Bir Bilim İnsanı Neler Yapar? Metni Cevapları (5. Sınıf)

Bir Bilim İnsanı Neler Yapar? Metni Cevapları (5. Sınıf)
Bir Bilim İnsanı Neler Yapar? metni cevapları, 5. Sınıf Koza Yayın Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192, 193, 194, 195, 196, 197 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Bir Bilim İnsanı Neler Yapar? metni cevapları ve soruları, Koza Yayın 5. Sınıf Türkçe Ders kitabı sayfa 192-193-194-195-196-197 (Bilim ve Teknoloji Teması)

Bir Bilim İnsanı Neler Yapar? Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 192 Cevabı

HAZIRLIK

1. Merak ettiğiniz konular nelerdir?
Cevap
: Ben en çok uzayla ilgili şeyleri, uzayda hayat olup olmadığını merak ediyorum.

2. Merak ettiğiniz bir konuda nasıl bilgi topluyorsunuz?
Cevap
: Merak ettiğim konularda güvenilir internet kaynaklarından yardım alıyorum. Devlet kurumlarının ve üniversitelerin internet sitelerine bakıyorum.

1. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 193 Cevabı

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Kelimeleri sözlüğünüze yazınız. Aşağıda bir kelimenin sözlükteki anlamları yer almaktadır. Bu anlamların metinde geçen hangi kelimeye ait olduğunu bularak kelimeyi yazınız. Kelimenin metinde hangi anlamıyla kullanıldığını işaretleyiniz. Kelimeyi metinde kullanıldığı anlamının dışında iki anlamıyla birer cümlede kullanarak yazınız.

1. Kullanılmamış veya az kullanılmış olan, eski karşıtı.
2. Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan.
3. En son edinilen.
4. İşe henüz başlamış.
5. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan.
6. Tanınmayan, bilinmeyen.
7. Daha öncekilerden farklı olan.
8. Eskisinin yerine gelen.
9. Biraz önce, çok zaman geçmeden.

* Yön vermek

  • Tahminim: Belirlemek, oluşturmak
  • Sözlük anlamı: Yeni bir biçim, yeni bir düzen vermek

* Bulgu

  • Tahminim: Ulaşılan sonuç
  • Sözlük anlamı: Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç

– Sözlük anlamları verilen kelime “yeni” kelimesidir. Sözcük bu cümlede “daha öncekilerden farklı olan” anlamında kullanılmıştır.

1. cümle: Okulda yeni tanıştığım arkadaşımı çok sevdim.
2. cümle: Kardeşime yeni ayakkabı alındı.

2. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki kelimeleri köklerine ayırarak yazınız.

Kelimebilimsoruyanıtlarıçalışma
Kökbil-imsor-uyanıt-lar-ıçalış-ma
Kelimesonucakaynağıgelinalışkınlar
Köksonkayna-k-ıgel-inalış-kan-lık

3. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 194 Cevabı

“O zaman gelin, bilim insanı olmak için neler yapmak gerekir ona bakalım.” cümlesindeki “gelin” kelimesini isim olarak bir cümlede kullanınız.
Cevap
: Çocuklar gelin arabasının etrafını sardılar.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Boşta kalan anlama uygun deyimi bulmaya çalışınız.

geceyi gündüze katmak --> Aralıksız, gece gündüz çalışmak, büyük çaba göstermek.
pabuç bırakmamak --> Yapacağından vazgeçmemek, hiçbir şeye aldırmamak, korkmamak.
pabucu dama atılmak --> Kendisinden üstün birinin ortaya çıkmasıyla gözden düşmek.

5. ETKİNLİK

a. Özdeyişlerle ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyunuz.

Özdeyiş

Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlere özdeyiş denir. Atasözlerinden farkı, söyleyeninin ya da yazanın bilinmesidir. Özdeyişler de tıpkı atasözleri gibi yaşanan olaylardan, gözlemlerden ve deneyimlerden çıkarılan sonuçlara, derslere dayanır.

b. Aşağıda verilen özdeyişlerin anlamlarını yazınız.

