AYT - TYT - YDT - YKS

YKS nedir, açılımı ne demek

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

YKS'ye kimler girebilir

YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

  • Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
  • Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
  • Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
  • Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS'ye girebilirler.

2022 YKS Sınav Tarihleri

  • YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde
  • YKS sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde
  • YKS sınavının üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde öğleden sonra gerçekleştirilecek