Büyük Ustayı Ziyaret Metni Cevapları

Büyük Ustayı Ziyaret Metni Cevapları
Büyük Ustayı Ziyaret Metni Cevapları 6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Büyük Ustayı Ziyaret Metni Cevapları

Büyük Ustayı Ziyaret Metni Sayfa 161 Cevapları

Hazırlık Çalışması

1. Resim yapmaktan hoşlanır mısınız? En çok neyin resmini çizersiniz? Sizce güzel bir resim nasıl olmalıdır?
Cevap: Çok hoşlanırım. Özellikle doğa resimleri yapmaktan hoşlanırım. Bence güzel bir resim ressamın duygularını iyi ifade ediyor ve de estetik açıdan göze hoş geliyorsa güzel bir resimdir diyebilirim.

2. Ünlü ressamlar ve tablolarla ilgili araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Birçok güzel tablo ve birbirinden yetenekli ressamlar vardır. Buna rağmen en belirgin ve en meşhur olanlar ebetteki vardır.

(İnci Küpeli Kız), Johannes Vermeer
Guernica, Pablo Picasso
(Yıldızlı Gece), Vincent Van Gogh
Mona Lisa, Leonardo Da Vinci
Son Akşam Yemeği/ Son Yemek), Leonardo Da Vinci
(Venüs’ün Doğuşu), Sandro Botticelli
(Belleğin Azmi), Salvador Dali tabloları ünleriyle meşhurdur.

Büyük Ustayı Ziyaret Metni Sayfa 167 Cevapları

1. ETKİNLİK

a) Metinde yer alan aşağıdaki kelimelerin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz.

• Etkinliği tamamladıktan sonra anlamını tahmin ettiğiniz kelimelerin anlamlarına “TDK Güncel Türkçe Sözlük”ten bakınız. Tahminlerinizle karşılaştırınız.

özgün: Özel , kişiye ait
resim : çizim sanatı
atölye : Bir işin yapıldığı alan
galeri :genellikle resim, heykel vb. gibi sanat yapıtlarının sergilendiği salon.
peyzaj :kır görünümlerini konu almış olan resim.
portre : fotoğraf ya da yağlıboya, suluboya vb. ile yapılmış resim.
sahanlık :yapılarda kapı önünde, merdiven başlarında ya da ortasında bırakılan düz yer.

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden beşini birer cümle içinde kullanınız.

özgün: Çok özgün bir anlatımı var.
resim : Resim bence insan ruhunu yansıtır.
atölye : Atölyenin temizliğini yapmış.
galeri : Galeride bir çok resim sergilendi.
peyzaj : Bahçenin peyzajı çok muhteşemdi.
portre : Kardeşimin portre resmini yaptık.
sahanlık : Sahanlıktan gelen kokular fena idi.

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan kişi isimlerinin yerine “ben, sen, o, biz, siz, onlar” kelimelerinden uygun olanını yazınız.

Ali en arka sıraya oturdu. O en arka sıraya oturdu.
Mustafa ve Salih buraya gelin. Siz buraya gelin.
Şerife, çok ders çalışmalısın. Sen çok ders çalışmalısın.
Ben ve Murat soruyu doğru yanıtladık. Biz soruyu doğru yanıtladık.
Havva ve Erbay sinemaya gitti. Onlar sinemaya gitti.

Büyük Ustayı Ziyaret Metni Cevapları Sayfa 168

b) Kişi zamirlerini kullanarak altı farklı cümle yazınız.

ben-sen-o-biz-siz-onlar

Ben onu uyarmıştım.
Sen ve o yarın bana gelin.
O yalnız başına yola çıkmış.
Biz bu oyunu çok gördük.
Sizinle bir daha oyu oynamam.
Onlar herkesten çok çalıştılar.

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimeler arasındaki anlam ilişkisini belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Şunları arkadaşlarıma vereceğim.
Kitapları arkadaşlarıma vereceğim.

Sizin kitaplarınız burada. Sizin kitaplarınız rafta.
Öğrencilerin hepsi orada. Öğrencilerin hepsi statta.

Ali değil, söylediklerimi dinleyen öteki.
Ali değil, söylediklerimi dinleyen Yılmaz.

