Elif Gül Ankara Metni Cevapları

Elif Gül Ankara Metni Cevapları
Elif Gül Ankara metni 7. Sınıf Türkçe telafi programı etkinlikleri sayfa 8-24 soruları ve cevapları, 7. sınıf kazanım kavrama testi 1-4-6 cevap anahtarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Elif Gül Ankara Metni Sayfa 8 Cevapları

Kelime veya Kelime Grubu Tahminim
vesile Sebep, bahane
sahife Sayfa
mukaddes Kutsal
muhterem Saygıdeğer
nâlân İnleyici, inleyen
halis Katışık olmayan, katışıksız, saf
dimağ Zihin
abıhayat Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağladığına inanılan bir su, bengi su, dirim suyu

Yeni öğrendiğiniz kelimeleri cümle içinde kullanınız.

 • Herkes birer vesileyle aramızdan ayrıldı, biz Ahmet’le oynamaya devam ettik.
 • Kitabınızın on ikinci sahifesindeki soruları cevaplayın.
 • Bu yaz mukaddes topraklarda umre vazifemi yerine getirmeyi düşünüyorum.
 • Pek muhterem dayıcığım Almanya’dan bana bir hediye göndermiş.
 • Kalbinin atışı aslında duygularının nâlânıdır.
 • Babaannem köyden halis yoğurt ve tereyağı getirmiş.
 • Eski evimizin ne halde olduğunu dimağımda canlandırmaya çalıştım.
 • Annemin yaptığı tarhana çorbası bana hep abıhayat gibi gelir.

Elif Gül Ankara Metni Sayfa 9 Cevapları

Soruları “Elif… Gül… Ankara…” metnine göre cevaplayınız.

1. Kelimeler nasıl ebedîleşir ve ölürler?

Cevap: Kelimeler, milletler yaşamlarında kullandıkça ebedileşir, kullanmazlarsa ölürler.

2. “Türkçe ağzımda annemin sütüdür.” sözü ile anlatılmak istenen nedir?

Cevap: Bir dil insan için anne sütü kadar önemlidir. Dil ne kadar saf, ne kadar temiz olursa, dış etkilere maruz kalmaktan uzak durursa o ölçüde kemikleşir, derinleşir ve güçlenir.

3. Türkler, fethettiği yerlerin isimlerini neden değiştirmemiş olabilir?

Cevap: Fethettikleri yerlere duydukları saygı nedeniyle değiştirmemiş olabilir.

4. Metindeki altı çizili bölümle ile anlatılmak istenen nedir?

Cevap: Her gün kullandığımız kelimeler değersiz gibi görünse de aslında her biri altın kadar değerlidir.

Elif Gül Ankara Metni Sayfa 10 Cevapları

Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.

Konu: Kelimelerin önemi

Ana fikir: Kelimelerin de insanlarınki gibi hayatları vardır ve farkında olunmasa bile her biri çok değerlidir.

Yardımcı fikirler: Diline sahip çıkan milletlerin kelime hazineleri daha çoktur.

Bazı kelimeler kullanılmaya kullanılmaya unutulsa bile şiir, kitap vs. gibi yerlerde var olmaya devam ederler.

Türkler fethettikleri bazı yerlerin ismini değiştirmemiş, millîleştirmiştir.

Elif Gül Ankara Metni Sayfa 11 Cevapları

Kelimelerin ebedîleşmesi için neler yapılabileceğine dair fikirlerinizi yazınız.

Kelimelerin ebedileşmesi için dilde sürekli kullanılmaları gerekir. Bunun için kullanılan kelimelerin yerlerine yabancı kelimeler getirilmemeli, kelimeler doğru yazılmalı ve okunmalıdır.

Elif Gül Ankara Metni Sayfa 12 Cevapları

Örnekten hareketle kutucuklara cümleler yazınız. Yazdığınız cümlelerdeki fiillerin altlarını çiziniz.

Geçmişte yaptığım bir işi anlatan cümle:

Bu kitabı geçen hafta okudum.

• Sınıfınızda yaşanılan ve senin görmediğin bir durumu anlatan cümle:

Cevap: Samet sınıfın içinde koşarken düşüp ayağını kırmış.

• Arkadaşlarının şu anda yaptıkları bir işi anlatan cümle:

Cevap: Sinem’le Fatih, kütüphanede sunum için araştırma yapıyorlar.

• Hafta sonu ailenizle birlikte yapmayı planladığınız bir işi anlatan cümle:

Cevap: Bu hafta sonu ailemle Botanik Park’a pikniğe gideceğiz.

• Her sabah uyandığında yaptığın bir işi anlatan cümle:

Cevap: Her sabah uyanır uyanmaz bahçedeki tavuklara yem veririm.

• Bir işin yapılmasının gerekli olduğunu ifade eden cümle:

Cevap: Evde annenize ev işlerinde yardım etmelisiniz.

• Bir işin gerçekleşmesinin dileğe ya da şarta bağlı olduğunu ifade eden cümle:

Cevap: Havalar soğursa ekinler zarar görür.

• Bir işin; istek, temenni, dilek anlamı ifade edecek şekilde anlatıldığı cümle:

Cevap: Ben izin verirseniz eve gideyim.

• Bir işin yapılmasının gerektiğini emir bildirecek şekilde anlatan cümle:

Cevap: Hemen odana çık ve der çalış.

Tablodaki boşlukları altını çizdiğiniz fiillere göre doldurunuz.

Altı Çizili Kelime Kök Ek/Ekler
okudum oku- -du / -m
kırmış kır- -mış
yapıyorlar yap- -yor / -lar
gideceğiz git- -ecek / -z
veririm ver- -r / -m
yardım etmelisiniz yardım et- -meli / -sin / -z
soğursa soğu- -r / -sa
gideyim git- -e / -m
çık / çalış çık- / çalış-

Elif Gül Ankara Metni Sayfa 13 Cevapları

a) Cümlelerdeki fiillerin altlarını çiziniz.

 • Bana umutsuz bir sesle son raporları anlattı.
 • Büyük bir heyecan, bir haz içinde şu satırları yazıyorum.
 • Konağın hesabını sen söylersin, ben de dinlerim.
 • Şehri bugün de uzaktan görelim.
 • Gösterilen bütün grafikleri çizmelisin.
 • Olayın aslını düşünse, bu durumu anlayacak.
 • Dersten sonra hikâye hakkında konuşmuşlar.

b) Altını çizdiğiniz fiillere göre tablodaki boşlukları doldurunuz.

Fiil Kişisi
anlattı 3. tekil kişi (O)
yazıyorum 1. tekil kişi (Ben)
söylersin 2. tekil kişi (Sen)
dinlerim 1. tekil kişi (Ben)
görelim 1. çoğul kişi (Biz)
çizmelisin 2. tekil kişi (Sen)
düşünse 3. tekil kişi (O)
anlayacak 3. tekil kişi (O)
konuşmuşlar 3. çoğul kişi (Onlar)

c) Fiillerin anlamlarında, aldıkları eklerle (kip, kişi) birlikte bir değişiklik olup olmadığını yazınız.

Cevap: Fiillerin anlamlarında değişiklik yoktur.

d) Altını çizdiğiniz fiillerden istediklerinizi kullanarak anlamlı cümleler yazınız.,

Fiiller Cümleler
yaz- Dedeme mektup yazacağım.
düşün- Para biriktirip bilgisayar almayı düşünüyorum.
konuş- Bu konu hakkında daha önce seninle konuşmuş.

Elif Gül Ankara Metni Sayfa 14 Cevapları

a) Cümleleri doğru bir şekilde eşleştiriniz.

  Cümle   Biçimce Anlamca
1 Her sabah bir bardak ılık su içiyorum. 3 Şimdiki zaman Gelecek zaman
2 İstiklâl Marşı 12 Mart 1921’de kabul edilir. 5 Gelecek zaman Gereklilik
3 İlk fırsatta yanına geliyorum. 2 Geniş zaman Geçmiş zaman
4 Eskiden, Sivas’ta farklı meslek gruplarıyla çalışır. 1 Şimdiki zaman Geniş zaman
5 Gerçek dostun, bugününde yanında olacak. 4 Geniş zaman Geçmiş zaman

b) Fiilleri, zaman ve anlam kaymasına örnek olacak şekilde cümle içinde kullanınız.

dinle- izle- konuş- oku- yaz-

 • Babasının sözünü dinler ve bir daha bisiklete kasksız binmez.
 • İlk fırsatta tavsiye ettiğin diziyi izliyorum.
 • Sınavda beklediği not gelmeyince öğretmeniyle konuşur.
 • Hemen gidip raporları okuyorum.
 • Şair dediğin beyninden geçenleri değil kalbinden geçenleri yazacak.

Elif Gül Ankara Metni Sayfa 15 Cevapları

a) Cümlelerdeki fiilleri yapıları bakımından tablodaki uygun yerlere yazınız.

 • Güneş battı, artık görünmez.
 • Parayı aralarında bölüştüler.
 • İzin alabilirsen bugün bize gel.
 • Her şeyin yolunda olduğunu düşün ve üzülme.
 • Rehberlik servisine başvuralım.
 • Bütün bunlar senin olmayabilir.
 • Dersten sonra kitap okumuşlardı.
 • Yine kanepede uyuyakalmış.
 • Anlattığı hikâye beni korkuttu.
 • Önce oku sonra hissettiklerini yaz.
BASİT TÜREMİŞ BİRLEŞİK
battı görünmez alabilirsen
gel bölüştüler başvuralım
olduğunu üzülme olmayabilir
düşün anlattığı uyuyakalmış
okumuşlardı korkuttu hisset-
yaz    

b) Oluşturduğunuz tablodaki verileri kullanarak sütun grafiği çiziniz.

Elif Gül Ankara Metni Sayfa 16 Cevapları

Ek fiilin iki görevi vardır:
1. İsim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapmak
2. Çekimli fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapmak

a) Cümlelerdeki fiilleri yapıları bakımından tablodaki uygun yerlere yazınız.

  Görevi
Söyledikleri kadar güzel bir çocuktu. yüklem yapmak
Ali’nin evde bulunmasını istiyordum. birleşik zamanlı fiil yapmak
Kütüphanenin önünde sabahladığımız olurdu. birleşik zamanlı fiil yapmak
Bahçemiz yapılan düzenlemeyle artık daha güzel. yüklem yapmak

b) Cümlelerdeki ek fiillerin zamanlarını yazınız. 

  Ek Fiil Zamanı
Okumayı çok istediğim kitap kütüphanede
yokmuş.
yokmuş Öğrenilen-görülen geçmiş zaman
Yıllardır bu mahallede yaşıyordu. yaşıyordu Şimdiki zamanın hikayesi
Derslerin başlangıç tarihini kayıtta
öğrenecekmiş.
öğrenecekmiş Gelecek zamanın rivayeti
Sabah erkenden kalkıp çiçekleri suluyordu. suluyordu Şimdiki zamanın hikayesi
Geleceksen biraz daha beklerim. geleceksen Gelecek zamanın şartı
Geçmişte iyi bir oyuncuymuş. oyuncuymuş Öğrenilen-görülen geçmiş zaman

Elif Gül Ankara Metni Sayfa 17 Cevapları

“ELİF… GÜL… ANKARA…” metnini yazım ve noktalama kurallarına dikkat ederek özetleyiniz. 

Kelimeler birer canlı varlıktır. Doğarlar, yaşarlar. Bazen uzunlu ömürlü olurlar, ebedileşirler. Bazen de değişime uğrarlar. Bazıları zamanları gelince ölürler.

Ölen kelimeler zaman zaman edebiyatta tekrar dillenebilirler. Fakat bu bir diriliş değil hatırlanıştır.

Bazen kelimeler sonsuza kadar yaşarlar. Kelimelerin yaşama haklarını, insanların yaşama hakları kadar mukaddes ve muhterem sayanlar, insanlar içinde en çok medeni olanlardır.

Kelimelerin tıpkı insanlar gibi vatanları, milletleri vardır. Bazen diğer milletlerin dillerinde yer bulurlar. Çiçek adlarında, yer adlarında varlıklarını sürdürürler.

Kelimeler hayatımızın her yerine işlemiştir. İnsanlar kelimelerle duyar, kelimelerle düşünür olmuşlardır. Hiç bir kelime değersiz değildir, her biri altın kadar değerlidir.

Elif Gül Ankara Metni Sayfa 18 Cevapları

“Ana dilde İletişim” konulu bilgilendirici bir metin yazınız.

ANA DİLDE İLETİŞİM

Ana dilde iletişim, düşünce, duygu ve gerçekleri hem sözlü hem de yazılı biçimde (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ifade etme ve yorumlama ve  tüm toplumsal ve kültürel ortamlarda (eğitim ve öğretim, iş yeri, ev ve serbest zaman) dil yoluyla uygun şekilde etkileşme yeteneğidir.

İnsanların doğdukları andan itibaren ailelerinin ve çevresindeki insanların konuştukları dil ana dilleridir. Doğumlarından itibaren bu dili öğrenmeye başlarlar. Eğitim alarak dillerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenirler. İnsanlar kendi vatanlarında ana dilleri iletişim kurarlar. Duygu ve düşüncelerini ana dilleriyle anlatırlar. Kültürlerini ve tarihleri gelecek nesillere ana dilleriyle aktarırlar.

Ana dil, bir insanın hayatı boyunca kendini ifade etmesi ve çevresindeki insanlarla iletişim kurması için olmazsa olmaz bir iletişim aracıdır. Milletlerin, kendi varlıklarını sürdürebilmeleri için ana dillerini en iyi şekilde kullanmaları ve dış etkilerden korumaları gerekir.

Elif Gül Ankara Metni Sayfa 19-20 Cevapları

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM KAVRAMA TESTİ 1 CEVAP ANAHTARI

1.D 2.B 3.C 4.A 5.C 6.D 7.B 8.C 9.B 10.D 11.D 12.A

Elif Gül Ankara Metni Sayfa 21-22 Cevapları

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM KAVRAMA TESTİ 4 CEVAP ANAHTARI

1.D 2.D 3.C 4.C 5.A 6.B 7.C 8.B 9.D 10.C 11.B 12.A

Elif Gül Ankara Metni Sayfa 23-24 Cevapları

7. SINIF TÜRKÇE KAZANIM KAVRAMA TESTİ 6 CEVAP ANAHTARI

1.A 2.C 3.A 4.D 5.D 6.B 7.B 8.D 9.B 10.A 11.C 12.C

401
181
1102
210
160
260
820
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.