“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” (Mustafa Kemal Atatürk)
Cevap
: Burada Atatürk, onun en önemli kişilik özelliklerinden birisinin başka ülkelerin esaretine girmemek, kendi kararlarını alabilmek, hiçbir ülkeye bağlı olmamak olduğunu ifade etmiştir.

“Geleceğin güvencesi, sağlam temellere dayalı eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.”
Cevap
: Ülke ve milletlerin iyi bir geleceğe sahip olmasındaki en önemli etmen “eğitim”dir. Eğitimi yapacak olan da öğretmendir ve bu nedenle bir ülkenin geleceğine yön veren en önemli etken öğretmendir.

6. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 195 Cevabı

Metnin konusunu belirten ifadeyi işaretleyiniz.

Bilimin hayatımızdaki önemi ()
Bilimin faydaları ()
Bilimin gelişimi ()
Bilim insanlarının özellikleri (✓)

7. ETKİNLİK

Metnin ana fikrini yazınız.
Cevap
: Dünyamız, bilim adamlarının çalışmaları sonucunda her gün biraz daha gelişir her gün yeni ilerlemeler yaşanır.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Bilim insanı olmak için hangi özellikleri taşımak gerekir?

– Bilim insanları meraklıdır ve bir konuya ilgi duyarlar. İlgi duydukları konuyu ayrıntılı öğrenmek isterler ve sürekli yeni sorular sorarlar.

– Sorulara yanıt bulabilmek için pek çok kaynağa başvurular. Araştırmalar yapar, başka bilim insanlarına danışırlar.

– Deney ve gözlem yaparlar.

– Sabırlı ve kararlıdırlar, aradıkları sonuca ulaşamazlarsa başka yollar denerler.

Bilim insanı neler yapar?
Cevap
: Bilim insanı araştırma, deney ve gözlemler yaparak araştırmalarını sürdürür. Buluşlar yapıp bunları bilim dünyasına makaleler, konferanslarla duyururlar.

Bilim insanı sorularına nasıl yanıt bulur?
Cevap
: Bilim insanı sorularına yanıt bulabilmek için pek çok kaynaktan bilgi toplamaya çalışır. Kütüphaneye gider, internetteki kaynakları araştırır, aynı konuya ilgisi olan diğer bilim insanlarına danışır. Başkaları tarafından sorulan soruları ve onların yanıtlarını inceler.

Bilim insanı aradığı yanıtları bulamadığında ne yapar?
Cevap
: Bilim insanı aradığı yanıtları bulamadığında kararlılıkla çalışmaya devam eder. Aradığı yanıtı hâlâ bulamıyorsa sorduğu soruyu ya da araştırma yöntemini değiştirebilir.

Çevrenizde yaptıklarından esinlendiğiniz insanlar var mı? Sizin yaptıklarınızdan esinlenen kimseler var mı? Açıklayarak yazınız.
Cevap
: Ben bazen evde küçük ve basit deneyler yapıyorum, kardeşim de benden esinlenerek benzer deneyler yapmaya çalışıyor. Ben de mahallemizdeki benden iki yaş büyük bir abimden esinlenmiştim.

9. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 196 Cevabı

Metinden alınan aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki geçiş ve bağlantı ifadelerini belirleyiniz. Bu ifadelerin cümleye nasıl bir anlam kattığını açıklayarak yazınız.

Bazen de aradığı yanıtları bulamayabilir. Ancak böyle zamanlarda kararlılıkla çalışmaya devam eder.”
Cevap: Ancak kelimesi, biri olumsuz diğeri olumlu iki cümleyi birbirine bağlamıştır.

10. ETKİNLİK

Metnin türünü ve bu türe ait bildiğiniz özellikleri, önceki bilgilerinizi de kullanarak yazınız.
Cevap
: Metin bilgilendirici bir metindir. Bilgilendirici metinler, bilgi ve haber vermek, düşünceleri değiştirmek, tanıtmak, yönlendirmek amaçlarıyla yazılan metinlerdir. Bu metinlerde mecaz anlamlı sözcüklere, süslü ifadelere yer verilmez. Anlatılacaklar dolaylı yoldan değil doğrudan verilir.

