DİB 2013 Mesleki Bilgiler STS ve Yeterlik Sınavı

DİB 2013 Mesleki Bilgiler STS ve Yeterlik Sınavı
Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlilik Sınavı ve Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı Duyurusu

SINAVLARIN ADI
Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı ile Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

SINAV ÜCRETİ
1. Yeterlik Sınavı'na girecek adaylar;
- 35 (otuzbeş TL KDV dâhil)

2. Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na girecek adaylar;
- 45 (kırkbeş TL KDV dâhil),  sınav ücretini, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi'nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 11-25 Şubat 2013 tarihlerinde yatıracaklardır.

Aday, sınav ücreti yatırırken bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.
Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı bulunacaktır.

Sınav ücreti bankaya yatırılacak, mektupla, elden veya başka bir yolla tahsil edilmeyecektir.
Bankaya ücret yatırmayan adaylar elektronik başvuru işlemini yapamayacaktır.

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, sınavı geçersiz sayılan, birden fazla ücret yatıran ve ücret gerektirmeyen bir iş için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar, MEB'in resmî internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.

SINAV BAŞVURUSU

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Adaylar, sınav ücretini 11-25 Şubat 2013 tarihlerinde yatırdıktan sonra http://www.meb.gov.tr internet adresinden elektronik başvuru işlemini bireysel olarak yapacaklardır.

YETERLİK SINAVI BAŞVURU EKRANINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BİLGİLER:

TC Kimlik Nu, Adı, Soyadı, Baba Adı, Cinsiyeti (Seçenekler: 1-Erkek, 2-Bayan),
Mezun Olduğu ya da Mezun Olacağı Okul (Seçenekler: 1-İlahiyat Fakültesi, 2-İlahiyat Ön Lisans+Diğer Lisans, 3-İlahiyat Ön Lisans, 4-İHL+Diğer Lisans, 5-İHL+Diğer Ön Lisans, 6-İ.H.L, 7-Diğer Lise+Diğer Lisans, 8- Diğer Lise+Diğer Ön Lisans 9- Diğer lise ve Dengi),

Sınava Müracaat Edeceği Grup Adı (Seçenekler: 1-Kuran Kursu Öğreticiliği, 2-İmam-Hatiplik, 3-Müezzin-Kayyımlık), Sınava Girmek İstediği İl ve Plaka No'su; Güncel Yazışma Adresi, Telefon ve Elektronik Posta Adresi Bilgileri, Özürlü Olma Durumu (Seçenekler: 1- Yardım istiyorum, 2- Yardım istemiyorum), Hafızlık Durumu (Seçenekler: 1- Hafız, 2- Değil).

MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI BAŞVURU EKRANINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BİLGİLER:

T.C. Kimlik No, Sicil No, Adı, Soyadı, Baba Adı, Cinsiyeti (Seçenekler: 1-Erkek, 2-Bayan),
Görev unvanı (adaylar tarafından manuel doldurulacak),

Hafızlık durumu (Seçenekler: 1-Hafız, 2-Değil),

Sınava müracaat edeceği grup adı (Seçenekler: 1-Nakil, 2-Hac, 3-Yurtdışı, 4-Tümü),

Sınava gireceği il ve plaka numarası,

Güncel yazışma adresi, telefon ve elektronik posta bilgileri, özürlü olma durumu bilgileri.

Adaylar, bütün bilgileri zorunlu olarak başvuru ekranından gireceklerdir. E-başvuru esnasında adayın girmediği eksik bilgi olması durumunda sistem başvurusunu onaylamayacaktır.

Onaylanmamış başvuru geçersiz sayılacaktır.

SINAV GRUPLARI

Yeterlik sınavına girecek adaylar aşağıda tabloda yer alan gruplardan sadece birini seçebilirler.

GRUP NO   GRUP ADI
1 Kur'an Kursu Öğreticisi
2 İmam-Hatip
3 Müezzin Kayyım

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için sınava girecek adaylar aşağıda tabloda yer alan sınav gruplarından istediklerini tercih edebilirler.

GRUP NO  GRUP ADI
1 Nakil
2 Hac
3 Yurtdışı
4 Tümü

SINAV YERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı ile Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 81 il merkezinde yapılacaktır.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

Sınav 17 Mart 2013 Pazar günü iki oturum halinde yapılacaktır.

1. Oturum Yeterlik Sınavı saat 10.00'da,

2. Oturum Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı saat 14:00'de yapılacaktır.

SINAV UYGULAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sınavı 17 Mart 2013 tarihinde pazar günü saat 10.00'da, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ise 14:00'de 81 il merkezinde iki oturum halinde yapılacaktır.
Sınavda her grup için çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçıkları kullanılacaktır.

Yeterlik Sınavına girecek (1. Kur'an Kursu Öğreticiliği, 2. İmam-Hatip, 3. Müezzin Kayyım) adaylara 80 soru sorulacak, 90 dakika süre verilecektir.

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına girecek adaylardan;

1. "Nakil" grubundan sınava girecek adaylara, 80 soru "genel sorular"dan sorulacaktır, 90 dakika süre verilecektir.

2. "Hac" grubundan sınava girecek adaylara, 80 soru "genel sorular" ve 20 soru "hac soruları"ndan sorulacaktır, 110 dakika süre verilecektir.

3. "Yurtdışı" grubundan sınava girecek adaylara, 80 soru "genel sorular" ve 20 soru "yurtdışı soruları" ndan sorulacaktır, 110 dakika süre verilecektir.

4. "Tümü "grubundan sınava girecek adaylara, 80 soru "genel sorular", 20 soru "hac soruları" ve 20 soru "yurtdışı soruları"ndan sorulacaktır, 130 dakika süre verilecektir.
 

Adaylar, "Sınav Giriş Belgesi"ni 04 Mart 2013 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr, internet adresinden alabileceklerdir.

Adaylar, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile sınava gireceklerdir. Belgelerini sınav esnasında ibraz edemeyen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Adaylar sınav salonuna girerken üzerlerinde cep telefonu bulundurmayacaktır.
Aday, sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecek, içenler hakkında 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

Sınav soru ve cevap anahtarları 19 Mart 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://www.diyanet.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.

Adayların sınav sonuçları 14 Nisan 2013 tarihinde, http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeterlik Sınavı için;

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için adaylara;

1. "Nakil" grubunda sınava katılanlara sadece "nakil" puanı,

2. "Hac" grubunda sınava katılanlara "Nakil" ve "Hac" puanı olmak üzere iki ayrı puan,

3. "Yurtdışı" grubunda sınava katılanlara "Nakil" ve "Yurtdışı" puanı olmak üzere iki ayrı puan,

4. "Tümü" grubunda sınava katılanlara "Nakil", "Hac" ve "Yurtdışı" puanı şeklinde üç ayrı puan,
verilecektir.

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına Giren Adayların Sonuçları,

1. Sadece "Nakil" grubundan katılanların "Nakil" puanları, "genel sorular"a verdikleri cevaplara göre,

2. "Hac" grubundan katılanların "Nakil " puanları "genel sorular"a; "Hac" puanları "genel sorular" ve "hac soruları"na verdikleri cevaplara göre,

3. "Yurtdışı" grubundan katılanların "Nakil " puanları "genel sorular"a; "Yurtdışı" puanları "genel sorular" ve "yurtdışı soruları"na verdikleri cevaplara göre,

4. "Tümü" grubunda katılanların "Nakil " puanları "genel sorular"a; "Hac" puanları "genel sorular" ve "hac soruları"na; "Yurtdışı" puanları "genel sorular" ve "yurtdışı soruları"na verdikleri cevaplara göre hesaplanacaktır.

Değerlendirme aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılacaktır:

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için değerlendirme aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılacaktır,

1. "Nakil" puan formülü:
"Nakil" puanı: "Genel sorular" (80 adet): (80) x1.25=100 puan

2. "Hac" puan formülü:
"Nakil" puanı: "Genel sorular" (80 adet): (80) x1.25=100 puan
"Hac" puanı: "Genel sorular" (80 adet) ve "Hac soruları" (20 adet): (80+20)x1=100 puan

3. "Yurtdışı" puan formülü:
"Nakil" puanı: "Genel sorular" (80 adet): (80) x1.25=100 puan
"Yurtdışı" puanı:"Genel sorular" (80 adet) ve "Yurtdışı soruları" (20 adet): (80+20)x1=100 puan

4. "Tümü" puan formülü:
"Nakil" puanı: "Genel sorular" (80 adet): (80) x1.25=100 puan
"Hac" puanı: "Genel sorular" (80 adet) ve "Hac soruları" (20 adet): (80+20)x1=100 puan
"Yurtdışı" puanı: "Genel sorular" (80 adet) ve "Yurtdışı soruları" (20 adet): (80+20)x1=100 puan

Sınavda yer alacak her soru eşit puan ağırlığına sahiptir.
Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi "Alo 147" telefonundan yararlanabileceklerdir.

SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr ve http://diyanet.gov.tr internet adreslerinde yayımından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde DİB'e yapacaklardır.

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr ve http://diyanet.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde YEĞİTEK'e yapacaklardır.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi'nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.