak öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Öğretim üyesi olarak uzmanlık alanında serbest de çalışabilirler. Avukatların, kamu ya da özel kurumlarda, yöneticiliğe yükselmeleri mümkündür.Ayrıca, yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir. (Örn: Vergi davaları, ticari davalar, idari davalar vb.). Noterlik belgesi alarak noter olabilirler.

BENZER MESLEKLER
· Hakimlik,
· Savcılık,
· Noterlik.

EK BİLGİLER
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitim programı;
I yıl: Hukuk Başlangıcı, Anayasa Hukuku, Roma Özel Hukuku, İktisat, Medeni Hukuk (Giriş, Kişiler ve Aile Hukuku), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Muhasebe Bilanço, Spor Hukuku, Avrupa Topluluğu ve Türkiye Ekonomik İlişkileri, Vakıf Hukuku, Kalkınma Hukuku, Sosyoloji, Umumi Hukuk Tarihi,
II yıl: İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Türk Hukuk Tarihi, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Devletler Umumi Hukuku, İmar ve Şehircilik Hukuku, Maliye, Türk Dili, Mukayeseli Hukuk, Kitle Haberleşme Hukuku, Roma Kamu Hukuku, Siyaset Bilimi, Çevre Hukuku, Kriminoloji, Bütçe Hukuku, Ekonomik Sistemler, Hukuk Metodolojisi, Yabancı Dil,
III yıl: Ticaret Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku (Özel Hükümler), Medeni Usul Hukuku, Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Deniz Kamu Hukuku, Uluslararası İktisat, Sağlık Hukuku, Çocuk Ceza Hukuku, Tüketici Hukuku, Mahalli İdareler Ekonomisi, Sermaye Piyasası Hukuku, Rekabet Hukuku, Avrupa Hukuku, Özgürlükler Hukuku, Yabancılar İçin Türkçe Hukuk Dili, Yabancı Dil,
IV yıl: Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak), İcra-İflas Hukuku, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku, Miras Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Genel Kamu Hukuku okutulmaktadır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI
· Meslek Elemanları,

 • 2008 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
 • Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,

· ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Kılavuzu –2010
· Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
· ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,

· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Tüm Mesleklerin Tanıtımı için tıklayınız

Kaynak:Eğitim Sistem

10
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.