Dünya Çocukları Metni Cevapları (5. Sınıf)

Dünya Çocukları Metni Cevapları (5. Sınıf)
Dünya Çocukları Metni Cevapları, 5. Sınıf Koza Yayınları Sayfa 12, 13, 14, 15, 16 Dünya Çocukları Metni Etkinlik Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

1. Tema Birey ve Toplum Sayfa 12-13-14-15-16 Dünya Çocukları Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 12. Sayfa Cevapları Koza Yayınları

HAZIRLIK

1. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerin size hissettirdiği duygu ve düşünceleri yanlarındaki noktalı yerlere yazınız.

1. Görsel: Engelli birinin top oynamayı bırakmaması ve mutlu olması beni çok sevindirdi.
2. Görsel: Dostlar birbiriyle her şeyi paylaşırlar. Ben de yiyeceklerimi arkadaşlarımla paylaşmaktan hoşlanırım.
3. Görsel: İnsanlar kötü günlerde bir araya gelerek birbirine destek olmalıdır.

2. Arkadaşlarınızla birlikte oynadığınız oyunları düşününüz. Oyun oynarken neler hissediyorsunuz? Sizce dünyadaki diğer çocuklar da sizinle aynı oyunları oynuyor, sizinle aynı duyguları paylaşıyor olabilirler mi? Nedenleriyle birlikte söyleyiniz.

Cevap: Arkadaşlarımla oynarken kendimi mutlu, neşeli, özgür ve hayal gücü yüksek hissediyorum. Onlarla oynarken aklıma hep yeni oyunlar geliyor. Bence dünyadaki diğer çocuklar da böyle hisseder. Çünkü oyun oynamak insana pozitif enerji veriyor.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 14. Sayfa Cevapları Koza Yayınları

1. ETKLİNLİK

a. Aşağıda şiirde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını yer aldığı dizeden hareketle tahmin ediniz. Ardından bu kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz.

Kardeşlik: Birlik, beraberlik.
Barış: Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum.
Dargınlık: Dargın olma durumu.
Şafak: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.
Yemiş: Bitkilerde tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, meyve.
Kalp:

b. Türkçe sözlüklerinizi inceleyiniz. Ardından orta kalınlıkta bir defter edininiz. Alfabemizdeki harflerin sayısını dikkate alarak defterinizin sayfalarını alfabetik sıraya göre harflere ayırınız. Bunu yaparken dilimizde bazı harflerle başlayan kelimelerin sayısının daha çok olduğunu göz önünde bulundurunuz. Örneğin, “A”, “E”, “M”, “S” gibi bazı harflerle başlayan kelimelerin sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle bu harflere ayrılan sayfa sayısını diğerlerinden fazla tutunuz. Artık size ait özel bir sözlük defteriniz oldu. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze yazarak sözlüğünüzü zenginleştiriniz. Bu çalışmayı bilgisayarınızda bir dosya açarak da yapabilirsiniz.

Cevap: Bu etkinliği öğretmen rehberliğinde yapmalısınız.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Şair, yaşamın nasıl olmasını istiyor?
Cevap: Şair, yaşamın renkli ve çocuk oyunları gibi neşeli olmasını istiyor. Daha çok sevgi, barış ve kardeşlik içeren bir dünya hayal ediyor.

“Dünyayı, kardeşlik dallarında / Uçan kuşlar doldursun.” dizeleriyle ne anlatılmak istenmektedir?
Cevap: "Dünyayı, kardeşlik dallarında / Uçan kuşlar doldursun." dizeleriyle şair, dünyanın barış içinde, kardeşlik ve sevgiyle dolu olmasını arzuluyor. Kuşlar burada barışın sembolü olarak kullanılmış gibi görünüyor.

Şair, çocuklardan ne istiyor?
Cevap: Şair, çocuklardan dargınlık ve kavga yerine birbirlerine sevgi, dostluk ve dayanışma göstermelerini istiyor. Çocukların dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilecekleri inancını taşıyor.

Şair, dünya çocukları için Tanrı’dan ne diliyor?
Cevap: Şair, Tanrı'dan çocukların yorulmamasını ve birbirleriyle kardeşçe yaşayabilecekleri bir dünya diliyor. Tanrı'dan bu küçük ayakları yorgunluktan korumasını istiyor.

Siz, şairin yerinde olsaydınız dünyada yaşayan diğer çocuklar için neler dilerdiniz?
Cevap: Her birey farklı dileklerde bulunabilir, ancak genel olarak dünya çocukları için barış, sevgi, adalet ve eşitlik dilemek yaygın bir temadır. Örneğin, daha az fakirlik, açlık ve savaş, daha fazla eğitim ve sağlık hizmetleri, temiz bir çevre gibi dilekler ifade edilebilir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 15. Sayfa Cevapları Koza Yayınları

3. ETKİNLİK

Aşağıda verilen bilgilerden hareketle “Dünya Çocukları” metninin konusunu aşağıya yazınız. Ardından metnin ana duygusunu işaretleyiniz.

Bir metinde üzerinde durulan düşünce, olay, durum ya da sorun metnin konusudur. Bir metnin konusunu bulmak için “Metinde ne anlatılıyor?” sorusunu sorarız.
Ana fikir ise metnin yazılış amacı yani yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır. Ana fikri bulmak için metnin tamamını okumak gerekir. Böylelikle metni daha iyi anlayarak verilmek istenen mesajı kolayca bulabiliriz. Ana fikri belirlemek için şu soruları kendimize sormalıyız: “Yazarın bu metni yazma amacı nedir? Yazar, okuyucuya nasıl bir mesaj veriyor?”
Şiirlerde ana fikrin yerine ana duygu bulunur. Şiirin okuyucuda uyandırdığı temel duygu ana duygudur. Ana duygu yerine “tema” kelimesi de kullanılır.