11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yay ayraç içlerine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

Dr(.)Pakize ARSLAN()ın bugün ameliyatı var(.)
Ona baktığımda iyilikten (,) güzellikten(,)temizlikten (,) insanlıktan başka bir şey görmüyorum (.)
Türkiye()nin tuz deposu olan Tuz Gölü(,)İçAnadolu()da yer almaktadır(.)
Babası Beren()e ()Hâlâ ne duruyorsun burada(?) (’’) dedi(.)
()Otuz Beş Yaş(’’) şiiri Cahit Sıtkı Tarancı()nın en güzel şiirlerindendir(.)
Saat 13.25()te burada olmanızı rica ediyorum.
Yaşlı adam sırada bekleyen gence dönerek(:)
()Oğlum(,)bana yardım eder misin(?)dedi(.)

12. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 197 Cevabı

“Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında edindiğiniz bilgilerden hareketle bilim ve bilim alanlarında yapılan araştırmalar ve bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan buluşları düşünüz. Bir bilim insanı olsaydınız bilimin hangi alanında bir buluş yapardınız? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Konuşmalarınızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız. Arkadaşlarınızın sözünü kesmeyiniz.

Eğer dünyamız bugünkü seviyesine geldiyse, pek çok teknolojik aletle hayatımız kolaylaştıysa, Bir tuşa basıp dünyanın öbür ucuyla ilgili bilgi sahibi olabiliyorsak, biz gezmeye gittiğimizde evimizde çamaşırımız, bulaşığımız yıkanıyorsa bunlar hep bilim ve bilim alanlarında yapılan araştırmalar sonucunda olmuştur.

Ben çaresiz hastalıklara yakalananlara çok üzülüyorum. Özellikle günümüzde en az durdurulabilen ve iyileştirilebilen hastalıklardan biri olan kanserin tedavisiyle ilgili bir buluş yapmak ve bu hastalığa yakalanan insanların iyileşmesine katkıda bulunmak isterdim.

13. ETKİNLİK

Sonraki Derse Hazırlık aşamasında edindiğiniz bilgilerden hareketle bilim insanının taşıması gereken özellikler hakkında bir yazı yazınız. Yazınızı gözden geçiriniz. Gördüğünüz yazım ve noktalama yanlışlarını düzelttikten sonra yazınızı arkadaşlarınıza okuyarak paylaşınız.

BİLİM İNSANININ ÖZELLİKLERİ

Bilim insanları, genellikle belirli özelliklere sahip kişilerdir ve bu özellikler, bilimsel araştırma ve keşif süreçlerinde başarılı olmalarına katkıda bulunabilir.

Öncelikle bilim insanları meraklıdır, çevrelerindeki dünyaya ve doğaya karşı büyük bir merak ve ilgi duyarlar. Sorular sormaktan ve cevapları keşfetmekten keyif alırlar. Bilim, iş birliği ve bilgi paylaşımı üzerine kurulu olduğu için bilim insanları diğer bilim insanlarıyla yaptıkları araştırma sonuçlarını paylaşırlar. Bunu yanında bilim insanları, düşünce süreçlerini organize etme, sorunları sistemli bir şekilde çözme ve eleştirel düşünme yeteneklerine sahiptirler. Onların çalışma dünyasında karmaşaya ve düzensizliğe yer yoktur. Hangi gözlemi, hangi deneyi niçin ve hangi amaçla yapacaklarını bilirler.

Bilim insanlarının yaptığı bilimsel araştırma genellikle zaman alıcı bir süreçtir. Bu nedenle bilim insanları, sorunların üzerine sabırla çalışabilen ve karşılaştıkları zorluklara rağmen azimle devam edebilen kişilerdir. Tüm bunların yanında bilim insanları etik değerlere bağlı ve iletişime açık kişiler olmalıdır.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Sınıfınıza Anadolu uygarlıkları ve bu uygarlıkların inşa ettikleri yerlere ait görseller getiriniz.

0
1
0
1
2
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.