Bayram Günleri Metni Cevapları

Bayram Günleri Metni Cevapları
Bayram Günleri Metni Cevapları 6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Bayram Günleri Metni Cevapları

Bayram Günleri Metni Sayfa 92 Cevapları

Hazırlık Çalışması

Aile büyüklerinizin dinî bayramları eskiden nasıl kutladıklarıyla ilgili anlattıklarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bayram boyunca tüm halk eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlar, bu ziyaretler esnasında önce şeker, ardından da kahve ikram edilirdi. Müslümanlar zekat görevini de bu bayramda yerine getirirler, fitre ve sadakalarla ihtiyacı olanlara yardım edilirdi. Bayram namazına gitmeden önce, bu gün oruç olmadığını belirtmek için, bir iki lokma yemek tercihen hurma yenilmesi adeti vardı.

Bayram Günleri Metni Sayfa 98 Cevapları

1. ETKİNLİK

a) Aşağıda anlamları ve ünsüz harfleri verilen kelimeleri metinden hareketle örnekteki gibi tamamlayınız.

Merasim : Tören.
Bayram : Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler.
Uşak : Erkek hizmetçi.
Mintan : Yakasız, uzun kollu erkek gömleği.
Selamlık : Saray, köşk veya konaklarda erkeklere ayrılan bölüm, harem karşıtı.
Şerbet : Belli törenlerde konuklara sunulan şekerli içecek.
Mani : Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk şiiri.
Macun : Baharlı, tarçınlı, yumuşak ve yapışkan şekerleme.

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.

Merasim : Merasim alayı geldi.
Bayram : Bayram günleri çok heyecanlı olurum.
Uşak : Uşak işten ayrıldı.
Mintan : Geçen kendime kırmızı mintan aldım.
Selamlık : Evimizde selamlık odası yoktu.
Şerbet : İçtiğim en lezzetli şerbetti.
Mani : Bana mani yazmış.
Macun : Baharlı, tarçınlı, yumuşak ve yapışkan şekerleme.

• Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.
Cevap: Sözlüğünüze bu kelimeleri eklemeyi unutmayınız.

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde bir varlığı veya kavramı karşılayan kelimelerin altını çiziniz.

Evlerde ziyaretçilere şeker, lokum ve şerbet ikramı devam ederken sokaktan ramazandaki gibi bir davul sesi gümbürderdi. İstanbul çocuklarının bayramlarda eğlendikleri birçok bayram yeri vardı. Çocuklar attan iner, eşeğe biner, eşekten inince de topluca şarkılar söyleyerek arabalarla bir tur yaparlardı.

Bayram Günleri Metni Cevapları Sayfa 99

b) Aşağıdaki cümleleri, verilen kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

rüya-roman-yayalar-orman-Ankara-toprak-bayram-çita-Mehmet

Yağan yağmurdan sonra toprak güzel kokuyordu.
Gördüğüm rüya bütün günümün güzel geçmesini sağladı.
Ankara Türkiye’nin başkentidir.
Mehmet kitap okumaktan büyük keyif alıyor.
Çita saatte 70 km/saat hıza yaklaşık üç saniyede çıkmaktadır.
Orman yangınlarında ülkemizin akciğerleri yok oluyor.
Bu caddede karşıdan karşıya geçen yayalar çok dikkatli olmalı.
Benim için roman okumak, bu dünyadan biraz uzaklaşmak demektir.

Bilgi Kutusu
Evrendeki canlı ve cansız bütün varlıkları, insan zihnindeki somut ve soyut bütün kavramları, tek veya tür olarak karşılayan kelimelere isim denir.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Büyüklerin ellerini öpme yarışı ne zaman başlamaktadır?
Cevap: Büyüklerin elini öpme yarışı bayram namazından döndüklerinde başlamaktadır

2. Kapıya gelen komşu çocuklarına hangi hediyeler verilmektedir?
Cevap: Kapıya gelen komşu çocuklarına pırıl pırıl gümüş bir iki çeyrek, bazen de -ailenin gelirine göre- bir çeyrek altını ipek mendillerinin ucuna düğümlenerek hediye verilmektedir.

3. Ziyaretçilere neler ikram edilmektedir?
Cevap: Ziyaretçilere e şeker, lokum ve şerbet ikram edilmektedir.

4. Bayram sabahı bekçi ve davulcu neden mahalleyi dolaşmaktadır?
Cevap: Bayram sabahı bekçi ve davulcu bahşiş toplamak için mahalleyi dolaşmaktadır.

5. İstanbul çocukları bayramlarda nerelerde eğlenmektedirler?
Cevap: İstanbul çocukları bayramlarda bayram yerlerinde eğlenmektedirler.

6. Bayram yerlerinde hangi oyuncaklar bulunmaktadır?
Cevap: Bayram yerlerinde atlar ,eşekler, arabalarla bir tur yaparlar, beşik salıncaklar, cambazlar ve farklı oyuncaklar bulunmaktadır.

7. Bayram yerlerinde bulunan satıcılar neler satmaktadır?
Cevap: Bayram yerlerinde bulunan satıcılar balon , düdük, kaynana zırıltı , düdük, simit, mangal eti, macun, elma ve Şam şekeri, horoz şekeri satmaktadır.

8. Okuduğunuz metin 1968 yılında yazılmıştır. Metindeki bazı yazım ve noktalamalar günümüz kurallarına uymamaktadır. Günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Metinden örnekler veriniz.
Cevap: Maniler tırnak içerisine alınmamış, “çalınmağa” gibi Türkçede kullanılmayan kelimeler kullanılmıştır.

4. ETKİNLİK

Metinde, eski bayramlar ve bayram yerleriyle ilgili hangi ayrıntılara yer verilmiştir?

Cevap: Metinde eski bayramların nerede ve nasıl olduğu, nasıl kutlanıldığı ve bayram yerlerinin nerede kurulduğu , içerisinde neler olduğu ayrıntılarına yer verilmiştir.

Bayram Günleri Metni Sayfa 100 Cevapları

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin özetini aşağıya yazınız.
Cevap: Bayram sabahı olunca çocuklar da süslenme ve kıyafet giyme merasimi başar, saçlarını tararlardı. Bayram namazından sonra çocuklar büyüklerin ellerini öperler, harçlık ve dua alırlardı. Bayram ziyaretleri başlar ve komşu çocuklarına ikramlar verilirdi. Misafirlere ikramlardan sonra davulcular gelir, bahşişleri alırlardı. Daha sonra “bayram yerlerinde eğlenceler ve türlü türlü yiyeceklerle çocuklar eğlenirdi.

6. ETKİNLİK

a) Metinde örneklendirme yapılmış cümleleri belirleyiniz ve bunları aşağıya yazınız.

Bunlardan başka, arabalar, atlar ve eşekler de vardı bu bayram yerlerinde. Çocuklar attan iner, eşeğe biner, eşekten inince…

Yepyeni elbiseli erkek ve kız çocuklar üstü açık uzunca küçük bir oda gibi benimsedikleri bu salıncakların karşılıklı sıralarında sıkışarak otururlar ,oğlanlar ellerine darbuka, kızlar da zillimaşa alarak bir ağızdan türküler, kantolar çağırırlardı

Sonra, her çeşit yiyecek maddesi satanlar her tarafı doldururdu. Bir sehpa üstündeki mangallarında cızır cızır köfte pişirenler, simitçiler, çörekçiler, şerbetçiler, fıstıkçılar fırıldaklı macuncular ve elma şekeri, horoz şekeri, şam şekeri satanlar, önlerinde biriken çocuklara hiç durmadan satış yaparlar, çocukların yanlarındaki büyükleri de ikide bir yine keseye el atarlardı.

b) Sizce, yazar anlatımda örneklendirmeye neden yer vermiştir?
Cevap: Yazar olayları tam açıklayabilmek ve ayrıntılara inebilmek için örneklendirmeye yer vermiştir.

7. ETKİNLİK

Dinî bayramlarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Dini bayramlar insanların kaynaştığı, paylaşmanın ve saygının öne çıktığı günlerdir. Zor zamanlarda insanların vicdani rahatlamasını ve ruhen iyileşmesini sağlayan kutsal zamanlardır.

Bayram Günleri Metni Sayfa 101 Cevapları

8. ETKİNLİK

Konusu dinî veya millî bayramlar olan bir hikâye yazınız

İlk 23 Nisan’ım

Ahmet o zamanlar çok küçüktü. Ya 5 ya 6 yaşlarında idi. O zaman annesi ona pazardan çok güzel bir pantolon ve gömlek almıştı. O kadar heyecanlıydı ki o gece uyuyamamıştı. Sonrasında bu sabah kahvaltı bile edememişti. Çünkü ilk 23 Nisan Çocuk Bayramı’na katılacaktı. O gün kendisi gibi bütün çocukların da uykusuz kaldığını öğrendi. Bayram muhteşem geçmişti. Çok çok mutlu olmuştu.

Gelecek Derse Hazırlık

1. Karagöz oyununun nasıl ortaya çıktığına dair araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize kendi cümlelerinizle not ediniz.

Cevap: Karagöz Oyununun Ortaya Çıkışı

Türkler 16. yüzyılın başında perde gerisinden gölge yansıtma tekniğini Mısır’dan almışlardır. Mısır oyunlarında birbirinden kopuk sahneler bulunduğu için ilk başlarda Türk gölge oyunlarında da buna uyulmuştur. Ayrıca, Mısır gölge oyunlarında belirli, kalıplaşmış kişilere pek rastlanmaz. Nitekim 16. yüzyılda Karagöz ve Hacivat’ın adını pek duymayız.

Böylece, Mısır’dan alınmış olan bu yeni oyuna zamanla Türk yaratıcılığı katılmış, çok renkli, hareketli bir biçim verilmiş, kesin biçimini aldıktan sonra da Osmanlı İmparatorluğunun etki alanı çevresinde yayılmıştır. Böylece gölge oyunu Mısır’a yani geldiği yere bu yeni biçimiyle dönüp yerleşmiştir. Nitekim birçok gezgin, 19. yüzyılda Mısır’daki gölge oyununu anlatırken, bunun karagöz olduğunu, Mısır’a Türkler tarafından sokulduğunu ve çoğunlukla Türkçe oynatıldığını belirtmişlerdir.

2. Şifalı bitkilerden birini belirleyiniz. Bu bitkinin yararlarıyla ilgili bir konuşma hazırlayınız.
• Hazırlıklı konuşmanızı görsellerle destekleyiniz.
• Hazırlıklı konuşmanızdan önce mutlaka prova yapınız.

Sevgili dinleyicilerim,

Ada Çayı öyle bir şifalı ve faydalıdır ki saymakla bitmez. Şöyle sıralayabiliriz bu faydaları:

Depresyonu ve stresi azaltır.
Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
Beyin fonksiyonlarını geliştirir.
Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.
Cilt leke ve hastalıklarında kullanır.
Mide ve kolesterol hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır.
Menopoz sonrası belirtileri hafifletir.

Bu sebepledir ki her gün en az bir bardak adaçayı içmenizi öneririm.

971
524
825
320
291
313
1000
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.