Metnin konusu: Çocukların birlikte oynaması
Metnin ana duygusu: Oyun oynamaya karşı duyulan özlem.

4. ETKİNLİK

a. Kişileştirme (teşhis) söz sanatıyla ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyunuz.

İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara verilmesiyle yapılan söz sanatına kişileştirme (teşhis) denir.

“Güneş dağların arasından üzgün bir şekilde batıyordu.” cümlesinde güneşe, insana ait olan üzülme özelliği verilerek kişileştirme yapılmıştır.

b. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerde kişileştirme sanatının nasıl yapıldığını yazınız. Ardından okuduğunuz metinde kişileştirme sanatının hangi dizede yapıldığını söyleyiniz.

Parktaki ağaçlar rüzgârın bağırtısına yapraklarını dökerek isyan ettiler.
Cevap: Rüzgarın bağırması ve yaprakların isyan etmesi kişileştirmedir. Bu cümlede ağaçlara insan gibi düşünme yetisi verilmiş ve onların rüzgarın bağırtısına karşı isyan ettiği ifade edilmiştir.

Zaman bu koca yürekli köpeği insanlığa karşı küstürmüştü.
Cevap: Zamanın küsmesi kişileştirmedir. Bu cümlede zaman, köpeğin insanlığa karşı duygusal bir tepki verdiği gibi bir izlenim yaratılarak kişileştirilmiştir.

Kişileştirme sanatı ikinci cümlede kullanılmıştır, çünkü bu cümlede zamanın insanları küstürdüğü ve bu etkiyi bir köpek üzerinden anlatarak insanlık ile zaman arasındaki ilişkiyi sembolik bir şekilde ifade etmiştir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 16. Sayfa Cevapları Koza Yayınları

5. ETKİNLİK

a. Çocuk Hakları Bildirgesi ile ilgili aşağıdaki bilgileri okuyunuz. Çocuk haklarının korunmasının önemi hakkında kısa bir konuşma yapınız. Konuşmanızda izlediğiniz veya okuduğunuz medya haberlerini göz önünde bulundurunuz. Ayrıca gözlemlerinize de yer veriniz.

Cevap: Çocuk Hakları Bildirgesi, 20 Kasım 1959'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş önemli bir belgedir. Bu bildirge, tüm dünya çocuklarının eşit haklara sahip olduğunu ve çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal sağlıklarıyla onurlarının korunması gerektiğini vurgular. Ayrıca her çocuğun doğum anından itibaren bir adı ve bir vatandaşlığı olduğunu belirtir. Bu bildirge, çocuk haklarının korunması ve çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi için çok önemli bir adımdır.

b. Sizce Çocuk Hakları Bildirgesi neden yayınlanmış olabilir? Dünyadaki çocuklar hayatlarını bildirgenin ilk dört ilkesine uygun yaşayabiliyorlar mı? Siz bildirgeye ne gibi ilkeler eklemek isterdiniz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Cevap: Bu bildirge dünyadaki herkesin çocukların haklarına saygı duyması için yayınlanmış olabilir. Dünyada bu ilkelere uygun yaşamayan çocuklar var. Ne yazık ki onlar her hakkını kullanamıyor. Ben bildirgeye çocukların işçi olarak çalıştırılmaması ve eğitim hakkının elinden alınamaması ile ilgili ilkeler eklemek isterdim.

6. ETKİNLİK

Yandaki görseli inceleyiniz. Görselden hareketle defterinize iki dörtlükten oluşan kısa bir şiir yazınız. Şiirinizi yazmaya başlamadan önce konuyu belirleyiniz. Ardından hangi duyguları ele alacağınıza karar veriniz. Şiirinize uygun başlık koymayı unutmayınız.

Dünya Çocukları

Dünya'nın dört bir yanından, renk renk çocuklar,
Kalpleri dolu sevgiyle, umutla dolu yıldızlar.
Dil, din, ırk ayrımı yok, onlar kardeş birer parça,
Birlikte oynarlar dünya sahnesinde, güler yüzle, coşkuyla.

Bir el sıkışırken, dostça bir tebessüm,
Dünya çocuklarının sevgisi sonsuz bir denizdir üstümüzde.
Birlikte yaşamak dileğiyle, barış dolu bir dünyada,
Dünya çocukları için umutla dolu yarınlar dilerim her zaman.

Dünya Çocukları

Dünya'nın dört bir yanında minik yürekler çarpar,
Dil, din, ırk ayırmaz, sevgi dolu bakarlar.
Gözlerinde umut, ellerinde barışın çiçeği,
Dünya çocukları, geleceğin ışığını taşır her biri.

Oynarlar sokaklarda, gülüşleriyle süslerler dünyayı,
Kalpleri temiz, sevgiyle büyürler her an.
Birlikte kurarlar hayallerini, umutları parlak,
Dünya çocukları, barışı getirecek yarının kahramanı.

Sonraki Derse Hazırlık

Ülkemizdeki göçmenlerin yaşadıkları temel sorunları araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri sınıfa getiriniz.

Ülkemizdeki göçmenlerin yaşadığı temel sorunlar işsizlik, konut sıkıntısı, dil engeli, eğitim sorunları, sağlık hizmetlerine erişim zorlukları, toplumsal uyum problemleri ve yasal düzenlemelere uyum sağlama zorlukları gibi çeşitli alanlarda görülmektedir. Bu sorunlar göçmenlerin yaşam kalitesini etkilemekte ve toplumsal uyum sürecini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, göçmenlerin karşılaştığı bu sorunlara çözüm bulma ve entegrasyon sürecini destekleme çabaları önemlidir.

645
3031
2006
132
136
131
532
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.