Bayburt Üniversitesi

31 Mayıs 2008 tarihinde kurulan Üniversitemiz bünyesinde İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Bayburt Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Bayburt Meslek Yüksekokulu, Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır.

Bayburt Üniversitesi AB ülkeleri üniversiteleri arasında gerçekleştirilen ve 3000 üniversitenin üyesi olduğu öğrenci, öğretim elemanı ve bilgi alışverişine dayalı ERASMUS programı üyesi olup programa kayıtlı üniversitelerle öğrenci stajları, yoğun programlar ve ERASMUS Dil Kursları ile öğretim üyesi ve öğrenci hareketliliği imkânına sahiptir.

Fakülte

  • Eğitim Fakültesi
  • Mühendislik Fakültesi
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İlahiyat Fakültesi

Meslek yüksekokulları

  • Meslek Yüksekokulu
  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu