Bir Fil Daha Dinleme/İzleme Metni Cevapları (6. Sınıf)

Bir Fil Daha Dinleme/İzleme Metni Cevapları (6. Sınıf)
Bir Fil Daha Dinleme/İzleme Metni Cevapları, 6. Sınıf Anka Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130, 131, 132, 133, 134, 135 Etkinlik Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Bir Fil Daha Dinleme/İzleme Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 130 Cevabı

DÜŞÜNELİM-TARTIŞALIM

1. Nasreddin Hoca kimdir?
Cevap
: Nasreddin Hoca, Sivrihisar’ın Hortu köyünde 1208 yılında doğmuştur. Köyün imamı olan babası Abdullah’tan sonra bu görevi kendisi üstlenmiştir. Ardından Akşehir’e göç etmiş, burada kadılık yapmış ve 1284 yılında ölmüştür. İnce zekâlı, hazır cevap kişiliğinin yansıması olan mizahi fıkralarıyla bilinir.

2. Hoca’dan başka fıkraları anlatılan kişiler var mıdır? Kimlerdir?
Cevap
: Nasrettin Hoca’dan başka Bekri Mustafa ve Bektaşi Fıkraları vardır. Temel fıkraları da bu gruba dahil edilebilir.

1. Görsellerden hareketle öyküleyici bir metin mi yoksa bilgilendirici bir metin mi dinleyeceğinizi tahmin ediniz.
Cevap
: Öyküleyici bir metin dinleyeceğimizi tahmin ediyorum.

2. Dinleyeceğiniz metinde neler anlatılıyor olabilir? Görsellerin sıralanışına dikkat ederek gelişebilecek olayları tahmin ediniz.
Cevap
: Nasrettin Hoca köylülerle birlikte hükümdara gidip yük taşımasında kullanmak üzere bir fil istemiş olabilir.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 131 Cevabı

Aşağıdaki formu doldurarak dinlemenizi değerlendiriniz.

1. Başkalarını rahatsız etmeden dinledim. (E)
2. Görüş bildirmek için uygun zamanda söz aldım. (E)
3. Dinleme esnasında başka şeylerle uğraşmadım. (E)

2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni defterinize özetleyiniz. Özetlerken yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ediniz.
Cevap
: Hükümdar Timur beslemesi zor olduğu için her köye bir fil veriyormuş. Nasreddin Hoca’nın köyüne de bir fil verilmiş. Bu fil köydeki tüm otları yediği için diğer hayvanlara bir şey kalmıyormuş. Köylüler bu durumdan şikâyetçiymiş. Nasreddin Hoca’ya gidip “Timur’a gidip bu fili bizden almasını isteyelim.” demişler. Nasreddin Hoca kabul etmiş ve hükümdara gitmişler. Nasreddin Hoca tam hükümdarın yanına girerken bir de bakmış ki köylülerden kimse yok, herkse Timur’dan korkup kaçmış. Nasreddin Hoca da Timur’a filin tek başına sıkıldığını, yanına bir tane dişi fil gönderirse iyi olacağını söylemiş. Timur bunu sevinerek kabul etmiş bir tane de dişi fil vermiş. Hoca köye döndüğünde onu ikinci bir fille gören köylüler şaşırmış hocaya ne olduğunu sormuşlar. Nasreddin Hoca da Timur’un karşısında onu tek bıraktıkları için köylüleri bu şekilde cezalandırdığını söylemiş.

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Olay nerede geçiyor?
Cevap
: Nasreddin Hoca’nın köyü ve Timur’un otağı.

2. Köylüler neden filden kurtulmak istiyorlar?
Cevap
: Filin köydeki tüm ot ve samanları yemesinden dolayı.

3. Hoca’yı, Timur’a gitmesi için köylüler nasıl ikna ediyorlar?
Cevap
: “Timur seni dinler.” diyerek ikna ediyorlar.

4. Nasreddin Hoca, Timur’dan file bir eş istemiştir. Hâlbuki tam tersini yapmak için yola çıkmıştı. Hoca’nın bu tavrı doğru mudur? Neden?
Cevap
: Hocanın bu tavrı bence doğrudur. Çünkü köylüler hocayı Timur’un karşısında yalnız bıraktılar ve hoca da onları cezalandırmak istedi.

5. Hoca’nın yerinde olsaydınız ne yapardınız?
Cevap
: Ben de aynısını yapardım.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 132 Cevabı

Aşağıda görselleri verilmiş Nasreddin Hoca fıkrasını anlatınız ve yazınız. Fıkrayı anlatırken ve yazarken aşağıda verilen deyimlerden olay akışına uygun olanları kullanınız.

Zevkten dört köşe olmak-Etekleri zil çalmak-Sesi çıkmamak-Pireyi deve yapmak-Dut yemiş bülbüle dönmek-Başından aşağı kaynar sular dökülmek
Cevap: Nasrettin Hoca, komşusundan ödünç kazan istemiş. geri verirken de içine bir tane daha küçük bir kazan koymuş. Adam şaşırmış ve bu durumu hocaya sormuş. Hoca, senin kazan doğurdu demiş. Adam zevkten dört köşe olmuş. Bir süre sonra hoca yine aynı adamdan kazanı istemiş, adam sevine sevine yine vermiş. Hocanın uzun süre sesi çıkmayınca bir gün adam hocaya gidip “Hoca bizim kazana ne oldu?” diye sormuş. Hoca da “Sorma komşu, ben de sana nasıl söyleyeceğimi düşünüyordum, senin kazan öldü.” demiş. Adamın başından kaynar sular dökülmüş. “Hocam ne diyorsun, hiç kazan ölür mü? Kazan canlı mı ki ölsün?” deyince hoca “Doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun?” deyince adam dut yemiş bülbüle dönmüş.

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz “Bir Fil Daha” fıkrasında neyden söz edilmektedir?
Cevap
: Köylülerin Timur’un filinden kurtulmak için Nasrettin Hoca’ya gidip sonra onu yalnız bırakmaları ve hocanın da köylüleri cezalandırmasından söz ediliyor.

Dinlediğiniz bu fıkranın, vermek istediği ileti, oluşturulmasındaki asıl amaç nedir?
Cevap: Beraber yola çıktığımız arkadaşlarımızı yalnız bırakırsak kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz.

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 133 Cevabı

Dinlediğiniz metni canlandırınız.
Cevap
: Bu etkinliği sınıfta arkadaşlarınızla yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

EBA adresinden ya da dinleme-izleme cd’nizden “Yaratıcı Reklam Örnekleri” videosunu izleyiniz. Her reklam bir amaç doğrultusunda yapılır. Bu amaç bazen iyi bazen de kötü olabilir. İzlediğiniz reklamın yapılma amacı sizi olumlu yönde mi, olumsuz yönde mi etkiledi? Görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap
: Reklamın yapılma amacı beni olumlu etkiledi. Burada bir insanın kendi hayatından fedakârlık yapıp başkalarına faydalı olmak için uğraşması beni çok etkiledi.

8. ETKİNLİK

Aşağıda Nasreddin Hoca’nın fıkralarından alınan cümleler vardır. Bu cümlelerde altı çizili bağlaçların cümleye kattığı anlamları kutu içinde verilen kelime veya kelime gruplarından bulunuz.

hiçbirini-ikisinden birini-ikisini-karşılaştırma-birbirinin yerini tutma-sebep/sonuç-açıklama-fakat

1. Der ki: “Bu işte bir terslik var, kocaman bir ağacın üzerinde küçücük bir ceviz; küçücük bir nebatın üzerinde kocaman kabak!” (Kabak Fıkrası) (Açıklama)
2. Hoca külhaneye varır ama kül bulamaz. (Kül Hükmü) (fakat)
3. Bir gün Akşehir’e üç bilgin gelir. Bunlar gereksiz bilgilerle kafalarını doldurmuş ve bunun verdiği gururla ortada dolaşan tiplerdir. (Hoca ve Üç Bilgin) (sebep-sonuç)
4. Sen eşeğin kaç ayaklı olduğunu bilmiyor musun da tekrar saydın? (Eşeğin Ayak Sayısı) (birbirinin yerini tutma)
5. Cimri komşusu ne elini vermiş ne de boğulmaktan kurtulmuş. (Cimri Komşu) (hiçbirini)

9. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anka Kuşu Yayınevi Sayfa 134 Cevabı

Dinlediğiniz metnin ana düşüncesi Mevlânâ’nın aşağıdaki sözlerinden hangisi ile ilişkilidir? İşaretleyiniz. Mevlânâ’nın aşağıdaki öğütlerinden en güzel olanı size göre hangisidir? Neden?

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. (bununla ilişkili)
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. (en güzel olanı)

10. ETKİNLİK

EBA adresinden ya da dinleme izleme cd’nizden “Gönüller Sultanı Mevlana” videosunu izleyiniz. Mevlânâ’nın en beğendiğiniz öğüdü ile ilgili bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazmadan önce yazınızın taslağını oluşturmayı unutmayınız.

Olduğu Gibi Görünmek

Samimiyetin bir anlamı da insanların içten, açık ve yüreklilikle davranması demektir. Bazı insanlar vardır. Konuşurken çok iyi, güzel konuşurlar ve onlara gönül rahatlığı ile güvenirsiniz. Ama yaptıkları ile söyledikleri arasında dağlar kadar farklar vardır. Mesela her zaman doğru söylemek, yalana asla başvurmamak gerektiğini söylerler. Ancak bir de bakarsınız ki aynı insan sürekli yalan söylüyor.

Mesela ülkeleri yöneten koca koca insanlara bakıyorsunuz. Dünya barışı diyorlar ama silahlanma yarışını ve savaşları her geçen gün artırıyorlar. Küresel ısınmayı durduralım diyorlar ama iklim antlaşmalarını imzalamıyor, imzalasalar da uymuyorlar.

Veya bazı insanlar vardır. Sizi çok seviyor gibi gözükürler ama sağda solda sizle ilgili kötü konuşurlar. Başarılarınıza seviniyor gibi gözükürler ama aslında sizin başarısız olmanız için içten içe dua ederler.

İşte biz arkadaşlarımızı seçerken buna çok dikkat etmeli, içi dışı bir olan yani “Ya olduğu gibi görünen ya da göründüğü gibi olan” insanlarla dostluklar kurmalıyız.

5
3
1
0
2
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.