Cevap: Varlıkların isimlerini işaret yoluyla belirten zamirlere işaret zamiri denir. Bu cümlelerde de isimlerin yerine işaret zamirlerinin kullanıldığını görürüz.

b) İşaret zamirlerini kullanarak altı farklı cümle yazınız.

bu-şu-o-bunlar-şunlar-onlar

Bu artık benim oldu.
Şu sizin mi başkasının mı?
O artık gelmeyecek birine ait.
Bunları kim yere attı?
Şunlar eskimiş gibi görünüyor.
Onlar artık bizim takımda oynamayan futbolcuların.

4. ETKİNLİK

Metinde yer alan geçiş ve bağlantı ifadelerinin (ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte, buna rağmen) bulunduğu bölümleri yuvarlak içine alarak belirleyiniz.

Ama bunu başaracak zamanı bulabileceğimi pek sanmadığımı
Ama resim bir anda algılanabilir de.” dedim. “Böylesi bir resim…

Büyük Ustayı Ziyaret Metni Sayfa 169 Cevapları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Ressam her şeyin güçleşmesini hangi örneklerle açıklamaktadır?
Cevap: Ressam her şeyin güçleşmesini resimlerin öncekilere benzememesini istemek ve resimlerini göstererek örneklerle açıklamaktadır.

2. Ressam, adamın neden ön yargılı olduğunu düşünmektedir?
Cevap: Ressam, adamın her resminde diğerinden ve kendinden bir parça olduğunu söylemesi üzerine ön yargılı olduğunu düşünmektedir.

3. Ressamın adama verdiği sır nedir?
Cevap: Ressamın adama verdiği sır şuydu; Her şeyden önce bir durup düşünmek gerek. Göz yeterli değildir. Düşünmek gerek. Çünkü resim sevilmek, hoşa gitmek için değil, algılanmak için yapılır.

4. Adamın, sanat tarihine geçeceğini düşündüğü olay nedir?
Cevap: Adamın, sanat tarihine geçeceğini düşündüğü olay ressamın gülmesiydi.

5. Ressam neden resmini ona bakanların bitirmesini istemektedir?
Cevap: Çünkü her bakan bir şeyler katmak isteyecektir , diye düşünmektedir.

6. Ressam, adama hangi hediyeyi vermektedir ve hediyenin özelliğini nasıl anlatmaktadır?
Cevap: Ressam, adama hiçbir toprak renginin yer almadığı, kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşan, bilmeyen biri için bitmemiş bir dağ resmi vermekte ve özelliklerini bu şekilde açıklamaktadır.

6. ETKİNLİK

Metnin yazarı siz olsaydınız bu metne hangi başlığı verirdiniz?

Cevap: Benim başlığım, AYDINLIK BİR DÜNYA RESMİ olurdu.

Benim başlığım,…olurdu.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâye haritasını “Işığın Resmini Yapmak” metninden hareketle doldurunuz.

Şahıs ve varlık kadrosu : Anlatıcı ve ressam.
Mekan: Ressamın evi, Ankara ve Ankara'da bir tepe
Zaman: Geçmiş ve şimdiki zaman kullanılmış.
Olay örgüsü : Bir hayranı ile ressamın resim ve özgürlük hakkındaki paylaşımları.
Anlatıcı: Birinci tekil kişi ben anlatıcının olduğu bir hikayedir.

Büyük Ustayı Ziyaret Metni Sayfa 170 Cevapları

8. ETKİNLİK

Broşür nedir ve ne amaçla kullanılmaktadır?” sorularını cevaplayınız. Daha sonra ebru sanatıyla ilgili aşağıdaki broşürü inceleyiniz. Broşürde ilginizi çeken ve hoşunuza giden bölümleri nedenleriyle birlikte açıklayınız.

Ebru, yoğunlaştırılmış su üzerine yağlı boya damlatılarak yapılan kâğıt süsleme sanatıdır. Ebru sanatının hangi ülkede ortaya çıktığı net olarak bilinmemekle beraber bu sanatın 9-10. yüzyılda İran, Hindistan veya Türkistan’da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ebru, Türk kâğıdı ismiyle anılmaktadır.

Cevap: Broşür; çok az sayfalı küçük kitap, kitapçıktır. Broşür genellikle yeni açılan mağaza ve marketlerin tanıtımı için hazırlanır. Aynı zamanda bir markete yeni ürünler geldiği zaman o ürünlerin görselleri ve fiyatları ile birlikte basılan broşür çeşitleri de mevcuttur. Özellikle kırmızı yazı puntosu çok hoşuma gitti. Bunun yanında broşürdeki ebru fotoları da bence çok dikkat çekicidir.

Büyük Ustayı Ziyaret Metni Sayfa 171 Cevapları

9. ETKİNLİK

Araştırdığınız ünlü ressamlar ve tablolar ile ilgili hazırlıklı konuşmanızı yapınız.
• Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya dikkat ediniz.
• Kelimeleri anlamlarına uygun şekilde kullanınız.
Hazırlıklı konuşma yapan arkadaşınızı değerlendirmek amacıyla aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz.

Ünlü ressamlar hakkında

Ünlü ressamlar tesadüfen ortaya çıkmaz. Onlar büyük emekler vererek çoğu zaman tepki görerek ya da aç kalarak da olsa hep sanatlarının peşinden gitmişlerdir. Günlerce çalışmış gece gündüz alanlarında yenilikler yeni çığırlar açmaya çalışmışlardır. Bu bakımdan bir ressam en 1000 kez aynı tabloyu yapsa da aslında her birinde hep bambaşka güzellikler ortaya koymayı başarabilmiştir. Bence bu yüzden büyük sanatçı olabilmişler ve kendilerini tarihe altın harfle yazdırabilmişlerdir.

DEĞERLENDİRİLECEK DAVRANIŞLAR

Konuyu belirlemiş. ()
Konuyu sınırlandırmış. ()
Konuyu araştırmış. ()
Konuşmasıyla ilgili materyalleri tam ve eksiksiz getirmiş. ()
Uygun hitap ifadeleri ve nezaket kelimeleri kullandı. ()
Göz teması kurarak konuştu. ()
işitilebilir bir ses tonu kullandı. ()
Tonlama ve vurgulamalara dikkat etti. ()
Akıcı ve anlaşılır bir dille konuştu. ()
Konuşmasını uygun grafik, görsel ve çoklu medya araçlarıyla destekledi. ()
Konuşmasını uygun kapanış cümleleri ile bitirdi. ()

Büyük Ustayı Ziyaret Metni Sayfa 172 Cevapları

10. ETKİNLİK

En beğendiğiniz filmle ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Filmin Adı: Patch Adams
Filmdeki Kahramanlar: Robin Williams, Josef Sommer, Bob Gunton
Filmin Konusu: Bu filmde Patch Adams ın ne kadar mükemmel ve ne kadar başarılı bir insan olduğuna şahit oluyoruz..
Filmin Ana Fikri: İyilik ve gülümseme, farklı açıdan yaşama bakma her zaman kazandırır.
Filmin Özeti: Patch Adams, hayatın herkese biraz takdim ettiği dertlerden pek de nasibini almamış olan bir adamdır. İyimserliği öyle bir noktadadır ki, bu, etrafındakileri rahatsız etmektedir. Günün birinde tıp fakültesindeki hocalarından biri sinirli bir tavırla palyaço olmasını önerir. Patch Adams buna sıcak bakar. Ancak öğrenim gördüğü okulu bitirerek bir doktor olmayı da istemektedir.

Gelecek Derse Hazırlık

En beğendiğiniz hikâye veya roman yazarı kim? Sizce hikâyelerini veya romanlarını nasıl yazıyor? Yazarın yazdıkları kendi hayatından izler taşıyor olabilir mi? Bu soruların cevaplarını araştırınız ve edindiğiniz bilgileri defterinize not alınız.

Cevap: Sait Faik Abasıyanık’ı çok beğeniyorum. Yazdığı kitaplar kendinden ve hayatından izler taşımaktadır. Çünkü yazan insanlar kendi duygu ve düşüncelerini kitaba geçirirler. Bu duyguları aktarırken başka isimler ve hayatlardan bahsetseler bile yine de tam kendilerinden ayrışamazlar.

624
738
1452
102
72
319
534
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.